Navigointipolku

Päivitetty 02/2015

Päivitetty 02/2015

Työsuhteen ehdot


Jaa 
		Jaa Facebookissa
	
		Lähetä Twitteriin
	
		Jaa Google+:ssa
	
		Jaa LinkedInissa

Työsopimukset

EU-lainsäädännössä säädetään työnantajan velvollisuudesta antaa työntekijälle tietoja työsopimuksesta.

Joissakin EU-maissa seuraavia sääntöjä ei välttämättä sovelleta, jos työsuhde kestää alle 1 kuukauden tai jos työntekijä työskentelee vähemmän kuin 8 tuntia/viikko.

Tarkempaa tietoa maittain:

Valitse maa

Valitse maa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

 

Tiedonantovelvoitteet

Kun työntekijä otetaan palvelukseen ensimmäisen kerran, työnantajan on annettava hänelle vähintään seuraavat tiedot:

 • työsopimuksen osapuolet
 • työntekopaikka - jos kiinteää työkohdetta ei ole, on ilmoitettava, että työntekijä työskentelee eri paikoissa, ja kerrottava yrityksen rekisteröintipaikka
 • työntekijän nimike ja palkkaluokka, tehtävien luonne tai lyhyt toimenkuvaus
 • työnteon alkamisajankohta
 • työsuhteen suunniteltu päättymisaika, jos työsopimus on määräaikainen
 • palkallisten vuosilomapäivien määrä
 • irtisanomisajat, jos työnantaja/työntekijä purkaa työsopimuksen
 • peruspalkka työsuhteen alussa, muut mahdolliset palkan määräytymisen perusteet ja palkanmaksukausi
 • säännöllinen päivittäinen tai viikoittainen työaika
 • työhön mahdollisesti sovellettava työehtosopimus.

Vuosilomien, irtisanomisaikojen, työajan ja palkkauksen osalta riittää, että työntekijälle annetaan niitä koskevien lakien ja hallinnollisten määräysten viitetiedot.

Jos työntekijän on työskenneltävä eri maassa (ks. osio Ulkomaankomennukset), hänelle on lisäksi annettava etukäteen seuraavat tiedot:

 • ulkomaantyön kesto
 • valuutta, jossa rahapalkka maksetaan
 • ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut
 • työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Milloin ja miten tiedot annetaan?

Edellä mainitut tiedot on annettava uusille työntekijöille kirjallisesti viimeistään 2 kuukauden kuluttua työnteon alkamisesta.

Tiedot voidaan antaa seuraavissa muodoissa:

 • kirjallinen työsopimus
 • työhönottoasiakirja
 • yksi tai useampi kirjallinen asiakirja, joissa on edellä mainitut tiedot.

Työsuhteen muuttaminen

Työntekijälle on ilmoitettava kirjallisesti jokaisesta työsopimukseen tehtävästä muutoksesta viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun muutos tulee voimaan. Jos muutos johtuu lain tai hallinnollisten määräysten muutoksista, alkuperäistä sopimusta ei tarvitse muuttaa kirjallisella asiakirjalla.

 

Henkilöstölle tiedottaminen ja henkilöstön kuuleminen

 

Jos yrityksessä on yli 50 työntekijää (tai 20, jos se on suuremman yrityksen osa), työntekijöille on lain mukaan tiedotettava seuraavista:

 • yrityksen toiminnan ja taloudellisen tilanteen viimeaikainen ja todennäköinen kehitys
 • yrityksen työllisyystilanne
 • todennäköiset työn organisointiin ja työsopimussuhteisiin tehtävät merkittävät muutokset.

Tiedot on annettava riittävän ajoissa, jotta työntekijöiden edustajat voivat valmistautua työnantajan kanssa käytävään viralliseen keskusteluun.

Henkilöstön edustajat ja heitä avustavat asiantuntijat eivät lain mukaan saa paljastaa luottamuksellisina annettuja tietoja muille työntekijöille.

 

 

 

 

 

Työaika

 

Työnantajan on tunnettavat työaikaa koskevat perussäännöt. Niissä säädetään päivittäisen ja viikoittaisen lepoajan sekä vuosiloman vähimmäiskesto ja viikoittainen enimmäistyöaika. EU-maat voivat halutessaan soveltaa sääntöjä, jotka ovat työntekijän kannalta suotuisampia.

