Cale de navigare

Actualizare 11/2015

Vă cunoașteți drepturile de cetățean al UE? Testați-vă cunoștințele cu acest quiz.

Actualizare 11/2015

Vânzarea la distanță

Se referă doar la vânzarea către consumatorii finali, nu și către alte întreprinderi.
Vânzarea la distanță - prin poștă, telefon sau internet - oferă multe avantaje, dar implică și anumite obligații, în baza normelor UE (Directiva 2011/83) .

Ce tranzacții fac obiectul acestor norme ale UE?

Contractele de vânzare către consumatori, încheiate de organizații care vând la distanță (adică nu se întâlnesc față în față cu clienții), prin:

 • internet
 • telefon (cu sau fără interacțiune umană)
 • e-mail
 • fax
 • scrisoare tipizată

Tranzacții care nu sunt acoperite de aceste norme europene

 • servicii de asistență medicală și protecție socială
 • jocuri de noroc
 • produse financiare, de asigurări și investiții
 • proprietăți imobiliare și închirierea de locuințe (rezidențiale)
 • transportul de pasageri (cu excepția unor cazuri specifice acoperite de Directiva 2011/83)
 • contractele încheiate de anumiți funcționari publici, cum ar fi notarii
 • alimentele și băuturile livrate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului  
 • produsele vândute la distribuitoare automate

Ce obligații aveți în calitate de comerciant?

 • Să le furnizați informații clienților înainte de încheierea contractului
 • Să le trimiteți clienților o confirmare scrisă a contractului
 • Să le permiteți clienților să se retragă din contract
 • Să furnizați produsul/serviciul și (dacă v-ați angajat să faceți acest lucru) să oferiți servicii post-vânzare
 • Obligații specifice (opțiuni preselectate, taxe pentru folosirea cardului de credit, linii telefonice cu tarif special).

Informații destinate consumatorilor

Înainte de încheierea contractului cu clientul dumneavoastră, trebuie să furnizați următoarele informații, în termeni clari și ușor de înțeles:

 • principalele caracteristici ale produsului/serviciului
 • identitatea dumneavoastră, adresa geografică, adresa de e-mail și numărul de telefon (în cazul în care este disponibil)
 • prețul produsului/serviciului - inclusiv toate costurile adiționale - taxe, costuri de livrare etc.)
 • procedura de plată, livrare sau executare, modalitățile de tratare a reclamațiilor
 • taxele pe care trebuie să le suporte clientul pentru a intra în contact cu dvs. la încheierea contractului, dacă acestea depășesc rata de bază (de exemplu, apelurile cu tarif special pentru contractele care urmează să fie încheiate prin telefon)
 • condițiile care reglementează dreptul clientului de a se retrage, inclusiv:
  • termene-limită și proceduri
  • obligația clientului de a plăti pentru returnarea bunurilor (și, pentru mărfuri voluminoase, costul aferent returnării acestora sau cel puțin o estimare bazată pe costul de livrare)
  • obligația clientul de a plăti pentru orice servicii (sau utilități publice) furnizate deja în cursul perioadei de retragere (în cazul în care clientul a solicitat furnizarea serviciilor imediat după încheierea contractului și, ulterior, a decis să se retragă din contract).

În anexa I la Directiva 2011/83 găsiți instrucțiuni privind furnizarea de informații despre condițiile de retragere din contract.

 • orice excepții de la dreptul de retragere (de exemplu, bunuri perisabile) sau acțiuni care duc la pierderea acestui drept (de exemplu, desigilarea unui DVD sau CD)
 • o mențiune referitoare la existența unei garanții a conformității pentru produse
 • condițiile privind serviciile post-vânzare sau garanțiile comerciale
 • accesarea unui eventual cod de conduită aplicabil
 • durata contractului și condițiile pentru rezilierea lui, inclusiv durata minimă a obligațiilor clientului
 • condițiile privind plata unor depozite sau garanții financiare
 • informații legate de eventualele sisteme de soluționare a disputelor pe cale amiabilă
 • Dacă vindeți prin intermediul unui site, înainte de introducerea comenzii, trebuie să îl informați pe client:
 • dacă se aplică restricții la livrare
 • ce mijloace de plată sunt acceptate.

Cum ar trebui să comunicați aceste informații?

Vânzări on-line

Trebuie să indicați în mod clar și vizibil principalele caracteristici ale produsului, prețul total, durata contractului (inclusiv durata minimă) și condițiile de reziliere a acestuia - chiar înainte de introducerea comenzii de către client.

De asemenea, clienții trebuie să aibă posibilitatea de a accepta faptul că, prin introducerea unei comenzi, își asumă obligația de a plăti - de exemplu, butonul pentru confirmarea comenzii s-ar putea numi „Comandă și plătește".

