Navigačný riadok

Aktualizované 02/2015

Aktualizované 02/2015

Pracovné podmienky


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

Pracovné zmluvy

Pravidlá EÚ upravujú vaše povinnosti týkajúce sa informácií, ktoré musíte poskytnúť svojim zamestnancom, pokiaľ ide o pracovné zmluvy.

V niektorých krajinách EÚ sa tieto pravidlá nemusia uplatňovať na zamestnancov, ktorí pre vás pracujú najviac 1 mesiac, alebo na zamestnancov pracujúcich menej ako 8 hodín za týždeň.

Hlbšie informácie o jednotlivých štátoch:

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

 

Informačné povinnosti

Zamestnancom musíte pri prvom nástupe do práce oznámiť aspoň tieto informácie:

 • kto sú strany pracovnej zmluvy;
 • miesto výkonu práce - ak neexistuje stále pracovisko, mali by ste zdôrazniť, že zamestnanec bude pracovať na rôznych miestach a informovať ho, kde je váš podnik registrovaný;
 • názov, triedu, kategóriu práce alebo jej stručné vymedzenie/opis;
 • deň nástupu do práce;
 • predpokladané trvanie pracovnoprávneho vzťahu, ak je zmluva uzavretá na určité obdobie;
 • počet dní ročnej platenej dovolenky;
 • dĺžku výpovedných lehôt pre vás a zamestnanca pre prípad ukončenia pracovného pomeru;
 • nástupný základný plat, všetky ostatné zložky odmeňovania, výplatné termíny;
 • denný alebo týždenný pracovný čas;
 • v prípade, že existujú, pravidlá kolektívnej zmluvy, ktorá upravuje pracovné podmienky zamestnancov.

V prípade výmery ročnej dovolenky, dĺžky výpovedných lehôt, pracovného času a odmeňovania stačí odkázať zamestnancov na príslušné právne predpisy a správne opatrenia.

Ak od svojich zamestnancov požadujete, aby pracovali v inej krajine (pozri „Vyslaní zamestnanci "), musíte im navyše vopred oznámiť:

 • trvanie zamestnania v cudzine;
 • menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda;
 • akékoľvek dávky a ďalšie plnenia, na ktorých vyplácanie majú právo počas vyslania v zahraničí;
 • podmienky týkajúce sa ich návratu.

Poskytovanie informácií - kedy a ako?

Uvedené informácie musíte novým zamestnancom poskytnúť v písomnej forme najneskôr do 2 mesiacov po tom, ako pre vás začali pracovať.

Informácie môžu mať formu:

 • písomnej pracovnej zmluvy;
 • záväzného písomného prísľubu;
 • môže ísť o jeden alebo viaceré písomné dokumenty obsahujúce vyššie uvedené informácie.

Úprava pracovnoprávneho vzťahu

Zamestnancov musíte informovať písomnou formou o akýchkoľvek zmenách ich pracovných zmlúv najneskôr do 1 mesiaca po dátume, keď zmeny nadobudnú účinok. Ak je zmena nevyhnutná v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo administratívnych ustanovení, nie je na zmenu pôvodnej zmluvy potrebný písomný dokument.

Informovanie a porady s vašimi zamestnancami

Ak má vaša spoločnosť viac ako 50 zamestnancov (alebo 20, ak ide o organizačnú jednotku väčšieho podniku), zo zákona vám vyplýva povinnosť ich informovať o:

 • nedávnom a pravdepodobnom budúcom vývoji v činnostiach spoločnosti a hospodárskej situácii;
 • situácii v oblasti zamestnanosti;
 • pravdepodobných zásadných zmenách spôsobu organizácie práce alebo zmluvných vzťahov.

Musíte takisto zabezpečiť, aby ste informácie poskytli včas zástupcom zamestnancov, aby mali dostatok času sa pripraviť na oficiálne konzultácie s vami o súvisiacich otázkach.

Zástupcovia zamestnancov (alebo odborníci, ktorí im pomáhajú) majú zo zákona zákaz odtajniť zamestnancom akékoľvek informácie, ktoré ste im poskytli ako dôverné.

 

 

Ako dlho môžu vaši zamestnanci pracovať?

