Navigation path

Oppdatert: 11/2015

Do you know your EU rights? Test your knowledge with our quiz.

Oppdatert: 11/2015

Fjernsalg

 

Gjelder bare salg til sluttforbrukere, ikke til andre næringsvirksomheter.
Fjernsalg – via post, telefon eller Internett – gir mange fordeler, men det innebærer også visse plikter iht. EU-reglene (direktiv 2011/83) български Malti Lietuvių français čeština română Ελληνικά español Deutsch Eesti italiano português magyar polski hrvatski Latviešu suomi Slovenščina Slovenčina svenska Nederlands Dansk English ico-external-link.

Hvilke transaksjoner er gjenstand for disse EU-reglene?

Salgskontrakter til forbrukere, inngått via organisert fjernsalg, dvs. når du ikke ser kunden ansikt til ansikt, f.eks. med:

 • Internett
 • Telefon (med eller uten menneskelig kontakt)
 • E-post
 • Faks
 • Standardbrev,

Transaksjoner som ikke omfattes av disse EU-reglene

 • Sosiale tjenester og helsetjenester
 • Pengespill
 • Finansielle produkter, forsikring og investeringsprodukter
 • Fast eiendom og utleie av boliger (bolig)
 • Pakkereiser, timeshare og enkelte ferietjenester som er gjenstand for spesielle regler română italiano português magyar polski hrvatski Latviešu suomi Slovenčina svenska Nederlands Dansk Ελληνικά español Deutsch Eesti български Malti Lietuvių français čeština Slovenščina English ico-external-link
 • Persontransport (bortsett fra enkelte spesielle saker som omfattes av direktiv 2011/83)
 • Kontrakter etablert av visse offentlige tjenestemenn, for eksempel notarius publicus
 • Mat og drikke levert som vanlig levering til kundens hjem eller arbeidsplass
 • Produkter solgt i automater

Hvilke plikter har du?

 • Gi forhåndsinformasjon til kundene før kontraktsinngåelse
 • Sende kundene skriftlig bekreftelse av kontrakten
 • Tillate at kundene kan trekke seg fra kontrakten
 • Levere produktet/tjenesten og (hvis du er engasjert til å gjøre det) levere ettersalgstjenester
 • Spesifikke plikter (forhåndsavkryssede bokser, kredittkortavgifter, premium-rate-telefonlinjer).

Forhåndsinformasjon til kunder

Før kontraktsinngåelse med kunden må du oppgi følgende informasjon i klar og forståelig form:

 • hovedkjennetegn for produktet/tjenesten
 • din identitet, fysisk og e-postadresse og telefonnummer (hvis tilgjengelig)
 • pris på produkt/tjeneste – inkludert alle tilleggskostnader – merverdiavgift, leveringskostnader etc.)
 • ordninger for betaling, levering eller ytelse, klagebehandling
 • kostnader for kunden til å kommunisere med deg ved kontraktsinngåelse, hvis de ligger over grunnbeløpet (f.eks. premium rate-tellerskritt for kontrakter som inngås via telefon)
 • vilkår for kundens rett til å trekke seg fra kontrakten, inkludert:
  • tidsfrister og prosedyrer
  • kundens plikt til å betale for å returnere varer (og, for voluminøse varer, kostnadene ved å returnere dem eller i det minste et kostnadsanslag (basert på leveringskostnaden)
  • kundens plikt til å betale for eventuelle tjenester (eller offentlige tjenester) som blir levert allerede angrefristperioden (hvis de hadde bedt om levering av tjenestene umiddelbart etter kontraktsinngåelsen og deretter bestemte seg for å trekke seg fra kontrakten).

Du kan finne eksempeltekster som viser deg hvordan du kan gi informasjon om vilkår for angreretten i vedlegg I til Direktiv 2011/83 f_pdf_16 ico-external-link.

 • eventuelle unntak fra angreretten (f.eks. bedervelige varer) eller handlinger som gjør at man mister retten (f.eks. åpne en forseglet DVD eller CD)
 • en påminnelse om at det eksisterer en samsvarsgaranti for varer
 • vilkår for eventuelle ettersalgstjenester eller kommersielle garantier
 • hvordan man får tilgang til eventuelle etiske retningslinjer som gjelder
 • varigheten på kontrakten og vilkårene for oppsigelse av den, inkludert eventuell minimumsvarighet for kundens plikter
 • vilkår for eventuelle innskudds- eller økonomiske garantier som skal betales
 • informasjon om tilgjengelige utenomrettslige ordninger for å løse tvister
 • Hvis du selger via et nettsted, må du også gi informasjon – senest ved starten av bestillingsprosessen:
 • om det gjelder leveringsbegrensninger
 • hvilken betalingsmåte som aksepteres.

