Навигационна пътека

Актуализация 14/02/2017

България - Условия за наемане на работа

Изберете държава

Изберете държава


* Националните органи все още не са предоставили информация.

В тази страна не се прилагат опростени правила за краткосрочни договори и договори на непълно работно време.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

Местна подкрепа за бизнеса