Vânzări prin SMS (și metode similare)

Când mijloacele de comercializare nu permit, din punct de vedere tehnic, furnizarea tuturor informațiilor necesare (de exemplu, contracte încheiate prin SMS), puteți să oferiți o cantitate limitată de informații (principalele caracteristici ale produsului, identitatea dvs., prețul total, dreptul de retragere, durata contractului și condițiile de retragere) și să faceți trimitere la altă sursă (de exemplu, un site) pentru lista informațiilor complete.

Vânzări prin telefon 

Trebuie să spuneți cine sunteți încă de la începutul convorbirii telefonice și să vă prezentați în mod clar propunerea comercială.

Confirmarea scrisă a contractului

Dacă nu ați furnizat deja informațiile cerute în scris (de exemplu, scrisoare sau e-mail), înainte de încheierea contractului, trebuie să le includeți în momentul confirmării contractului.

Confirmarea trebuie făcută pe un suport durabil (scrisoare, e-mail, etc.), dar puteți, de asemenea, să o trimiteți într-un cont personal la care clientul are acces exclusiv pe site-ul dumneavoastră de internet.

Trebuie să confirmați contractul cât mai repede posibil, cel târziu în momentul livrării produselor sau înainte de inițierea serviciului.

Când se poate retrage clientul din contract?

Dacă ați furnizat toate informațiile necesare cu privire la dreptul de retragere, clientul are la dispoziție 14 zile pentru a se retrage din contract, fără penalități și fără a fi nevoit să își justifice gestul: 

 • în cazul produselor - 14 zile de la data livrării
 • în cazul serviciilor - 14 zile de la încheierea contractului

În ambele cazuri, perioada este extinsă la următoarea zi lucrătoare, în cazul în care aceasta se încheie în week-end sau într-o zi de sărbătoare legală.

Dacă nu ați oferit toate informațiile necesare, clientul are la dispoziție 1 an adițional pentru a se retrage din contract. În cazul în care oferiți toate informațiile necesare, la un moment dat, pe parcursul acestui an, perioada de retragere începe în momentul respectiv.

Ce trebuie să faceți în cazul în care clientul se retrage din contract?

Trebuie să îi rambursați banii (sau să anulați plata) în termen de 14 de zile de la primirea notificării de retragere.

Puteți amâna rambursarea până în momentul în care primiți produsele înapoi sau cel puțin dovada că acestea au fost trimise de către client.

Cine ce plătește?

Clientul - suportă costul returnării produselor (dacă nu l-ați informat din start cu privire la acest aspect, dumneavoastră vă revine obligația de a vă asuma aceste costuri)

Compania dumneavoastră - trebuie să ramburseze costurile inițiale de livrare (dar nu și eventualele costuri suplimentare, în cazul în care clientul a optat pentru o modalitate mai costisitoare de livrare (ex. livrare expres) și nu pentru modalitatea standard)

Obligațiile clientului

Înainte de a se retrage, clientul poate doar să examineze produsele așa cum ar face-o într-un magazin, pentru a se asigura că a primit ceea ce și-a dorit și a comandat.

În cazul în care clientul a utilizat bunurile înainte de a le trimite înapoi, puteți solicita o compensație pentru diminuarea valorii care rezultă din utilizare.

Retragerea dintr-un contract de furnizare servicii

În cazul în care, la cererea clientului, prestarea serviciului comandat (de exemplu, instalarea unui sistem de alarmă) a început înainte de expirarea perioadei de retragere, iar clientul decide să se retragă, acesta trebuie să vă plătească pentru serviciile oferite până în acel moment.

În ce condiții nu se poate retrage clientul?

Principalele excepții de la normele privind retragerea se aplică atunci când contractul a fost încheiat pentru:

 • un serviciu deja furnizat pe deplin, cu acordul clientului, înainte ca acesta să ia decizia de a se retrage
 • mărfuri perisabile (ex. anumite produse alimentare)
 • produse sigilate care, din motive de igienă, nu pot fi returnate după ce au fost deschise
 • p roduse realizate la comandă, în conformitate cu specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar 
 • produse media sigilate (înregistrări audio și video, software) pe care clientul le-a scos din ambalaj
 • ziare sau reviste (deși anularea abonamentului este posibilă)
 • serviciile de cazare, de închiriere de mașini, de catering și de agrement (dacă v-ați luat angajamentul de a beneficia de aceste servicii la o anumită dată sau pentru o anumită perioadă).

Livrarea produselor

Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în contract, trebuie să livrați produsele fără întârzieri nejustificate în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.

Dacă nu reușiți să livrați produsele în termen de 30 de zile sau în ziua convenită, clientul vă poate acorda o perioadă de timp suplimentară.

