Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 07/02/2017

Opóźnienia w płatnościach

Gdy Twoi klienci za późno płacą swoje faktury, możesz zażądać – zgodnie z prawem UE – zapłaty odsetek za opóźnienia w płatnościach.

Dotyczy to wszystkich transakcji handlowych z innymi przedsiębiorstwami (w tym firmami jednoosobowymi, jeżeli działają w ramach swojej niezależnej działalności gospodarczej lub zawodowej) oraz organami publicznymi.

Warunki:

  • Musisz wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych i prawnych.
  • To klient jest odpowiedzialny za opóźnienie (co oznacza, że nie jest ono spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego).

Nie możesz żądać zapłaty odsetek za opóźnienia w płatnościach:

  • w przypadku transakcji z konsumentami
  • jeżeli faktura dotyczy wypłaty odszkodowania (na przykład przez towarzystwa ubezpieczeniowe).

W krajach UE odsetki za opóźnienia w płatnościach nie są wymagalne, jeżeli klient jest w trakcie postępowania upadłościowego.

Kiedy możesz żądać odsetek za opóźnienia?

Jeżeli termin płatności został ustalony w umowie,

możesz domagać się odsetek od pierwszego dnia po jego upływie.

  • Jeżeli Twój klient jest organem publicznym, zapłata należności musi nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych.
  • Jeżeli klient jest firmą, termin płatności ustalony w umowie nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i nie jest to rażąco nieuczciwe wobec Ciebie jako wierzyciela.

Jeżeli termin płatności nie został ustalony w umowie,

odsetki stają się automatycznie wymagalne w terminie 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury lub wezwania do zapłaty.

Jeżeli nie wiesz, kiedy faktura została klientowi doręczona, możesz żądać zapłaty odsetek w terminie 30 dni kalendarzowych po dniu wykonania usługi lub dostarczenia produktu.

Jeśli wyślesz fakturę do swego klienta przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem produktu, naliczanie odsetek zacznie się dopiero po wykonaniu świadczenia.

Odsetki za zwłokę

Wysokość ustawowych odsetek za zwłokę w płatnościach stanowi sumę stopy referencyjnej i dodatkowej stopy procentowej wyznaczonej przez poszczególne kraje (min. 8 proc.). Organy publiczne nie mogą wyznaczyć niższej stopy procentowej. Jeśli nie osiągnięto porozumienia, w przypadku transakcji handlowych między przedsiębiorstwami (B2B) zastosowanie ma stopa procentowa odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach.

 

Stopa procentowa odsetek ustawowych (% / rocznie)

 

Państwo członkowskie 1 stycznia 2017 r. – 30 czerwca 2017 r.
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bułgaria 10,00
Chorwacja 9,68
Cypr 8,00
Czechy 8,05
Dania 8,05
Estonia 8,00
Finlandia 8,00
Francja 8,00
Grecja 8,00
Hiszpania 8,00
Holandia 8,00
Irlandia 8,00
Litwa 8,00
Luksemburg 8,00
Łotwa 8,00
Malta 8,00
Niemcy 8,12
Polska 9,50
Portugalia 8,00
Rumunia 9,75
Słowacja 8,00
Słowenia 8,00
Szwecja 7,50
Węgry 8,90
Wielka Brytania 8,25
Włochy 8,00

 

  • Stopa referencyjna w strefie euro odpowiada głównej stopie refinansowejEnglish Europejskiego Banku Centralnego.
  • W krajach UE, w których nie używa się euro, stopę referencyjną (a więc stopę procentową, według której banki zaciągają pożyczki w swoim banku centralnym) ustalają krajowe banki centralne.

W obu przypadkach stopy referencyjne (co roku publikowane w dniach 1 stycznia i 1 lipca) obowiązują w odniesieniu do wszystkich transakcji dokonywanych w ciągu następnych sześciu miesięcy. I tak na przykład jeśli termin płatności niezapłaconej faktury przypadał na dzień 15 marca, zastosowanie ma stopa referencyjna, jaką ustalono 1 stycznia.

 

Kalkulator odsetek

Wybierz kraj
Należna kwota
Liczba dni od upływu terminu płatności
Całkowita kwota do zapłaty (wraz z odsetkami):   

 

Obecnie firmom łatwiej zaskarżyć rażąco nieuczciwe warunki i praktyki przed sądami krajowymi. Ma to zapewnić ochronę MŚP w odniesieniu do ich transakcji handlowych z większymi przedsiębiorstwami lub organami publicznymi.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Oprócz odsetek masz automatycznie prawo do określonej kwoty mającej zrekompensować koszty odzyskiwania należności (co najmniej 40 euro). Możesz oddzielnie wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu pozostałych kosztów odzyskiwania należności – do rozsądnej kwoty.

Opóźnienia w płatnościach – pomoc online

Więcej informacji na temat odsetek za opóźnienia w płatnościach można uzyskać od działu pomocy technicznej online: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Komisja zachęca także przedsiębiorstwa i osoby prywatne do wymieniania się informacjami na temat stosowania przepisów dyrektywy w ich krajach oraz do przekazania wszelkich dowodów związanych z problemami doświadczonymi podczas egzekwowania praw uzyskanych dzięki dyrektywie.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Spory handlowe z dostawcami lub klientami z innych krajów UE W przypadku roszczeń nieprzekraczających 2 tys. euro można skorzystać z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, aby bez zbędnych formalności odzyskać pieniądze.