Navigatsioonitee

Ajakohastatud 04/2016

Ajakohastatud 04/2016

Teenuste osutamine välismaal

Kui olete registreeritud ettevõtja, kes osutab teenuseid (nt arhitekti või giidina) oma elukohariigis, võite neid teenuseid pakkuda ka teises ELi liikmesriigis, asutamata seal ettevõtet või filiaali.

See võib olla kasulik, kui soovite:

 • osutada seal teenuseid üksnes ajutiselt;
 • osutada teenust üksnes konkreetsele kliendile, kes seal elab;
 • uurida sealset turgu enne oma ettevõtte tegevuse laiendamist.

Põhimõtteliselt peaksite saama osutada teenuseid teises liikmesriigis ilma, et peaksite täitma kõiki kõnealuse riigi haldusmenetlusi ja eeskirju (nagu äritegevuseks eelneva loa saamine). Siiski võib osutuda vajalikuks teavitada asjaomase riigi ametiasutusi sellest, et te nende riigis teenuseid osutate.

Teisel riigil peavad olema mõjuvad põhjused oma nõuete esitamiseks.

Märkus Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste pakkumise korral maksustatakse Deutsch français English need alati riigis, kus asub klient. Mittemaksukohustuslase puhul on see tema asukohariik, alaline asu- või elukoht. Ärikliendi puhul on see asutamise riik või riik, kus ettevõttel on püsiv tegevuskoht, kus see ettevõte saab teenust.

Hoolimata kõnealusest põhimõttest ei saa te eeldada, et võite osutada teenuseid ilma kohaliku ettevõtte loomiseta. See sõltub peamiselt sellest, kui sageli, kui kaua ja kui tihti te soovite teenuseid osutada.

Erinevaid eeskirju võidakse kohaldada konkreetsete sektorite suhtes, nagu:

 • finantsteenused
 • tervishoiuteenused, mida võivad osutada üksnes tervishoiuvaldkonna reguleeritud kutseala esindajad
 • eraturvateenused
 • hasartmänguteenused
 • notariteenused
 • ajutist tööd pakkuvate büroode teenused
 • telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilised teenused.

Kui otsustate ettevõtte teises ELi liikmesriigis registreerida, peate järgima asjaomase riigi eeskirju, mis käsitlevad tütarettevõtte, filiaali või esinduse asutamist/registreerimist ning enamikku asjaomase riigi eeskirju, mis käsitlevad ettevõtte asutamist (sealhulgas teie kutsekvalifikatsiooni tunnustamine English ja vajalike lubade taotlemine).

Seda, kuidas täpselt teie konkreetse juhtumi puhul toimida, küsige ühtsest kontaktpunktist selles riigis, kus te soovite teenuseid osutada.

Ühtsed kontaktpunktid annavad teavet asjaomase riigi ametlikus keeles.  Paljud pakuvad teavet ka teistes keeltes. Teabe ja teenuste tase võib kontaktpunktide lõikes erineda.

Valige riik:

 

Kõik kliendid on ELis võrdsed

ELi eeskirjadega on keelatud teenuste kasutajate diskrimineerimine nende kodakondsuse või elukoha alusel. See tähendab, et:

 • teil on automaatselt õigus kasutada teistes ELi liikmesriikides asuvate ettevõtjate pakutavaid teenuseid;
 • te ei tohi keelduda teenindamast või kohelda erinevalt teistest ELi liikmesriikidest pärit võimalikke kliente, välja arvatud juhul, kui teil on selleks mõjuv põhjus.

Kui te müüte tooteid internetis, ei tohi te keelduda kauba tarnimisest teistes ELi liikmesriikides elavatele tarbijatele, välja arvatud juhul, kui teil on selleks mõjuv põhjus. Segaduse vältimiseks peaksite võimalikud tarnimise piirangud selgelt märkima oma veebisaidil.

Kui teil on vaja välismaal asuvale kliendile teenuse osutamiseks ületada piiri, võivad sellega kaasneda lisakulud, nt ladustamiseks või haldusmenetluste järgmiseks. Sellised lisakulud võivad õigustada kõrgemat hinda välismaistele klientidele.

Te ei ole kindel, kas tegemist on diskrimineerimisega?

Kui te ei ole kindel, kas mõni ettevõtja diskrimineerib teid ebaseaduslikult või te ise kohaldate diskrimineerivaid tingimusi oma klientide suhtes, võtke ühendust asjakohase kontaktpunktiga pdf English [178 KB] oma riigis.

Ühtne euromaksete piirkond (SEPA)

Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) raames on üle 500 miljonil kodanikul ning rohkem kui 20 miljonil ettevõtjal ja Euroopa avaliku sektori asutusel võimalus makseid teha ja neid vastu võtta, kusjuures kehtivad ühetaolised põhitingimused, õigused ja kohustused, sõltumata asukohast.

SEPA eelised on järgmised:

 • Piiriüleste maksete sooritamine eurodes on euroalas sama lihtne kui riigisiseste maksete sooritamine.
 • Toetatakse nii kreedit- kui ka otsekorraldusi.
 • Alates 31. oktoobrist 2016 laieneb SEPA ka maksetele, mida sooritatakse euroalasse mittekuuluvatesse liikmesriikidesse või nendest riikidest.
 • Paremad ja odavamad makseteenused.
 • Parem ja läbipaistvam teave.
 • Kõik elektroonilised maksed toimuvad 3 tööpäeva jooksul.
 • Rahaliste vahendite kohene kättesaadavus pärast ülekandmist.
 • Ei ole vaja mitut pangakontot.

SEPA français Deutsch English kohta täiendavalt.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Teie EURESe nõustaja English

EURESe nõustaja English võib teid teavitada töötingimustest ning aidata teid värbamismenetluste raames teie kodumaal või piiriüleses piirkonnas.

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

Kas teil on kaubandusvaidlus tarnija või kliendiga mõnest teisest ELi liikmesriigist? Nõuete puhul, mis ei ületa 2000 eurot, kasutage Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust, et saada hüvitatud suuremate probleemideta.

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega français English

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega français English