Navigatsioonitee

Ajakohastatud 11/2015

Kas teate oma õigusi ELis? Meie viktoriini abil saate oma teadmised proovile panna.

Ajakohastatud 11/2015

Kaugmüük

Hõlmab üksnes müüki lõpptarbijatele, mitte teistele ettevõtetele.
Kaugmüük — telefoni või interneti teel — pakub mitmeid eeliseid, kuid vastavalt ELi eeskirjadele (direktiiv 2011/83) kaasnevad sellega ka teatavad kohustused.

Milliste tehingute puhul neid eeskirju kohaldatakse?

Tarbijamüügi lepingud, mis on sõlmitud organiseeritud kaugmüügi raames, st kui ei kohtuta oma kliendiga näost näkku, vaid kasutatakse näiteks

 • internetti
 • telefoni (inimestevahelise suhtlemisega või ilma)
 • e-posti
 • faksi
 • tüüpkirja

Tehingud, mille puhul neid ELi eeskirju ei kohaldata

 • Sotsiaal- ja tervishoiuteenused
 • Hasartmängud
 • Finants-, kindlustus- ja investeerimistooted
 • Kinnisvara ja eluruumide üürimine
 • Reisijatevedu (v.a teatavad erijuhud, mille puhul kohaldatakse direktiivi 2011/83)
 • Avaliku võimu kandja, nt notari, poolt sõlmitud lepingud
 • Tarbija koju või töökohta korrapäraselt tarnitavad toiduained ja joogid
 • Müügiautomaatides müüdavad tooted

Millised on teie kohustused?

 • Anda oma kliendile teavet enne lepingu sõlmimist.
 • Saata kirjalik kinnitus lepingu sõlmimise kohta.
 • Võimaldada oma kliendil lepingust taganeda.
 • Toimetada toode kohale või osutada teenus ning pakkuda müügijärgset hooldust (kui see on lepingus ette nähtud).
 • Erikohustused (eelnevalt märgistatud kastikesed, krediitkaarditasud, tasulised telefoninumbrid).

Kliendi eelnev teavitamine

Enne kliendiga lepingu sõlmimist peate selgel ja arusaadaval viisil esitama järgmise teabe:

 • kauba või teenuse põhiomadused;
 • teie identifitseerimisandmed, asukoha ja e-posti aadress ning telefoninumber (kui on olemas);
 • kauba või teenuse hind - koos täiendavate tasudega – maksud, tarnekulud jne;
 • maksmise, tarne ja tellimuse täitmise ning kaebuste lahendamise kord;
 • tasud, mille klient peab lepingu sõlmimise eesmärgil teiega suhtlemise eest maksma, kui need on põhitariifist kõrgemad (nt tasulised telefoninumbrid telefoni teel sõlmitavate lepingute puhul);
 • kliendi taganemisõiguse kasutamise tingimused, sh
  • tähtaeg ja kord;
  • kliendi kohustus katta kauba tagastamise kulud (ja suuremõõtmeliste toodete puhul tagasitoomise kulud või vähemalt hinnangulised kulud (tarnekulude alusel));
  • kliendi kohustus tasuda mis tahes teenuste (või kommunaalteenuste) eest, mis osutati juba taganemistähtaja jooksul (kui nad olid palunud teenuste osutamist kohe pärast lepingu sõlmimist ning otsustasid seejärel lepingust taganeda).

Näidistekstid taganemistingimuste kohta esitatava teabega leiate direktiivi 2011/83 I lisast .

 • taganemisõiguse kasutamisega seotud erandid (nt kergesti riknev kaup) või tegevus, mille tulemusena taganemisõigus minetatakse (nt DVD või CD pakendi avamine);
 • meeldetuletus kaupade vastavusgarantii kohta;
 • müügijärgse hoolduse ja müügigarantii tingimused;
 • juurdepääs kohaldatavale käitumiskoodeksile;
 • lepingu kestus ja selle lõpetamise tingimused, sh kliendi kohustuste minimaalne kestus;
 • ettemaksu või finantstagatise tingimused;
 • teave võimaluste kohta kasutada kohtuväliseid vaidluste lahendamise mehhanisme;
 • kui müük toimub veebisaidi kaudu, peate hiljemalt tellimisprotsessi alguses teavitama
 • võimalikest tarnimisega seotud piirangutest
 • vastuvõetavatest maksevahenditest.

Kuidas tuleks teavet esitada?

