Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 16/02/2017

Termini ta' impjieg

Kuntratti ta' impjieg

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu l-obbligi tiegħek dwar l-informazzjoni li jeħtieġlek tipprovdi lill-istaff tiegħek rigward il-kuntratti ta' impieg.

F'xi pajjiżi tal-UE li jinsabu hawn taħt ir-regoli jistgħu ma japplikawx għall-impjegati li jaħdmu għalik massimu ta' xahar jew għall-impjegati li jaħdmu anqas minn 8 sigħat fil-ġimgħa.

Fittex iktar fil-fond, pajjiż, pajjiż:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

 

Obbligi ta' informazzjoni

Trid tipprovdi tal-anqas l-informazzjoni li ġejja lill-impjegati meta jiġu jaħdmu miegħek l-ewwel darba:

 • partijiet tal-kuntratt tal-impjieg
 • post tax-xogħol - jekk ma jkunx hemm post fiss tax-xogħol, għandek tenfasizza li l-impjegat se jaħdem f'diversi lokalitajiet u tgħid fejn jinsab reġistrat in-negozju tiegħek
 • titlu, grad, kategorija tax-xogħol jew speċifikazzjoni/deskrizzjoni qasira
 • data tal-bidu
 • tul ta' żmien mistenni tar-relazzjoni ta' impjieg, jekk il-kuntratt huwa temporanju
 • għadd ta' vaganzi annwali bi ħlas
 • tul tal-perjodi tan-notice għalik u l-impjegat jekk wieħed minnkom jittermina l-kuntratt
 • salarju bażiku inizjali, kwalunkwe komponenti oħra ta' remunerazzjoni, il-frekwenza tal-ħlas
 • tul tal-jum normali tax-xogħol jew tal-ġimgħa tax-xogħol
 • regoli ta' kwalunkwe ftehim kollettiv li fuqu jimxu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiem, jekk xieraq.

Għall-vaganzi annwali, it-tul tal-perjodi ta' notice, il-ħin tax-xogħol u r-remunerazzjoni, hu biżżejjed li tirreferi lill-impjegati għal xi liġijiet u dispożizzjonijiet amministrattivi rilevanti.

Jekk l-impjegati tiegħek se jintalbu jaħdmu f'pajjiż differenti (ara "Kollokament f'pajjiż barrani"), għandek ukoll tinfurmahom minn qabel dwar dan li ġej:

 • tul ta' żmien tal-impjieg barra mill-pajjiż
 • valuta li għandha tintuża għall-ħlas tas-salarju tagħhom
 • kwalunkwe allowances li se jkunu eliġibbli għalihom fil-pajjiż barrani
 • kundizzjonijiet rigward ir-ritorn tagħhom.

Tipprovdi informazzjoni - sa meta u kif?

Jeħtieġlek tagħti l-informazzjoni ta' hawn fuq lill-impjegati ġodda bil-miktub mhux aktar tard minn xahrejn wara li jibdew jaħdmu miegħek.

L-informazzjoni tista' tieħu forma ta':

 • kuntratt ta' xogħol bil-miktub
 • ittra ta' rbit
 • dokument jew aktar bil-miktub li jkun fiha/hom l-informazzjoni ta' hawn fuq.

Modifika ta' relazzjonijiet ta' impjieg

Għandek tinforma lill-impjegati bil-miktub dwar kull bidla fil-kuntratti tax-xogħol tagħhom mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha l-bidla tidħol fis-seħħ. Jekk il-bidla hi neċessarja minħabba bidla fil-liġijiet jew dispożizzjonijiet amministrattivi, m'hemmx bżonn ta' dokument bil-miktub li jimmodifika l-kuntratt oriġinali.

Informa u kkonsulta mal-istaff tiegħek

Jekk il-kumpanija tiegħek għandha aktar minn 50 impjegat (jew 20 jekk hi unità ta' negozju akbar), inti obbligat legalment li tinfurmahom dwar:

 • żviluppi reċenti u futuri probabbli fl-attivitajiet u fis-sitwazzjoni ekonomika tal-kumpanija
 • sitwazzjoni tal-impjieg
 • bidliet sostanzjali probabbli fil-mod ta' kif ix-xogħol hu organizzat jew fir-relazzjonijiet kuntrattwali

Għandek ukoll tiżgura li tagħti l-informazzjoni fil-ħin biex ir-rappreżentanti tal-impjegati jippreparaw għal konsultazzjoni uffiċjali miegħek dwar kwistjonijiet relatati.

Ir-rappreżentanti tal-impjegati (jew kwalunkwe espert li jassistihom) huma pprojbiti bil-liġi milli jikxfu mal-istaff kwalunkwe informazzjoni li tingħatalhom b'mod kunfidenzjali

Kemm jista' jdum jaħdem l-istaff tiegħek?

Jekk inti tħaddem staff, jeħtieġlek tkun taf ir-regoli bażiċi dwar il-ħinijiet tax-xogħol. Dawn ir-regoli jkopru kemm il-perjodi minimi ta' mistrieħ ta' kuljum u ta' kull ġimgħa, kif ukoll il-liv annwali u l-ħin tax-xogħol massimu ta' kull ġimgħa. Il-pajjiżi tal-UE għandhom ukoll l-għażla li japplikaw regoli li huma aktar favorevoli.

