Navigatsioonitee

Ajakohastatud 03/2015

Ajakohastatud 03/2015

Töölevõtutingimused


Jaga 
		Jaga Facebook´is
	
		Jaga Twitter´is
	
		Jagage Google+ vahendusel
	
		Jaga linkedIn´is

Töölepingud

ELi eeskirjades on sätestatud teie kohustused seoses teabega, mida te oma töötajatele töölepingute puhul peate esitama.

Mõnes ELi liikmesriigis ei pruugita allpool kirjeldatud eeskirju kohaldada töötajate suhtes, kes ei tööta teie heaks kauem kui üks kuu või kes töötavad vähem kui 8 tundi nädalas.

Uurige lähemalt (riikide kaupa):

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

 

Teavitamiskohustus

Peate esitama töötajale vähemalt järgmise teabe, kui ta esimest korda teie juures tööle asub:

 • töölepingu pooled;
 • töö tegemise koht - kui puudub kindel töö tegemise koht, peaksite juhtima tähelepanu sellele, et töötaja töötab erinevates kohtades, ning täpsustama, kus teie ettevõte on registreeritud;
 • ametinimetus, töö keerukusaste või kategooria või töö lühike määratlus või kirjeldus;
 • tööle asumise kuupäev;
 • töösuhte eeldatav kestus, kui leping on ajutine;
 • iga-aastase tasulise puhkuse kestus;
 • etteteatamistähtajad teile ja töötajale, kui üks teist lepingu lõpetab;
 • põhipalk, muud palga osad ja see, kui sageli palka makstakse;
 • tööpäeva või -nädala normaalpikkus;
 • töötaja töötingimusi käsitlevate kollektiivlepingute eeskirjad (kui see on asjakohane).

Põhipuhkuse, etteteatamistähtaja, tööaja ja palga puhul piisab, kui viidata mis tahes asjaomastele õigus- või haldusnormidele.

Kui teie töötajatel tuleb töötada mõnes teises riigis (vt „Töölähetus"), peate neid eelnevalt teavitama ka järgmisest:

 • välislähetuse kestus;
 • palga maksmisel kasutatav vääring;
 • välismaal töötamise ajal saadavad hüvitised;
 • tagasipöördumisega seotud tingimused.

Teabe andmine - mis ajaks ja kuidas?

Te peate esitama eespool nimetatud teabe uutele töötajatele kirjalikult mitte hiljem kui kaks kuud pärast seda, kui nad on teie juurde tööle asunud.

Teabe võib esitada

 • kirjalikus töölepingus;
 • töölevõtukäskkirjas;
 • ühes või mitmes kirjalikus dokumendis, kus leidub eespool nimetatud teave.

Töösuhte muutmine

Peate teavitama töötajat kirjalikult igast muutusest tema töölepingus hiljemalt ühe kuu möödumisel muudatuse jõustumisest. Kui muudatus on vajalik õigusaktides või haldusnormides tehtud muudatuste tõttu, ei ole vaja algset lepingut muutvat kirjalikku dokumenti.

 

Töötajate teavitamine ja nõustamine

 

Kui teie ettevõttes on rohkem kui 50 töötajat (või 20, kui see on mõne suurema ettevõtte üksus), olete seaduslikult kohustatud teavitama neid järgmisest:

 • ettevõtte tegevuse ja majandusliku olukorra hiljutine ja tõenäoline areng;
 • tööhõive olukord;
 • tõenäolised olulised muudatused töökorralduses või lepingusuhetes.

Teavet tuleb anda õigeaegselt, et töötajate usaldusisikutel oleks võimalik valmistuda teiega peetavateks ametlikeks konsultatsioonideks asjaomastes küsimustes.

Töötajate usaldusisikutel (või neid abistavatel ekspertidel) on keelatud avaldada töötajatele mis tahes konfidentsiaalsena antud teavet.

 

 

 

 

 

Kui pikk võib olla tööaeg?

 

Kui palkate töötajaid, peate tundma tööaega käsitlevaid põhieeskirju. Need eeskirjad hõlmavad minimaalset igapäevast ja iganädalast puhkeaega ning samuti põhipuhkust ja maksimaalset iganädalast tööaega. ELi liikmesriigid võivad ka kohaldada töötajate jaoks soodsamaid eeskirju.

