Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 08/2015

Aġġornat 08/2015

Termini ta' impjieg


Aqsam fuq 
		Aqsam fuq Facebook
	
		Aqsam fuq Twiter
	
		Ixxerja fuq Google+
	
		Aqsam fuq linkedIn

Kuntratti ta' impjieg

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu l-obbligi tiegħek dwar l-informazzjoni li jeħtieġlek tipprovdi lill-istaff tiegħek rigward il-kuntratti ta' impieg.

F'xi pajjiżi tal-UE li jinsabu hawn taħt ir-regoli jistgħu ma japplikawx għall-impjegati li jaħdmu għalik massimu ta' xahar jew għall-impjegati li jaħdmu anqas minn 8 sigħat fil-ġimgħa.

Fittex iktar fil-fond, pajjiż, pajjiż:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

 

Obbligi ta' informazzjoni

Trid tipprovdi tal-anqas l-informazzjoni li ġejja lill-impjegati meta jiġu jaħdmu miegħek l-ewwel darba:

 • partijiet tal-kuntratt tal-impjieg
 • post tax-xogħol - jekk ma jkunx hemm post fiss tax-xogħol, għandek tenfasizza li l-impjegat se jaħdem f'diversi lokalitajiet u tgħid fejn jinsab reġistrat in-negozju tiegħek
 • titlu, grad, kategorija tax-xogħol jew speċifikazzjoni/deskrizzjoni qasira
 • data tal-bidu
 • tul ta' żmien mistenni tar-relazzjoni ta' impjieg, jekk il-kuntratt huwa temporanju
 • għadd ta' vaganzi annwali bi ħlas
 • tul tal-perjodi tan-notice għalik u l-impjegat jekk wieħed minnkom jittermina l-kuntratt
 • salarju bażiku inizjali, kwalunkwe komponenti oħra ta' remunerazzjoni, il-frekwenza tal-ħlas
 • tul tal-jum normali tax-xogħol jew tal-ġimgħa tax-xogħol
 • regoli ta' kwalunkwe ftehim kollettiv li fuqu jimxu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiem, jekk xieraq.

Għall-vaganzi annwali, it-tul tal-perjodi ta' notice, il-ħin tax-xogħol u r-remunerazzjoni, hu biżżejjed li tirreferi lill-impjegati għal xi liġijiet u dispożizzjonijiet amministrattivi rilevanti.

Jekk l-impjegati tiegħek se jintalbu jaħdmu f'pajjiż differenti (ara "Kollokament f'pajjiż barrani"), għandek ukoll tinfurmahom minn qabel dwar dan li ġej:

 • tul ta' żmien tal-impjieg barra mill-pajjiż
 • valuta li għandha tintuża għall-ħlas tas-salarju tagħhom
 • kwalunkwe allowances li se jkunu eliġibbli għalihom fil-pajjiż barrani
 • kundizzjonijiet rigward ir-ritorn tagħhom.

Tipprovdi informazzjoni - sa meta u kif?

Jeħtieġlek tagħti l-informazzjoni ta' hawn fuq lill-impjegati ġodda bil-miktub mhux aktar tard minn xahrejn wara li jibdew jaħdmu miegħek.

L-informazzjoni tista' tieħu forma ta':

 • kuntratt ta' xogħol bil-miktub
 • ittra ta' rbit
 • dokument jew aktar bil-miktub li jkun fiha/hom l-informazzjoni ta' hawn fuq.

Modifika ta' relazzjonijiet ta' impjieg

Għandek tinforma lill-impjegati bil-miktub dwar kull bidla fil-kuntratti tax-xogħol tagħhom mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha l-bidla tidħol fis-seħħ. Jekk il-bidla hi neċessarja minħabba bidla fil-liġijiet jew dispożizzjonijiet amministrattivi, m'hemmx bżonn ta' dokument bil-miktub li jimmodifika l-kuntratt oriġinali.

Informa u kkonsulta mal-istaff tiegħek

Jekk il-kumpanija tiegħek għandha aktar minn 50 impjegat (jew 20 jekk hi unità ta' negozju akbar), inti obbligat legalment li tinfurmahom dwar:

 • żviluppi reċenti u futuri probabbli fl-attivitajiet u fis-sitwazzjoni ekonomika tal-kumpanija
 • sitwazzjoni tal-impjieg
 • bidliet sostanzjali probabbli fil-mod ta' kif ix-xogħol hu organizzat jew fir-relazzjonijiet kuntrattwali

Għandek ukoll tiżgura li tagħti l-informazzjoni fil-ħin biex ir-rappreżentanti tal-impjegati jippreparaw għal konsultazzjoni uffiċjali miegħek dwar kwistjonijiet relatati.

Ir-rappreżentanti tal-impjegati (jew kwalunkwe espert li jassistihom) huma pprojbiti bil-liġi milli jikxfu mal-istaff kwalunkwe informazzjoni li tingħatalhom b'mod kunfidenzjali

 

 

Kemm jista' jdum jaħdem l-istaff tiegħek?

 

 

Jekk inti tħaddem staff, jeħtieġlek tkun taf ir-regoli bażiċi dwar il-ħinijiet tax-xogħol. Dawn ir-regoli jkopru kemm il-perjodi minimi ta' mistrieħ ta' kuljum u ta' kull ġimgħa, kif ukoll il-liv annwali u l-ħin tax-xogħol massimu ta' kull ġimgħa. Il-pajjiżi tal-UE għandhom ukoll l-għażla li japplikaw regoli li huma aktar favorevoli.