Internetimüük

Vahetult enne, kui klient teeb tellimuse, peate selgelt ja esiletõstetult esitama toote põhiomadused, koguhinna, lepingu kestuse ja selle lõpetamise tingimused ning lepingu minimaalse kestuse.

Kliendile tuleb anda ka võimalus kinnitada asjaolu, et tellimus tähendab kohustust maksta, nt tellimuse kinnitamise nupp peab olema tähistatud sõnadega, mis annavad edasi sisu „Telli ja maksa".

Müük tekstisõnumi (jm sarnase) vahendusel

Kui kasutatava müügivahendi tõttu on kogu asjaomase teabe esitamine tehniliselt keeruline (nt mobiiltelefoni sõnumite kaudu sõlmitud lepingud), võite esitada teavet piiratud hulgal (toote põhiomadused, teie identifitseerimisandmed, koguhind, taganemisõigus, lepingu kestus ja selle lõpetamise tingimused) ning lingi muule allikale (nt veebisait), kust võib leida kogu teabe.

Telefonimüük 

Telefonivestluse alguses peate alati nimetama oma isiku ning helistamise ärilised eesmärgid.

Kirjalik kinnitus lepingu sõlmimise kohta

Kui te ei esitanud nõutavat teavet kirjalikult püsival andmekandjal (nt kirjas või e-kirjas) enne lepingu sõlmimist, siis peate seda tegema kinnituses lepingu sõlmimise kohta.

Kõnealune kinnitus peab olema püsival andmekandjal (kiri, e-kiri vms), kuid võite selle saata ka teie veebisaidil olevale kliendi isiklikule kontole, millele üksnes temal on juurdepääs.

Kinnitus sõlmitud lepingu kohta tuleb anda võimalikult kiiresti - ning hiljemalt samaaegselt kauba kohaletoimetamisega või enne, kui teenuse osutamine algab.

Millal saab klient lepingust taganeda?

Kui olete esitanud taganemisõiguse kohta kogu vajaliku teabe, võib klient 14 päeva jooksul lepingust taganeda - ilma trahvita ja põhjust esitamata

 • kauba puhul tähendab see 14 päeva pärast kohaletoimetamist
 • teenuste puhul tähendab see 14 päeva pärast lepingu sõlmimist.

Igal juhul pikeneb nimetatud periood järgmise tööpäevani, kui selle lõpp langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale.

Kui te ei ole esitanud kogu vajalikku teavet, lisandub algsele taganemistähtajale veel 1 aasta. Kui te mingil ajahetkel selle 1-aastase perioodi jooksul esitate kogu vajaliku teabe, algab taganemistähtaeg sellest hetkest.

Kui klient lepingust taganeb...

Peate tagastama kliendilt saadud raha (või tühistama tema makse) 14 päeva jooksul alates taganemisest teavitamisest.

Võite viivitada tagasimaksetega seni, kuni olete kauba kliendilt tagasi saanud või kuni ta on esitanud tõendid, et on kauba tagasi saatnud.

Kes mille eest tasub?

Klient - kauba tagastamisega seonduvad otsesed kulud (v.a juhul, kui te ei ole klienti sellest eelnevalt teavitanud — sellisel juhul peate need kulud ise kandma).

Teie ettevõte - peate tagastama algsed tarnekulud - (kuid mitte mingeid täiendavaid kulusid, kui klient oli valinud standardtarnest kallima tarneviisi (nt kiirkullerteenus)).

Kliendi kohustused

Enne lepingust taganemist võib klient kaupa uurida üksnes samamoodi nagu poes, veendumaks selles, et saadud toode on see, mille ta tellis ja mida soovis.

Kui klient on toodet enne selle tagastamist kasutanud, võite taotleda hüvitist sellest tuleneva väärtuse vähenemise eest.

Teenuselepingust taganemine

Kui olete kliendi soovil alustanud tellitud teenuste osutamist — nt häiresüsteemi paigaldamist — enne taganemistähtaja möödumist ning klient otsustab seejärel lepingust taganeda, peab ta teile tasuma selle hetkeni osutatud teenuste eest.

Millal klient ei saa lepingust taganeda?

