Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 12/2014

Aġġornat 12/2014

Bejgħ mill-bogħod


Aqsam fuq 
		Aqsam fuq Facebook
	
		Aqsam fuq Twiter
	
		Ixxerja fuq Google+
	
		Aqsam fuq linkedIn

Tikkonċerna biss il-bejgħ lil konsumaturi aħħarin, mhux lil negozji oħra.
Il-bejgħ mill-bogħod — bil-posta, telefown jew internet— għandu ħafna vantaġġi, iżda jinvolvi wkoll ċerti obbligi skont ir-regoli tal-UE (Direttiva 2011/83) .

Liema tranżazzjonijiet ikunu soġġetti għal dawn ir-regoli tal-UE?

Il-kuntratti ta' bejgħ lill-konsumaturi, konklużi bil-bjegħ mill-bogħod organizzat, jiġifieri meta ma tarax lix-xerrej wiċċ imb  wiċċ, bħal ngħidu aħna:

 • bl-internet
 • bit-telefown (bi jew mingħajr interazzjoni umana)
 • bl-email
 • bil-faks
 • ittra standard,

Tranżazzjonijiet li mhumiex koperti b'dawn ir-regoli tal-UE

 • servizzi soċjali  u tal-kura tas-saħħa
 • logħob tal-ażżard
 • prodotti finanzjarj,  tal-assigurazzjoni u ta’ investiment
 • akkomodazzjoni (residenzjali) proprjetà u kiri
 • it-trasport tal-passiġġieri (apparti minn xi każijiet speċifiċi li jaqgħu taħt id-Direttiva 2011/83)
 • kuntratti stabbiliti minn ċerti uffiċjali inkarigati, bħal nutara
 • l-ikel u x-xorb fornut b'konsenja regolari ta’ klijent fid-dar jew fil-post tax-xogħol
 • prodotti mibjugħa minn magni tal-bejgħ

X’inhuma l-obbligi tiegħek?

 • Trid tipprovdi informazzjoni bil-quddiem lill-klijenti  qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt
 • Trid tiibgħat lill-klijenti konferma bil-miktub tal-kuntratt
 • Trid tippermetti lill-klijenti jirtiraw mill-kuntratt
 • It-twassil tal-prodotti/servizzi tiegħek u (jekk marbut bil-kuntratt li tagħmel dan) trid jipprovdi s-servizzi ta’ wara l-bejgħ;
 • Obbligi speċifiċi (kaxxi diġà mmarkati, miżati fuq il-karti ta’ kreditu, telefonati b’rati primjum).

 

Informazzjoni bil-quddiem għall-klijenti

Qabel ma tikkonkludi l-kuntratt mal-klijent tiegħek, għandek tipprovdi l-informazzjoni li ġejja, f’termini ċari u li jistgħu jinftiehmu:

 • il-karatteristiċi prinċipali tal-prodott/servizz
 • l-identità tiegħek, l-indirizz kemm fiżiku kif ukoll tal-email u n-numru tat-telefown (jekk disponibbli)
 • il-prezz tal-prodott/servizz - li jinkludi l-ispejjeż addizzjonali kollha - taxxi, konsenja, eċċ.)
 • l-arranġamenti għall-ħlas, il-konsenja jew il-prestazzjoni, l-immaniġġjar tal-ilmenti
 • spejjeż lill-klijent biex jikkomunika miegħek biex jikkonkludi l-kuntratt, jekk ikunu 'l fuq mir-rata bażika (eż. ir-rata primjum għal sejħiet għal kuntratti li jiġu konklużi bit-telefown)
 • kundizzjonijiet dwar id-dritt tal-konsumatur li jirtira, inklużi:
  • limiti ta’ żmien u proċeduri
  • l-obbligu tal-konsumatur li jħallas għar-ritorn tal-merkanzija (u, għal oġġetti goffi ħafna, l-ispiża tar-ritorn tagħhom, jew għall-inqas stima (ibbażat fuq l-ispejjeż tal-konsenja)
  • l-obbligu tal-konsumatur li jħallas għal kwalunkwe servizzi (jew utilitajiet pubbliċi) fornuti diġà matul il-perjodu ta’ rtirar (jekk ikun talab biex is-servizzi jingħataw immedjatament wara l-konklużjoni tal-kuntratt u mbagħad iddeċieda li jirtira mill-kuntratt).