Ħin massimu ta' xogħol fil-ġimgħa, serħan ta' kull ġimgħa u ta' kuljum

Bħala persuna li timpjega lil ħaddieħor, għandek tiżgura li l-ħin medju tax-xogħol kull ġimgħa għall-istaff tiegħek - inkluża s-sahra, ma għandux jaqbeż it-48 siegħa. L-impjegati tiegħek għandhom jistrieħu għal mill-anqas 11-il siegħa konsekuttiva kuljum. Ma' dan, fi kwalunkwe 7 ijiem jeħtieġlek tagħti wkoll lill-istaff tiegħek mill-anqas 24 siegħa ta' serħan bla interruzzjoni.

Brejks, liv annwali

Jekk l-istaff tiegħek jaħdem aktar minn 6 sigħat kuljum, għandek tiżgura li dan jingħata brejk (it-tul ta' żmien speċifikat fil-ftehimiet kollettivi jew mil-liġi nazzjonali).

Lil hinn mill-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u ta' matul il-ġimgħa kull ħaddiem għandu dritt għal mill-anqas erba' ġimgħat ta' vaganzi mħallsa kull sena. Ma tistax tissostitwixxi dawn il-btajjel bi ħlas, sakemm ma tkunx intemmet ir-relazzjoni tal-impjieg qabel mal-membru tal-istaff ma jkun ħa l-liv kollu annwali tiegħu.

Xogħol ta' billejl

Xogħol ta' billejl tal-anqas hu xift ta' 7 sigħat, mill-anqas 3 sigħat minnhom iridu jkunu bejn nofsillejl u l-ħamsa ta' filgħodu.

Il-ħaddiema ta' billejl ma jistgħux jaħdmu aktar minn 8 sigħat kull 24 siegħa bħala medja. Jekk ix-xogħol jinvolvi perikolu speċjali jew strapazz fiżiku jew mentali, il-limitu ta' kuljum ta' 8 sigħat ma jistax jinqabeż.

Il-ħaddiema ta' billejl għandhom dritt għal eżami tas-saħħa bla ħlas qabel ma jibdew xogħol ta' billejl u huma intitolati għal verifika tas-saħħa regolari bla ħlas (li għandha tirrispetta l-kunfidenzjalità medika). Jekk il-ħaddiema ta' billejl tiegħek isofru minn problemi tas-saħħa relatati mal-fatt li jaħdmu l-iljieli, għandhom jiġu trasferiti kull meta jkun possibbli lejn xogħol ta' matul il-jum.

Meta s-sigħat tax-xogħol ma jiġux imkejla jew predeterminati, bħal fil-każ tal-eżekuttivi amministraturi jew ħaddiema tal-familja, l-obbligi tal-ħin tax-xogħol jistgħu ma japplikawx.

Aktar eżenzjonijiet mir-regoli huma possibbli fl-oqsma li ġejjin:

 • sigurtà u sorveljanza
 • industriji fejn ix-xogħol ma jistax jitwaqqaf għal raġunijiet tekniċi
 • trasport ferrovjarju
 • agrikultura
 • turiżmu

Ħaddiema bi skariġġ

Ħaddiema bi skariġġ huma membri tal-istaff li joperaw servizzi tat-trasport għall-passiġġieri jew għall-merkanzija permezz tat-toroq, il-ferrovija, l-ajru jew il-kanali tat-tbaħħir. Il-ħin tax-xogħol tagħhom  hu regolat b'mod differenti.

Impjegar taż-żgħażagħ

Jekk tixtieq timpjega żgħażagħ, l-età minima tal-impjieg hi ta' 15 -il sena (ogħla fejn it-tagħlim obbligatorju fi skola full time jkompli wara l-età ta' 15).

Żgħażagħ taħt 15-il sena jistgħu jiġu impjegati f'attivitajiet kulturali, artistiċi, sportivi jew attivitajiet ta' reklamar b'awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti.

Tfal li għandhom tal-anqas 14-il sena (iżda għadhom mhumiex ta' 15-il sena) jistgħu jaħdmu wkoll bħala parti minn skema ta' xogħol/taħriġ jew skema ta' esperjenza ta' xogħol. Tfal li għandhom tal-anqas 14-il sena (f'ċerti każijiet 13-il sena) jistgħu wkoll iwettqu xogħol ħafif. Ir-regoli dwar il-ħin tax-xogħol, xogħol ta' billejl, u l-bqija huma pjuttost stretti għaż-żgħażagħ. Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jistabbilixxu regoli aktar stretti mir-rekwiżiti minimi.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Il-Konsulent EURES tiegħek

Il-Konsulent EURES tiegħek jista' jinfurmak kemm dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol kif ukoll jgħinek fil-proċeduri ta' reklutaġġ f'pajjiżek jew fir-reġjun bejn il-fruntieri tiegħek.