Maksimaalne iganädalane tööaeg, iganädalane ja igapäevane puhkeaeg

Tööandjana peate tagama, et teie töötajate keskmine iganädalane tööaeg (sh ületunnitöö) ei ületa 48 tundi. Teie töötajad peavad saama puhkeaega vähemalt 11 järjestikust tundi päevas. Lisaks sellele peate tagama oma töötajatele ka vähemalt 24-tunnise katkestamatu puhkeaja iga seitsmepäevase ajavahemiku kohta.

Vaheajad, põhipuhkus

Kui teie töötajad töötavad rohkem kui 6 tundi päevas, peate neile tagama puhkepausi (mille pikkus on määratud kindlaks kollektiivlepingutes või siseriiklikus õiguses).

Lisaks igapäevasele ja iganädalasele puhkeajale on igal töötajal õigus vähemalt neljanädalasele tasulisele põhipuhkusele igal aastal. Te ei saa seda puhkust asendada hüvitisega, välja arvatud juhul, kui töösuhe on lõppenud enne, kui töötaja on kasutanud ära kogu oma iga-aastase põhipuhkuse.

Öötöö

Öötöö tähendab vähemalt 7-tunnist vahetust, millest vähemalt 3 tundi langeb ajavahemikule südaööst kuni kella viieni hommikul.

Öötöötajad ei tohi  töötada keskmiselt rohkem kui 8 tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul. Kui töö kätkeb erilisi ohte või suurt füüsilist või vaimset koormust, ei tohi igapäevast 8-tunnist piirangut ületada.

Öötöötajatel on õigus tasuta arstlikule läbivaatusele enne tööleasumist ja hiljem tasuta korrapärastele tervisekontrollidele (mis peavad järgima arstisaladuse põhimõtet). Kui öötöötajad kannatavad öötööst tingitud tervisehäirete all, tuleb nad võimalikult kiiresti viia üle päevasele tööle.

Kui tööaega ei mõõdeta või ei määrata eelnevalt kindlaks, nagu tegevjuhtide või peresiseste abitöö tegijate puhul, ei pruugita tööajaga seotud kohustusi kohaldada.

Erandid on võimalikud ka järgmistes valdkondades:

 • turvamine ja järelevalve;
 • tööstusharud, kus tööd ei saa tehnilistel põhjustel katkestada;
 • raudteetransport;
 • põllumajandus;
 • turism.

Liikuvad töötajad

Liikuvad töötajad on töötajad, kes osutavad reisijate või kaupade maantee-, raudtee-, õhu- või veetranspordi teenuseid. Nende tööaega reguleeritakse erinevalt.

Noorte töölevõtmine

Kui soovite võtta tööle noori, siis pange tähele, et tööleasumise vanuse alampiir on 15 (kõrgem, kui koolikohustus jätkub ka pärast 15. eluaastat).

Alla 15-aastaseid noori võib võtta tööle kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal, kui selleks on saadud pädeva asutuse luba.

Lapsed, kes on vähemalt 14-aastased (kuid mitte veel 15) võivad töötada töö- ja koolitusplaani või praktika raames. Vähemalt 14-aastased (teatud juhtudel 13-aastased) lapsed võivad ka tegeleda kerge tööga. Noorte puhul on tööaega, öötööd, ning puhkeaga käsitlevad eeskirjad üsna ranged. ELi liikmesriigid võivad kehtestada miinimumnõuetest čeština magyar pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [718 KB] veelgi rangemad eeskirjad.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja võib teid teavitada töötingimustest ning aidata teid värbamismenetluste raames teie kodumaal või piiriüleses piirkonnas.

Saatke e-kiri kohalikule ettevõtlusorganisatsioonile

Euroopa Liidul on kohalike ettevõtlusorganisatsioonide võrgustik Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), mis on esindatud enamikus Euroopa riikides English ja millest võib teile abi olla.

Valige oma riik ja linn ning sisestage allpool oma küsimus.

Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.

Riik

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kreeka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Sisestage oma teade siia *

* Nõutav väli (siia tuleb midagi sisestada)