Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 11/2015

Tafhom drittijietek tal-UE? Ittestja x'taf bil-kwiżż tagħna.

Aġġornat 11/2015

Bejgħ mill-bogħod

Tikkonċerna biss il-bejgħ lil konsumaturi aħħarin, mhux lil negozji oħra.
Il-bejgħ mill-bogħod — bil-posta, telefown jew internet— għandu ħafna vantaġġi, iżda jinvolvi wkoll ċerti obbligi skont ir-regoli tal-UE (Direttiva 2011/83) .

Liema tranżazzjonijiet ikunu soġġetti għal dawn ir-regoli tal-UE?

Il-kuntratti ta' bejgħ lill-konsumaturi, konklużi bil-bjegħ mill-bogħod organizzat, jiġifieri meta ma tarax lix-xerrej wiċċ imb  wiċċ, bħal ngħidu aħna:

 • bl-internet
 • bit-telefown (bi jew mingħajr interazzjoni umana)
 • bl-email
 • bil-faks
 • ittra standard,

Tranżazzjonijiet li mhumiex koperti b'dawn ir-regoli tal-UE

 • servizzi soċjali  u tal-kura tas-saħħa
 • logħob tal-ażżard
 • prodotti finanzjarj,  tal-assigurazzjoni u ta' investiment
 • akkomodazzjoni (residenzjali) proprjetà u kiri
 • it-trasport tal-passiġġieri (apparti minn xi każijiet speċifiċi li jaqgħu taħt id-Direttiva 2011/83)
 • kuntratti stabbiliti minn ċerti uffiċjali inkarigati, bħal nutara
 • l-ikel u x-xorb fornut b'konsenja regolari ta' klijent fid-dar jew fil-post tax-xogħol
 • prodotti mibjugħa minn magni tal-bejgħ

X'inhuma l-obbligi tiegħek?

 • Trid tipprovdi informazzjoni bil-quddiem lill-klijenti  qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt
 • Trid tiibgħat lill-klijenti konferma bil-miktub tal-kuntratt
 • Trid tippermetti lill-klijenti jirtiraw mill-kuntratt
 • It-twassil tal-prodotti/servizzi tiegħek u (jekk marbut bil-kuntratt li tagħmel dan) trid jipprovdi s-servizzi ta' wara l-bejgħ;
 • Obbligi speċifiċi (kaxxi diġà mmarkati, miżati fuq il-karti ta' kreditu, telefonati b'rati primjum).

 

Informazzjoni bil-quddiem għall-klijenti

Qabel ma tikkonkludi l-kuntratt mal-klijent tiegħek, għandek tipprovdi l-informazzjoni li ġejja, f'termini ċari u li jistgħu jinftiehmu:

 • il-karatteristiċi prinċipali tal-prodott/servizz
 • l-identità tiegħek, l-indirizz kemm fiżiku kif ukoll tal-email u n-numru tat-telefown (jekk disponibbli)
 • il-prezz tal-prodott/servizz - li jinkludi l-ispejjeż addizzjonali kollha - taxxi, konsenja, eċċ.)
 • l-arranġamenti għall-ħlas, il-konsenja jew il-prestazzjoni, l-immaniġġjar tal-ilmenti
 • spejjeż lill-klijent biex jikkomunika miegħek biex jikkonkludi l-kuntratt, jekk ikunu 'l fuq mir-rata bażika (eż. ir-rata primjum għal sejħiet għal kuntratti li jiġu konklużi bit-telefown)
 • kundizzjonijiet dwar id-dritt tal-konsumatur li jirtira, inklużi:
  • limiti ta' żmien u proċeduri
  • l-obbligu tal-konsumatur li jħallas għar-ritorn tal-merkanzija (u, għal oġġetti goffi ħafna, l-ispiża tar-ritorn tagħhom, jew għall-inqas stima (ibbażat fuq l-ispejjeż tal-konsenja)
  • l-obbligu tal-konsumatur li jħallas għal kwalunkwe servizzi (jew utilitajiet pubbliċi) fornuti diġà matul il-perjodu ta' rtirar (jekk ikun talab biex is-servizzi jingħataw immedjatament wara l-konklużjoni tal-kuntratt u mbagħad iddeċieda li jirtira mill-kuntratt).