Viikoittainen enimmäistyöaika sekä päivittäinen ja viikoittainen lepoaika

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän keskimääräinen viikoittainen työaika ylityö mukaan luettuna on enintään 48 tuntia. Työntekijän on saatava vähintään 11 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika vuorokaudessa. Sen lisäksi työntekijän on saatava jokaista 7 päivän jaksoa kohden vähintään 24 tunnin keskeytymätön lepoaika.

Tauot ja vuosiloma

Jos työpäivä kestää yli 6 tuntia, työntekijän on saatava pitää tauko. Tauon kesto määritellään työehtosopimuksessa tai kansallisessa lainsäädännössä.

Päivittäisten ja viikoittaisten lepoaikojen lisäksi työntekijällä on oikeus vähintään 4 viikon palkalliseen vuosilomaan. Vuosiloman vähimmäisaikaa ei saa korvata rahalla, paitsi jos työsuhde on päättynyt ennen kuin työntekijä on käyttänyt vuosilomansa kokonaan.

Yötyö

Yötyöllä tarkoitetaan vähintään 7 tunnin työvuoroa, josta vähintään 3 tuntia sijoittuu kello 24:n ja kello 5:n väliseen aikaan.

Yötyöntekijä ei saa työskennellä keskimäärin yli 8:aa tuntia vuorokaudessa. Jos työhön liittyy erityisiä vaaroja tai huomattavaa fyysistä tai psyykkistä rasitusta, 8 tunnin päivittäinen enimmäistyöaika ei saa ylittyä.

Yötyöntekijällä on oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen ennen yötyön aloittamista ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin. Tarkastusten yhteydessä on noudatettava terveystietojen salassapitovelvollisuutta. Jos yötyöntekijällä on terveysongelmia, jotka aiheutuvat yötyöstä, hänet on mahdollisuuksien mukaan siirrettävä päivätyöhön.

Työaikavelvoitteita ei välttämättä sovelleta työntekijöihin, joiden työaikaa ei mitata tai määritellä ennalta, kuten johtotehtävissä toimiviin ja työnantajan perheenjäseniin.

Työaikasäännöistä saatetaan poiketa myös seuraavilla aloilla:

 • turvallisuus ja valvonta
 • toimialat, joilla työtä ei voi keskeyttää teknisistä syistä
 • raideliikenne
 • maatalous
 • matkailu

Liikkuvat työntekijät

Liikkuvilla työntekijöillä tarkoitetaan henkilöstöä, joka on maantie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikenneyritysten palveluksessa ja hoitaa henkilö- tai tavarakuljetuksia. Tällaisten työntekijöiden työaikaan sovelletaan eri sääntöjä:

Nuoret työntekijät

Työhönoton alaikäraja on 15 vuotta tai korkeampi sen mukaan, mihin ikään asti pakollinen täysipäiväinen koulunkäynti maassa jatkuu.

Alle 15-vuotiaita voidaan toimivaltaisen viranomaisen ennakkoluvalla palkata kulttuuri-, taide-, urheilu- ja mainontatehtäviin.

14-vuotiaat voivat  myös osallistua työtä ja koulutusta yhdistäviin ohjelmiin ja työharjoitteluun. Vähintään 14-vuotiaat (tietyissä tapauksissa 13-vuotiaat) voivat myös tehdä kevyttä työtä. Nuorten työaikoja, yötyötä ja lepoaikoja koskevat säännöt ovat varsin tiukat. EU-maat voivat halutessaan soveltaa vähimmäisvaatimuksia čeština magyar pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)svenska (sv) [718 KB] tiukempia sääntöjä.

Apua ja neuvoja

Apua ja neuvoja

Eures-neuvojat

Eures-neuvojat antavat tietoa työehdoista ja -olosuhteista ja työhönottomenettelyistä omassa EU-maassasi ja rajaseutualueilla.

Lähetä sähköpostia elinkeinoelämän järjestölle alueellasi

EU hoitaa useimmissa Euroopan maissa English paikallisten elinkeinoelämän järjestöjen verkostoa Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), joka ehkä voi auttaa sinua.

Valitse maasi ja kaupunkisi ja kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon.

Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Maa

Alankomaat

Den Haag

Nieuwegein

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Espanja

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Itävalta

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Kreikka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Kroatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Portugali

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Puola

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Ranska

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Romania

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Ruotsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Saksa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomi

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Tanska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšekin tasavalta

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Unkari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kirjoita viestisi tähän *

* pakollinen kenttä (tähän on syötettävä tieto)