Navigacijska pot

Posodobitev 11/2015

Poznate pravice, ki jih imate v EU? Preskusite znanje z našim kvizom.

Posodobitev 11/2015

Prodaja na daljavo

Prodaja na daljavo zadeva samo končne potrošnike in ne podjetja.
Prodaja na daljavo - po pošti, telefonu ali spletu - ponuja številne prednosti, vendar vključuje tudi določene obveznosti v skladu s pravili EU iz direktive 2011/83 .

Za katere transakcije veljajo pravila EU

Za prodajne pogodbe potrošnikom, sklenjene v okviru organizirane prodaje na daljavo, tj. kadar se s kupcem ne srečamo osebno, denimo:

 • na spletu,
 • po telefonu (osebno ali po odzivniku),
 • po elektronski pošti,
 • po telefaksu,
 • prek standardnega pisma.

Pravila EU se ne uporabljajo za:

 • socialne in zdravstvene storitve,
 • igre na srečo,
 • finančne, zavarovalniške in investicijske produkte,
 • nepremičnine in oddajanje nastanitvenih (stanovanjskih) zmogljivosti,
 • turistične aranžmaje, časovni zakup in nekatere počitniške storitve, za katere veljajo posebna pravila,
 • potniški prevoz (razen v nekaterih primerih, opredeljenih v direktivi 2011/83),
 • pogodbe, ki jih sestavijo nekatere uradne osebe z javnimi pooblastili, denimo notarji,
 • hrano in pijačo, ki se dobavi z redno dostavo na dom ali delovno mesto kupca,
 • izdelke, ki so naprodaj v prodajnih avtomatih.

Obveznosti prodajalca

 • kupcu mora zagotoviti ustrezne informacije pred sklenitvijo pogodbe,
 • kupcu mora poslati pisno potrditev o sklenitvi pogodbe,
 • kupcu mora omogočiti, da odstopi od pogodbe,
 • poslati mora izdelek ali opraviti storitev ter zagotoviti poprodajne storitve (kadar je to dogovorjeno s pogodbo),
 • posebne obveznosti (vnaprej označena okenca, stroški pri plačilu s kreditno kartico, plačljive telefonske številke).

Informacije za potrošnike

Pred sklenitvijo pogodbe je treba kupcu v jasni in razumljivi obliki predložiti naslednje informacije:

 • glavne značilnosti izdelka ali storitve,
 • podatke prodajalca, poštni naslov in elektronski naslov ter telefonsko številko (če je na voljo),
 • ceno izdelka/storitve, vključno z vsemi dodatnimi stroški (davki, stroški dostave itd.),
 • pogoje plačila in dostave oziroma izvedbe, reševanje pritožb,
 • stroške komuniciranja s prodajalcem ob sklenitvi pogodbe, če so višji od osnovne tarife — npr. visoke tarife telefonskega klica ob sklenitvi pogodbe po telefonu,
 • pogoje glede pravice kupca do odstopa od pogodbe, med drugim:
  • roke in postopke,
  • stroške vračila blaga mora kupec kriti sam (za večje količine blaga mora prodajalec zagotoviti vsaj oceno stroška vrnitve blaga - na podlagi stroškov dostave),
  • kupec mora plačati za storitve (ali storitve javnih služb), opravljene v odstopnem roku (če je zahteval izvedbo storitev neposredno po sklenitvi pogodbe, potem pa se je odločil odstopiti od pogodbe).

Vzorčna navodila za odstop od pogodbe so na razpolago v Prilogi I k direktivi 2011/83 .

 • izjeme od pravice do odstopa od pogodbe (denimo za pokvarljivo blago) ali ravnanja, zaradi katerih lahko kupec izgubi to pravico (odpiranje zapečatenega DVD ali CD),
 • opozorilo o obstoju jamstva o skladnosti blaga,
 • pogoje poprodajnih storitev in dodatnih garancij;
 • razpoložljivost morebitnih kodeksov ravnanja,
 • trajanje pogodbe in pogoje za odpoved pogodbe, vključno z minimalnim rokom obveznosti kupca,
 • pogoje za plačilo pologa ali drugih finančnih garancij,
 • možnost izvensodnega reševanja sporov.
 • pri spletni prodaji mora prodajalec najpozneje na začetku postopka naročanja navesti naslednje informacije:
 • ali veljajo kakršne koli omejitve glede dostave,
 • katere vrste plačila so sprejemljive.

Način zagotavljanja informacij

Spletna prodaja

Neposredno pred oddajo naročila je treba jasno in na vidnem mestu navesti glavne značilnosti izdelka, ceno, roke in pogoje za odpoved pogodbe ter minimalni pogodbeni rok.

