Cale de navigare

Actualizare 16/02/2017

Condiţiile aplicabile contractelor de muncă

Contracte de muncă

Potrivit normelor europene, angajatorii au obligaţia de a-i informa pe membrii personalului cu privire la prevederile contractelor de muncă.

În anumite ţări din UE este posibil ca regulile de mai jos să nu li se aplice angajaţilor care lucrează maximum 1 lună sau celor care lucrează sub 8 ore pe săptămână.

Aflaţi mai multe, în funcţie de ţară:

Alegeţi ţara

Alegeţi ţara


* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

 

Obligații de informare

Când încep să lucreze pentru dumneavoastră, trebuie să le comunicaţi angajaţilor cel puţin următoarele informaţii:

 • părţile semnatare ale contractului
 • locul de muncă - dacă acesta nu este fix, trebuie să precizaţi că angajatul va lucra în mai multe locuri şi să indicaţi unde se află sediul întreprinderii
 • titlul, gradul, categoria postului sau o scurtă descriere a acestuia
 • data începerii contractului
 • durata preconizată a raportului de muncă, dacă este vorba de un contract temporar
 • numărul de zile de concediu anual plătit
 • durata perioadelor de previz pe care trebuie să le respecte angajatul şi angajatorul, în cazul rezilierii contractului de muncă
 • salariul de bază iniţial şi alte elemente componente ale remuneraţiei, precum şi frecvenţa cu care se efectuează plata
 • durata zilei sau a săptămânii normale de lucru
 • prevederile acordurilor colective de muncă, dacă este cazul.

În ceea ce priveşte concediile anuale, durata perioadelor de preaviz, numărul de ore de muncă şi remuneraţia, este suficient să faceţi trimitere la legislaţia şi dispoziţiile administrative relevante.

Dacă angajaţii vor lucra şi în altă ţară (a se vedea rubrica „Detaşarea în străinătate"), trebuie să le furnizaţi şi informaţii privind:

 • durata detaşării în străinătate
 • moneda în care se plătesc salariile
 • eventualele alocaţii la care au dreptul pe durata detaşării în străinătate
 • condiţiile privind reîntoarcerea în ţara de origine.

Când şi cum se furnizează informaţiile

Trebuie să le comunicaţi informaţiile de mai sus noilor angajaţi, în scris, în termen de cel mult 2 luni de la angajare.

Informaţiile pot fi prezentate sub formă de:

 • contract de muncă scris
 • scrisoare de angajament
 • unul sau mai multe documente scrise care să conţină toate informaţiile enumerate.

Modificarea raporturilor de muncă

Dacă apar modificări la nivelul contractului de muncă, trebuie să îi informaţi pe angajaţi în scris, în termen de maximum 1 lună de la intrarea în vigoare a acestora. În cazul în care modificările survin ca urmare a actualizării dispoziţiilor legislative sau administrative, nu este nevoie de un document scris care să modifice contractul iniţial.

Informarea şi consultarea angajaţilor

Dacă întreprinderea are peste 50 de angajaţi (sau 20 în cazul unei unităţi care face parte dintr-o întreprindere mai mare), aveţi obligaţia legală de a informa personalul în legătură cu:

 • evoluţiile recente şi preconizate ale activităţilor întreprinderii şi ale situaţiei sale economice
 • situaţia ocupării forţei de muncă
 • posibilele schimbări substanţiale în materie de organizare a muncii sau de raporturi contractuale.

Aceste informaţii trebuie furnizate la timp, pentru a le permite reprezentanţilor angajaţilor să se pregătească pentru consultările oficiale cu angajatorul.

Reprezentanţii angajaţilor (şi eventual experţii care îi asistă) sunt obligaţi prin lege să nu divulge personalului informaţiile care le-au fost comunicate cu titlu confidenţial.

Timpul de lucru

 

Angajatorii trebuie să cunoască regulile de bază referitoare la timpul de lucru. Acestea vizează durata minimă de odihnă zilnică şi săptămânală, concediul anual, precum şi durata maximă a timpului săptămânal de lucru. Dacă doresc, ţările din UE pot aplica norme mai favorabile.

Durata maximă a timpului de lucru, odihna zilnică şi săptămânală

Ca angajator, trebuie să vă asiguraţi că durata medie a timpului săptămânal de lucru, inclusiv orele suplimentare, nu depăşeşte 48 de ore. Angajaţii trebuie să beneficieze de o perioadă de odihnă de cel puţin 11 ore consecutive pe zi. În plus, pentru 7 zile lucrate, angajaţii au dreptul la cel puţin 24 de ore de odihnă neîntreruptă.

Pauze şi concedii anuale

Dacă angajaţii dumneavoastră lucrează peste 6 ore pe zi, trebuie să vă asiguraţi că beneficiază de o pauză (a cărei durată este prevăzută de contractele colective sau de legislaţia naţională).