Tista' ssib kampjuni ta' dokumenti li juruk kif tagħti l-informazzjoni dwar il-kondizzjonijiet tal-irtirar fl-Anness I tad- Direttiva 2011/83 .

 • Kwalunkwe eċċezzjonijiet mid-dritt tal-irtirar (pereżempju oġġetti li jitħassru) jew atti li jċedu d-dritt (eż. it-tneħħija s-siġilli sealed DVD jew CD)
 • tfakkira li teżisti garanzija ta' konformità fuq il-prodotti
 • kondizzjonijiet għas-servizz ta' wara l-bejgħ jew garanziji kummerċjali
 • Kif taċċessa kwalunkwe kodiċi ta' kondotta li tapplika
 • Kemm idum jgħodd il-kuntratt u l-kondizzjonijiet ta' waqfien tiegħu, inkluż kwalunkwe żmien minimu għall-obbligi tal-klijent
 • kondizzjonijiet għal kull depożitu jew garanzija finanzjarja li trid titħallas
 • informazzjoni dwar skemi disponibbli dwar ir-reżoluzzjoni ta' disputi barra mill-qorti
 • Jekk tbiegħ minn fuq sit web, trid tiddikjara wkoll - mhux aktar tard mill-bidu tal-proċess tal-ordni - din l-informazzjoni:
 • jekk japplikawx restrizzjonijiet fuq il-forniment
 • liema mezzi ta' pagament huma aċċettati.

Kif għandek tipprovdi din l-informazzjoni?

Bejgħ onlajn

Għandek b'mod ċar u prominenti tindika l-karatteristiċi ewlenin tal-prodott, il-prezz totali, it-tul ta' żmien u l-kondizzjonijiet biex wieħed itemm il-kuntratt u kwalunkwe żmien minimu kemm idum jgħodd il-kuntratt - direttament qabel il-klijenti jagħmlu l-ordni tagħhom.

Il-klijenti jridu wkoll jingħataw l-opportunità jirrikonoxxu li meta jagħmlu ordni jkunu qed jintrabtu li jħallsu - pereż. il-buttuna li jridu jagħfsu biex jikkonfermaw l-ordni tagħhom trid tkun tgħid xi ħaġa bħal "Ordna u ħallas".

Bejgħ bl-SMS (jew simili)

Jekk il-mezz ta' bejgħ jagħmilha teknikament diffiċli biex tagħti din l-informazzjoni kollha - eż. kuntratti konklużi b'sms - tista' tagħti ammont limitat ta' informazzjoni (il-kwalitajiet prinċipali tal-prodott, l-identità tiegħek, il-prezz totali, id-dritt ta' irtirar, iż-żmien u l-kondizzjonijiet għall-irtirar tal-kuntratt), u link għal sors ieħor (eż. sit web) għal-lista sħiħa ta' informazzjoni.

Bejgħ bit-telefown

Għandek dejjem tiżvela l-identità tiegħek fil-bidu tas-sejħa u tiddikjara b'mod ċar l-għan kummerċjali.

Konferma bil-miktub tal-kuntratt

Jekk ma tkunx diġà pprovdejt l-informazzjoni meħtieġa bil-miktub fuq mezz li jservi fit-tul (pereżempju permezz ta' ittra jew email) qabel ma jikkonkludi l-kuntratt, għandek tagħmel dan meta tikkonferma l-kuntratt.

Il-konferma għandha tkun fuq mezz li jservi għal żmien twil (ittra, email, eċċ.), iżda tista' wkoll tibgħat il-konferma f'kont personali li l-klijent ikollu aċċess esklussiv għalih fuq il-websajt tiegħek

Trid tikkonferma l-kuntratt kemm jista' jkun malajr - mhux aktar tard mill-konsenja tal-oġġetti jew qabel ma jibda s-servizz.

Meta jista' jirtira l-klijent tiegħek mill-kuntratt?

