Navigatsioonitee

Ajakohastatud 19/09/2017

Kaugmüük / väljaspool äriruume toimuv müük

Sellel veebilehel on esitatud teave üksnes lõpptarbijale, mitte teistele ettevõtetele müümise kohta.

Kaugmüügil ja väljaspool äriruume toimuval müügil on mitmeid eeliseid, kuid vastavalt ELi eeskirjadele kaasnevad sellega ka teatavad kohustused.

Nende eeskirjade alla kuuluvad tehingud on tarbijaga ilma näost näkku kohtumata sõlmitavad müügi- ja teenuselepingud, näiteks internetis, telefoni teel (inimestevahelise suhtlemisega või ilma), e-posti, faksi või tüüpkirja vahendusel sõlmitavad lepingud ning väljaspool kaupmehe äriruume sõlmitavad lepingud.

Tehingud, mille puhul neid ELi eeskirju ei kohaldata

 • Sotsiaal- ja tervishoiuteenused
 • Hasartmängud
 • Finants-, kindlustus- ja investeerimistooted
 • Kinnisvara ja eluruumide üürimine
 • Reisipaketid, puhkuseosakud ja teatavad puhkuseteenused, mille puhul kehtivad erieeskirjad 
 • Reisijatevedu (v.a teatavad erijuhud)
 • Avaliku võimu kandja, nt notari, poolt sõlmitud lepingud
 • Tarbija koju või töökohta korrapäraselt tarnitavad toiduained ja joogid
 • Müügiautomaatides müüdavad tooted

Väljaspool äriruume toimuva müügi puhul kehtivad erandid

Mõnes ELi riigis ei kehti järgmised eeskirjadEnglish väljaspool äriruume sõlmitavate alla 50 eurose maksumusega lepingute puhul.

Millised on teie kohustused?

Kliendi eelnev teavitamine

Enne kliendiga lepingu sõlmimist peate selgel ja arusaadaval viisil esitama järgmise teabe:

 • kauba või teenuse põhiomadused;
 • teie identifitseerimisandmed, asukoha ja e-posti aadress ning telefoninumber(kui on olemas);
 • kauba või teenuse hind koos täiendavate tasudega, nagu maksud, tarne- ja postikulud jne;
 • maksmise, tarne ja tellimuse täitmise ning kaebuste lahendamise kord;
 • tasud, mille klient peab maksma teiega lepingu lõpetamiseks ühenduse võtmise eest, kui need on põhitariifist kõrgemad (nt tasulised telefoninumbrid telefoni teel sõlmitavate lepingute puhul);
 • kliendi taganemisõiguse kasutamise tingimused, sh
  • tähtaeg ja kord;
  • spetsiaalne taganemisteate vorm;
  • kliendi kohustus katta kauba tagastamise kulud (ja suuremõõtmeliste toodete puhul tagasitoomise kulud või vähemalt hinnangulised kulud (tarnekulude alusel));
  • kliendi kohustus tasuda mis tahes teenuste (või kommunaalteenuste) eest, mis osutati juba taganemistähtaja jooksul (kui nad olid palunud teenuste osutamist kohe pärast lepingu sõlmimist ning otsustasid seejärel lepingust taganeda).

Näidistekstid taganemistingimuste kohta esitatava teabega leiate I lisast;

 • taganemisõiguse kasutamisega seotud erandid (nt kergesti riknev kaup) või tegevus, mille tulemusena taganemisõigus minetatakse (nt DVD või CD pakendi avamine);
 • meeldetuletus kaupade seadusest tuleneva garantiiEnglish kohta;
 • müügijärgse hoolduse ja müügigarantii tingimused;
 • kust leida kohaldatav käitumiskoodeks;
 • lepingu kestus ja selle lõpetamise tingimused, sh kliendi kohustuste minimaalne kestus;
 • ettemaksu või finantstagatise tingimused;
 • teave vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluste kohta.

Kui müük toimub veebisaidi kaudu, peate hiljemalt tellimisprotsessi alguses teatama:

 • võimalikest tarnepiirangutest;
 • sobivatest maksevahenditest.

Kuidas tuleks teavet esitada?

Internetimüük

Vahetult enne, kui klient teeb tellimuse, peate selgelt ja silmatorkavalt esitama:

 • kauba või teenuse põhiomadused;
 • koguhinna (sh kõik täiendavad tasud);
 • lepingu kestuse ja selle lõpetamise tingimused;
 • tarbija lepingust tulenevate kohustuste (kui neid on) miinimumkestuse.