Ħin massimu ta' xogħol fil-ġimgħa, serħan ta' kull ġimgħa u ta' kuljum

Bħala persuna li timpjega lil ħaddieħor, għandek tiżgura li l-ħin medju tax-xogħol kull ġimgħa għall-istaff tiegħek - inkluża s-sahra, ma għandux jaqbeż it-48 siegħa. L-impjegati tiegħek għandhom jistrieħu għal mill-anqas 11-il siegħa konsekuttiva kuljum. Ma' dan, fi kwalunkwe 7 ijiem jeħtieġlek tagħti wkoll lill-istaff tiegħek mill-anqas 24 siegħa ta' serħan bla interruzzjoni.

Brejks, liv annwali

Jekk l-istaff tiegħek jaħdem aktar minn 6 sigħat kuljum, għandek tiżgura li dan jingħata brejk (it-tul ta' żmien speċifikat fil-ftehimiet kollettivi jew mil-liġi nazzjonali).

Lil hinn mill-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u ta' matul il-ġimgħa kull ħaddiem għandu dritt għal mill-anqas erba' ġimgħat ta' vaganzi mħallsa kull sena. Ma tistax tissostitwixxi dawn il-btajjel bi ħlas, sakemm ma tkunx intemmet ir-relazzjoni tal-impjieg qabel mal-membru tal-istaff ma jkun ħa l-liv kollu annwali tiegħu.

Xogħol ta' billejl

Xogħol ta' billejl tal-anqas hu xift ta' 7 sigħat, mill-anqas 3 sigħat minnhom iridu jkunu bejn nofsillejl u l-ħamsa ta' filgħodu.

Il-ħaddiema ta' billejl ma jistgħux jaħdmu aktar minn 8 sigħat kull 24 siegħa bħala medja. Jekk ix-xogħol jinvolvi perikolu speċjali jew strapazz fiżiku jew mentali, il-limitu ta' kuljum ta' 8 sigħat ma jistax jinqabeż.

Il-ħaddiema ta' billejl għandhom dritt għal eżami tas-saħħa bla ħlas qabel ma jibdew xogħol ta' billejl u huma intitolati għal verifika tas-saħħa regolari bla ħlas (li għandha tirrispetta l-kunfidenzjalità medika). Jekk il-ħaddiema ta' billejl tiegħek isofru minn problemi tas-saħħa relatati mal-fatt li jaħdmu l-iljieli, għandhom jiġu trasferiti kull meta jkun possibbli lejn xogħol ta' matul il-jum.

Meta s-sigħat tax-xogħol ma jiġux imkejla jew predeterminati, bħal fil-każ tal-eżekuttivi amministraturi jew ħaddiema tal-familja, l-obbligi tal-ħin tax-xogħol jistgħu ma japplikawx.

Aktar eżenzjonijiet mir-regoli huma possibbli fl-oqsma li ġejjin:

 • sigurtà u sorveljanza
 • industriji fejn ix-xogħol ma jistax jitwaqqaf għal raġunijiet tekniċi
 • trasport ferrovjarju
 • agrikultura
 • turiżmu

Ħaddiema bi skariġġ

Ħaddiema bi skariġġ huma membri tal-istaff li joperaw servizzi tat-trasport għall-passiġġieri jew għall-merkanzija permezz tat-toroq, il-ferrovija, l-ajru jew il-kanali tat-tbaħħir. Il-ħin tax-xogħol tagħhom  hu regolat b'mod differenti.

Impjegar taż-żgħażagħ

Jekk tixtieq timpjega żgħażagħ, l-età minima tal-impjieg hi ta' 15 -il sena (ogħla fejn it-tagħlim obbligatorju fi skola full time jkompli wara l-età ta' 15).

Żgħażagħ taħt 15-il sena jistgħu jiġu impjegati f'attivitajiet kulturali, artistiċi, sportivi jew attivitajiet ta' reklamar b'awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti.

Tfal li għandhom tal-anqas 14-il sena (iżda għadhom mhumiex ta' 15-il sena) jistgħu jaħdmu wkoll bħala parti minn skema ta' xogħol/taħriġ jew skema ta' esperjenza ta' xogħol. Tfal li għandhom tal-anqas 14-il sena (f'ċerti każijiet 13-il sena) jistgħu wkoll iwettqu xogħol ħafif. Ir-regoli dwar il-ħin tax-xogħol, xogħol ta' billejl, u l-bqija huma pjuttost stretti għaż-żgħażagħ. Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jistabbilixxu regoli aktar stretti mir-rekwiżiti minimi .

Appoġġ għan-negozji lokali

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min- Netwerk Enterprise Europe . Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

Pajjiż

Ċipru

Nicosia

Franza

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Id-Danimarka

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Il-Finlandja

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Nieuwegein

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ir-Rumanija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Prešov

Is-Slovenja

Ljubljana

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

L-Italja

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

L-Ungerija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Il-Konsulent EURES tiegħek

Il-Konsulent EURES tiegħek jista’ jinfurmak kemm dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol kif ukoll jgħinek fil-proċeduri ta’ reklutaġġ f’pajjiżek jew fir-reġjun bejn il-fruntieri tiegħek.