Jekk tajt l-informazzjoni neċessarja kollha dwar id-dritt ta' rtirar, il-klijent tiegħek għandu 14-il jum biex jirtira mill-kuntratt - mingħajr ma jeħel xejn u mingħajr ma jkollu għalfejn jagħti kwalunkwe raġuni

 • għal oġetti – dan ifisser 14-il jum wara l-konsenja.
 • għal servizzi – dan ifisser 14-il jum wara li ġie konkluż il-kuntratt.

Fi kwalunkwe każ, il-perjodu jkun estiż għall-ġurnata tax-xogħol li jmiss jekk dan jintemm fi tmiem il-ġimgħa jew btala pubblika.

Jekk inqast milli tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa, il-klijent għandu sena sħiħa addizzjonali biex jirtira mill-kuntratt. Jekk f'xi punt matul dan il-perjodu ta' sena inti tipprovdi l-informazzjoni, mela l-perjodu ta' rtirar jibda minn hemm.

Jekk jirtira l-klijent tiegħek mill-kuntratt...

Għandek troddlu lura l-flus li rċevejt mingħandu (jew tikkanċella l-ħlas tagħhom) fi żmien 14-il jum minn meta tiġi nnotifikat li se jirtira.

Tista' żżomm dan ir-rimborż sakemm tirċievi l-merkanzija lura mingħand il-klijent, jew tal-inqas sa meta tirċievi evidenza li fil-fatt ikun bagħatha.

Min iħallas xiex?

Il-klijent - iħallas l-ispiża biex jirritorna l-merkanzija (sakemm ma tkunx inqast milli tinformah dwar dan minn qabel — għax inkella jrisser li trid tħallas dawn l-ispejjeż int).

In-negozju tiegħek - trid trodd lura l-ispejjeż oriġinali tal-konsenja - (iżda ebda spejjeż addizzjonali jekk il-klijent għażel xi ħaġa aktar għalja (pereżempju express) minflok konsenja standard).

L-obbligi tal-klijent

Qabel ma jirtira, il-klijent jista' biss jeżamina l-merkanzija bl-istess mod bħallikieku f'ħanut. Dan jippermettilu li jikkonferma li l-prodott huwa dak li ordna u li xtaq

Jekk il-klijent ikun fil-fatt uża l-oġġetti qabel ma jibgħathom lura, tista' titlob għal kumpens tal-valur imnaqqas minħabba l-użu.

L-irtirar minn servizzi

Jekk, fuq it-talba tal-klijent, inti bdejt twettaq is-servizz ordnati — eż. l-installazzjoni ta' sistema ta' allarm — qabel ma jiskadi l-perjodu tad-dritt ta' rtirar, u l-klijent imbagħad jiddeċiedi li jirtira, hu għandu jħallsek għas-servizzi li tkun ipprovdejt sa dak il-punt.

Meta ma jistax jirtira l-klijent tiegħek?

L-eċċezzjonijiet ewlenin għar-regoli dwar l-irtirar huma jekk il-kuntratt kien għal:

 • Servizz li diġà inti diġà wettaqt kompletament (bi ftehim mal-klijent tiegħek) qabel ma l-klijent jiddeċiedi li jirtira
 • merkanzija li titħassar (eż. ċerti oġġetti tal-ikel)
 • oġġetti siġillati li ma jistgħux jintbagħtu lura wara li jkunu miftuħa għal raġunijiet ta' iġjene
 • prodotti mfassla apposta u żviluppati skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur jew personalizzati b'mod ċar
 • midja ssiġillata (reġistrazzjonijiet awdjo, filmati jew softwer) li l-klijent neħħa mill-ippakkeġġjar
 • gazzetti jew rivisti (iżda l-irtirar minn abbonamenti huwa possibbli);
 • akkomodazzjoni waqt btala, kiri ta' karozza, kejtering jew servizzi ta' divertiment (jekk impenjajt ruħek li twettaq dawn is-servizzi f'data speċifika jew fi perjodu speċifiku).

 Konsenja tal-merkanzija

Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor fil-kuntratt, trid titwassal il-merkanzija mingħajr dewmien żejjed, sa mhux aktar tard minn 30 jum wara li jiġi konkluż il-kuntratt.

