Sti

Opdateret 16/02/2017

Ansættelsesvilkår

Ansættelseskontrakter

Der er EU-regler for, hvilke oplysninger du skal give dine ansatte om ansættelseskontrakter.

I nogle EU-lande gælder nedenstående regler ikke ansatte, der arbejder højst 1 måned for dig, eller ansatte, der arbejder mindre end 8 timer om ugen.

Grav dybere, land for land:

Vælg land

Vælg land


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

 

Oplysningskrav

Du skal give dine ansatte mindst følgende oplysninger, når de begynder at arbejde for dig:

 • hvem parterne i ansættelseskontrakten er
 • hvad arbejdstedet er - hvis der ikke er et fast arbejdssted, skal du understrege, at den ansatte skal arbejde forskellige steder, og angive, hvor din virksomhed er registreret
 • jobbets betegnelse, klassificering eller kategorisering eller en kort beskrivelse
 • startdatoen
 • forventet varighed af ansættelsesforholdet, hvis kontrakten er midlertidig
 • antal betalte årlige feriedage
 • opsigelsesfrister for dig og den ansatte, hvis en af jer vil opsige kontrakten
 • startgrundløn, eventuelle andre løndele, og hvor ofte lønnen udbetales
 • en normal arbejdsdags eller arbejdsuges længde
 • regler for eventuelle kollektive overenskomster, der gælder for den ansattes arbejdsvilkår.

Angående årlige feriedage, opsigelsesfrister, arbejdstid og løn er det tilstrækkeligt at henvise ansatte til eventuelle relevante love og administrative bestemmelser.

Hvis dine ansatte skal arbejde i et andet land (se Udstationering i udlandet), skal du også på forhånd oplyse dem om:

 • varigheden af ansættelsen i udlandet
 • hvilken valuta de vil få udbetalt løn i
 • eventuelle udlandstillæg
 • vilkårene for at vende hjem.

Afgivelse af oplysninger - hvornår og hvordan?

Du skal give dine nyansatte ovennævnte oplysninger skriftligt senest 2 måneder efter, at de begynder at arbejde for dig.

Oplysningerne kan have form af:

 • en ansættelseskontrakt
 • en tilsagnserklæring
 • et eller flere dokumenter med ovennævnte oplysninger.

Ændring af ansættelsesforhold

Du skal underrette ansatte skrifligt om alle ændringer af deres ansættelseskontrakt senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft. Hvis ændringen er nødvendig på grund af en ændring af lovgivning eller adminstrative bestemmelser, er der ikke behov for et dokument, der ændrer den oprindelige kontrakt.

Underretning og høring af dine ansatte

Hvis din virksomhed har over 50 ansatte (eller 20, hvis den er en afdeling af en større virksomhed), er du juridisk forpligtet til at underrette dem om:

 • nylige og sandsynlige kommende udviklinger i virksomhedens aktiviteter og økonomiske situation
 • beskæftigelsessituationen
 • sandsynlige væsentlige ændringer af den måde, arbejdet er tilrettelagt på, eller af kontraktforholdene.

Du skal også sørge for at give oplysninger i så god tid, at personalerepræsentanter kan forberede sig på en officiel høring med dig om relevante aspekter.

Loven forbyder personalerepræsentanter (eller eventuelle eksperter, der hjælper dem) at give oplysninger, du giver dem i fortrolighed, videre til personalet.

 

 

Hvor længe kan dine ansatte arbejde?

 

 

Som arbejdsgiver skal du kende grundreglerne for arbejdstid. Disse regler omfatter mindsteperioder for daglig og ugentlig hvile samt årlig ferie og maksimal ugentlig arbejdstid. EU-landene har også mulighed for at anvende mere gunstige regler.

Maksimal ugentlig arbejdstid og ugentlig og daglig hvile

Som arbejdsgiver skal sørge for, at dine ansattes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid - inklusive overtid - ikke overstiger 48 timer. Dine ansatte skal hvile i mindst 11 sammenhængende timer hver dag. Desuden skal du i alle perioder af 7 dage give dine ansatte mindst 24 timers uafbrudt hvile.