Kliendile tuleb anda ka võimalus kinnitada asjaolu, et tellimus tähendab kohustust maksta, nt tellimuse kinnitamise nupp peab olema tähistatud nii, et tellimuse esitamisega kaasnev kohustus maksta oleks selge, nt sõnadega „tellimus koos maksekohustusega". Sellise tähistuse kujundus võib varieeruda, aga see peab andma selge sõnumi, et tarbijal on kohustus maksta.

Müük tekstisõnumi (jm sarnase) vahendusel

Kui kasutatava müügikanali tõttu on kogu nõutava teabe esitamine tehniliselt keeruline (nt mobiiltelefoni sõnumite kaudu sõlmitud lepingud), võite esitada teavet piiratud hulgal:

 • teie identifitseerimisandmed;
 • kauba või teenuse põhiomadused;
 • koguhind;
 • teave lepingust taganemise õiguse kohta;
 • lepingu kestus ja selle lõpetamise tingimused;
 • link muule allikale (nt veebisait), kus on esitatud kogu teave.

Telefonimüük

Telefonivestluse alguses peate alati nimetama oma isiku ning helistamise ärilised eesmärgid. Peate teatama ka tasud, mida tarbija peab maksma (kui need on põhitariifist kõrgemad), kui ta võtab teiega ühendust lepingu lõpetamiseks, nt tasulised telefoninumbrid telefoni teel sõlmitavate lepingute puhul. Mõnes ELi liikmesriigisEnglish tuleb telefoni teel lepingu sõlmimise korral tarbijale kinnitada ainult tehtud pakkumist. Leping muutub tarbijale kohustuslikuks pärast seda, kui ta on pakkumise allkirjastanud.

Digitaalne infosisu

Kui müüte digitaalset infosisu (nt muusika, videod või tarkvara) internetis, siis peate kliente teavitama ka järgmisest:

 • infosisu koostalitlusvõime asjakohase riist- ja tarkvaraga;
 • infosisu funktsioonid, nagu kasutamise geograafilised piirangud, ning see, kas erakoopiate tegemine on lubatud.

Kui klient alustab infosisu kasutamist allalaadimise või voogedastuse kaudu või muul viisil, ei saa ta enam teiega sõlmitud lepingust taganeda.

Siiski peate kõigepealt andma talle võimaluse sellega selgesõnaliselt nõustuda ning kinnitada, et ta kaotab oma taganemisõiguse niipea, kui alustab allalaadimist jne.

Peate kliendile saadetavale kinnitusele lepingu sõlmimise kohta lisama ka asjaomase nõusoleku kinnituse ning tagastamisõiguse kaotamist käsitleva kinnituse.

Kirjalik kinnitus lepingu sõlmimise kohta

Peate nõutava teabe esitama kirjalikult lepingu kinnituses. Kõnealune kinnitus peab olema püsival andmekandjal (kiri, e-kiri vms), kuid võite selle saata ka teie veebisaidil olevale kliendi isiklikule kontole, millele üksnes temal on juurdepääs.

Kinnitus sõlmitud lepingu kohta tuleb anda võimalikult kiiresti ning hiljemalt samaaegselt kauba kohaletoimetamisega või enne, kui teenuse osutamine algab.

Lepingust taganemine

Millal saab klient lepingust taganeda?

Kui olete esitanud taganemisõiguse kohta kogu vajaliku teabe, võib klient 14 päeva jooksul lepingust taganeda ilma trahvita ja põhjust esitamata:

 • kauba puhul tähendab see 14 päeva pärast kohaletoimetamist;
 • teenuste puhul tähendab see 14 päeva pärast lepingu sõlmimist.

Igal juhul pikeneb nimetatud periood järgmise tööpäevani, kui selle lõpp langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale.

Kui te ei ole esitanud kogu vajalikku teavet, lisandub algsele taganemistähtajale veel 1 aasta. Kui te mingil ajahetkel selle 1-aastase perioodi jooksul esitate kogu vajaliku teabe, algab taganemistähtaeg sellest hetkest.

Kui klient lepingust taganeb

Peate tagastama kliendilt saadud raha (või tühistama tema makse) 14 päeva jooksul alates taganemisest teatamisest.

Võite viivitada tagasimaksetega seni, kuni olete kauba kliendilt tagasi saanud või kuni ta on esitanud tõendid, et on kauba tagasi saatnud.

Kes mille eest tasub?

Klient – kauba tagastamisega seotud otsesed kulud ( v.a juhul, kui te ei ole klienti sellest eelnevalt teavitanud; sellisel juhul peate need kulud ise kandma).

