Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 08/2015

Aġġornat 08/2015

Bejgħ mill-bogħod


Aqsam fuq 
		Aqsam fuq Facebook
	
		Aqsam fuq Twiter
	
		Ixxerja fuq Google+
	
		Aqsam fuq linkedIn

Tikkonċerna biss il-bejgħ lil konsumaturi aħħarin, mhux lil negozji oħra.
Il-bejgħ mill-bogħod — bil-posta, telefown jew internet— għandu ħafna vantaġġi, iżda jinvolvi wkoll ċerti obbligi skont ir-regoli tal-UE (Direttiva 2011/83) .

Liema tranżazzjonijiet ikunu soġġetti għal dawn ir-regoli tal-UE?

Il-kuntratti ta' bejgħ lill-konsumaturi, konklużi bil-bjegħ mill-bogħod organizzat, jiġifieri meta ma tarax lix-xerrej wiċċ imb  wiċċ, bħal ngħidu aħna:

 • bl-internet
 • bit-telefown (bi jew mingħajr interazzjoni umana)
 • bl-email
 • bil-faks
 • ittra standard,

Tranżazzjonijiet li mhumiex koperti b'dawn ir-regoli tal-UE

 • servizzi soċjali  u tal-kura tas-saħħa
 • logħob tal-ażżard
 • prodotti finanzjarj,  tal-assigurazzjoni u ta’ investiment
 • akkomodazzjoni (residenzjali) proprjetà u kiri
 • it-trasport tal-passiġġieri (apparti minn xi każijiet speċifiċi li jaqgħu taħt id-Direttiva 2011/83)
 • kuntratti stabbiliti minn ċerti uffiċjali inkarigati, bħal nutara
 • l-ikel u x-xorb fornut b'konsenja regolari ta’ klijent fid-dar jew fil-post tax-xogħol
 • prodotti mibjugħa minn magni tal-bejgħ

X’inhuma l-obbligi tiegħek?

 • Trid tipprovdi informazzjoni bil-quddiem lill-klijenti  qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt
 • Trid tiibgħat lill-klijenti konferma bil-miktub tal-kuntratt
 • Trid tippermetti lill-klijenti jirtiraw mill-kuntratt
 • It-twassil tal-prodotti/servizzi tiegħek u (jekk marbut bil-kuntratt li tagħmel dan) trid jipprovdi s-servizzi ta’ wara l-bejgħ;
 • Obbligi speċifiċi (kaxxi diġà mmarkati, miżati fuq il-karti ta’ kreditu, telefonati b’rati primjum).

 

Informazzjoni bil-quddiem għall-klijenti

Qabel ma tikkonkludi l-kuntratt mal-klijent tiegħek, għandek tipprovdi l-informazzjoni li ġejja, f’termini ċari u li jistgħu jinftiehmu:

 • il-karatteristiċi prinċipali tal-prodott/servizz
 • l-identità tiegħek, l-indirizz kemm fiżiku kif ukoll tal-email u n-numru tat-telefown (jekk disponibbli)
 • il-prezz tal-prodott/servizz - li jinkludi l-ispejjeż addizzjonali kollha - taxxi, konsenja, eċċ.)
 • l-arranġamenti għall-ħlas, il-konsenja jew il-prestazzjoni, l-immaniġġjar tal-ilmenti
 • spejjeż lill-klijent biex jikkomunika miegħek biex jikkonkludi l-kuntratt, jekk ikunu 'l fuq mir-rata bażika (eż. ir-rata primjum għal sejħiet għal kuntratti li jiġu konklużi bit-telefown)
 • kundizzjonijiet dwar id-dritt tal-konsumatur li jirtira, inklużi:
  • limiti ta’ żmien u proċeduri
  • l-obbligu tal-konsumatur li jħallas għar-ritorn tal-merkanzija (u, għal oġġetti goffi ħafna, l-ispiża tar-ritorn tagħhom, jew għall-inqas stima (ibbażat fuq l-ispejjeż tal-konsenja)
  • l-obbligu tal-konsumatur li jħallas għal kwalunkwe servizzi (jew utilitajiet pubbliċi) fornuti diġà matul il-perjodu ta’ rtirar (jekk ikun talab biex is-servizzi jingħataw immedjatament wara l-konklużjoni tal-kuntratt u mbagħad iddeċieda li jirtira mill-kuntratt).

