Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 08/2015

Ostatnia aktualizacja 08/2015

Odsetki za opóźnienia w płatnościach


Podziel się 
		Udostępnij na Facebook
	
		Twitter
	
		Udostępnij na google+
	
		Udostępnij na linkedIn

Gdy Twoi klienci za późno płacą swoje faktury, możesz zażądać– zgodnie z prawem UE – zapłaty odsetek za opóźnienia w płatnościach.

Dotyczy to wszystkich transakcji handlowych z innymi przedsiębiorstwami (w tym firmami jednoosobowymi, jeżeli wystawiają faktury) oraz organami publicznymi.

Warunki:

  • Musisz wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych i prawnych.
  • To klient jest odpowiedzialny za opóźnienie (co oznacza, że nie jest ono spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego).

Nie możesz żądać zapłaty odsetek za opóźnienia w płatnościach:

  • w przypadku transakcji z konsumentami
  • jeżeli faktura dotyczy wypłaty odszkodowania (na przykład przez towarzystwa ubezpieczeniowe).

W krajach UE odsetki za opóźnienia w płatnościach nie są wymagalne, jeżeli klientjest w trakcie postępowania upadłościowego.

Kiedy możesz żądać odsetek za opóźnienia?

Jeżeli termin płatności został ustalony w umowie,

możesz domagać się odsetek od pierwszego dnia po jego upływie.

  • Jeżeli Twój klient jest organem publicznym, zapłata należności musi nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych.
  • Jeżeli klient jest firmą, termin płatności ustalony w umowie nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i nie jest to rażąco nieuczciwe wobec Ciebie jako wierzyciela.

Jeżeli termin płatności nie został ustalony w umowie,

odsetki stają się automatycznie wymagalne w terminie 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury lub wezwania do zapłaty.

Oprócz należnych Ci odsetek masz automatycznie prawo do określonej kwoty (co najmniej 40 euro) jako rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Możesz oddzielnie wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu pozostałych kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem należności (do rozsądnej kwoty).

Jeżeli nie wiesz, kiedy faktura została klientowi doręczona, możesz żądać zapłaty odsetek w terminie 30 dni kalendarzowych po dniu wykonania usługi lub dostarczenia produktu.

Jeśli wyślesz fakturędo swego klienta przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem produktu, naliczanie odsetek zacznie się dopiero po wykonaniu świadczenia.

Wysokość odsetek, jakich możesz żądać

Wysokość odsetek za zwłokę w płatnościach stanowi sumę stopy referencyjnej i dodatkowej stopy procentowej. Ta dodatkowa stopa musi wynosić co najmniej 8 proc., przy czym poszczególne kraje mogą stosować wyższe stawki. Organy publiczne nie mogą wyznaczyć niższych stóp procentowych.

Jeśli nie osiągnięto porozumienia, w przypadku transakcji handlowych między przedsiębiorstwami (B2B) zastosowanie ma stopa procentowa odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach (co najmniej 8 proc. plus stopa referencyjna Europejskiego Banku Centralnego lub stopa stosowana przez krajowy bank centralny w przypadku państw spoza strefy euro).

Stopa procentowa odsetek ustawowych (% / rocznie)

Państwo członkowskie 1 lipca 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.
2 Austria 9,08
Belgia 8,50
Bułgaria 10,00
Chorwacja 12,29
Cypr 8,15
Czechy 8,05
Dania 8,20
7 Estonia 8,15
Finlandia 8,15
Francja 8,15
Niemcy 8,27
Grecja 8,15
Węgry 10,10
Irlandia 8,15
Włochy 8,15
Łotwa 8,15
Litwa 8,40
Luksemburg 8,15
Malta 8,15
Holandia 8,15
Polska 10,00
Portugalia 8,15
Rumunia 11,50
Słowacja 9,15
Słowenia 8,15
Hiszpania 8,15
Szwecja 9,00
Wielka Brytania 8,50

 

Stopa referencyjna w strefie euroodpowiada głównej stopie refinansowej English Europejskiego Banku Centralnego.

W krajach UE, w których nie używa się euro, stopę referencyjną (a więc stopę procentową, według której banki zaciągają pożyczki w swoim banku centralnym), ustalają krajowe banki centralne English .

W obu przypadkach stopy referencyjne opublikowane w dniach 1 stycznia i 1 lipca obowiązująw odniesieniu do wszystkich transakcji dokonywanych w ciągu następnych sześciu miesięcy. I tak na przykład jeśli termin płatności niezapłaconej faktury przypadał na 15 marca, zastosowanie ma stopa referencyjna, jaką ustalono 1 stycznia.

 

Kraje UE mogą stosować warunki korzystniejsze dla wierzyciela.

Obecnie firmom łatwiej zaskarżyć rażąco nieuczciwe warunki i praktyki przed sądami krajowymi. Ma to zapewnić ochronę MŚP w odniesieniu do ich transakcji handlowych z większymi przedsiębiorstwami lub organami publicznymi.

Opóźnienia w płatnościach – pomoc online

Więcej informacji na temat kampanii dotyczącej odsetek za opóźnienia w płatnościach oraz wdrażania i stosowania dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach w 28 państwach członkowskich można uzyskać od działu pomocy technicznej online: GROW -LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Komisja zachęca także przedsiębiorstwa i osoby prywatne do wymieniania się informacjami na temat stosowania przepisów dyrektywy w ich krajach oraz do przekazania wszelkich dowodów związanych z problemami podczas egzekwowania praw uzyskanych na mocy dyrektywy.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości . Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

Kraj

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dania

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francja

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Nieuwegein

Irlandia

Dublin

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norwegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Słowacja

Bratislava

Prešov

Węgry

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Włochy

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Spory handlowe z dostawcami lub klientami z innych krajów UE W przypadku roszczeń nieprzekraczających 2 tys. euro można skorzystać z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, aby bez zbędnych formalności odzyskać pieniądze.