Tista' ssib kampjuni ta' dokumenti li juruk kif tagħti l-informazzjoni dwar il-kondizzjonijiet tal-irtirar fl-Anness I tad- Direttiva 2011/83 .

 • Kwalunkwe eċċezzjonijiet mid-dritt tal-irtirar (pereżempju oġġetti li jitħassru) jew atti li jċedu d-dritt (eż. it-tneħħija s-siġilli sealed DVD jew CD)
 • tfakkira li teżisti garanzija ta’ konformità fuq il-prodotti
 • kondizzjonijiet għas-servizz ta' wara l-bejgħ jew garanziji kummerċjali
 • Kif taċċessa kwalunkwe kodiċi ta’ kondotta li tapplika
 • Kemm idum jgħodd il-kuntratt u l-kondizzjonijiet ta' waqfien tiegħu, inkluż kwalunkwe żmien minimu għall-obbligi tal-klijent
 • kondizzjonijiet għal kull depożitu jew garanzija finanzjarja li trid titħallas
 • informazzjoni dwar skemi disponibbli dwar ir-reżoluzzjoni ta' disputi barra mill-qorti
 • Jekk tbiegħ minn fuq sit web, trid tiddikjara wkoll - mhux aktar tard mill-bidu tal-proċess tal-ordni - din l-informazzjoni:
 • jekk japplikawx restrizzjonijiet fuq il-forniment
 • liema mezzi ta’ pagament huma aċċettati.

Kif għandek tipprovdi din l-informazzjoni?

Bejgħ onlajn

Għandek b’mod ċar u prominenti tindika l-karatteristiċi ewlenin tal-prodott, il-prezz totali, it-tul ta’ żmien u l-kondizzjonijiet biex wieħed itemm il-kuntratt u kwalunkwe żmien minimu kemm idum jgħodd il-kuntratt - direttament qabel il-klijenti jagħmlu l-ordni tagħhom.

Il-klijenti jridu wkoll jingħataw l-opportunità jirrikonoxxu li meta jagħmlu ordni jkunu qed jintrabtu li jħallsu - pereż. il-buttuna li jridu jagħfsu biex jikkonfermaw l-ordni tagħhom trid tkun tgħid xi ħaġa bħal "Ordna u ħallas".

Bejgħ bl-SMS (jew simili)

Jekk il-mezz ta' bejgħ jagħmilha teknikament diffiċli biex tagħti din l-informazzjoni kollha - eż. kuntratti konklużi b'sms - tista' tagħti ammont limitat ta' informazzjoni (il-kwalitajiet prinċipali tal-prodott, l-identità tiegħek, il-prezz totali, id-dritt ta' irtirar, iż-żmien u l-kondizzjonijiet għall-irtirar tal-kuntratt), u link għal sors ieħor (eż. sit web) għal-lista sħiħa ta' informazzjoni.

Bejgħ bit-telefown

Għandek dejjem tiżvela l-identità tiegħek fil-bidu tas-sejħa u tiddikjara b’mod ċar l-għan kummerċjali.

Konferma bil-miktub tal-kuntratt

Jekk ma tkunx diġà pprovdejt l-informazzjoni meħtieġa bil-miktub fuq mezz li jservi fit-tul (pereżempju permezz ta’ ittra jew email) qabel ma jikkonkludi l-kuntratt, għandek tagħmel dan meta tikkonferma l-kuntratt.

Il-konferma għandha tkun fuq mezz li jservi għal żmien twil (ittra, email, eċċ.), iżda tista’ wkoll tibgħat il-konferma f'kont personali li l-klijent ikollu aċċess esklussiv għalih fuq il-websajt tiegħek

Trid tikkonferma l-kuntratt kemm jista' jkun malajr - mhux aktar tard mill-konsenja tal-oġġetti jew qabel ma jibda s-servizz.

Meta jista’ jirtira l-klijent tiegħek mill-kuntratt?

Jekk tajt l-informazzjoni neċessarja kollha dwar id-dritt ta’ rtirar, il-klijent tiegħek għandu 14-il jum biex jirtira mill-kuntratt - mingħajr ma jeħel xejn u mingħajr ma jkollu għalfejn jagħti kwalunkwe raġuni

 • għal oġetti – dan ifisser 14-il jum wara l-konsenja.
 • għal servizzi – dan ifisser 14-il jum wara li ġie konkluż il-kuntratt.