Tista' ssib kampjuni ta' dokumenti li juruk kif tagħti l-informazzjoni dwar il-kondizzjonijiet tal-irtirar fl-Anness I tad- Direttiva 2011/83 .

 • Kwalunkwe eċċezzjonijiet mid-dritt tal-irtirar (pereżempju oġġetti li jitħassru) jew atti li jċedu d-dritt (eż. it-tneħħija s-siġilli sealed DVD jew CD)
 • tfakkira li teżisti garanzija ta’ konformità fuq il-prodotti
 • kondizzjonijiet għas-servizz ta' wara l-bejgħ jew garanziji kummerċjali
 • Kif taċċessa kwalunkwe kodiċi ta’ kondotta li tapplika
 • Kemm idum jgħodd il-kuntratt u l-kondizzjonijiet ta' waqfien tiegħu, inkluż kwalunkwe żmien minimu għall-obbligi tal-klijent
 • kondizzjonijiet għal kull depożitu jew garanzija finanzjarja li trid titħallas
 • informazzjoni dwar skemi disponibbli dwar ir-reżoluzzjoni ta' disputi barra mill-qorti
 • Jekk tbiegħ minn fuq sit web, trid tiddikjara wkoll - mhux aktar tard mill-bidu tal-proċess tal-ordni - din l-informazzjoni:
 • jekk japplikawx restrizzjonijiet fuq il-forniment
 • liema mezzi ta’ pagament huma aċċettati.

Kif għandek tipprovdi din l-informazzjoni?

Bejgħ onlajn

Għandek b’mod ċar u prominenti tindika l-karatteristiċi ewlenin tal-prodott, il-prezz totali, it-tul ta’ żmien u l-kondizzjonijiet biex wieħed itemm il-kuntratt u kwalunkwe żmien minimu kemm idum jgħodd il-kuntratt - direttament qabel il-klijenti jagħmlu l-ordni tagħhom.

Il-klijenti jridu wkoll jingħataw l-opportunità jirrikonoxxu li meta jagħmlu ordni jkunu qed jintrabtu li jħallsu - pereż. il-buttuna li jridu jagħfsu biex jikkonfermaw l-ordni tagħhom trid tkun tgħid xi ħaġa bħal "Ordna u ħallas".

Bejgħ bl-SMS (jew simili)

Jekk il-mezz ta' bejgħ jagħmilha teknikament diffiċli biex tagħti din l-informazzjoni kollha - eż. kuntratti konklużi b'sms - tista' tagħti ammont limitat ta' informazzjoni (il-kwalitajiet prinċipali tal-prodott, l-identità tiegħek, il-prezz totali, id-dritt ta' irtirar, iż-żmien u l-kondizzjonijiet għall-irtirar tal-kuntratt), u link għal sors ieħor (eż. sit web) għal-lista sħiħa ta' informazzjoni.

Bejgħ bit-telefown

Għandek dejjem tiżvela l-identità tiegħek fil-bidu tas-sejħa u tiddikjara b’mod ċar l-għan kummerċjali.

Konferma bil-miktub tal-kuntratt

Jekk ma tkunx diġà pprovdejt l-informazzjoni meħtieġa bil-miktub fuq mezz li jservi fit-tul (pereżempju permezz ta’ ittra jew email) qabel ma jikkonkludi l-kuntratt, għandek tagħmel dan meta tikkonferma l-kuntratt.

Il-konferma għandha tkun fuq mezz li jservi għal żmien twil (ittra, email, eċċ.), iżda tista’ wkoll tibgħat il-konferma f'kont personali li l-klijent ikollu aċċess esklussiv għalih fuq il-websajt tiegħek

Trid tikkonferma l-kuntratt kemm jista' jkun malajr - mhux aktar tard mill-konsenja tal-oġġetti jew qabel ma jibda s-servizz.

Meta jista’ jirtira l-klijent tiegħek mill-kuntratt?

