Navigatsioonitee

Ajakohastatud 14/02/2017

Eesti

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Asjaomases riigis ei kohaldata lihtsustatud eeskirju lühiajaliste või osalise tööajaga töölepingute suhtes.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi