Navigációs útvonal

Frissítve 16/02/2017

Foglalkoztatási feltételek

Munkaszerződések

Uniós szabályok rögzítik, hogy a munkáltatók milyen információkat kötelesek közölni alkalmazottaikkal a munkaszerződésükkel kapcsolatban.

Egyes EU-országokban az alább ismertetett szabályok nem vonatkoznak azokra a munkavállalókra, akik legfeljebb egy hónapig tartó munkaszerződéssel rendelkeznek, illetve akik hetente 8 óránál kevesebbet dolgoznak.

Vizsgálja meg a kérdést mélyebben, országonkénti bontásban:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

 

Tájékoztatási kötelezettségek

Önnek - munkaadóként - legalább az alábbi információkat közölnie kell a munkavállalókkal, amikor először állnak munkába Önnél:

 • a munkaszerződés részes felei,
 • a munkavégzés helye - ha nincs állandó vagy fő munkavégzési hely, Önnek hangsúlyoznia kell, hogy a munkavállaló különböző helyszíneken fog munkát végezni, és közölnie kell vele, hol van a vállalkozás bejegyzett székhelye,
 • a munka megnevezése, fokozata, jellege/kategóriája vagy rövid meghatározása/leírása,
 • a munkába állás időpontja,
 • ideiglenes munkaszerződés esetében a munkaviszony várható időtartama,
 • a fizetett éves szabadság hossza,
 • a munkaadó és a munkavállaló által betartandó felmondási idő a munkaszerződés valamelyik fél általi felbontása esetén,
 • a munkavállalót megillető kezdő alapfizetés, a díjazás egyéb összetevői és a kifizetés gyakorisága,
 • a munkavállaló rendes munkanapjának, illetve munkahetének időtartama,
 • adott esetben a munkavállaló munkakörülményeit meghatározó kollektív szerződésekben foglalt szabályok.

Ami az éves szabadságot, a felmondási időt, a munkaidőt és a javadalmazást illeti, elegendő, ha a munkaadó megnevezi a vonatkozó jogszabályokat és közigazgatási rendelkezéseket.

Ha az Ön alkalmazottjának külföldön kell dolgoznia (lásd: Külföldi kiküldetés), Önnek előre tájékoztatnia kell őt az alábbiakról:

 • a külföldi munkavégzés időtartama,
 • a pénznem megnevezése, amelyben javadalmazása kifizetésre kerül,
 • a külföldi munkavégzéshez kapcsolódó juttatások,
 • a hazatérés feltételei.

A tájékoztatás módja és határideje

Ezeket az információkat Önnek legkésőbb a munkába lépéstől számított 2 hónapon belül írásban kell közölnie új alkalmazottjaival.

A tájékoztatásra az alábbi módokon kerülhet sor:

 • írásbeli munkaszerződés,
 • kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • egy vagy több egyéb írásos dokumentum, amely tartalmazza a fent leírt információkat.

A foglalkoztatási jogviszony megváltoztatása

Önnek írásban kell tájékoztatnia alkalmazottját, ha az illető munkaszerződésében bármilyen változás áll be, mégpedig a változás érvénybe lépése után legkésőbb 1 hónappal. Ha a változtatásra a vonatkozó jogszabályok vagy közigazgatási rendelkezések módosulása miatt van szükség, nincs szükség az eredeti szerződést módosító írásos dokumentumra.

Az alkalmazottak tájékoztatása, konzultáció

Ha az Ön vállalkozásának több mint 50 alkalmazottja van (vagy több mint 20, ha egy nagyobb vállalathoz tartozó egységről van szó), Ön törvény szerint köteles tájékoztatni őket az alábbiakról:

 • a vállalat tevékenységében és a gazdasági helyzetben nemrég bekövetkezett, illetve a jövőben várhatóan bekövetkező fejlemények,
 • foglalkoztatási helyzet,
 • a munkaszervezésben vagy a szerződéses viszonyban várhatóan bekövetkező jelentős változások.

Önnek időben kell tájékoztatnia a munkavállalók képviselőit ahhoz, hogy felkészülhessenek a kérdéses témákban a munkaadóval folytatandó hivatalos konzultációra.

Jogszabály tiltja, hogy a munkavállalók képviselői (vagy a munkájukat segítő szakértők) továbbadják a cég alkalmazottainak azokat az információkat, amelyeket a munkaadó bizalmasan közölt velük.

 

A munkaidő hosszára vonatkozó szabályok

 

Ha alkalmazottjai vannak, Önnek ismernie kell a munkaidőre vonatkozó alapvető szabályokat. Ezek a szabályok a napi és heti pihenőidő minimális időtartamát, valamint az éves szabadságot és a maximális heti munkaidőt rögzítik. A tagállamoknak jogukban áll olyan szabályokat alkalmazni, amelyek a munkavállaló szempontjából kedvezőbbek az uniós szabályozásnál.