Kupec mora imeti tudi možnost potrditi, npr. s klikom gumba za potrditev naročila, ki je označen z besedami "Naroči in plačaj", da se zaveda, da naročilo pomeni obveznost plačila.

Prodaja prek sporočil SMS (in podobno)

Kadar je zaradi tehničnih omejitev pri načinu prodaje težko zagotoviti vse informacije, denimo za pogodbe, sklenjene prek kratkega sporočila SMS, so lahko informacije omejene (glavne značilnosti izdelka, podatki prodajalca, skupna cena, pravica do odstopa od pogodbe, roki in pogoji za odpoved pogodbe) in povezava na drug vir (npr. spletišče) s popolnimi informacijami.

Prodaja po telefonu 

Prodajalec se mora na začetku pogovora potrošniku predstaviti in jasno navesti komercialni namen klica.

Pisna potrditev pogodbe

Če prodajalec pred sklenitvijo pogodbe še ni zagotovil informacij v pisni obliki na trajnem nosilcu podatkov (denimo s pismom ali elektronsko pošto), jih mora navesti v obvestilu o potrditvi pogodbe.

Potrditev je treba posredovati na trajnem nosilcu podatkov (pismo, e-pošta) ali na osebni račun na spletni strani prodajalca, do katerega ima dostop samo kupec.

Pogodbo je treba potrditi čim prej, vsekakor pa najpozneje ob dostavi blaga ali preden se začne izvajati storitev.

Kdaj lahko kupec odstopi od pogodbe

Če je kupec seznanjen z vsemi potrebnimi informacijami v zvezi s pravico do odstopa od pogodbe, lahko brez plačila kazni in navedbe razloga od pogodbe odstopi v 14 dneh

 • in sicer za blago v 14 dneh po dostavi in
 • za storitve v 14 dneh po sklenitvi pogodbe.

Če se ta rok izteče konec tedna ali na državni praznik, se obdobje podaljša do naslednjega delovnega dne.

Če kupec ni prejel vseh potrebnih informacij, ima na voljo dodatno leto za odstop od pogodbe. Če kupec v tem enoletnem obdobju prejme potrebne informacije, se odstopni rok začne ob prejemu informacij.

Kadar kupec odstopi od pogodbe

Prodajalec mora kupcu vrniti denar (ali preklicati plačilo) v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu do pogodbe.

Povračilo lahko zadrži, dokler ne prevzame vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokaza, da je blago poslal nazaj.

Odgovornost za plačilo

Strošek vračila blaga krije kupec  (razen če ga prodajalec o tem ni predhodno obvestil - v tem primeru mora strošek poravnati prodajalec).

Prodajalec mora povrniti stroške prvotne dostave (vendar mu ni treba plačati kakršnih koli dodatnih stroškov, če je kupec izbral dražjo/hitro dostavo namesto standardne pošiljke).

Obveznosti kupca

Kupec lahko pred odstopom od pogodbe samo pregleda blago (podobno kot v trgovini), s čimer se prepriča, ali izdelek ustreza naročilu in njegovim pričakovanjem.

Če se kupec odloči, da vrne blago, vendar ga je pred tem že uporabljal, lahko prodajalec zahteva nadomestilo za zmanjšano vrednost blaga zaradi njegove uporabe.

Odstop od storitev

Kadar je prodajalec pred iztekom odstopnega roka na zahtevo kupca že začel izvajati naročeno storitev (denimo vgradnja alarmnega sistema), a se je kupec nato odločil za odstop od pogodbe, mora kupec prodajalcu plačati že opravljeno storitev.

Kdaj kupec ne more odstopiti od pogodbe

Najpomembnejše izjeme od pravil o odstopu od pogodbe veljajo za:

 • storitev, ki jo prodajalec izvede v celoti (s soglasjem kupca), preden se kupec odloči za odstop,
 • pokvarljivo blago (nekatera živila),
 • zapečateno blago, ki je bilo odprto in ga zaradi higienskih razlogov ni primerno vračati,
 • izdelek, narejen po meri in pripravljen v skladu z željami kupca,
 • zapečatene nosilce podatkov (zvočni zapisi, videoposnetki ali programska oprema), kadar je kupec že odprl embalažo,
 • časopise in revije (vendar je mogoč preklic naročniškega razmerja),
 • počitniške nastanitve, najem avtomobila, gostinske in prostočasne storitve (če se storitve izvajajo na določen datum ali v določenem obdobju).

