Navigointipolku

Päivitetty 11/2015

Tiedätkö oikeutesi EU-kansalaisena? Osallistu tietovisaamme.

Päivitetty 11/2015

Etämyynti

Seuraavassa käsitellään ainoastaan myyntiä lopullisille kuluttajille, ei muille yrityksille.
Etämyynti puhelimitse, postitse tai internetin välityksellä on yrittäjälle monessa suhteessa edullista, mutta siihen liittyy myös tiettyjä EU-sääntöjen (direktiivi 2011/83) mukaisia velvoitteita.

Milloin EU-sääntöjä sovelletaan?

EU-sääntöjä sovelletaan järjestäytyneeseen etämyyntiin, jossa tapaamatta asiakasta tehdään tämän kanssa sopimus, esimerkiksi

 • internetin kautta
 • puhelimitse (puhelinmyyjän tai automaatin välityksellä) 
 • sähköpostitse
 • faksitse
 • kirjeitse.

EU-sääntöjä ei sovelleta seuraaviin palveluihin:

 • sosiaali- ja terveyspalvelut
 • rahapelit
 • rahoitus-, vakuutus- ja sijoitustuotteet
 • kiinteistöt ja vuokra-asunnot
 • matkustajaliikenne (paitsi tietyt direktiivin 2011/83 mukaiset tapaukset)
 • tiettyjen virallisten tahojen, kuten notaarien, laatimat sopimukset
 • elintarvikkeet ja juomat, joita toimitetaan säännöllisesti asiakkaan kotiin tai työpaikalle
 • automaateista ostettavat tuotteet.

Myyjän velvoitteet

 • Ostajalle on annettava asianmukaiset tiedot ennen myyntisopimuksen tekemistä.
 • Asiakkaalle on lähetettävä sopimuksesta kirjallinen vahvistus.
 • Ostajalla on oltava mahdollisuus peruuttaa sopimus.
 • Tuote tai palvelu ja mahdolliset kaupanteon jälkeiset palvelut on toimitettava sopimuksen mukaisesti.
 • Erityisvelvoitteet (valmiiksi täytetyt valintaruudut, luottokorttimaksut, puheluiden mahdolliset lisämaksut).

Ostajalle annettavat ennakkotiedot

Ennen etäsopimuksen tekemistä myyjän on annettava ostajalle seuraavat tiedot selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa:

 • tuotteen tai palvelun keskeiset ominaisuudet
 • myyjän tiedot, käyntiosoite ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero (jos saatavilla)
 • tuotteen tai palvelun hinta kaikkine lisämaksuineen, veroineen, toimituskustannuksineen jne.
 • maksuehdot, toimitus- tai toteutusehdot, valitusmenettely 
 • maksut, jotka asiakkaalle koituvat yhteydenpidosta myyjään sopimuksen teon yhteydessä, jos ne ovat tavanomaista korkeampia (esim. lisämaksulliset puhelut, kun sopimus tehdään puhelimitse)
 • peruutusehdot, joissa mainitaan myös:
  • määräajat ja menettelytavat
  • asiakkaan velvollisuus maksaa tuotteiden palautuksesta (ja suurikokoisten tuotteiden kohdalla niiden palautuskustannukset tai vähintään niistä toimituskulujen perusteella laskettu arvio)
  • asiakkaan velvollisuus maksaa palveluista (tai yleishyödyllisistä palveluista), jotka on jo toimitettu peruuttamisajanjakson aikana (jos asiakas on pyytänyt toimittamaan palvelut välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen ja sitten päättänyt peruuttaa sopimuksen)

Direktiivin 2011/83 liitteessä I on peruuttamisohjeen ja peruuttamislomakkeen malli.

 • kaikki peruuttamisoikeutta koskevat poikkeukset (esim. herkästi pilaantuva tavara) ja ehdot, jotka poistavat peruuttamisoikeuden (esim. DVD- tai CD-levyn sinetin murtaminen)
 • muistutus siitä, että tuotteilla on vaatimustenmukaisuustakuu
 • myynnin jälkeisen huollon ja kaupallisen takuun ehdot
 • tieto siitä, miten mahdollisesti sovellettaviin käytännesääntöihin voi tutustua
 • sopimuksen kesto ja sen ehdot sen päättämiseen sekä ostajan velvoitteiden mahdollinen vähimmäiskesto
 • mahdollisten ennakkomaksujen tai rahoitustakuiden ehdot
 • tietoa tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisista riitojenratkaisumenettelyistä
 • verkko-ostosten yhteydessä on viimeistään tilausprosessin alkaessa ilmoitettava:
 • mahdolliset toimitusrajoitukset  
 • hyväksyttävät maksuvälineet.

Miten tiedot annetaan?

Verkkomyynti

Myyjän on selkeästi ja näkyvästi ilmoitettava tuotteen tärkeimmät ominaisuudet, hinta, sopimuksen kesto ja sen purkamista koskevat ehdot sekä mahdollinen vähimmäiskesto. Nämä tiedot on annettava suoraan asiakkaalle ennen kuin hän tekee tilauksen

Asiakkaalle on annettava tilaisuus osoittaa ymmärtävänsä sen, että tilauksen tekeminen velvoittaa maksamaan - esim. siten, että tilausvahvistuspainikkeessa lukee Tilaa ja maksa.

