Sökväg

Uppdaterat 19/09/2017

Sälja på distans eller utanför affärslokaler

Informationen på den här webbplatsen gäller bara försäljning till konsumenter (B2C) och inte till andra företag (B2B).

Distansförsäljning och försäljning utanför fasta affärslokaler innebär många fördelar men också vissa skyldigheter enligt EU-reglerna.

Reglerna omfattar försäljningsavtal för varor och tjänster där du inte träffar kunden personligen, t.ex. avtal som ingås via internet, telefon (med eller utan mänsklig betjäning), mejl, fax och standardbrev. Men det kan också vara avtal som du ingår med kunden utanför dina vanliga affärslokaler.

Följande typer av köp omfattas inte av EU-reglerna:

 • Vård- och socialtjänster
 • Spel
 • Finans-, försäkrings- och investeringsprodukter
 • Fastigheter och uthyrning (bostäder)
 • Paketresor, andelsbostäder och vissa semestertjänster som omfattas av särskilda regler 
 • Persontransport (utom vissa specialfall)
 • Avtal som upprättas av vissa ämbetsmän, som notarier
 • Mat och dryck som regelbundet levereras till kundens bostad eller arbetsplats
 • Varor som säljs i automater

Undantag för försäljning utanför fasta affärslokaler

I vissa EU-länderEnglish gäller de här reglerna inte för avtal för mindre än 50 euro som ingås utanför fasta affärslokaler.

Vilka är dina skyldigheter?

Förhandsinformation till kunderna

Innan du ingår ett avtal med din kund ska du lämna tydlig och begriplig information om följande:

 • Varans eller tjänstens väsentliga egenskaper.
 • Din identitet, post- och e-postadress och telefonnummer (om det finns).
 • Priset på varan/tjänsten (inklusive tilläggsavgifter som skatter och leveranskostnader).
 • Praktiska arrangemang för betalning, leverans/utförande samt hantering av klagomål.
 • Hur mycket det kostar för kunden att kommunicera med dig för att säga upp avtalet, om det är dyrare än normaltaxan.
 • Villkor för att häva köpet, t.ex.
  • tidsfrister och förfaranden
  • ångerblanketten
  • kundens skyldighet att betala för att returnera varan (för skrymmande varor måste du ge åtminstone en uppskattning av vad det kostar att skicka tillbaka dem)
  • kundens skyldighet att betala för tjänster som utförts redan under ångerperioden (om kunden begärt att få tjänsten direkt efter att avtalet ingåtts och sedan beslutat att häva avtalet).

Du hittar en mall för information om ångerrätten i bilaga 1.

 • Undantag från ångerrätten (t.ex. färskvaror) eller handlingar som förverkar rätten (t.ex. att öppna en förseglad dvd eller cd).
 • Påminnelse om att det finns en lagstadgad garanti för varorEnglish.
 • Villkor för kundservice efter köpet eller dina egna garantier.
 • Var man kan hitta gällande uppförandekod.
 • Avtalets löptid och villkoren för att avsluta det, inklusive hur länge kunden har skyldigheter.
 • Villkor för eventuell handpenning eller ekonomiska garantier som kunden ska betala.
 • Information om möjligheter att lösa tvister utanför domstol.

Om du säljer varor eller tjänster via nätet måste du också – senast när kunden börjar beställa varan – informera om

 • leveransvillkor
 • betalningssätt.

Hur ska du lämna informationen?

Försäljning på nätet

Innan kunden gör sin beställning måste du klart och tydligt ange

 • varans eller tjänstens viktigaste egenskaper
 • totalpriset, inklusive eventuella extra avgifter
 • avtalets löptid och villkoren för att avsluta det
 • eventuell minimilöptid.

Det måste tydligt framgå att kunden är skyldig att betala för sin beställning, t.ex. genom en knapp där det står "Beställ och betala". Den kan utformas på olika sätt, förutsatt att den tydligt illustrerar skyldigheten att betala.

Försäljning via sms (och liknande)

Om det är tekniskt svårt att lämna all den här informationen – t.ex. för avtal som ingås via sms – får du ge begränsad information om t.ex.

 • din identitet
 • varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • totalpriset
 • ångerrätten
 • avtalets löptid och villkoren för att avsluta det
 • en länk till en annan källa (t.ex. en webbplats) där det finns komplett information.

Försäljning på telefon

I början av samtalet måste du alltid uppge vem du är och vad du vill sälja. Du ska också ange vad kunden måste betala (om det är dyrare än normaltaxan) när han eller hon kontaktar dig för att ingå ett avtal. När du ingår avtal i vissa EU-länderEnglish behöver du inte bekräfta erbjudandet till kunden förrän han eller hon har undertecknat det.

Digitalt innehåll

Om du säljer digitalt innehåll som musik, film eller programvara på nätet måste du också ange

 • om varan är kompatibel med relevant hård- och programvara
 • var och hur varan kan användas, dvs. eventuella geografiska begränsningar och om det är tillåtet att göra privata kopior.

När kunden har börjat använda varan – t.ex. ladda ner eller spela upp – går det inte längre att häva köpet.

Men du måste först ge kunden möjlighet att uttryckligen godta dessa villkor och bekräfta överenskommelsen i avtalsbekräftelsen som du skickar till kunden.

Hur kan du bekräfta avtalet?