Peamised taganemisõiguse kasutamisega seotud erandid hõlmavad lepinguid, mille puhul on tegemist järgmisega:

 • teenused, mis on juba (kliendi nõusolekul) täielikult osutatud enne, kui klient otsustab lepingust taganeda;
 • kergesti riknev kaup (nt teatavad toiduained);
 • suletud kaup, mida ei saa hügieenilistel põhjustel pärast avamist tagasi saata;
 • kohandatud tooted, mis on valmistatud tarbija esitatud nõuete järgi või mis on selgelt kohandatud konkreetse tarbija vajadustele;
 • suletud pakendis meediatooted (audio- või videosalvestised või tarkvara), mille klient on pakendist välja võtnud;
 • ajalehed ja ajakirjad (kuid abonementlepingust taganemine on võimalik);
 • puhkemajutus-, autorendi-, toitlustus- või vaba aja veetmise teenused (kui olete võtnud kohustuse osutada kõnealuseid teenuseid kindlal kuupäeval või konkreetsel ajavahemikul).

Kauba kättetoimetamine

Kui lepingus ei ole teisiti kokku lepitud, peate kauba tarnima põhjendamatu viivituseta mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingu sõlmimist.

Kui teil ei ole võimalik kaupa 30 päeva või kokkulepitud tähtaja jooksul kohale toimetada, võib klient nõuda selle kohaletoimetamist lisatähtaja jooksul.

Kui te ei toimeta kaupa kohale lisatähtaja jooksul, võib klient lepingu lõpetada ja nõuda teilt saadud summade tagasimaksmist.

Erand

Juhul, kui konkreetne tarnepäev on oluline (nt pulmakleidi puhul), võib klient lepingu viivitamatult lõpetada.

Riisiko, mis on seotud kauba kahjustumisega selle kättetoimetamisel, lasub teil, välja arvatud juhul, kui kohaletoimetamise korraldas ja tellis klient. Kui kauba veab kohale teie poolt pakutud kohaletoimetaja, vastutate kaubaga toimuva eest alati teie.

Digitaalne infosisu

Kui müüte digitaalset infosisu (nt muusika, videod või tarkvara) internetis, siis peate kliente teavitama ka järgmisest:

 • infosisu koostalitlusvõime asjakohase riist- ja tarkvaraga;
 • infosisu funktsioonid, nagu kasutatavad geograafilised piirangud, ning see, kas erakoopiate tegemine on lubatud.

Kui klient alustab infosisu kasutamist — allalaadimise või voogedastuse kaudu või muul viisil —, ei saa ta enam teiega sõlmitud lepingust taganeda.

Siiski peate kõigepealt andma talle võimaluse sellega selgesõnaliselt nõustuda ning kinnitada, et ta kaotab oma taganemisõiguse niipea, kui alustab allalaadimist jne.

Peate kliendile saadetavale kinnitusele lepingu sõlmimise kohta lisama ka asjaomase nõusoleku kinnituse ning tagastamisõiguse kaotamist käsitleva kinnituse.

Erikohustused

Eelnevalt märgistatud kastikesed

Müügiprotsessi ajal ei ole lubatud kliendi nõusoleku eeldamine eelnevalt märgistatud kastikeste kasutamise näol. Kliendil peab alati olema võimalus anda sõnaselge nõusolek mistahes lisatasude (nt reisikindlustus lennupileti broneerimisel) kohta.

Maksete tasud

Kui soovite nõuda klientidelt tasu teatavate maksevahendite (nt krediitkaart) kasutamise eest, ei tohi see tasu olla suurem kui makse töötlemisega seotud tegelik kulu. Mõnes riigis võivad sellised tasud üldse keelatud olla.

Müügijärgsed telefonikõned

Kui olete avanud telefoniliini selleks, et kliendid saaksid esitada lepingutega seotud küsimusi ja kaebusi, siis ei tohi klientide kõnede eest nõuda tavakõnede põhitariifist suuremat tasu.

Te ei tohi selleks kasutada tasulisi telefoninumbreid.

 

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

BLAGNAC CEDEX

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

PACA

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Toote kontaktpunkt English

Toote kontaktpunktid English võivad teile anda teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aidata teil pääseda teise ELi liikmesriigi turule.

ühtsed kontaktpunktid

Kõigil ELi liikmesriikidel on internetipõhised ühtsed kontaktpunktid, kust võite saada abi menetluse igas etapis, kui asutate oma teenuseid osutava ettevõtte välismaal.

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus English

Kas Teil on kaubandusalane vaidlus tarnija või kliendiga mõnest teisest ELi liikmesriigist? Nõuete puhul, mis ei ületa 2000 eurot, kasutage Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust English, et saada hüvitatud suuremate probleemideta.