Navigacijski put

Ažurirano 11/2015

Jeste li upoznati sa svojim pravima u EU-u? Ispitajte svoje znanje s pomoću našeg kviza.

Ažurirano 11/2015

Prodaja na daljinu

Riječ je samo o prodaji krajnjem potrošaču, ne i drugim poduzećima.
Prodaja na daljinu — poštom, telefonom ili putem interneta — pruža brojne prednosti, ali podrazumijeva i određene obveze u okviru pravila EU-a (Direktiva 2011/83) .

Koje transakcije podliježu tim pravilima EU-a?

Kupoprodajni ugovori s potrošačima koji su sklopljeni putem organizirane prodaje na daljinu, tj. kada nema kontakta s kupcem uživo, primjerice s pomoću:

 • interneta
 • telefona (s ljudskom interakcijom ili bez nje)
 • e-pošte
 • telefaksa
 • standardnog dopisa.

Transakcije koje ne podliježu tim pravilima EU-a

 • socijalne i zdravstvene usluge
 • igre na sreću
 • financijski, osigurateljski i investicijski proizvodi
 • poslovanje nekretninama i najam smještaja (stambene nekretnine)
 • prijevoz putnika (osim pojedinih posebnih slučajeva obuhvaćenih Direktivom 2011/83)
 • ugovori koje su sklopili određeni nositelji javnih dužnosti, poput javnih bilježnika
 • hrana i piće koji se redovito dostavljaju kupcu u dom ili na radno mjesto
 • proizvodi koji se prodaju u automatima.

Koje su vaše obveze?

 • pružanjeinformacija kupcima prije sklapanja ugovora
 • dostava pismene potvrde o ugovoru kupcima
 • omogućivanje kupcima odustajanje od ugovora
 • dostava vašeg proizvoda/pružanje usluga i pružanje postprodajnih usluga (ako ste ovlašteni ugovorom);
 • posebne obveze (unaprijed ispunjena polja, naknade za kreditne kartice, telefonske linije s višom pristojbom).

Prethodne informacije za kupce

Prije sklapanja ugovora s kupcem, trebali biste jasno i razumljivo pružiti sljedeće informacije:

 • glavne značajke proizvoda/usluge
 • svoj identitet, geografsku adresu i adresu e-pošte te telefonski broj (ako je raspoloživ)
 • cijenu proizvoda/usluge - uključujući sve dodatne troškove - poreze, troškove isporuke itd.)
 • detalje o plaćanju, isporuci ili njihovim načinima provedbe te načinima postupanja s pritužbama
 • troškove koje kupac snosi za komunikaciju s vama pri sklapanju ugovora, ako su viši od osnovne cijene (npr. telefonske linije s višom pristojbom za ugovore koji se sklapaju telefonom).
 • uvjete povezane s kupčevim pravom odustajanja, uključujući:
  • rokove i postupke
  • obveze kupca da plati povrat robe (i, ako se radi o glomaznoj robi, trošak povrata ili barem procjena troška (na temelju troška isporuke)
  • obveze kupca da plati za svaku uslugu (ili javne komunalne usluge) koje su već pružene tijekom razdoblja za odustajanje (ako je tražio pružanje usluge odmah nakon sklapanja ugovora, a potom odustao od ugovora).

Možete pronaći ogledne tekstove u kojima je prikazano kako pružiti informacije o uvjetima za odustajanje u Prilogu I. Direktivi 2011/83 .

 • sva izuzeća od prava odustajanja (npr. kvarljiva roba) ili postupke kojima se gubi pravo (npr. otvaranje zatvorene kutije DVD-a ili CD-a)
 • podsjetnik da postoji jamstvo sukladnosti za robu
 • uvjete povezane s postprodajnom uslugom ili komercijalnim jamstvom
 • način pristupanja kodeksu ponašanja koji se primjenjuje
 • trajanje ugovora i uvjete njegova raskida, uključujući i minimalno trajanje obveze kupca
 • uvjete povezane s davanjem pologa ili financijska jamstva koja treba platiti
 • informacije o dostupnim izvansudskim programima za rješavanje sporova.
 • Ako prodajete putem web-mjesta, morate navesti i sljedeće informacije, najkasnije na početku postupka naručivanja:
 • primjenjuju li se ograničenja isporuke
 • koja su sredstva plaćanja prihvaćena.

Kako biste trebali pružiti ove informacije?