În afară de perioadele zilnice şi săptămânale de odihnă, fiecare lucrător are dreptul la cel puţin 4 săptămâni de concediu plătit pe an. Acestea nu pot fi înlocuite de o indemnizaţie financiară, decât în cazul în care raportul de muncă a încetat înainte ca angajatul să îşi poată lua concediul anual.

Munca de noapte

Prin muncă de noapte se înţelege un schimb de cel puţin 7 ore, dintre care cel puţin 3 trebuie să fie cuprinse între miezul nopţii şi ora 5.00 dimineaţa.

În medie, lucrătorii din schimbul de noapte nu pot munci mai mult de 8 ore din 24. Dacă munca implică anumite riscuri sau tensiuni fizice sau mentale importante, limita de 8 ore pe zi nu poate fi depăşită.

Lucrătorii de noapte au dreptul la o examinare medicală gratuită, înainte de a începe munca de noapte şi ulterior la controale periodice gratuite (care trebuie să respecte confidenţialitatea medicală). Angajaţii care au probleme de sănătate din cauza faptului că lucrează în timpul nopţii trebuie să fie transferaţi, în măsura posibilului, la munca de zi.

Când timpul de lucru nu poate fi măsurat sau predeterminat, cum se întâmplă în cazul cadrelor de conducere sau al lucrătorilor familiali, obligaţiile referitoare la timpul de lucru pot să nu se aplice.

Alte derogări de la aplicarea normelor sunt posibile în următoarele domenii:

 • securitate şi supraveghere
 • sectoarele în care munca nu poate fi întreruptă din motive tehnice
 • transport feroviar
 • agricultură
 • turism

Lucrătorii mobili

Lucrătorii mobili sunt acei membri ai personalului implicaţi în servicii de transport (rutier, feroviar, aerian sau navigabil) de pasageri sau mărfuri. În cazul lor, timpul de lucru este reglementat în mod diferit.

Angajarea tinerilor

Dacă doriţi să angajaţi tineri, vârsta minimă legală este de 15 ani (sau chiar mai ridicată, dacă învăţământul obligatoriu de zi continuă şi după vârsta de 15 ani).

Tinerii care au mai puţin de 15 ani pot fi angajaţi în activităţi culturale, artistice, sportive sau publicitare, cu autorizare prealabilă din partea autorităţii competente.

Copiii care au cel puţin 14 ani (dar nu au împlinit încă 15) pot lucra în cadrul unui sistem de formare teoretică şi practică în alternanţă sau pot efectua un  stagiu într-o întreprindere. De asemenea, copiii în vârstă de cel puţin 14 ani (în unele cazuri 13) pot desfăşura activităţi uşoare. Normele privind timpul de lucru, munca de noapte şi perioadele de odihnă sunt foarte stricte în cazul tinerilor. Ţările din UE pot elabora norme mai stricte decât cerinţele minime.

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Cererea dvs. de informații va fi transmisă unui partener de asistență din cadrul Enterprise Europe Network. Pentru a obține un răspuns cât mai rapid și corect, introduceți cât mai multe informații. Serviciul este gratuit.

Asistență locală pentru întreprinderi

Ajutor

Contactați serviciile specializate de asistență

Ajutor

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Cererea dvs. de informații va fi transmisă unui partener de asistență din cadrul Enterprise Europe Network. Pentru a obține un răspuns cât mai rapid și corect, introduceți cât mai multe informații. Serviciul este gratuit.

EEN-logo

Formular de contact

(Toate câmpurile sunt obligatorii)
Vă mulțumim, mesajul dumneavoastră a fost trimis.
Din cauza unor probleme tehnice, mesajul dumneavoastră nu a putut fi trimis. Vă rugăm să încercați mai târziu.
Introduceți o adresă de e-mail validă.

Date personale

Datele întreprinderii

DaNu

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Cipru

Nicosia

Croația

Zagreb

Danemarca

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlanda

Helsinki

Franța

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Germania

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Grecia

Athens

Irlanda

Dublin

Islanda

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Letonia

Riga

Lituania

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegia

Oslo

Polonia

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Regatul Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Republica Cehă

Praha

România

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovacia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Suedia

Stockholm

Țările de Jos

Den Haag

Ungaria

Budapest

3000/3000

Informațiile furnizate în acest formular sunt trimise direct către un partener din cadrul Enterprise Europe Network. Datele cu caracter personal introduse vor fi utilizate doar pentru a-i permite consultantului să vă răspundă. Datele nu vor fi stocate ulterior.

Ajutor

Consilierul dumneavoastră EURES

Consilierul dumneavoastră EURES vă poate informa cu privire la condițiile de muncă și, în același timp, vă poate oferi asistență pe parcursul procesului de recrutare, la nivel național sau într-o regiune transfrontalieră.