Maximális heti munkaidő, heti és napi pihenőidő

Munkaadóként Önnek biztosítania kell, hogy alkalmazottjainak átlagos heti munkaideje - a túlórát is beleértve - ne haladja meg a 48 órát. Önnek gondoskodnia kell arról is, hogy minden alkalmazottja naponta megszakítás nélkül legalább 11 órás pihenőidőt kapjon. Ezenfelül biztosítania kell azt is, hogy alkalmazottjai hétnaponként legalább 24 órás, megszakítás nélküli pihenőidőben részesüljenek.

Szünetek, éves szabadság

Ha az Ön alkalmazottjai naponta 6 óránál többet dolgoznak, Önnek gondoskodnia kell arról, hogy pihenőszünetet kapjanak (amelynek időtartamát kollektív szerződések vagy nemzeti jogszabályok állapítják meg).

A napi és heti pihenőidő mellett minden munkavállalót évente legalább 4 hét fizetett szabadság illet meg. Az éves szabadság időtartama nem váltható ki pénzzel, kivéve, ha a munkaviszony megszűnéséig az illető munkavállaló nem használta fel összes rendes szabadságát.

Éjszakai munka

Az éjszakai munka 7 óránál nem rövidebb műszakot jelent, amelyből legalább 3 óra éjfél és reggel 5 óra közé esik.

Az éjszakai műszakban dolgozók esetében a munkaórák száma nem haladhatja meg átlagosan a nyolc órát 24 órás időszakonként. Azok az éjszakai műszakban dolgozók, akiknek munkája különösen veszélyes, vagy erős fizikai, illetve szellemi megterheléssel jár, nem dolgozhatnak többet nyolc óránál 24 órás időszakonként.

Az éjszakai műszakban dolgozók ingyenes egészségügyi vizsgálatra jogosultak a munkába állásukat megelőzően, és jogosultak arra, hogy azt követően rendszeresen ingyenes egészségügyi vizsgálaton vegyenek részt. (A vizsgálatot az orvosi titoktartás szabályainak megfelelően kell lefolytatni.) Ha az éjszakai műszakban dolgozóknak egészségügyi problémái támadnak abból adódóan, hogy éjszakai műszakban dolgoznak, lehetőség szerint át kell helyezni őket megfelelő nappali műszakba.

Ha a munkakör sajátos jellege miatt a munkaidőt nem mérik és/vagy nem határozzák meg előre, például vezető állású vagy családtag munkavállalók esetében, a munkaidőre vonatkozó előírásoktól adott esetben el lehet térni.

A következő területeken is lehetőség van a szabályok alóli mentességre:

 • biztonsági és felügyeleti tevékenységek,
 • olyan iparágak, ahol a munkát műszaki okok miatt nem lehet megszakítani,
 • vasúti közlekedés,
 • mezőgazdaság,
 • idegenforgalom.

Utazó munkavállalók

Utazó munkavállalónak minősülnek azok a munkavállalók, akik személy- vagy áruszállításra szolgáló közúti, vasúti, légi vagy vízi közlekedési eszközökön végzik a munkájukat. Az utazó munkavállalók munkaidejére más szabályok vonatkoznak.

Fiatalok foglalkoztatása

A munkába állás alsó korhatára 15 év (vagy ennél magasabb azokban az országokban, ahol a tankötelezettség felső korhatára meghaladja a 15 évet).

15 évnél fiatalabb gyermekeket kulturális, művészi, sport- és reklámtevékenységben való szereplésre csak az illetékes hatóságok egyedi, előzetes hozzájárulásával lehet alkalmazni.

A 15. életévüket még be nem töltött, de legalább 14 éves gyermekek dolgozhatnak elméleti és gyakorlati szakképzési rendszer keretében. A legalább 14. (bizonyos esetekben 13.) életévüket betöltött gyermekek végezhetnek könnyű munkát. A fiatalok munkaidejére, éjszakai munkavégzésére és pihenőidejére vonatkozó szabályok meglehetősen szigorúak. Az EU-országok alkalmazhatnak a minimumkövetelményeknél szigorúbb szabályokat.

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdését elküldjük az Enterprise Europe Network egyik helyi partnerének. Kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt, hogy ezen ingyenes tanácsadás keretében Ön rövid időn belül helyes választ kapjon.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdését elküldjük az Enterprise Europe Network egyik helyi partnerének. Kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt, hogy ezen ingyenes tanácsadás keretében Ön rövid időn belül helyes választ kapjon.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

IgenNem

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.

Segítség és tanácsadás

EURES-tanácsadók

Az EURES-tanácsadók információkkal tudnak szolgálni az Ön számára a munkafeltételekről, és segítséget tudnak adni a munkaerő-felvételi eljárásokkal kapcsolatban az egyes országokban és határrégiókban.