Jekk tajt l-informazzjoni neċessarja kollha dwar id-dritt ta’ rtirar, il-klijent tiegħek għandu 14-il jum biex jirtira mill-kuntratt - mingħajr ma jeħel xejn u mingħajr ma jkollu għalfejn jagħti kwalunkwe raġuni

 • għal oġetti – dan ifisser 14-il jum wara l-konsenja.
 • għal servizzi – dan ifisser 14-il jum wara li ġie konkluż il-kuntratt.

Fi kwalunkwe każ, il-perjodu jkun estiż għall-ġurnata tax-xogħol li jmiss jekk dan jintemm fi tmiem il-ġimgħa jew btala pubblika.

Jekk inqast milli tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa, il-klijent għandu sena sħiħa addizzjonali biex jirtira mill-kuntratt. Jekk f’xi punt matul dan il-perjodu ta' sena inti tipprovdi l-informazzjoni, mela l-perjodu ta’ rtirar jibda minn hemm.

Jekk jirtira l-klijent tiegħek mill-kuntratt...

Għandek troddlu lura l-flus li rċevejt mingħandu (jew tikkanċella l-ħlas tagħhom) fi żmien 14-il jum minn meta tiġi nnotifikat li se jirtira.

Tista’ żżomm dan ir-rimborż sakemm tirċievi l-merkanzija lura mingħand il-klijent, jew tal-inqas sa meta tirċievi evidenza li fil-fatt ikun bagħatha.

Min iħallas xiex?

Il-klijent - iħallas l-ispiża biex jirritorna l-merkanzija (sakemm ma tkunx inqast milli tinformah dwar dan minn qabel — għax inkella jrisser li trid tħallas dawn l-ispejjeż int).

In-negozju tiegħek - trid trodd lura l-ispejjeż oriġinali tal-konsenja - (iżda ebda spejjeż addizzjonali jekk il-klijent għażel xi ħaġa aktar għalja (pereżempju express) minflok konsenja standard).

L-obbligi tal-klijent

Qabel ma jirtira, il-klijent jista’ biss jeżamina l-merkanzija bl-istess mod bħallikieku f’ħanut. Dan jippermettilu li jikkonferma li l-prodott huwa dak li ordna u li xtaq

Jekk il-klijent ikun fil-fatt uża l-oġġetti qabel ma jibgħathom lura, tista’ titlob għal kumpens tal-valur imnaqqas minħabba l-użu.

L-irtirar minn servizzi

Jekk, fuq it-talba tal-klijent, inti bdejt twettaq is-servizz ordnati — eż. l-installazzjoni ta’ sistema ta’ allarm — qabel ma jiskadi l-perjodu tad-dritt ta’ rtirar, u l-klijent imbagħad jiddeċiedi li jirtira, hu għandu jħallsek għas-servizzi li tkun ipprovdejt sa dak il-punt.

Meta ma jistax jirtira l-klijent tiegħek?

L-eċċezzjonijiet ewlenin għar-regoli dwar l-irtirar huma jekk il-kuntratt kien għal:

 • Servizz li diġà inti diġà wettaqt kompletament (bi ftehim mal-klijent tiegħek) qabel ma l-klijent jiddeċiedi li jirtira
 • merkanzija li titħassar (eż. ċerti oġġetti tal-ikel)
 • oġġetti siġillati li ma jistgħux jintbagħtu lura wara li jkunu miftuħa għal raġunijiet ta’ iġjene
 • prodotti mfassla apposta u żviluppati skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur jew personalizzati b’mod ċar
 • midja ssiġillata (reġistrazzjonijiet awdjo, filmati jew softwer) li l-klijent neħħa mill-ippakkeġġjar
 • gazzetti jew rivisti (iżda l-irtirar minn abbonamenti huwa possibbli);
 • akkomodazzjoni waqt btala, kiri ta' karozza, kejtering jew servizzi ta’ divertiment (jekk impenjajt ruħek li twettaq dawn is-servizzi f’data speċifika jew fi perjodu speċifiku).

 Konsenja tal-merkanzija

Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor fil-kuntratt, trid titwassal il-merkanzija mingħajr dewmien żejjed, sa mhux aktar tard minn 30 jum wara li jiġi konkluż il-kuntratt.

