Navigointipolku

Päivitetty 16/02/2017

Työsuhteen ehdot

Työsopimukset

EU-lainsäädännössä säädetään työnantajan velvollisuudesta antaa työntekijälle tietoja työsopimuksesta.

Joissakin EU-maissa seuraavia sääntöjä ei välttämättä sovelleta, jos työsuhde kestää alle 1 kuukauden tai jos työntekijä työskentelee vähemmän kuin 8 tuntia/viikko.

Tarkempaa tietoa maittain:

Valitse maa

Valitse maa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

 

Tiedonantovelvoitteet

Kun työntekijä otetaan palvelukseen ensimmäisen kerran, työnantajan on annettava hänelle vähintään seuraavat tiedot:

 • työsopimuksen osapuolet
 • työntekopaikka - jos kiinteää työkohdetta ei ole, on ilmoitettava, että työntekijä työskentelee eri paikoissa, ja kerrottava yrityksen rekisteröintipaikka
 • työntekijän nimike ja palkkaluokka, tehtävien luonne tai lyhyt toimenkuvaus
 • työnteon alkamisajankohta
 • työsuhteen suunniteltu päättymisaika, jos työsopimus on määräaikainen
 • palkallisten vuosilomapäivien määrä
 • irtisanomisajat, jos työnantaja/työntekijä purkaa työsopimuksen
 • peruspalkka työsuhteen alussa, muut mahdolliset palkan määräytymisen perusteet ja palkanmaksukausi
 • säännöllinen päivittäinen tai viikoittainen työaika
 • työhön mahdollisesti sovellettava työehtosopimus.

Vuosilomien, irtisanomisaikojen, työajan ja palkkauksen osalta riittää, että työntekijälle annetaan niitä koskevien lakien ja hallinnollisten määräysten viitetiedot.

Jos työntekijän on työskenneltävä eri maassa (ks. osio Ulkomaankomennukset), hänelle on lisäksi annettava etukäteen seuraavat tiedot:

 • ulkomaantyön kesto
 • valuutta, jossa rahapalkka maksetaan
 • ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut
 • työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Milloin ja miten tiedot annetaan?

Edellä mainitut tiedot on annettava uusille työntekijöille kirjallisesti viimeistään 2 kuukauden kuluttua työnteon alkamisesta.

Tiedot voidaan antaa seuraavissa muodoissa:

 • kirjallinen työsopimus
 • työhönottoasiakirja
 • yksi tai useampi kirjallinen asiakirja, joissa on edellä mainitut tiedot.

Työsuhteen muuttaminen

Työntekijälle on ilmoitettava kirjallisesti jokaisesta työsopimukseen tehtävästä muutoksesta viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun muutos tulee voimaan. Jos muutos johtuu lain tai hallinnollisten määräysten muutoksista, alkuperäistä sopimusta ei tarvitse muuttaa kirjallisella asiakirjalla.

 

Henkilöstölle tiedottaminen ja henkilöstön kuuleminen

 

Jos yrityksessä on yli 50 työntekijää (tai 20, jos se on suuremman yrityksen osa), työntekijöille on lain mukaan tiedotettava seuraavista:

 • yrityksen toiminnan ja taloudellisen tilanteen viimeaikainen ja todennäköinen kehitys
 • yrityksen työllisyystilanne
 • todennäköiset työn organisointiin ja työsopimussuhteisiin tehtävät merkittävät muutokset.

Tiedot on annettava riittävän ajoissa, jotta työntekijöiden edustajat voivat valmistautua työnantajan kanssa käytävään viralliseen keskusteluun.

Henkilöstön edustajat ja heitä avustavat asiantuntijat eivät lain mukaan saa paljastaa luottamuksellisina annettuja tietoja muille työntekijöille.

Työaika

 

Työnantajan on tunnettavat työaikaa koskevat perussäännöt. Niissä säädetään päivittäisen ja viikoittaisen lepoajan sekä vuosiloman vähimmäiskesto ja viikoittainen enimmäistyöaika. EU-maat voivat halutessaan soveltaa sääntöjä, jotka ovat työntekijän kannalta suotuisampia.