Tekstiviestitse (tai vastaavasti) tehtävät tilaukset

Jos sopimus tehdään esimerkiksi tekstiviestitse tai myyntikanava muuten on sellainen, että kaikkea tarvittavaa tietoa on teknisesti vaikea antaa, myyjä voi antaa rajatun määrän tietoa (tuotteen keskeiset ominaisuudet, myyjän tiedot, kokonaishinta, peruuttamisoikeudet, sopimuksen kesto ja sen päättäminen) ja linkin verkkosivustolle tai muuhun lähteeseen, josta täydelliset tiedot ovat saatavilla.

Puhelinmyynti 

Myyjän on puhelun aluksi aina ilmoitettava henkilöllisyytensä ja selkeästi ilmaistava, että puhelulla on kaupallinen tarkoitus.

Sopimuksen vahvistaminen kirjallisesti

Jos myyjä ei ole toimittanut vaadittuja tietoja kirjallisesti pysyvällä välineellä (esim. kirjeellä tai sähköpostilla) ennen sopimuksen tekemistä, on tiedot esitettävä sopimuksen vahvistuksen yhteydessä. 

Vahvistus on annettava pysyvällä välineellä (esim. kirjeellä tai sähköpostilla), mutta myyjä voi myös lähettää myyjän vahvistuksen myyjän verkkosivustolla olevalle asiakkaan henkilökohtaiselle tilille, jolle vain tällä on yksinomainen pääsy.

Myyjän on vahvistettava sopimus mahdollisimman nopeasti  - viimeistään tavarantoimituksen yhteydessä tai palveluntarjonnan alkaessa.

Milloin asiakas voi peruuttaa sopimuksen?

Jos myyjä on antanut kaikki tarvittavat tiedot peruutusoikeudesta, asiakkaalla on 14 päivää aikaa peruuttaa sopimus ilman seuraamuksia ja ilmoittamatta syytä

 • tavarat – 14 päivää toimituksen jälkeen
 • palvelut – 14 päivää sopimuksen  tekemisen jälkeen.

Molemmissa tapauksissa peruutusaika pidentyy seuraavaan työpäivään, jos se muuten päättyisi viikonloppuna tai virallisena vapaapäivänä.

Jos myyjä ei ole antanut kaikkia vaadittuja tietoja, ostajalla on 1 vuosi lisäaikaa peruuttaa sopimus. Jos myyjä antaa vaaditut tiedot 1 vuoden kuluessa sopimuksen tekemisestä, peruutusaika alkaa tietojen antohetkestä.

Mitä tehdä, kun asiakas peruuttaa sopimuksen?

Myyjän on palautettava takaisin saadut maksut (tai peruutettava ne) 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut ilmoituksen peruutuksesta.

Myyjä voi pidättää takaisinmaksua niin kauan, että on saanut tuotteen takaisin asiakkaalta tai vähintään saanut todisteen siitä, että tuote on lähetetty takaisin.

Kuka maksaa mitä?

Asiakas   maksaa tavaran  palautuskulut (Huom. jos myyjä ei ole ilmoittanut tästä asiakkaalle etukäteen, palautuskulut tulevat myyjän maksettaviksi)

Myyjä   hyvittää tavaran alkuperäiset toimituskulut  (mutta ei ylimääräisiä kuluja, jos asiakas on valinnut perustoimitustapaa kalliimman toimitustavan, esim. pikatoimitus)

Asiakkaan velvollisuudet

Ennen kaupan peruuttamista asiakas voi tarkastella ostamaansa tavaraa ainoastaan samalla tavoin kuin hän kaupassa voisi tutkia sitä saadakseen selville, että tuote vastaa hänen tilaustaan ja toiveitaan.

Jos asiakas on tosiasiallisesti käyttänyt ostamaansa tavaraa ennen sen lähettämistä takaisin, myyjä voi vaatia korvausta tavaralle käytöstä aiheutuneesta arvon alenemisesta.

Palvelujen peruuttaminen

Jos myyjä on asiakkaan pyynnöstä aloittanut tilatun palvelun toimittamisen — esim. asentanut hälytyslaitteen — ennen peruutusajan päättymistä ja asiakas päättääkin peruuttaa tilauksen, on asiakkaan maksettava siihenastisista palveluista. 

Milloin asiakas ei voi peruuttaa kauppaa?