Fi kwalunkwe każ, il-perjodu jkun estiż għall-ġurnata tax-xogħol li jmiss jekk dan jintemm fi tmiem il-ġimgħa jew btala pubblika.

Jekk inqast milli tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa, il-klijent għandu sena sħiħa addizzjonali biex jirtira mill-kuntratt. Jekk f’xi punt matul dan il-perjodu ta' sena inti tipprovdi l-informazzjoni, mela l-perjodu ta’ rtirar jibda minn hemm.

Jekk jirtira l-klijent tiegħek mill-kuntratt...

Għandek troddlu lura l-flus li rċevejt mingħandu (jew tikkanċella l-ħlas tagħhom) fi żmien 14-il jum minn meta tiġi nnotifikat li se jirtira.

Tista’ żżomm dan ir-rimborż sakemm tirċievi l-merkanzija lura mingħand il-klijent, jew tal-inqas sa meta tirċievi evidenza li fil-fatt ikun bagħatha.

Min iħallas xiex?

Il-klijent - iħallas l-ispiża biex jirritorna l-merkanzija (sakemm ma tkunx inqast milli tinformah dwar dan minn qabel — għax inkella jrisser li trid tħallas dawn l-ispejjeż int).

In-negozju tiegħek - trid trodd lura l-ispejjeż oriġinali tal-konsenja - (iżda ebda spejjeż addizzjonali jekk il-klijent għażel xi ħaġa aktar għalja (pereżempju express) minflok konsenja standard).

L-obbligi tal-klijent

Qabel ma jirtira, il-klijent jista’ biss jeżamina l-merkanzija bl-istess mod bħallikieku f’ħanut. Dan jippermettilu li jikkonferma li l-prodott huwa dak li ordna u li xtaq

Jekk il-klijent ikun fil-fatt uża l-oġġetti qabel ma jibgħathom lura, tista’ titlob għal kumpens tal-valur imnaqqas minħabba l-użu.

L-irtirar minn servizzi

Jekk, fuq it-talba tal-klijent, inti bdejt twettaq is-servizz ordnati — eż. l-installazzjoni ta’ sistema ta’ allarm — qabel ma jiskadi l-perjodu tad-dritt ta’ rtirar, u l-klijent imbagħad jiddeċiedi li jirtira, hu għandu jħallsek għas-servizzi li tkun ipprovdejt sa dak il-punt.

Meta ma jistax jirtira l-klijent tiegħek?

L-eċċezzjonijiet ewlenin għar-regoli dwar l-irtirar huma jekk il-kuntratt kien għal:

 • Servizz li diġà inti diġà wettaqt kompletament (bi ftehim mal-klijent tiegħek) qabel ma l-klijent jiddeċiedi li jirtira
 • merkanzija li titħassar (eż. ċerti oġġetti tal-ikel)
 • oġġetti siġillati li ma jistgħux jintbagħtu lura wara li jkunu miftuħa għal raġunijiet ta’ iġjene
 • prodotti mfassla apposta u żviluppati skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur jew personalizzati b’mod ċar
 • midja ssiġillata (reġistrazzjonijiet awdjo, filmati jew softwer) li l-klijent neħħa mill-ippakkeġġjar
 • gazzetti jew rivisti (iżda l-irtirar minn abbonamenti huwa possibbli);
 • akkomodazzjoni waqt btala, kiri ta' karozza, kejtering jew servizzi ta’ divertiment (jekk impenjajt ruħek li twettaq dawn is-servizzi f’data speċifika jew fi perjodu speċifiku).

 Konsenja tal-merkanzija

Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor fil-kuntratt, trid titwassal il-merkanzija mingħajr dewmien żejjed, sa mhux aktar tard minn 30 jum wara li jiġi konkluż il-kuntratt.

Jekk din ma tkunx tista' tasal fi żmien 30 jum jew, il-klijent jista’ jitlob li inti tikkonsennja f’perjodu ta’ żmien addizzjonali.

Jekk inti tonqos milli tagħti fi żmien dan il-perjodu addizzjonali, il-klijent jista’ jtemm il-kuntratt u jitlob li jingħata flusu lura.

 

Eċċezzjoni

F’każijiet fejn id-data tal-konsenja speċifikata hija essenzjali (eż. libsa tat-tieġ), il-konsumatur jista’ jtemm l-kuntratt immedjatament.