Hvordan skal du gi denne informasjonen?

Internett-salg

Du må klart og tydelig angi de viktigste egenskapene til produktet, pris, varighet og vilkårene for å heve kontrakten og eventuell minimumsvarighet på kontrakten – umiddelbart før kunden foretar sin bestilling.

Kundene må også gis anledning til å bekrefte at det å foreta en bestilling forplikter dem til å betale – for eksempel kan din ordrebekreftelsesknapp merkes med ord som betyr "Bestill og betal".

Salg via tekstmelding (og lignende)

Hvis salgskanalen gjør det teknisk vanskelig å gi all denne informasjonen – for eksempel kontrakter inngått via mobiltelefon med tekstmelding – kan du gi en begrenset mengde informasjon (produktets hovedegenskaper, din identitet, samlet pris, angrerett, varighet og vilkårene for å si opp kontrakten), og en kobling til en annen kilde (f.eks. et nettsted) for å få fullstendig informasjon.

Telefonsalg 

Du må alltid si hvem du er i begynnelsen av samtalen og klart gi uttrykk for det kommersielle formålet.

Bekrefte kontrakten skriftlig

Hvis du ikke allerede har gitt den nødvendige informasjonen skriftlig på et varig medium (f.eks. brev eller e-post) før kontraktsinngåelsen, må du ta med dette når du bekrefter kontrakten.

Bekreftelsen må være på et varig medium (brev, e-post etc.), men du kan også sende bekreftelsen til en personlig konto som kunden har eksklusiv tilgang til på nettstedet ditt

Du må bekrefte kontrakten så snart som mulig – senest ved levering av varene eller før tjenesten begynner.

Når kan kunden trekke seg fra kontrakten?

Hvis du har gitt all nødvendig informasjon om angreretten, har kunden 14 dager til å trekke seg fra kontrakten – uten kostnader og uten å oppgi noen grunn:

 • for varer betyr dette 14 dager etter levering.
 • for tjenester betyr dette 14 dager etter kontrakten ble inngått .

I alle tilfeller forlenges perioden til neste virkedag hvis den slutter i en helg eller offentlig fridag.

Hvis du ikke har gitt all nødvendig informasjon, har kunden 1 ekstra år til å trekke seg fra kontrakten. Hvis du på et eller annet tidspunkt i løpet av denne 1-årsperioden gir denne informasjonen, begynner en ny angrefrist å løpe fra dette tidspunktet.

Hvis kunden trekker seg fra kontrakten ...

Du må refundere pengene som er mottatt fra kunden (eller kansellere deres betaling) innen 14 dager etter å ha bli varslet om at kunden trekker seg.

Du kan holde tilbake denne tilbakebetalingen til du har mottatt varene i retur fra kunden, eller i det minste har fått bevis for at de faktisk har sendt dem.

Hvem betaler hva?

Kunden – Kostnadene til retur av varene (med mindre du ikke informerte dem om dette på forhånd – i så fall vil du bli ansvarlig for disse kostnadene).

Din bedrift – Du må tilbakebetale de opprinnelige leveringskostnadene – (men ikke eventuelle ekstrakostnader dersom kunden har valgt et dyrere (f.eks. ekspress) leveringsalternativ enn standardlevering.

Kundens plikter

Før kunden trekker seg fra kontrakten, kan kunden bare undersøke varene på en lignende måte som i en butikk, for at de skal kunne bekrefte at produktet er det de har bestilt og ønsket

Hvis kunden faktisk har brukt varene før de blir returnert, kan du kreve erstatning for redusert verdi som følge av bruken.

Angre bestilling av tjenester

Dersom du har begynt å levere den bestilte tjenesten på kundens anmodning – for eksempel ved å installere et alarmsystem – før utløpet av angrefristen, og kunden deretter bestemmer seg for å trekke seg fra kontrakten, må kunden betale for tjenestene du har levert frem til det aktuelle tidspunktet.

Når kan ikke en kunde trekke seg?