Tärkeimmät poikkeukset peruuttamista koskeviin sääntöihin koskevat tapauksia, joissa on kyse

 • palvelusta, joka on jo toteutettu kokonaisuudessaan (asiakkaan suostumuksen mukaisesti) ennen kuin asiakas päättää peruuttaa
 •  herkästi pilaantuvista tavaroista (esim. tietyistä elintarvikkeista)
 •  sinetöidyistä tavaroista, joita ei voi avaamisen jälkeen palauttaa hygieniasyistä 
 •  räätälöidyistä tuotteista, jotka on laadittu vastamaamaan asiakkaan erityistarpeita tai -toiveita
 • sinetöidyistä mediatuotteista (ääni- ja videotallenteet sekä ohjelmistot), jotka asiakas on ottanut pois pakkauksesta
 • sanoma- ja aikakauslehdistä (mutta tilauksen peruuttaminen on mahdollista)
 • lomamajoitus-, autonvuokraus-, ravitsemus- ja vapaa-ajanpalveluista, jotka sitoudutaan suorittamaan tiettynä ajankohtana tai tietyn ajan kuluessa.

Tavaroiden toimittaminen

Jollei toisin ole sovittu, tavarat on luovutettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Jos myyjä ei pysty toimittamaan tavaroita 30 päivän kuluessa tai sovitussa määräajassa, asiakas voi pyytää toimitusta  lisäajan kuluessa.

Jos tavaroita ei toimiteta lisäajankaan kuluessa, asiakas voi purkaa sopimuksen ja vaatia rahojaan takaisin.

Poikkeus

Jos toimitusajankohta on olennaisen tärkeä (esimerkiksi kun on kyse hääpuvusta) eikä sitä noudateta, asiakas voi purkaa sopimuksen välittömästi.

 

Myyjä vastaa tavaroille kuljetuksen aikana mahdollisesti aiheutuvista vaurioista, ellei kyseessä ole asiakkaan järjestämä kuljetus ja hänen maksamansa liikenteenharjoittaja. Myyjä on aina vastuussa siitä, mitä tavaroille tapahtuu, kun myyjän tarjoama liikenteenharjoittaja kuljettaa niitä.

Digitaalinen sisältö

Jos yritys myy digitaalista sisältöä, kuten musiikkia, videoita tai ohjelmistoja, sen on myös annettava asiakkaalle tiedot

 • sisällön yhteentoimivuudesta tavanomaisten laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa
 • sisällön toimivuudesta - esimerkiksi maantieteellisistä rajoituksista niiden käytössä ja siitä, sallitaanko kopiointi yksityiskäyttöön.

Kun asiakas ottaa sisällön käyttöönsä — lataamalla, streaming-siirrolla tai muulla tavoin — hän ei voi enää peruuttaa myyjän kanssa tekemäänsä sopimusta.

Ensiksi hänen on kuitenkin saatava selkeä tilaisuus antaa yksiselitteinen suostumuksensa ja ilmoittaa tietävänsä, että hän menettää oikeutensa peruuttaa kaupat sen jälkeen, kun on aloittanut lataamisen tai vastaavan toiminnon. 

Myyjän on sisällytettävä tämän suostumuksen ja ilmoituksen vahvistus sopimusvahvistukseen, jonka se lähettää asiakkaalle.

Erityisvelvoitteet

Valmiiksi täytetyt valintaruudut

Myyjä ei saa käyttää valmiiksi rastitettuja valintaruutuja osoittamaan asiakkaan suostumusta kaupantekoprosessissa. Asiakkaan on aina saatava tilaisuus selkeästi ja yksiselitteisesti ilmaista mahdollinen suostumuksensa lisämaksuihin, kuten matkavakuutukseen lennon varaamisen yhteydessä.

Maksuvälineisiin liittyvät lisämaksut

Jos myyjä haluaa veloittaa asiakkaalta tietyntyyppisen maksuvälineen — esimerkiksi luottokortin — käyttämisestä, veloitus ei saa ylittää myyjälle maksun käsittelystä aiheutuvia todellisia kustannuksia. Joissakin maissa tällaiset lisämaksut saatetaan kieltää kokonaan.

Myynnin jälkeinen puhelinpalvelu

Jos myyjällä on puhelinpalvelu asiakkaiden tiedusteluja ja valituksia varten, myyjän on varmistettava, että sinne soittamisesta peritään ainoastaan tavallinen puhelumaksu.

Tällaiset puhelinpalvelut eivät voi olla lisämaksullisia.

 

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Kysymyksesi lähetetään Enterprise Europe Network -verkoston jäsenorganisaatiolle. Vastaamista helpottaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot. Palvelu on maksuton.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Kysymyksesi lähetetään Enterprise Europe Network -verkoston jäsenorganisaatiolle. Vastaamista helpottaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot. Palvelu on maksuton.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

Alankomaat

Den Haag

Nieuwegein

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

BLAGNAC CEDEX

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

PACA

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.

Apua ja neuvoja

Tuoteyhteyspiste English

Tuoteyhteyspiste English tarjoaa tietoa kansallisesta tuotelainsäädännöstä ja opastaa pääsyssä jonkin toisen EU-maan kansallisille markkinoille.

Keskitetyt palvelupisteet

Kaikissa EU-maissa on keskitetty asiointipiste, joka auttaa myös palveluyrityksen perustamisessa ulkomaille.

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely English

Onko sinulla kaupallinen riita toisesta EU-maasta tulevan tavarantoimittajan tai asiakkaan kanssa? Enintään 2 000 euron vaatimuksissa voidaan käyttää eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä English.