Навигационна пътека

Актуализация 16/02/2017

Условия за наемане на работа

Трудови договори

Правилата на ЕС определят задълженията ви за информиране на вашите служители по отношение на трудовите договори.

 

В някои страни от ЕС правилата по-долу може да не важат за служители, работещи за вас максимум 1 месец, или за служители, работещи по-малко от 8 часа на седмица.

По-подробно търсене по страни:

Изберете държава

Изберете държава


* Националните органи все още не са предоставили информация.

 

Задължения за информиране

Когато вашите служители започнат работа при вас, трябва да ги информирате най-малко за следното:

 • страни по трудовия договор;
 • място на работа - ако няма фиксирано място на работа, трябва да подчертаете, че служителят ще работи на различни места и да посочите къде е регистрирано вашето предприятие;
 • титла, степен, категория на работата или кратко описание/спецификация;
 • начална дата;
 • очаквана продължителност на трудовото правоотношение, ако става въпрос за временен договор;
 • размер на платения годишен отпуск;
 • продължителност на периодите на предизвестие при преждевременно прекратяване на договора от ваша страна или от страна на служителя;
 • първоначалната основна заплата, останалите компоненти от заплатата и честотата на заплащане;
 • продължителността на нормалния работен ден или работна седмица;
 • правилата на колективните трудови договори, регулиращи условията на работа на служителя, ако има такива.

 

По отношение на годишния отпуск, периодите за предизвестие, работното време и заплащането е достатъчно да препратите служителите към съответните закони или административни разпоредби.

 

Ако от служителите ви ще се изисква да работят в друга страна (вижте „Командироване в чужбина"), трябва също да ги информирате предварително за следното:

 • продължителността на работата зад граница;
 • валутата, която ще се използва за плащане на заплатата им;
 • обезщетенията, на които ще имат право, докато са в чужбина;
 • условията за тяхното завръщане.

Предоставяне на информация - докога и как?

Трябва да предоставите сведенията по-горе на новите служители в писмен вид не по-късно от 2 месеца, след като започнат работа при вас.

Можете да предоставите информацията под формата на:

 • писмен трудов договор;
 • писмен ангажимент;
 • един или няколко писмени документа, съдържащи горната информация.

Промяна на трудовото правоотношение

Трябва да уведомите служителите си писмено за всяка промяна в трудовите им договори не по-късно от 1 месец след датата, на която промяната влиза в сила. Ако промяната се налага поради промяна на законите или административните разпоредби, не е необходим писмен документ за изменяне на първоначалния договор.

Информиране и консултации с работници и служители

Ако във вашето предприятие работят над 50 души (или 20, ако то е част от по-голяма компания), сте длъжни по закон да ги информирате за:

 • неотдавнашни и вероятни бъдещи промени в дейностите на компанията и нейното икономическо положение;
 • положението със заетостта в компанията;
 • вероятни значителни промени в начина на организация на работата или в договорните отношения.

Трябва също да предоставите информацията навреме на представителите на персонала, за да могат те да се подготвят за официална консултация с вас по съответните въпроси.

 

На представителите на служителите (и на всички експерти, които им съдействат) е забранено със закон да разкриват на работещите поверителните сведения, които им предоставяте.

 

Колко дълго могат да работят вашите служители?

 

Ако наемате хора на работа, трябва да познавате основните правила за работното време. Правилата включват минималните периоди за почивка на ден и на седмица, както и годишния отпуск и максималното работно време на седмица. Страните от ЕС могат да прилагат правила, които са по-благоприятни.

Максимално седмично работно време, седмична и дневна почивка

Като работодател трябва се уверите, че средното работно време на седмица на вашите служители, включително извънредния труд, не надхвърля 48 часа. Вашите работници трябва да си почиват поне 11 последователни часа на ден. Освен това на всеки 7 дни трябва да им осигурите поне 24 часа непрекъсната почивка.

Почивки, годишен отпуск

Ако служителите ви работят над 6 часа на ден, трябва да им осигурите почивка (с продължителност, определена с колективен трудов договор или с национален закон).

Освен периодите на дневен и седмичен отдих, всеки работещ има право на поне 4 седмици платен отпуск всяка година. Не можете да замените този отпуск със заплащане освен ако трудовото правоотношение приключи преди съответното лице да е взело целия си годишен отпуск.

Нощен труд

Нощният труд е смяна от поне 7 часа, минимум 3 от които трябва да са между полунощ и 5.00 ч. сутринта.

Нощните работници не могат да работят повече от средно 8 часа на 24 часов период. Ако работата включва специални рискове или тежко физическо или умствено напрежение, дневното ограничение не може да бъде надхвърляно.

Нощните работници имат право на безплатен здравен преглед, преди да започнат нощния труд, както и на безплатни редовни прегледи след това, при които трябва да се спазва лекарската тайна. Ако нощните служители страдат от здравни проблеми, свързани с факта, че работят през нощта, те трябва да бъдат преместени на дневна служба, когато това е възможно.

 

Когато работните часове не се броят или не са предварително определени, като например за изпълнителни директори или семейни работници, задълженията за работното време може да не се прилагат.

Възможни са допълнителни изключения от правилата в следните области:

 • охрана и наблюдение;
 • индустрии, в които работата не може да се прекъсва по технически причини;
 • железопътен транспорт;
 • селско стопанство;
 • туризъм.

Мобилни работници

Мобилните работници са работници, извършващи транспортни услуги за пътници или стоки по сухопътен, железопътен, въздушен или воден път. Тяхното работно време се регулира по различен начин.

 

Наемане на работа на млади хора

Ако искате да наемете на работа младежи, минималната възраст за заетост е 15 години (и дори по-висока в страните, в които задължителното образование продължава след 15-годишна възраст).

 

Млади хора под 15-годишна възраст могат да бъдат наемани за културни, артистични, спортни или рекламни дейности с предварително разрешение на компетентния орган.

 

Деца поне на 14 години (но все още не на 15) могат също да работят като част от схема за работа/обучение или схема за трудов стаж. Деца на поне 14 години (в определени случаи - на 13) могат също да вършат лека работа. Правилата за работното време, нощния труд и всичко останало са много строги за младите хора. Страните от ЕС могат да приемат по-строги от минималните изисквания.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.