Hovedunntakene fra reglene om angrerett gjelder dersom kontrakten gjaldt:

 • en tjeneste du allerede har levert i sin helhet (med kundens samtykke) før kunden bestemmer seg til å trekke seg
 • bedervelige varer (f.eks. visse matvarer)
 • forseglede varer som ikke kan returneres av hygieniske grunner etter å ha blitt åpnet
 • skreddersydde produkter laget i henhold til kundens spesifikasjoner eller klart individualisert
 • forseglede medier (lydopptak, videoopptak eller programvare) som kunden har fjernet fra emballasjen
 • aviser eller blader (men det er mulig å trekke seg fra abonnementer);
 • feriebolig, leiebil, catering eller fritidstjenester hvis du har forpliktet deg til å utføre disse tjenestene på en bestemt dato eller i en bestemt periode).

Levering av varene

Med mindre noe annet er avtalt i kontrakten, må du levere varene uten ugrunnet opphold senest 30 dager etter at kontrakten er inngått.

Hvis du er ute av stand til å levere innen 30 dager eller til avtalt tid, kan kunden kreve at du leverer innen en tilleggsfrist.

Hvis du unnlater å levere innen denne tilleggsfristen, kan kunden heve kontrakten og kreve tilbakebetaling.

Unntak

I tilfeller der den angitte leveringsdatoen er vesentlig (f.eks. en brudekjole), kan kunden heve kontrakten umiddelbart.

Du har risikoen for eventuelle skader på varene under levering, med mindre det er kunden som arrangerte leveringen og bestilte speditør. Du er alltid ansvarlig for det som skjer med varene når de blir fraktet av en speditør du har engasjert.

Digitalt innhold

Hvis du selger digitalt innhold, f.eks. musikk, video eller programvare på Internett, må du også informere kundene om:

 • kompatibilitet av innholdet med relevant maskinvare og programvare
 • funksjonalitet av innholdet – for eksempel eventuelle geografiske begrensninger av bruken og om private kopier er tillatt.

Når kunden begynner å få tilgang til innholdet – ved nedlasting, streaming eller på annen måte – kan de ikke lenger trekke seg fra kontrakten med deg.

Men du må først gi kunden mulighet til å gi et uttrykkelig samtykke til dette og bekrefte at de mister retten til å trekke seg straks de begynner å laste ned etc.

Og du må legge ved en bekreftelse av denne avtalen og bekreftelsen i kontraktsbekreftelsen du sender dem.

Spesielle plikter

Forhåndsavkryssede bokser

Det er ulovlig å påvirke kundens samtykke ved å bruke "forhåndsavkryssede" bokser under kjøpsprosessen. Kunden må alltid gis mulighet til å samtykke eksplisitt til eventuelle ekstra betalinger, for eksempel reiseforsikring ved bestilling av en flytur.

Betalingsavgifter

Hvis du ønsker å belaste kunden for å bruke en bestemt betalingsmåte – f.eks. et kredittkort – kan ikke avgiften være høyere enn det som faktisk belastes deg ved å behandle betalingen. I noen land er slike avgifter helt forbudt.

Ettersalgskommunikasjon via telefon

Hvis du oppgir et telefonnummer til kundehenvendelser/klager om/på kontrakter, må du sørge for at samtalene belastes med grunnbeløpet for vanlige telefonsamtaler.

Du kan ikke bruke premium-rate-telefonlinjer til dette formålet.

 

Referanser

Kontakt en lokal forretningsstøttepartner

Din forespørsel vil bli sendt til en støttepartner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe rådgiveren med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

Lokal forretningsstøtte

Hjelp og veiledning

Get in touch with specialised assistance services

Hjelp og veiledning

Kontakt en lokal forretningsstøttepartner

Din forespørsel vil bli sendt til en støttepartner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe rådgiveren med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

BLAGNAC CEDEX

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

PACA

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Nieuwegein

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.

Hjelp og veiledning

produktkontaktpunkt English

Ditt produktkontaktpunkt English kan informere deg om nasjonal produktlovgivning og hjelpe deg å nå et annet nasjonalt marked i EU.

enkeltkontaktpunkt

Hvert EU-land har enkeltkontaktpunkt български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska på Internett som kan hjelpe deg med hvert trinn i prosessen med å etablere din tjenestevirksomhet i utlandet.

European Small Claims Procedure English

Kommersiell tvist med en leverandør eller kunde fra et annet EU-land? For krav på inntil 2000 euro kan du bruke European Small Claims Procedure English (EU-prosedyre for småkrav) for å kreve inn pengene dine uten problemer.