 

Ir-riskju ta’ xi danni lill-merkanzija matul il-konsenja huwa tiegħek, sakemm ma kienx il-klijent li organizza l-konsenja u qabbad lit-trasportatur. Inti dejjem responsabbli għal dak li jiġri mill-oġġetti meta dawn ikunu qed jinġarru minn trasportatur offrut minnek.

Kontenut diġitali

Jekk tbigħ kontenut diġitali bħal mużika, filmati jew softwer onlajn, għandek ukoll tinfurma lill-konsumaturi dwar:

 • l-interoperabbiltà rilevanti tal-kontenut ma’ ħardwer u softwer
 • il-funzjonalità tal-kontenut - bħal kwalunkwe restrizzjonijiet ġeografiċi għall-użu u jekk humiex permessi kopji privati.

Ladarba l-klijent jibda jaċċessa l-kontenut— billi jniżżel, jistrimja jew b'xi mod ieħor — ma jkunx jista' jirtira mill-kuntratt li għandu miegħek.

Madankollu l-ewwel għandek tagħtih l-opportunità li jaqbel b’mod espliċitu dwar dan u jirrikonoxxi li se jitlef id-dritt tiegħu li jirtira malli jaqbad iniżżel, eċċ.

U trid tinkludi konferma ta’ dan il-ttehim u rikonoxximent fil-konferma tal-kuntratt li tibgħathom.

Obbligi speċifiċi

Kaxex immarkati minn qabel

Huwa illegali li wieħed jinferixxi li l-klijent qabel mill-użu ta' "kaxex immarkati minn qabel" matul il-proċess tax-xiri. Il-klijenti dejjem irid ikollhom il-possibbiltà li jaqblu espiċitament dwar ħlas addizzjonali, bħall-assikurazzjoni tal-ivjaġġar meta jibbukkjaw titjira.

Miżati għal pagament

Jekk tixtieq twaħħal lill-klijent għal xi mezz speċifiku ta' ħlas — eż. karta ta' kreditu — il-miżata qatt ma tista' tkun aktar għolja minn kemm fil-fatt tiswik biex tiproċessa l-ħlas. F’xi pajjiżi dawn it-tariffi jistgħu fil-fatt ikunu pprojbiti għalkollox.

Komunikazzjoni bit-telefown wara l-bejgħ

Jekk inti tipprovdi linja tat-telefon diretta għal mistoqsijiet jew ilmenti tal-konsumatur dwar il-kuntratti, trid tiżgura li s-sejħiet huma imposti bir-rata bażika għal sejħiet regolari.

Ma tistax tuża rata primjum tat-telefown għal din it-tip ta' komunikazzjoni.

 

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista’ jinfurmak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-prodott u jgħinek fl-aċċess għal suq nazzjonali ieħor fl-UE.

Punti ta' kuntatt waħdieni

Punti ta' kuntatt waħdieni  onlajn f'kull pajjiż tal-UE jistgħu jgħinuk ma' kull pass tal-proċedura biex tistabbilixxi s-servizzi tan-negozju tiegħek f'pajjiż barrani.

Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar

Għandek tilwim kummerċjali ma’ fornitur jew klijent minn pajjiż ieħor tal-UE? Għal talbiet sa € 2000 uża l-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar biex titlob lura l-flus tiegħek mingħajr problemi.

Ibgħat email lil organizzazzjoni kummerċjali qrib tiegħek

L-UE tmexxi netwerk Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) ta' organizzazzjonijiet kummerċjali lokali f'ħafna mill-pajjiżi Ewropej English li jista' jkun ta' għajnuna għalik.

Agħżel il-pajjiż u r-raħal tiegħek u daħħal il-mistoqsija tiegħek hawn taħt.

Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa' pprova aktar tard.

Pajjiż

Ċipru

Nicosia

Franza

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Id-Danimarka

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Il-Belġju

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Il-Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Il-Finlandja

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Il-Kroazja

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Nieuwegein

Il-Polonja

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Il-Portugall

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

In-Norveġja

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Ir-Renju Unit

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Ir-Repubblika Ċeka

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ir-Rumanija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Prešov

Is-Slovenja

Koper

Ljubljana

Maribor

L-Awstrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

L-Italja

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

L-Ungerija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Spanja

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Daħħal il-messaġġ tiegħek hawn *

* qasam obbligatorju (għandek iddaħħal dejta hawn)