Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 14/02/2017

Κύπρος - Όροι απασχόλησης

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Δεν εφαρμόζονται στη χώρα αυτή απλουστευμένοι κανόνες για βραχυχρόνιες συμβάσεις εργασίας και συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων