Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 19/09/2017

Bejgħ mill-bogħod/barra mil-lok tan-negozju

L-informazzjoni mogħtija f'din il-paġna tikkonċerna biss il-bejgħ lill-konsumatur finali (B2C), mhux lil negozji oħrajn (B2B).

Il-bejgħ mill-bogħod u barra mil-lok tan-negozju joffri bosta vantaġġi, iżda hu jinvolvi ċerti obbligi skont ir- regoli tal-UE.

It-tranżazzjonijiet soġġetti għal dawn ir-regoli tal-UE huma kuntratti ta' bejgħ u ta' servizzi lill-konsumaturi meta int ma tiltaqax wiċċ imb wiċċ mal-klient tiegħek; p.e. ftehimiet kuntrattwali bl-internet, bit-telefown (bl-interazzjoni umana jew mingħajrha), bl-email, bil-faks jew b'ittra standard u kuntratti meta tikkonkludi kuntratt mal-klijenti barra mil-lok tan-negozju tiegħek tas-soltu.

It-tranżazzjonijiet b'relazzjoni għat-temi li ġejjin mhumiex koperti mir-regoli tal-UE:

 • servizzi soċjali u tal-kura tas-saħħa;
 • logħob tal-azzard;
 • prodotti finanzjarji, ta' assigurazzjoni u ta' investiment;
 • proprjetà immobbli u kiri ta' akkomodazzjoni (residenzjali);
 • ivvjaġġar b'kollox inkluż, timeshare u ċerti servizzi tal-vaganzi li huma soġġetti għal regoli speċifiċi; 
 • trasport tal-passiġġieri (apparti minn xi regoli speċifiċi);
 • kuntratti stabbiliti minn ċerti uffiċjali inkarigati, bħal nutara;
 • ikel u xorb fornut b'konsenja regolari ta' klijent fid-dar jew fil-post tax-xogħol;
 • prodotti mibjugħa minn magni tal-bejgħ.

L-eżenzjonijiet għal bejgħ barra mil-lok tan-negozju

F' ċerti pajjiżi tal-UEEnglish r-regoli li ġejjin ma japplikawx għal kuntratti barra mil-lok tan-negozju għal valur ta' anqas minn EUR 50.

X'inhuma l-obbligi tiegħek?

Informazzjoni bil-quddiem għall-klijenti

Qabel ma tikkonkludi l-kuntratt mal-klijent tiegħek, għandek tipprovdi l-informazzjoni li ġejja, b'mod ċar u li tinftiehem:

 • il- karatteristiċi ewlenin tal-oġġetti jew tas-servizzi;
 • l- identità, l-indirizzi kemm dak fiżiku kif ukoll tal-email u n-numru tat-telefown tiegħek (jekk disponibbli);
 • il- prezz tal-oġġetti jew tas-servizz - li jinkludi l-ispejjeż addizzjonali kollha – bħat-taxxi, l-ispejjeż ta' konsenja u l-prezz tal-posta, eċċ.);
 • l-arranġamenti għall- immaniġġjar tal-pagament, il-konsenja jew il-prestazzjoni, l-ilmenti;
 • il- prezzijiet lill-klijent meta jikkuntattjak biex jikkonkludi l-kuntratt, jekk ikunu 'l fuq mir-rata bażika (p.e. il-prezzjijiet ta' telefonati bir-rati primjum għal kuntratti li jiġu konklużi bit-telefown);
 • il-kundizzjonijiet dwar id- dritt tal-konsumatur li jirtira, inklużi:
  • il-limiti ta' żmien u l-proċeduri;
  • il- formola ta' rtirar speċifika;
  • l-obbligu tal-konsumatur li jħallas għar-ritorn tal-oġġetti (u, għal oġġetti goffi ħafna, l-ispiża tar-ritorn tagħhom, jew għall-anqas stima (ibbażat fuq l-ispejjeż tal-konsenja);
  • l-obbligu tal-konsumatur li jħallas għal kwalunkwe servizzi (jew utilitajiet pubbliċi) fornuti diġà matul il-perjodu ta' rtirar (jekk ikun talab biex is-servizzi jingħataw immedjatament wara l-konklużjoni tal-kuntratt u mbagħad iddeċieda li jirtira mill-kuntratt).

Tista' ssib testi bħala kampjuni li juruk kif tagħti informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet ta' rtirar (ara Anness 1).

 • Kwalunkwe eċċezzjonijiet mid-dritt tal-irtirar (p.e. oġġetti li jmorru) jew atti li jċedu d-dritt (p.e. it-tneħħija tas-siġill ta' DVD jew ta' CD issiġillati);
 • nota ta' tfakkir tal-eżistenza tal- garanzija legali għall-oġġettiEnglish;
 • il-kundizzjonijiet għal kwalunkwe servizz ta' wara l-bejgħ jew garanziji kummerċjali;
 • kif taċċessa kwalunkwe kodiċi ta' kondotta li tapplika;
 • it- tul taż-żmien tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet tat- tmiem tiegħu, inkluż kwalunkwe żmien minimu tal-obbligi tal-klijent;
 • il-kundizzjonijiet għal kwalunkwe depożitu jew garanzija finanzjarja li trid titħallas;
 • l-informazzjoni dwar skemi disponibbli dwar ir-reżoluzzjoni ta' tilwim barra mill-qorti

Barra minn hekk, jekk tbigħ permezz ta' sit web, trid tiddikjara wkoll (mhux aktar tard mill-bidu tal-proċess tal-ordni) informazzjoni dwar:

 • jekk japplikawx restrizzjonijiet fuq il-konsenja;
 • liema mezzi ta' pagament huma aċċettati.

Kif għandek tipprovdi din l-informazzjoni?

Bejgħ onlajn

Direttament qabel ma l-klijent jagħmel l-ordni tiegħu għandek b'mod ċar u li jidher tindika:

 • il-karatteristiċi ewlenin tal-oġġetti jew tas-servizzi;
 • il-prezz totali, li jinkludi l-ispejjeż addizzjonali kollha;
 • it-tul ta' żmien u l-kundizzjonijiet biex wieħed itemm il-kuntratt;
 • iż-żmien minimu tal-obbligi tal-konsumatur skont il-kuntratt (jekk ikun hemm wieħed).

Il-klijenti għandha wkoll tingħatalhom l- opportunità li jirrikonoxxu li l-ordni tobbligahom li jħallsu. P.e. Il-buttuna tal-konferma tal-ordni tiegħek għandha tkun illejbiljata b'mod ċar billi tindika li l-ordni tinvolvi obbligu ta' ħlas, p.e. bil-kliem "Ordna u ħallas". Il-lejbil tista' tkun iddisinjata b'modi differenti sakemm din tagħti messaġġ ċar dwar l-obbligu ta' ħlas.

Bejgħ b'messaġġ miktub bil-mowbajl (jew simili)

Jekk il-mezz ta' bejgħ jagħmilha teknikament diffiċli li tingħata din l-informazzjoni kollha - p.e. kuntratti konklużi permezz ta' messaġġ miktub bil-mowbajl - tista' tagħti ammont limitat ta' informazzjoni, bħal:

 • l-identità tiegħek;
 • il-karatteristiċi ewlenin tal-oġġetti jew tas-servizzi;
 • il-prezz totali;
 • id-dritt ta' rtirar;
 • it-tul ta' żmien u l-kundizzjonijiet biex wieħed itemm il-kuntratt;
 • link għal sors ieħor (p.e. sit web) għal-lista sħiħa ta' informazzjoni.

Bejgħ bit-telefown

Għandek dejjem tiżvela l-identità tiegħek fil-bidu tas-sejħa u tiddikjara b'mod ċar l-għan kummerċjali. Jeħtieġlek tindika wkoll il-prezzijjiet li l-klijent irid iħallas (jekk ikunu 'l fuq mir-rata bażika) meta jikkuntattjak biex tikkonkludu l-kuntratt p.e. il-prezzjijiet ta' telefonati bir-rati primjum għal kuntratti li jiġu konklużi bit-telefown. F'ċerti Stati Membri tal-UEEnglish — meta tikkonkludi kuntratti bit-telefown — jeħtieġlek biss tikkonferma l-offerta lill-klijent li hu marbut bil-kuntratt hekk kif hu jiffirma l-offerta.

Kontenut diġitali

Jekk tbigħ kontenut diġitali bħal mużika, vidjows jew softwer onlajn, għandek ukoll tinforma l-konsumaturi dwar:

 • l- interoperabbiltà tal-kontenut ma' ħardwer u ma' softwer rilevanti;
 • il- funzjonalità tal-kontenut - bħal kwalunkwe restrizzjoni ġeografika fl-użu u jekk titħallix tagħmel kopji għal użu personali.

Hekk kif il-klijent jibda jaċċessa l-kontenut — bl- iddawnlowdjar, l-istreaming jew mod ieħor — hu ma jkunx jista' jirtira mill-kuntratt miegħek.

Madankollu l-ewwel għandek tagħtihom l-opportunità li jaqblu b'mod espliċitu dwar dan u li jirrikonoxxu li jitilfu d-dritt tagħhom li jirtiraw hekk kif jibdew jiddawlowdjaw, eċċ.

Jeħtieġlek ukoll tinkludi konferma ta' dan il-ftehim u konferma ta' riċevuta fil-konferma tal-kuntratt li tibgħatilhom.

Konferma bil-miktub tal-kuntratt

Jeħtieġlek tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa bil-miktub meta tikkonferma l-kuntratt. Il-konferma għandha tkun fuq mezz durabbli (ittra, email, eċċ.), iżda tista' tibgħat ukoll il-konferma f'kont personali fis-sit web tiegħek li l-konsumatur għandu aċċess esklużiv għalih.

Trid tikkonferma l-kuntratt kemm jista' jkun malajr mhux aktar tard mill-konsenja tal-oġġetti jew qabel ma jibda s-servizz.

Irtirar minn kuntratt

Meta jista' jirtira l-klijent tiegħek mill-kuntratt?

Jekk tajt l-informazzjoni neċessarja kollha dwar id-dritt ta' rtirar, il-klijent tiegħek għandu 14-il ġurnata biex jirtira mill-kuntratt mingħajr penali u mingħajr ma jkollu għaliex jagħti kwalunkwe raġuni:

 • Għal oġġetti – dan ifisser 14-il ġurnata wara l-konsenja.
 • Għal servizzi – dan ifisser 14-il ġurnata wara li jkun konkluż il-kuntratt.

Fi kwalunkwe każ, il-perjodu jkun estiż għall-ġurnata tax-xogħol li jmiss jekk dan jintemm fi tmiem il-ġimgħa jew btala pubblika.

Jekk inqast milli tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa, il-klijent għandu sena sħiħa addizzjonali biex jirtira mill-kuntratt. Jekk f'xi punt matul dan il-perjodu ta' sena inti tipprovdi l-informazzjoni, mela l-perjodu ta' rtirar jibda minn dak il-ħin.

Meta l-klijent jirtira minn kuntratt

Għandek troddlu lura l-flus li rċevejt mingħandu (jew tikkanċella l-pagament tiegħu) fi żmien 14-il ġurnata minn meta tiġi nnotifikat li se jirtira.

Tista' żżomm dan ir-rimborż sakemm tirċievi l-oġġetti lura mingħand il-klijent, jew tal-anqas sa meta tirċievi evidenza li fil-fatt ikun bagħathom.

Min iħallas xiex?

Il- klijent - iħallas l-ispiża biex jirritorna l-oġġetti (sakemm ma tkunx inqast milli tinformah dwar dan minn qabel - f'dan il-każ tkun ir-responsabbiltà tiegħek li tħallas dawn l-ispejjeż).

In-negozju tiegħek - jeħtieġlu jrodd lura l- ispejjeż oriġinali tal-konsenja - (iżda ebda spejjeż addizzjonali jekk il-klijent għażel kwalunkwe opzjoni ta' konsenja aktar għalja (p.e. express) minflok konsenja standard).

L-obbligi tal-klijent

Qabel ma jirtiraw, il-klijenti jistgħu biss jeżaminaw l-oġġetti bl-istess mod bħallikieku f'ħanut, li jippermettilhom jikkonfermaw li l-prodott hu dak li ordnaw u li xtaqu.

Jekk il-klijent ikun fil-fatt uża l-oġġetti qabel ma jibgħathom lura, tista' titlob għal kumpens tal-valur imnaqqas minħabba l-użu.

L-irtirar minn servizzi

Jekk, fuq it-talba tal-klijent, inti bdejt twettaq is-servizz ordnat — p.e. l-installazzjoni ta' sistema ta' allarm — qabel ma jiskadi l-perjodu tad-dritt ta' rtirar, u l-klijent imbagħad jiddeċiedi li jirtira, hu għandu jħallsek għas-servizzi li tkun ipprovdejt sa dak il-punt.

Meta ma jistax jirtira l-klijent tiegħek?

L-eċċezzjonijiet ewlenin għar-regoli dwar l-irtirar huma jekk il-kuntratt kien għal:

 • servizz li inti diġà wettaqt kompletament (bi ftehim mal-klijent tiegħek) qabel ma l-klijent jiddeċiedi li jirtira;
 • oġġetti li jmorru (p.e. ċerti oġġetti tal-ikel);
 • oġġetti siġillati li ma jistgħux jintbagħtu lura wara li jinfetħu għal raġunijiet ta' iġjene;
 • oġġetti mfassla apposta u żviluppati skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur jew personalizzati b'mod ċar;
 • midja siġillata (awdjo rikordings, vidjow rikordings jew softwer) li l-klijent neħħielhom is-siġill;
 • gazzetti jew magażins (iżda l-irtirar minn abbonamenti hu possibbli);
 • akkomodazzjoni waqt btala, kiri ta' karozza, kejtering jew servizzi ta' divertiment (jekk impenjajt ruħek li twettaq dawn is-servizzi f'data speċifika jew f'perjodu speċifiku).

Konsenja tal-oġġetti

Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor fil-kuntratt, trid twassal l-oġġetti mingħajr dewmien żejjed, sa mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara li jiġi konkluż il-kuntratt.

Jekk ma tistax twassalhom fi żmien 30 ġurnata jew iż-żmien miftiehem, il-klijent jista' jitlob li inti tikkonsenjahom f'perjodu ta' żmien addizzjonali.

Jekk inti tonqos milli twasslu fi żmien dan il-perjodu addizzjonali, il-klijent jista' jtemm il-kuntratt u jitlob li jingħata flusu lura.

Eċċezzjoni:

F'każijiet fejn id-data tal-konsenja speċifikata hi essenzjali (p.e. libsa tat-tieġ), il-klijent jista' jtemm il-kuntratt immedjatament u hu intitolat għal rimborż sħiħ.

Ir-riskju ta' xi danni lill-oġġetti matul il-konsenja hu tiegħek, sakemm ma kienx il-klijent li organizza l-konsenja u qabbad lit-trasportatur. Inti dejjem responsabbli għal dak li jiġri mill-oġġetti meta dawn ikunu qed jinġarru minn trasportatur imqabbad minnek.

Obbligi speċifiċi

Kaxex immarkati minn qabel

Hu projbit li wieħed jinferixxi l-qbil tal-klijent bl-użu ta' kaxxi "ittikkjati minn qabel" matul il-proċess tax-xiri. Il-klijenti dejjem irid ikollhom il- possibbiltà li jaqblu espiċitament dwar ħlas addizzjonali, bħall-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar meta jibbukkjaw titjira.

Miżati għal pagament

Jekk tixtieq iġġiegħel il-klijent iħallas talli juża mezz speċifiku ta' pagament — p.e. karta tal-kreditu — il-ħlas ma jistax ikun ogħla milli fil-fatt jiswa lilek biex tipproċessa l-pagament. F'xi pajjiżi dawn it-tariffi jistgħu fil-fatt ikunu pprojbiti għalkollox.

Komunikazzjoni bit-telefown wara l-bejgħ

Jekk tipprovdi linja diretta tat-telefown għal mistoqsijiet/ilmenti tal-klijenti dwar kuntratti li jkunu kkonkludew, jeħtieġlek tiżgura li t-telefonati jitħallsu bi prezzijiet ta' rata bażika.

Ma tistax tuża linji tat-telefown b' rati primjum għal dan il-għan.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar

Sib soluzzjoni ta’ tilwin mal-fornituri jew mal-klijenti minn pajjiż ieħor tal-UE, għal talbiet li jammontaw għal EUR 2 000.

Punti ta' kuntatt uniku

Il-punti ta' kuntatt uniku onlajn f'kull pajjiż tal-UE jistgħu jgħinuk f'kull pass tal-proċedura biex twaqqaf is-servizzi tan-negozju tiegħek f'pajjiż barrani.

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista’ jinfurmak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-prodott u jgħinek fl-aċċess għal suq nazzjonali ieħor fl-UE.