Navigacijska pot

Posodobitev 16/02/2017

Pogoji zaposlitve

Pogodbe o zaposlitvi

Pravila EU določajo obveznosti v zvezi z informacijami v pogodbi o zaposlitvi, ki jih mora delodajalec zagotoviti delavcem.

V nekaterih državah EU spodaj navedena pravila ne veljajo za delavce, ki so pri istem delodajalcu zaposleni manj kot 30 dni, ali za delavce, ki delajo manj kot 8 ur na teden.

Brskajte naprej po državah:

Izberite državo

Izberite državo


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

 

Obveznosti obveščanja

Delodajalec mora v pogodbi o zaposlitvi opredeliti:

 • pogodbeni stranki;
 • kraj opravljanja dela - če ni stalnega kraja dela, mora delodajalec navesti, da bo delavec delal na različnih lokacijah. Prav tako mora navesti kraj registracije podjetja;
 • naziv delovnega mesta, zahtevnost in vrsto dela ali kratek opis dela;
 • datum nastopa dela;
 • pričakovano trajanje delovnega razmerja, če gre za pogodbo za določen čas;
 • število dni plačanega letnega dopusta;
 • dolžino odpovednega roka za delodajalca in delavca, če pride do odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
 • znesek začetne osnovne plače in druge sestavine plače, plačilno obdobje;
 • dolžino običajnega dnevnega ali tedenskega delovnega časa;
 • vse morebitne kolektivne pogodbe, ki določajo pogoje dela.

Za letni dopust, dolžino odpovednega roka in delovnega časa ter plačo se dopušča, da jih pogodbeni stranki ne opredelita, ampak se sklicujeta na veljavne zakone in druge predpise.

Kadar delodajalec napoti delavca na delo v tujino (glej Napotitev na delo v tujino), ga mora vnaprej obvestiti o:

 • trajanju dela v tujini;
 • valuti, v kateri se izplačuje plača;
 • drugih prejemkih, do katerih je delavec upravičen za čas dela v tujini;
 • pogojih vrnitve v domovino.

Obveščanje delavcev - roki in postopki

Delodajalec je dolžan zgoraj navedene informacije novim delavcem zagotoviti v pisni obliki, in sicer najpozneje v dveh mesecih po nastopu dela.

Informacije lahko opredeli v:

 • pisni pogodbi o zaposlitvi
 • pismu o zavezi
 • enem ali več pisnih dokumentih.

Sprememba delovnega razmerja

Delodajalec je dolžan pisno obvestiti delavca o vsaki spremembi pogodbe o zaposlitvi, in sicer najpozneje v enem mesecu od začetka veljavnosti spremembe. Če se spremeni zakon ali drugi predpisi, pisni dokument za spremembo prvotne pogodbe ni potreben.

Obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi

Delodajalec, ki zaposluje 50 ali več delavcev (ali 20, če gre za del večje poslovne skupine), jih je po zakonu dolžan obvestiti o:

 • najnovejšem in pričakovanem prihodnjem razvoju dejavnosti podjetja in gospodarskih razmerah;
 • kadrovskih razmerah;
 • verjetnih večjih spremembah načina organizacije dela ali pogodbenih razmerij.

Delodajalec mora delavce obvestiti pravočasno, tako da se lahko predstavniki delavcev ustrezno pripravijo na uradno posvetovanje o zadevnih vprašanjih.

Zakon predstavnikom delavcev (ali drugim strokovnjakom, ki jim pomagajo) prepoveduje, da bi delavcem razkrili kakršne koli zaupne informacije.

Omejitve delovnega časa

Delodajalec mora spoštovati osnovna pravila o delovnem času za zaposlene. Pravila urejajo najkrajši čas dnevnega in tedenskega počitka, dolžino letnega dopusta in najdaljši tedenski delovni čas. Države EU lahko uveljavijo tudi ugodnejše pravice.

Najdaljši tedenski delovni čas, tedenski in dnevni počitek

Delodajalec mora zagotoviti, da je povprečni tedenski delovni čas za zaposlene omejen na največ 48 ur (vključno z nadurami). Delavec mora dnevno počivati najmanj 11 zaporednih ur. Poleg tega ima pravico do tedenskega počitka najmanj 24 neprekinjenih ur.