Prodaja putem interneta

Morate jasno i uočljivo navesti glavne značajke proizvoda, cijenu, rok i uvjete za raskidanje ugovora te minimalno trajanje ugovora - neposredno prije nego što kupac izvrši narudžbu.

Kupcima se uvijek mora pružiti prilika da potvrde da ih narudžba obvezuje na plaćanje - npr. gumb za potvrdu narudžbe mora biti označen riječima poput „Naruči i plati".

Prodaja putem tekstovne poruke (i slično)

Ako način prodaje čini pružanje svih ovih informacija tehnički teško izvedivim - npr. ugovori sklopljeni tekstovnim porukama na mobilnim telefonima - možete pružiti ograničenu količinu informacija (glavne značajke proizvoda, svoj identitet, ukupnu cijenu, pravo odustajanja, trajanje ugovora i uvjeti njegova raskidanje) te poveznicu na drugi izvor (npr. web-mjesto) za potpuni popis informacija.

Prodaja putem telefona 

Morate uvijek otkriti svoj identitet na početku razgovora i jasno izraziti da je poziv u komercijalne svrhe.

Pisano potvrđivanje ugovora

Ako niste već pružili potrebne informacije pisanim putem na trajnom mediju (npr. pismom ili u poruci e-pošte) prije sklapanja ugovora, morate to učiniti pri potvrđivanju ugovora.

Potvrda mora biti na trajnom mediju (pismo, poruka e-pošte itd.), no možete je poslati i putem osobnog računa kojemu samo kupac može pristupiti na vašem web-mjestu.

Morate potvrditi ugovor što prije - najkasnije pri isporuci robe ili prije pružanja usluge.

Kada kupac može odustati od ugovora?

Ako ste pružili sve potrebne informacije o pravu odustajanja, kupac može u roku od 14 dana odustati od ugovora - bez kazne i bez obveze da navede razlog odustajanja

 • za robu – 14 dana nakon dostave
 • za usluge –  14 dana nakon sklapanja ugovora.

U svakom slučaju, razdoblje odustajanja produžava se do sljedećeg radnog dana u slučaju da istječe na dan vikenda ili državnog praznika.

U slučaju da ste propustili pružiti sve potrebne informacije, kupac ima pravo na dodatnih godinu dana da odustane od ugovora. Ako u nekom trenutku tijekom tog razdoblja pružite ove informacije, razdoblje odustajanja počinje tada.

Ako kupac odustane od ugovora...

Morate vratiti novac koji ste primili od kupca (ili otkazati plaćanje) u roku od 14 dana nakon obavijesti o odustajanju.

Možete se suzdržati od povrata novca dok ne primite robu od kupca ili barem dokaz da ju je poslao natrag.

Tko plaća što?

Kupac - trošak povrata robe (osim ako ga niste obavijestili o tome — u tom ste slučaju vi odgovorni za te troškove).

Vaše poduzeće - morate nadoknaditi izvorne troškove isporuke (ali ne sve dodatne troškove ako je kupac odabrao skuplju opciju dostave (npr. žurnu) umjesto uobičajene.

Obveze kupca

Prije odustajanja kupac smije samo pregledati robu na sličan način kao da je kupuje u trgovini, kako bi potvrdio da je dobio ono što je naručio i htio.

Ako se kupac koristio robom prije vraćanja, imate pravo na naknadu za umanjenu vrijednost robe koja je nastala kao posljedica uporabe.

Odustajanje od usluga

Ako ste na zahtjev kupca počeli pružati naručenu uslugu — npr. instalaciju alarmnog sustava — prije isteka razdoblja odustajanja, a kupac onda odluči odustati, mora vam platiti za uslugu koja je pružena do tog trenutka.

Kada kupac ne može odustati?

Glavne iznimke od pravilâ o odustajanju primjenjuju se u slučajevima kada je ugovor sklopljen za sljedeće usluge ili proizvode:

 • usluga koju ste već pružili u potpunosti (uz pristanak kupca) prije no što je kupac odlučio odustati
 • kvarljiva roba (npr. određene vrste hrane)
 • originalno zatvorena roba koja se iz higijenskih razloga ne može vratiti nakon što se jednom otvori
 • proizvodi po mjeri napravljeni u skladu s kupčevim uputama ili vidno personalizirani
 • zatvoreni mediji (audio-zapisi, video-zapisi ili softver) koje je kupac izvadio iz pakiranja
 • novine ili časopisi (ali odustajanje od pretplate je moguće)
 • turistički smještaj, najam automobila, dostave pripremljene hrane i pića ili usluge za slobodno vrijeme, u slučaju da ste se obvezali pružiti te usluge na određeni datum ili unutar određenog razdoblja).