Jekk din ma tkunx tista' tasal fi żmien 30 jum jew, il-klijent jista’ jitlob li inti tikkonsennja f’perjodu ta’ żmien addizzjonali.

Jekk inti tonqos milli tagħti fi żmien dan il-perjodu addizzjonali, il-klijent jista’ jtemm il-kuntratt u jitlob li jingħata flusu lura.

 

Eċċezzjoni

F’każijiet fejn id-data tal-konsenja speċifikata hija essenzjali (eż. libsa tat-tieġ), il-konsumatur jista’ jtemm l-kuntratt immedjatament.

 

Ir-riskju ta’ xi danni lill-merkanzija matul il-konsenja huwa tiegħek, sakemm ma kienx il-klijent li organizza l-konsenja u qabbad lit-trasportatur. Inti dejjem responsabbli għal dak li jiġri mill-oġġetti meta dawn ikunu qed jinġarru minn trasportatur offrut minnek.

Kontenut diġitali

Jekk tbigħ kontenut diġitali bħal mużika, filmati jew softwer onlajn, għandek ukoll tinfurma lill-konsumaturi dwar:

 • l-interoperabbiltà rilevanti tal-kontenut ma’ ħardwer u softwer
 • il-funzjonalità tal-kontenut - bħal kwalunkwe restrizzjonijiet ġeografiċi għall-użu u jekk humiex permessi kopji privati.

Ladarba l-klijent jibda jaċċessa l-kontenut— billi jniżżel, jistrimja jew b'xi mod ieħor — ma jkunx jista' jirtira mill-kuntratt li għandu miegħek.

Madankollu l-ewwel għandek tagħtih l-opportunità li jaqbel b’mod espliċitu dwar dan u jirrikonoxxi li se jitlef id-dritt tiegħu li jirtira malli jaqbad iniżżel, eċċ.

U trid tinkludi konferma ta’ dan il-ttehim u rikonoxximent fil-konferma tal-kuntratt li tibgħathom.

Obbligi speċifiċi

Kaxex immarkati minn qabel

Huwa illegali li wieħed jinferixxi li l-klijent qabel mill-użu ta' "kaxex immarkati minn qabel" matul il-proċess tax-xiri. Il-klijenti dejjem irid ikollhom il-possibbiltà li jaqblu espiċitament dwar ħlas addizzjonali, bħall-assikurazzjoni tal-ivjaġġar meta jibbukkjaw titjira.

Miżati għal pagament

Jekk tixtieq twaħħal lill-klijent għal xi mezz speċifiku ta' ħlas — eż. karta ta' kreditu — il-miżata qatt ma tista' tkun aktar għolja minn kemm fil-fatt tiswik biex tiproċessa l-ħlas. F’xi pajjiżi dawn it-tariffi jistgħu fil-fatt ikunu pprojbiti għalkollox.

Komunikazzjoni bit-telefown wara l-bejgħ

Jekk inti tipprovdi linja tat-telefon diretta għal mistoqsijiet jew ilmenti tal-konsumatur dwar il-kuntratti, trid tiżgura li s-sejħiet huma imposti bir-rata bażika għal sejħiet regolari.

Ma tistax tuża rata primjum tat-telefown għal din it-tip ta' komunikazzjoni.

 

Appoġġ għan-negozji lokali

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min- Netwerk Enterprise Europe . Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

Pajjiż

Ċipru

Nicosia

Franza

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Id-Danimarka

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Il-Finlandja

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Nieuwegein

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ir-Rumanija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Prešov

Is-Slovenja

Ljubljana

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

L-Italja

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

L-Ungerija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista’ jinfurmak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-prodott u jgħinek fl-aċċess għal suq nazzjonali ieħor fl-UE.

Punti ta' kuntatt uniku

Punti ta’ kuntatt uniku onlajn f’kull pajjiż tal-UE jistgħu jgħinuk ma’ kull pass tal-proċedura biex tistabbilixxi s-servizzi tan-negozju tiegħek f’pajjiż barrani.

Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar

Għandek tilwim kummerċjali ma’ fornitur jew klijent minn pajjiż ieħor tal-UE? Għal talbiet sa EUR 2000 uża l-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar biex titlob lura l-flus tiegħek mingħajr problemi.