Du måste lämna obligatorisk information i ett brev eller mejl när du bekräftar avtalet. Avtalet ska bekräftas på ett varaktigt medium, men du får också skicka bekräftelsen till kundens personliga konto på din webbplats.

Du ska bekräfta avtalet så fort som möjligt – senast då varan levereras eller innan tjänsten börjar tillhandahållas.

Ångra ett köp

När kan kunden häva köpet?

Om du har lämnat all nödvändig information om ångerrätten har kunden 14 dagar på sig att säga upp avtalet utan några straffavgifter och utan att behöva ange några skäl.

 • För varor – 14 dagar efter leveransen.
 • För tjänster – 14 dagar efter att avtalet ingåtts.

Om ångerperioden går ut på en helgdag förlängs den till nästa arbetsdag.

Om du inte kunnat lämna all nödvändig information har kunden ett år på sig att ångra köpet. Om du under den tiden lämnar den nödvändiga informationen startar ångerperioden på 14 dagar från det datumet.

Vad ska du göra om kunden ångrar köpet?

Du måste betala tillbaka den summa som kunden betalat (eller annullera betalningen) inom 14 dagar efter att du fått meddelande om att kunden häver köpet.

Du får vänta med återbetalningen tills du har fått tillbaka varan eller bevis på att kunden verkligen har skickat den.

Vem betalar vad?

Kunden ska betala för att returnera varan (om du informerade kunden om detta på förhand – annars måste du stå för kostnaden).

Ditt företag måste ersätta de ursprungliga leveranskostnaderna (men inga extra kostnader om kunden har valt en dyrare leverans (t.ex. express).

Kundens skyldigheter

Innan kunden bestämmer sig för att ångra köpet kan han eller hon bara titta på varan på samma sätt som i en butik.

Om varan har använts innan den skickas tillbaka kan du begära ersättning för värdeminskningen till följd av användningen.

Ångra tjänster

Om du på kundens begäran har börjat utföra en tjänst – t.ex. installera ett larmsystem – innan ångerperioden har gått ut och kunden sedan ångrar sig, måste han eller hon betala för den tjänst som redan har utförts.

När kan kunden inte häva köpet?

Ångerrätten gäller inte för

 • en tjänst som redan har slutförts (med kundens samtycke) innan kunden ångrade sig
 • färskvaror (t.ex. viss mat)
 • förseglade varor som av hygieniska skäl inte kan returneras när de har öppnats
 • skräddarsydda varor som tillverkats enligt kundens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel
 • förseglade medier (cd, dvd eller programvara) där förpackningen är bruten
 • tidningar och tidskrifter (men man får ångra en prenumeration)
 • semesterboende, biluthyrning, catering eller fritidstjänster (förutsatt att du har åtagit dig att leverera tjänsterna ett visst datum eller inom en viss period).

Leverans

Om inget annat överenskommits i avtalet måste du leverera varorna utan onödigt dröjsmål senast 30 dagar efter att avtalet ingåtts.

Om du inte kan leverera varan inom 30 dagar eller en annan överenskommen tidsperiod kan kunden ge dig en förlängd tidsfrist.

Om det inte heller räcker får kunden häva köpeavtalet och begära ersättning.

Undantag

Om varan behövs vid ett visst tillfälle (t.ex. en brudklänning) får kunden häva avtalet omedelbart och har rätt till omedelbar ersättning.

Du ansvarar för eventuella skador under leveransen, om det inte var kunden som ordnade med leveransen och anlitade transportföretaget. Du är alltid ansvarig för vad som händer med varor som transporteras av ett företag som du anlitat.

Särskilda skyldigheter

Förkryssade rutor

Det är förbjudet att använda "förkryssade" rutor under köpet. Kunden måste alltid få möjlighet att uttryckligen samtycka till extra betalningar, t.ex. för en reseförsäkring vid en flygbokning.

Betalningsavgifter

Om du vill ta ut en avgift för vissa betalningsmedel – t.ex. kreditkort – får avgiften inte vara högre än den faktiska kostnaden för att hantera betalningen. I vissa länder är sådana avgifter helt förbjudna.

Kundservice

Om du har kundservice per telefon måste du se till att samtalen inte kostar mer än vanliga telefonsamtal.

Kunden ska inte behöva ringa betalsamtal för att ställa frågor eller klaga på en vara.

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Lokalt företagsstöd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Hjälp och råd

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning. För att vår lokala rådgivare lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

EEN-logo

Kontaktformulär

(Du måste fylla i alla fält)
Tack, ditt meddelande har skickats.
På grund av tekniska problem kunde meddelandet inte skickas. Försök igen senare.
Ange en giltig mejladress.

Personuppgifter

Uppgifter om företaget

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grekland

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Lettland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederländerna

Den Haag

Norge

Oslo

Österrike

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumänien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakien

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjeckien

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungern

Budapest

3000/3000

Uppgifterna i formuläret skickas direkt till en partner från Enterprise Europe Network. Dina personuppgifter används bara för att hjälpa rådgivaren att svara dig. Vi sparar dem inte.

Hjälp och råd

Europeiska småmålsförfarandet

Lös tvister med leverantörer och kunder från andra EU-länder om det gäller högst 2 000 euro.

Gemensamma kontaktpunkter

EU-ländernas kontaktpunkter på nätet kan hjälpa dig att etablera din tjänsteverksamhet utomlands.

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.