Isporuka robe

Osim ako je ugovorom drugačije dogovoreno, robu morate dostaviti bez nepotrebnog odlaganja najkasnije u roku od 30 dana nakon sklapanja ugovora.

Ako niste u mogućnosti izvršiti isporuku u roku od 30 dana ili u dogovorenom roku, kupac ima pravo zahtijevati isporuku u dogovorenom dodatnom roku.

Ako ne izvršite isporuku u dogovorenom dodatnom roku, kupac može raskinuti ugovor i tražiti povrat novca.

Iznimka

U slučajevima kada je dogovoreni datum isporuke ključan za kupca (npr. isporuka vjenčanice), kupac ima pravo smjesta raskinuti ugovor.

 

Vi snosite rizik za oštećenja robe tijekom isporuke, osim ako je kupac organizirao isporuku i angažirao izvršitelja. Ako robu isporučuje izvršitelj kojeg ste vi angažirali, odgovorni ste za sve što se dogodi robi.

Digitalni sadržaj

Ako na internetu prodajete digitalni sadržaj poput glazbe, video-zapisa ili softvera, morate obavijestiti kupca i o sljedećem:

 • interoperabilnost sadržaja s odgovarajućim hardverom i softverom
 • funkcionalnost sadržaja - poput geografskih ograničenja uporabe i informacija o tome je li privatno umnožavanje dopušteno.

Kada kupac pristupi sadržaju — preuzimanjem, izravnim gledanjem ili slušanjem (streaming) ili na druge načine — ne može više odustati od ugovora.

Međutim najprije im morate izričito dati priliku da na to pristanu i prime na znanje da gube pravo odustajanja čim počnu preuzimati sadržaj itd.

Osim toga, kada šaljete potvrdu ugovora, morate uključiti i potvrdu o spomenutom dogovoru i kupčevoj suglasnosti.

Posebne obveze

Unaprijed označena polja

Protuzakonito je podrazumijevati pristanak kupca s pomoću „unaprijed označenih" polja tijekom postupka kupnje. Kupci uvijek moraju dobiti priliku izričito pristati na sva dodatna plaćanja, poput putnog osiguranja prilikom rezervacije leta.

Naknade za plaćanje

Ako želite naplatiti uporabu određenog sredstva plaćanja, kao što je kreditna kartica, ta naknada ne smije biti viša od iznosa koji vi morate platiti za obrađivanje transakcije. U nekim je državama u potpunosti zabranjeno naplaćivati takve naknade.

Komunikacija telefonom nakon obavljene kupnje

Ako nudite telefonsku liniju za upite ili pritužbe kupaca o ugovoru, pobrinite se da se ti pozivi naplaćuju po osnovnoj cijeni za obične telefonske pozive.

Ne smijete se koristiti telefonskim linijama s višom pristojbom u ovu svrhu.

 

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Vaša će poruka biti poslana partneru za potporu iz Europske poduzetničke mreže. Kako biste pomogli savjetniku da točno i brzo odgovori u okviru ove besplatne usluge, navedite što više informacija.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Vaša će poruka biti poslana partneru za potporu iz Europske poduzetničke mreže. Kako biste pomogli savjetniku da točno i brzo odgovori u okviru ove besplatne usluge, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

BLAGNAC CEDEX

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

PACA

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Nieuwegein

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.

Pomoć i savjeti

Kontaktna točka za proizvode English

Od kontaktne točke za proizvode English možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu povezanom s proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.

Jedinstvene kontaktne točke

Svaka država EU-a ima internetsku stranicu koja služi kao jedinstvena kontaktna točka i na kojoj možete pronaći informacije o svakom koraku postupka pokretanja posla u inozemstvu.

Europski postupak za sporove male vrijednosti English

Jeste li uključeni u poslovni spor s dobavljačem ili klijentom iz druge države članice EU-a? Za potraživanja u vrijednosti do 2000 EUR možete se koristiti europskim postupkom za sporove male vrijednosti English kako biste dobili svoj novac bez poteškoća.