Dostava blaga

Razen če ni drugače dogovorjeno v pogodbi, je treba blago dostaviti nemudoma in najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.

Če blaga ni mogoče poslati v 30 dneh ali v dogovorjenem roku, lahko kupec zahteva dostavo v dodatno dogovorjenem roku.

Če prodajalec v tem dodatnem roku blaga ne dostavi, lahko kupec odpove pogodbo ali zahteva povračilo.

 

Izjema

Kadar je dostava na določen dan zelo pomembna (denimo poročne obleke), lahko kupec v primeru nespoštovanja roka nemudoma odstopi od pogodbe.

Prodajalec je odgovoren za vsakršno tveganje za poškodbe blaga med dostavo, razen če je za dostavo in način prevoza poskrbel kupec. Prodajalec je vedno odgovoren za stanje blaga med prevozom, ki ga je zagotovil sam.

Digitalne vsebine

Pri spletni prodaji digitalnih vsebin, denimo glasbe, filmov ali programske opreme, je treba kupce obvestiti o:

 • združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo,
 • funkcionalnosti, vključno z omejitvami glede regijskega kodiranja in možnosti zasebnih kopij.

Ko je kupcu zagotovljen dostop do vsebin (kadar že prenaša oziroma pretaka podatke in podobno), ne more več odstopiti od pogodbe.

Prodajalec mu mora najprej omogočiti, da izrecno soglaša s takšnimi pogoji in da se zaveda, da z začetkom uporabe storitve izgubi pravico odstopa od pogodbe.

Potrditev in soglašanje s pogoji je treba vključiti v obvestilo o naročilu storitve.

Posebne obveznosti

Vnaprej označena okenca

Nezakonito je sklepanje o soglasju kupca, tako da so okenca med postopkom nakupa že odkljukana.
 Kupec mora vedno imeti možnost, da izrecno soglaša z dodatnimi stroški, denimo potovalnim zavarovanjem pri rezervaciji leta.

Stroški plačila

Če želi prodajalec zaračunati uporabo posebnega načina plačila - denimo kreditne kartice - pristojbina ne sme biti višja od dejanskega stroška za obdelavo plačila. V nekaterih državah so lahko take pristojbine popolnoma prepovedane.

Poprodajne storitve po telefonu

Kadar prodajalec vzpostavi posebno telefonsko številko za pomoč in pritožbe potrošnikov, je treba zagotoviti, da je cena klica enaka osnovni ceni rednih telefonskih klicev.

Prepovedano je od potrošnikov zahtevati, da kličejo na komercialne telefonske številke.

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Vaše vprašanje bomo poslali partnerju v mreži Enterprise Europe Network. Za hitrejši in čim boljši brezplačen odgovor vas prosimo, da zagotovite čim več informacij.

Lokalna pomoč za podjetja

Pomoč in svetovanje

Get in touch with specialised assistance services

Pomoč in svetovanje

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Vaše vprašanje bomo poslali partnerju v mreži Enterprise Europe Network. Za hitrejši in čim boljši brezplačen odgovor vas prosimo, da zagotovite čim več informacij.

EEN-logo

Kontaktni obrazec

(Vsa polja so obvezna)
Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.
Navedite veljaven e-naslov.

Osebni podatki

Podatki o podjetju

Avstrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bolgarija

Sofia

Češka republika

Praha

Ciper

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francija

BLAGNAC CEDEX

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

PACA

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčija

Athens

Hrvaška

Zagreb

Irska

Dublin

Islandija

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Nieuwegein

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalska

Lisboa

Romunija

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Združeno kraljestvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Podatki na tem obrazcu se pošljejo neposredno partnerju mreže Enterprise Europe Network. Osebni podatki se uporabijo samo za pomoč svetovalcu pri odgovoru na vaše vprašanje. Po zaključku zahtevka se ne hranijo več.

Pomoč in svetovanje

Kontaktna točka za izdelke English

Kontaktne točke za izdelke English zagotavljajo informacije v zvezi z nacionalnimi predpisi o posameznih izdelkih in pomoč pri dostopu do drugih trgov v EU.

enotne kontaktne točke

Spletne enotne kontaktne točke v državah EU pomagajo podjetjem pri izpolnjevanju formalnosti za ustanovitev storitvene dejavnosti v tujini.

evropski postopek v sporih majhne vrednosti English

Kaj storiti v primeru poslovnega spora z dobaviteljem ali kupcem iz druge države EU? Evropski postopek v sporih majhne vrednosti English omogoča hitro in preprosto izterjavo denarja, kadar vrednost zahtevka ne presega 2 000 evrov.