Navigačný riadok

Aktualizované 08/2015

Aktualizované 08/2015

Úroky z omeškania


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

Podľa právnych predpisov EÚ môžete v prípade neskorých platieb za faktúry zo strany vašich obchodných partnerov uplatniť úroky z omeškania.

Týka sa to všetkých komerčných transakcií s inými podnikateľskými subjektmi (vrátane SZČO, ak vystavujú faktúry) a s verejnými orgánmi.

Podmienky:

  • splnili ste všetky svoje zmluvné a zákonné povinnosti;
  • za omeškanie je zodpovedný daný subjekt (t. j. nenastali mimoriadne okolnosti, na ktoré subjekt nemal vplyv).

Úroky z omeškania nemôžete uplatniť:

  • pri transakciách s vašimi zákazníkmi;
  • ak išlo o faktúru na zaplatenie náhrady škody (napr. vystavenú poisťovni).

V krajinách EÚ sa neuplatňujú úroky z omeškania, ak je klient v konkurznom konaní.

Kedy môžete úroky z omeškania uplatniť?

Dohodnutá lehota splatnosti

Úroky z omeškania môžete uplatniť od prvého dňa po lehote splatnosti.

  • Ak je subjekt v omeškaní verejným orgánom, k zaplateniu peňažného dlhu musí dôjsť najneskôr do 30 kalendárnych dní.
  • Ak je subjekt v omeškaní obchodnou spoločnosťou, lehoty na zaplatenie stanovené v zmluve nemôžu presiahnuť 60 kalendárnych dní, okrem prípadov, ak ste sa výslovne dohodli na dlhšej lehote a ak táto nie je značne nevýhodná pre vás ako veriteľa.

Lehota splatnosti nie je dohodnutá v zmluve

Úroky z omeškania môžete automaticky uplatniť od 30. kalendárneho dňa po prevzatí faktúry alebo žiadosti o zaplatenie.

Okrem nezaplatených úrokov máte automaticky nárok na pevnú sumu určenú ako náhradu nákladov spojených s vymáhaním platby (minimálne 40 EUR). Okrem toho môžete žiadať náhradu všetkých zvyšných nákladov spojených s vymáhaním platby až do primeranej výšky.

Ak neviete, kedy bola faktúra prevzatá, máte nárok na úroky z omeškania od 30. kalendárneho dňa po poskytnutí vašich služieb a/alebo po prevzatí vašich výrobkov.

Ak zasielate faktúry partnerom vopred, táto lehota sa začína až od okamihu poskytnutia služby a/alebo prevzatia vášho výrobku.

Výška úrokov z omeškania

Úroky z omeškania sa určujú ako súčet referenčnej sadzby a dodatočnej sadzby. Dodatočná sadzba je najmenej 8 %, ale jednotlivé krajiny môžu uplatňovať vyššie sadzby. Verejné orgány nie sú oprávnené stanoviť nižšie sadzby úrokov.

V prípade nárokov medzi podnikmi, kde nedôjde k dosiahnutiu dohody, sa uplatní zákonom stanovený úrok z omeškania (najmenej 8 %, zvýšený o referenčnú sadzbu Európskej centrálnej banky alebo sadzby národných centrálnych bánk v krajinách mimo eurozóny).

Zákonná úroková sadzba (%/rok)

Členský štát 1. júl 2014 – 31. december 2014
Rakúsko 9,08
Belgicko 8,50
Bulharsko 10,00
Chorvátsko 12,29
Cyprus 8,15
Česká republika 8,05
Dánsko 8,20
Estónsko 8,15
Fínsko 8,15
Francúzsko 8,15
Nemecko 8,27
Grécko 8,15
Maďarsko 10,10
Írsko 8,15
Taliansko 8,15
Lotyšsko 8,15
Litva 8,40
Luxembursko 8,15
Malta 8,15
Holandsko 8,15
Poľsko 10,00
Portugalsko 8,15
Rumunsko 11,50
Slovensko 9,15
Slovinsko 8,15
Španielsko 8,15
Švédsko 9,00
Spojené kráľovstvo 8,50

 

Referenčnou sadzbou v eurozóne je hlavná refinančná sadzba English Európskej centrálnej banky.

V krajinách EÚ, ktoré nepoužívajú euro, uvedenú referenčnú sadzbu (t. j. úrokovú mieru, ktorú musia banky zaplatiť, ak si požičiavajú peniaze od centrálnej banky) stanovujú národné centrálne banky English .

V oboch prípadoch sa referenčné sadzby uverejnia k 1. januáru a 1. júlu a sú platné pre všetky transakcie počas nasledujúcich 6 mesiacov. Napríklad, ak bol termín splatnosti vašej nezaplatenej faktúry 15. marca, príslušná referenčná sadzba je sadzba stanovená 1. januára.

 

Krajiny EÚ môžu uplatniť podmienky, ktoré sú pre veriteľov výhodnejšie.

Aby MSP a ostatné podniky boli chránené pri svojich obchodných transakciách s väčšími podnikmi alebo verejnými orgánmi, môžu teraz na vnútroštátnych súdoch ľahšie napadnúť zjavne neprijateľné zmluvné podmienky a postupy.

Online helpdesk – úroky z omeškania

Pre viac informácií o kampani týkajúcej sa úrokov z omeškania a vykonávaní a uplatňovaní smernice o oneskorených platbách v 28 členských štátoch sa obráťte na online helpdesk na adrese: GROW -LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Komisia tiež vyzýva spoločnosti a občanov, aby sa podelili o informácie týkajúce sa uplatňovania smernice o oneskorených platbách vo svojej krajine a aby jej posielali zdokumentované problémy, s ktorými sa stretávajú pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z tejto smernice.

Služba miestnej podpory podnikov

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network . Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Krajina

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Máte obchodný spor s dodávateľom alebo zákazníkom z inej krajiny EÚ? V prípade pohľadávok, ktorých hodnota nepresiahne 2 000 EUR, môžete využiť európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Ide o lacnú a jednoduchú alternatívu vymáhania cezhraničných pohľadávok.