Jekk din ma tkunx tista' tasal fi żmien 30 jum jew, il-klijent jista' jitlob li inti tikkonsennja f'perjodu ta' żmien addizzjonali.

Jekk inti tonqos milli tagħti fi żmien dan il-perjodu addizzjonali, il-klijent jista' jtemm il-kuntratt u jitlob li jingħata flusu lura.

 

Eċċezzjoni

F'każijiet fejn id-data tal-konsenja speċifikata hija essenzjali (eż. libsa tat-tieġ), il-konsumatur jista' jtemm l-kuntratt immedjatament.

 

Ir-riskju ta' xi danni lill-merkanzija matul il-konsenja huwa tiegħek, sakemm ma kienx il-klijent li organizza l-konsenja u qabbad lit-trasportatur. Inti dejjem responsabbli għal dak li jiġri mill-oġġetti meta dawn ikunu qed jinġarru minn trasportatur offrut minnek.

Kontenut diġitali

Jekk tbigħ kontenut diġitali bħal mużika, filmati jew softwer onlajn, għandek ukoll tinfurma lill-konsumaturi dwar:

 • l-interoperabbiltà rilevanti tal-kontenut ma' ħardwer u softwer
 • il-funzjonalità tal-kontenut - bħal kwalunkwe restrizzjonijiet ġeografiċi għall-użu u jekk humiex permessi kopji privati.

Ladarba l-klijent jibda jaċċessa l-kontenut— billi jniżżel, jistrimja jew b'xi mod ieħor — ma jkunx jista' jirtira mill-kuntratt li għandu miegħek.

Madankollu l-ewwel għandek tagħtih l-opportunità li jaqbel b'mod espliċitu dwar dan u jirrikonoxxi li se jitlef id-dritt tiegħu li jirtira malli jaqbad iniżżel, eċċ.

U trid tinkludi konferma ta' dan il-ttehim u rikonoxximent fil-konferma tal-kuntratt li tibgħathom.

Obbligi speċifiċi

Kaxex immarkati minn qabel

Huwa illegali li wieħed jinferixxi li l-klijent qabel mill-użu ta' "kaxex immarkati minn qabel" matul il-proċess tax-xiri. Il-klijenti dejjem irid ikollhom il-possibbiltà li jaqblu espiċitament dwar ħlas addizzjonali, bħall-assikurazzjoni tal-ivjaġġar meta jibbukkjaw titjira.

Miżati għal pagament

Jekk tixtieq twaħħal lill-klijent għal xi mezz speċifiku ta' ħlas — eż. karta ta' kreditu — il-miżata qatt ma tista' tkun aktar għolja minn kemm fil-fatt tiswik biex tiproċessa l-ħlas. F'xi pajjiżi dawn it-tariffi jistgħu fil-fatt ikunu pprojbiti għalkollox.

Komunikazzjoni bit-telefown wara l-bejgħ

Jekk inti tipprovdi linja tat-telefon diretta għal mistoqsijiet jew ilmenti tal-konsumatur dwar il-kuntratti, trid tiżgura li s-sejħiet huma imposti bir-rata bażika għal sejħiet regolari.

Ma tistax tuża rata primjum tat-telefown għal din it-tip ta' komunikazzjoni.

 

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

Ċipru

Nicosia

Franza

BLAGNAC CEDEX

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

PACA

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Nieuwegein

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott English

Il-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott English tiegħek jista’ jinfurmak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-prodott u jgħinek fl-aċċess għal suq nazzjonali ieħor fl-UE.

Punti ta' kuntatt uniku

Punti ta’ kuntatt uniku onlajn f’kull pajjiż tal-UE jistgħu jgħinuk ma’ kull pass tal-proċedura biex tistabbilixxi s-servizzi tan-negozju tiegħek f’pajjiż barrani.

Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar English

Għandek tilwim kummerċjali ma’ fornitur jew klijent minn pajjiż ieħor tal-UE? Għal talbiet sa EUR 2000 uża l-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar English biex titlob lura l-flus tiegħek mingħajr problemi.