 

 

Ak zamestnávate zamestnancov, potrebujete vedieť základné pravidlá o pracovnom čase. Tieto pravidlá zahŕňajú minimálne časy denného a týždenného odpočinku či trvanie ročnej dovolenky a maximálneho týždenného pracovného času. Krajiny EÚ majú možnosť uplatňovať pravidlá ústretovejšie voči zamestnancom.

Maximálny týždenný pracovný čas, denný a týždenný odpočinok

Ako zamestnávateľ musíte zabezpečiť, aby priemerný týždenný pracovný čas vašich zamestnancov vrátane nadčasov neprekročil 48 hodín. Vaši zamestnanci musia mať možnosť odpočívať aspoň 11 po sebe nasledujúcich hodín denne. Navyše, v priebehu 7 dní musíte zamestnancom umožniť aspoň 24 hodín nepretržitého odpočinku.

Prestávky, ročná dovolenka

Ak vaši zamestnanci pracujú viac ako 6 hodín denne, musíte zabezpečiť, aby si mohli spraviť prestávku (v trvaní stanovenom v kolektívnych zmluvách alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi).

Okrem denného a týždenného odpočinku má každý pracovník nárok na najmenej 4 týždne platenej dovolenky za rok. Dni dovolenky nemôžete zamestnancom nahradiť finančnou platbou, s výnimkou prípadu, keď pracovnoprávny vzťah skončil pred tým, ako si zamestnanec stihol vyčerpať celú ročnú dovolenku.

Nočná práca

Za nočnú prácu sa považuje aspoň 7-hodinová zmena, z ktorej najmenej 3 hodiny sú medzi polnocou a 5. hodinou rannou.

Pracovníci v nočnej zmene nesmú pracovať priemerne viac ako 8 hodín v priebehu 24 hodín. Ak je práca spojená s osobitnými rizikami alebo ťažkou telesnou a duševnou námahou takisto sa nesmie prekročiť denný limit 8 hodín.

Pracovníci v nočnej zmene majú nárok na bezplatné zdravotné vyšetrenie pred začatím práce v noci a majú nárok na následné bezplatné, pravidelné kontroly zdravotného stavu (pri ktorých sa musí dodržiavať lekárske tajomstvo). Ak vaši pracovníci v nočnej zmene trpia zdravotnými problémami, ktoré súvisia s ich nočnou prácou, musia byť prevedení na dennú prácu vždy, keď je to možné.

Ak sa odpracovaný čas nemeria alebo sa nestanovuje vopred, napr. v prípade vrcholových riadiacich pracovníkov alebo rodinných pracovníkov, povinnosti týkajúce sa pracovného času sa nemusia uplatňovať.

Ďalšie výnimky z pravidiel sú možné v týchto oblastiach:

 • bezpečnosť a stráženie;
 • odvetvia, v ktorých sa práca nesmie prerušiť z technických dôvodov;
 • železničná doprava;
 • poľnohospodárstvo;
 • cestovný ruch.

Mobilní pracovníci

Mobilní pracovníci sú zamestnanci, ktorí poskytujú dopravné služby cestujúcim alebo zabezpečujú prepravu tovaru po ceste, železnici, letecky alebo vodnou dopravou. Na ich pracovný čas sa vzťahujú iné pravidlá.

Zamestnávanie mladých ľudí

Ak by ste chceli zamestnávať mladých ľudí, minimálny vek na zamestnanie je 15 rokov (vyšší v prípade pokračujúcej povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 15 rokov).

Osoby mladšie ako 15 rokov je možné využiť pri organizácii kultúrnych, umeleckých, športových alebo reklamných činností na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu.

Deti, ktoré majú najmenej 14 (ale ešte nemajú 15) rokov, môžu pracovať, ak ide o súčasť praktickej/odbornej prípravy a o program pracovných stáží. Deti, ktoré majú najmenej 14 (v určitých prípadoch 13) rokov, môžu vykonávať aj ľahké práce. Pravidlá o pracovnom čase, práci v noci a čase odpočinku sú pre mladých ľudí dosť prísne. Krajiny EÚ môžu stanoviť prísnejšie pravidlá, ako stanovujú minimálne požiadavky čeština magyar pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [718 KB] .

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore zamestnancov z vašej krajiny alebo cezhraničného regiónu.

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieť Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚ English, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)