Viikoittainen enimmäistyöaika sekä päivittäinen ja viikoittainen lepoaika

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän keskimääräinen viikoittainen työaika ylityö mukaan luettuna on enintään 48 tuntia. Työntekijän on saatava vähintään 11 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika vuorokaudessa. Sen lisäksi työntekijän on saatava jokaista 7 päivän jaksoa kohden vähintään 24 tunnin keskeytymätön lepoaika.

Tauot ja vuosiloma

Jos työpäivä kestää yli 6 tuntia, työntekijän on saatava pitää tauko. Tauon kesto määritellään työehtosopimuksessa tai kansallisessa lainsäädännössä.

Päivittäisten ja viikoittaisten lepoaikojen lisäksi työntekijällä on oikeus vähintään 4 viikon palkalliseen vuosilomaan. Vuosiloman vähimmäisaikaa ei saa korvata rahalla, paitsi jos työsuhde on päättynyt ennen kuin työntekijä on käyttänyt vuosilomansa kokonaan.

Yötyö

Yötyöllä tarkoitetaan vähintään 7 tunnin työvuoroa, josta vähintään 3 tuntia sijoittuu kello 24:n ja kello 5:n väliseen aikaan.

Yötyöntekijä ei saa työskennellä keskimäärin yli 8:aa tuntia vuorokaudessa. Jos työhön liittyy erityisiä vaaroja tai huomattavaa fyysistä tai psyykkistä rasitusta, 8 tunnin päivittäinen enimmäistyöaika ei saa ylittyä.

Yötyöntekijällä on oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen ennen yötyön aloittamista ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin. Tarkastusten yhteydessä on noudatettava terveystietojen salassapitovelvollisuutta. Jos yötyöntekijällä on terveysongelmia, jotka aiheutuvat yötyöstä, hänet on mahdollisuuksien mukaan siirrettävä päivätyöhön.

Työaikavelvoitteita ei välttämättä sovelleta työntekijöihin, joiden työaikaa ei mitata tai määritellä ennalta, kuten johtotehtävissä toimiviin ja työnantajan perheenjäseniin.

Työaikasäännöistä saatetaan poiketa myös seuraavilla aloilla:

 • turvallisuus ja valvonta
 • toimialat, joilla työtä ei voi keskeyttää teknisistä syistä
 • raideliikenne
 • maatalous
 • matkailu

Liikkuvat työntekijät

Liikkuvilla työntekijöillä tarkoitetaan henkilöstöä, joka on maantie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikenneyritysten palveluksessa ja hoitaa henkilö- tai tavarakuljetuksia. Tällaisten työntekijöiden työaikaan sovelletaan eri sääntöjä:

Nuoret työntekijät

Työhönoton alaikäraja on 15 vuotta tai korkeampi sen mukaan, mihin ikään asti pakollinen täysipäiväinen koulunkäynti maassa jatkuu.

Alle 15-vuotiaita voidaan toimivaltaisen viranomaisen ennakkoluvalla palkata kulttuuri-, taide-, urheilu- ja mainontatehtäviin.

14-vuotiaat voivat  myös osallistua työtä ja koulutusta yhdistäviin ohjelmiin ja työharjoitteluun. Vähintään 14-vuotiaat (tietyissä tapauksissa 13-vuotiaat) voivat myös tehdä kevyttä työtä. Nuorten työaikoja, yötyötä ja lepoaikoja koskevat säännöt ovat varsin tiukat. EU-maat voivat halutessaan soveltaa vähimmäisvaatimuksia tiukempia sääntöjä.

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Kysymyksesi lähetetään Enterprise Europe Network -verkoston jäsenorganisaatiolle. Vastaamista helpottaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot. Palvelu on maksuton.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Kysymyksesi lähetetään Enterprise Europe Network -verkoston jäsenorganisaatiolle. Vastaamista helpottaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot. Palvelu on maksuton.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

KylläEn

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.

Apua ja neuvoja

Eures-neuvojat

Eures-neuvojat antavat tietoa työehdoista ja -olosuhteista ja työhönottomenettelyistä omassa EU-maassasi ja rajaseutualueilla.