Pauser, årlig ferie

Hvis dine ansatte arbejder mere end 6 timer om dagen, skal du sørge for, at de får en pause (hvis varighed er angivet i overenskomsten eller den nationale lovgivning).

Ud over de daglige og ugentlige hvileperioder har hver ansat krav på mindst 4 ugers betalt ferie hvert år. Du må ikke erstatte disse ferier med betaling, medmindre ansættelsesforholdet er afsluttet, inden den ansatte har taget al sin årlige ferie.

Natarbejde

Natarbejde er et skift på mindst 7 timer, hvoraf 3 timer skal ligge mellem midnat og klokken 5.

Natarbejdere må ikke arbejde mere end 8 timer i døgnet i gennemsnit. Hvis arbejdet indebærer særlige farer eller tunge fysiske eller psykiske belastninger, den daglige grænse på 8 timer ikke overskrides.

Natarbejdere har krav på en gratis lægeundersøgelse, inden de påbegynder natarbejdet, og en gratis, regelmæssig lægeundersøgelse derefter (lægens fortrolighed skal respekteres). Hvis dine natarbejdere har sundhedsproblemer, der skyldes, at de arbejder om natten, skal de overføres til dagarbejde, hvis det er muligt.

Når arbejdstiden ikke udmåles eller ikke er fastsat på forhånd, som f.eks. for personale med ledelsesfunktioner eller familiemedlemmer, gælder arbejdstidsforpligtelserne undertiden ikke.

Yderligere undtagelser fra reglerne kan gøres på følgende områder:

 • sikkerhed og overvågning
 • industrisektorer, hvor arbejdet af tekniske grunde ikke kan afbrydes
 • jernbanetransport
 • landbrug
 • turisme

Mobile arbejdstagere

Mobile arbejdstagere er ansatte, der driver transporttjenester for passagerer eller gods ad veje, vandveje, jernbane eller i luften. Deres arbejdstidsregler er anderledes.

Ansættelse af unge

Lavalderen for ansættelse er 15 (højere, når undervisningspligten fortsætter til efter 15-årsalderen).

Unge under 15 år kan du ansætte til aktiviteter inden for  kultur, kunst, sport eller reklame med forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed.

Børn, som er fyldt 14 (men endnu ikke 15), kan også arbejde som led i en praktikantordning eller ordning for erhvervserfaring. Børn, som er fyldt 14 (i visse tilfælde 13), kan også udføre let arbejde. Reglerne for arbejdstid, natarbejde og hvile er ret strenge for unge. EU-landene kan vedtage strengere regler end mindstekravene.

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Din forespørgsel vil blive sendt til en støttepartner i Enterprise Europe Network. For at give rådgiveren mulighed for at svare hurtigt og korrekt, bedes du give så mange oplysninger som muligt.

Lokal erhvervsstøtte

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Hjælp og rådgivning

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Din forespørgsel vil blive sendt til en støttepartner i Enterprise Europe Network. For at give rådgiveren mulighed for at svare hurtigt og korrekt, bedes du give så mange oplysninger som muligt.

EEN-logo

Kontaktformular

(Alle felter skal udfyldes)
Tak. Din besked er sendt.
På grund af tekniske problemer kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.
Angiv en gyldig e-mailadresse.

Oplysninger om personen

Oplysninger om virksomheden

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Frankrig

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grækenland

Athens

Holland

Den Haag

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumænien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjekkiske Republik

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østrig

Wien

3000/3000

De oplysninger, som indtastes i denne formular, sendes direkte til en partner i Enterprise Europe Network. Personoplysninger i formularen bruges kun til at hjælpe rådgiveren med at svare på forespørgslen. De gemmes ikke efterfølgende.

Hjælp og rådgivning

Din EURES-vejleder

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med rekrutteringsprocedurerne i dit land eller din grænseoverskridende region.