Odmori, letni dopust

Delodajalec mora delavcu zagotoviti odmor, če dela najmanj šest ur na dan (dolžina odmora je opredeljena v kolektivni pogodbi ali zakonu).

Poleg dnevnega in tedenskega počitka je delavec upravičen tudi do najmanj štirih tednov plačanega letnega dopusta. Delodajalec delavcu namesto letnega dopusta ne more izplačati nadomestila. To lahko stori samo v primeru, če delavec pred prenehanjem delovnega razmerja letnega dopusta ne izkoristi v celoti.

Nočno delo

Kot nočno delo se šteje vsaj 7-urna delovna izmena, od katere se tri ure opravijo v času od polnoči do 5. ure zjutraj.

Nočni delavec ne sme delati povprečno več kot 8 ur v 24-urnem obdobju. Kadar delo vključuje posebna tveganja ali težke fizične ali psihične obremenitve, ne sme delati več kot osem ur na dan.

Nočni delavci so upravičeni do brezplačnega zdravstvenega pregleda pred nastopom nočnega dela, kasneje pa do brezplačnih, rednih zdravstvenih pregledov (ob upoštevanju zdravniške zaupnosti). Delodajalec mora nočnega delavca, ki ima zdravstvene težave, povezane z opravljanjem nočnega dela, po možnosti zaposliti na delo podnevi.

Obveznosti glede delovnega časa se ne uporabljajo, kadar dolžina delovnega časa ni odmerjena ali vnaprej določena (denimo za vodilne kadre ali družinske delavce, tj. delavce, ki družinskemu članu pomagajo pri opravljanju gospodarske dejavnosti).

Izjeme iz pravil so dopustne še v naslednjih gospodarskih panogah:

 • varnost in nadzor stavb
 • industrije, v katerih dela ni mogoče prekiniti iz tehničnih razlogov
 • železniški promet
 • kmetijstvo
 • turizem

Mobilni delavci

Mobilni delavci so delavci, ki opravljajo prevozne storitve potnikov ali blaga po cesti, železnici, zraku ali plovnih poteh. Njihov delovni čas je različno urejen.

Zaposlovanje mladih

Najnižja starost za zaposlitev je 15 let (oziroma višja, kadar je redno šolanje obvezno za osebe, starejše od 15 let).

Mlajši od 15 let lahko ob predhodni odobritvi pristojnega organa opravljajo dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti.

Otroci, ki so stari najmanj 14 let (ne pa še 15), lahko prav tako sodelujejo v praktičnem usposabljanju ali opravljajo delovno prakso. Otroci, ki so stari vsaj 14 let (v nekaterih primerih 13), lahko opravljajo tudi lažja dela. Pravila o delovnem času, nočnem delu in počitku mladih delavcev so precej stroga. Države članice EU lahko določijo strožja pravila od minimalnih zahtev.

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Vaše vprašanje bomo poslali partnerju v mreži Enterprise Europe Network. Za hitrejši in čim boljši brezplačen odgovor vas prosimo, da zagotovite čim več informacij.

Lokalna pomoč za podjetja

Pomoč in svetovanje

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Pomoč in svetovanje

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Vaše vprašanje bomo poslali partnerju v mreži Enterprise Europe Network. Za hitrejši in čim boljši brezplačen odgovor vas prosimo, da zagotovite čim več informacij.

EEN-logo

Kontaktni obrazec

(Vsa polja so obvezna)
Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.
Navedite veljaven e-naslov.

Osebni podatki

Podatki o podjetju

DaNe

Avstrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bolgarija

Sofia

Češka republika

Praha

Ciper

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčija

Athens

Hrvaška

Zagreb

Irska

Dublin

Islandija

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalska

Lisboa

Romunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Združeno kraljestvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Podatki na tem obrazcu se pošljejo neposredno partnerju mreže Enterprise Europe Network. Osebni podatki se uporabijo samo za pomoč svetovalcu pri odgovoru na vaše vprašanje. Po zaključku zahtevka se ne hranijo več.

Pomoč in svetovanje

Svetovalci mreže EURES

Pri svetovalcih mreže EURES lahko dobite informacije o delovnih pogojih, pomoč pri postopkih zaposlovanja v svoji državi ali čezmejnem območju.