În cazul în care nu livrați produsele nici în acest interval suplimentar, clientul poate să rezilieze contractul și să solicite rambursarea banilor.

Excepție

Dacă data livrării este esențială (de exemplu, în cazul unei rochii de mireasă), clientul poate rezilia contractul imediat.

Pe durata livrării vă asumați riscul producerii unor eventuale daune, cu excepția cazului în care clientul este cel care a organizat livrarea și a ales operatorul de transport. În calitate de comerciant, răspundeți întotdeauna de ceea ce se întâmplă cu produsele când acestea sunt transportate de un operator pe care l-ați ales.

Conținut digital

Dacă vindeți on-line conținut digital (muzică, filme sau software), trebuie să informați clienții cu privire la:

 • interoperabilitatea conținutului cu hardware-ul și software-ul relevant
 • funcționalitatea conținutului - eventualele restricții geografice, posibilitatea de a efectua sau nu copii private etc.

Din momentul în care începe să acceseze conținutul, prin descărcare, streaming sau alte metode, clientul nu mai poate rezilia contractul.

Însă, mai întâi, trebuie să îi dați posibilitatea să își exprime acordul în această privință în mod explicit și să recunoască faptul că își pierde dreptul de retragere în momentul în care începe descărcarea.

Trebuie să includeți o confirmare a acestui acord și a recunoașterii consecințelor sale în contractul pe care i-l trimiteți clientului.

Obligații speciale

Opțiunile predefinite

Este ilegal să se invoce acordul clientului prin utilizarea „opțiunilor predefinite" în timpul procesului de cumpărare. Clienții trebuie să aibă întotdeauna posibilitatea de a accepta în mod explicit eventuale plăți adiționale, cum ar fi asigurarea de călătorie la rezervarea unui zbor.

Taxe aferente plăților

Dacă doriți să percepeți taxe pentru utilizarea unui anumit mijloc de plată (de exemplu, cardul de credit), taxa respectivă nu poate fi mai ridicată decât costurile efective pe care le suportați pentru a procesa plata. În unele țări, aceste taxe ar putea fi total interzise.

Comunicarea post-vânzare prin telefon

Dacă puneți la dispoziția clienților o linie telefonică pentru întrebări/plângeri legate de contracte, trebuie să vă asigurați că apelurile respective sunt taxate cu același tarif ca și convorbirile obișnuite.

Nu puteți utiliza linii telefonice cu suprataxă pentru furnizarea acestui tip de serviciu.

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Cererea dvs. de informații va fi transmisă unui partener de asistență din cadrul Enterprise Europe Network. Pentru a obține un răspuns cât mai rapid și corect, introduceți cât mai multe informații. Serviciul este gratuit.

Asistență locală pentru întreprinderi

Ajutor

Contactați serviciile specializate de asistență

Ajutor

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Cererea dvs. de informații va fi transmisă unui partener de asistență din cadrul Enterprise Europe Network. Pentru a obține un răspuns cât mai rapid și corect, introduceți cât mai multe informații. Serviciul este gratuit.

EEN-logo

Formular de contact

(Toate câmpurile sunt obligatorii)
Vă mulțumim, mesajul dumneavoastră a fost trimis.
Din cauza unor probleme tehnice, mesajul dumneavoastră nu a putut fi trimis. Vă rugăm să încercați mai târziu.
Introduceți o adresă de e-mail validă.

Date personale

Datele întreprinderii

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Cipru

Nicosia

Croația

Zagreb

Danemarca

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlanda

Helsinki

Franța

BLAGNAC CEDEX

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

PACA

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Germania

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Grecia

Athens

Irlanda

Dublin

Islanda

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Letonia

Riga

Lituania

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegia

Oslo

Polonia

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Regatul Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Republica Cehă

Praha

România

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovacia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Suedia

Stockholm

Țările de Jos

Den Haag

Nieuwegein

Ungaria

Budapest

3000/3000

Informațiile furnizate în acest formular sunt trimise direct către un partener din cadrul Enterprise Europe Network. Datele cu caracter personal introduse vor fi utilizate doar pentru a-i permite consultantului să vă răspundă. Datele nu vor fi stocate ulterior.

Ajutor

Punct de contact pentru produse English

Punctul de contact pentru produse English vă informează cu privire la legislația națională aplicabilă produselor și vă ajută să obțineți acces pe piețele altor țări din UE.

Ghișee unice

Ghișeele unice disponibile on-line în toate țările din UE vă pot fi de folos în toate etapele procedurii privind înființarea unei întreprinderi de prestări servicii în străinătate.

procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă English

Sunteți implicat într-un litigiu comercial cu un furnizor sau un client din altă țară a UE? Pentru cereri cu o valoare de până la 2 000 EUR, vă puteți recupera banii fără prea multă bătaie de cap, aplicând procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă English.