Teie ettevõte – peate tagastama algsed tarnekulud ( kuid mitte mingeid täiendavaid kulusid, kui klient oli valinud standardtarnest kallima tarneviisi (nt kiirkullerteenuse)).

Kliendi kohustused

Enne lepingust taganemist võib klient kaupa uurida üksnes samamoodi nagu poes, veendumaks selles, et saadud kaup on see, mille ta tellis ja mida soovis.

Kui klient on kaupa enne selle tagastamist kasutanud, võite taotleda hüvitist sellest tuleneva väärtuse vähenemise eest.

Teenuselepingust taganemine

Kui olete kliendi soovil alustanud tellitud teenuste osutamist nt häiresüsteemi paigaldamist enne taganemistähtaja möödumist ning klient otsustab seejärel lepingust taganeda, peab ta teile tasuma selle hetkeni osutatud teenuste eest.

Millal klient ei saa lepingust taganeda?

Peamised taganemisõiguse kasutamisega seotud erandid hõlmavad lepinguid, mille puhul on tegemist järgmisega:

 • teenused, mis on juba (kliendi nõusolekul) täielikult osutatud enne, kui klient otsustab lepingust taganeda;
 • kergesti riknev kaup (nt teatavad toiduained);
 • suletud kaup, mida ei saa hügieenilistel põhjustel pärast avamist tagasi saata;
 • kohandatud kaup, mis on valmistatud tarbija esitatud nõuete järgi või mis on selgelt kohandatud konkreetse tarbija vajadustele;
 • suletud pakendis meediatooted (audio- või videosalvestised või tarkvara), mille klient on pakendist välja võtnud;
 • ajalehed ja ajakirjad (kuid abonementlepingust taganemine on võimalik);
 • puhkemajutus-, autorendi-, toitlustus- või vaba aja veetmise teenused (kui olete võtnud kohustuse osutada kõnealuseid teenuseid kindlal kuupäeval või konkreetsel ajavahemikul).

Kauba kättetoimetamine

Kui lepingus ei ole teisiti kokku lepitud, peate kauba tarnima põhjendamatu viivituseta hiljemalt 30 päeva pärast lepingu sõlmimist.

Kui teil ei ole võimalik kaupa 30 päeva või kokkulepitud tähtaja jooksul kohale toimetada, võib klient nõuda selle kohaletoimetamist lisatähtaja jooksul.

Kui te ei toimeta kaupa kohale lisatähtaja jooksul, võib klient lepingu lõpetada ja nõuda teilt saadud summade tagasimaksmist.

Erand

Juhul, kui konkreetne tarnepäev on oluline (nt pulmakleidi puhul), võib klient lepingu viivitamatult lõpetada ja tal on õigus kogu raha tagasi saada.

Risk, mis on seotud kauba kahjustumisega selle kättetoimetamisel, lasub teil, välja arvatud juhul, kui kohaletoimetamise korraldas ja tellis klient. Kui kauba veab kohale teie tellitud kohaletoimetaja, vastutate kaubaga toimuva eest alati teie.

Erikohustused

Eelnevalt märgistatud kastikesed

Müügiprotsessi ajal ei ole lubatud kliendi nõusolekut eeldada ja kasutada eelnevalt märgistatud kastikesi. Kliendil peab alati olema võimalus anda sõnaselge nõusolek mistahes lisatasude (nt reisikindlustus lennupileti broneerimisel) maksmiseks.

Maksete tasud

Kui soovite nõuda klientidelt tasu teatavate maksevahendite (nt krediitkaart) kasutamise eest, ei tohi see tasu olla suurem kui makse töötlemisega seotud tegelik kulu. Mõnes riigis võivad sellised tasud üldse keelatud olla.

Müügijärgsed telefonikõned

Kui olete avanud telefoniliini selleks, et kliendid saaksid esitada sõlmitud lepingute kohta küsimusi ja kaebusi, siis ei tohi klientide kõnede eest nõuda põhitariifist suuremat tasu.

Te ei tohi selleks kasutada tasulisi telefoninumbreid.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Vaidluste lahendamine teisest ELi liikmesriigist pärit tarnijate või klientidega nõuete puhul, mille suurus ei ületa 2000 eurot.

Ühtsed kontaktpunktid

Kõigil ELi liikmesriikidel on veebipõhised ühtsed kontaktpunktid, kust võite saada abi menetluse igas etapis, kui asutate oma teenuseid osutava ettevõtte välismaal.

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi liikmesriigi turule.