Navigācijas ceļš

Atjaunināts 08/2015

Atjaunināts 08/2015

Procenti par novēlotiem maksājumiem


Kopīgot 
		Kopīgot vietnē Facebook
	
		Kopīgot vietnē Twitter
	
		Kopīgot vietnē google+
	
		Kopīgot vietnē linkedIn

Saskaņā ar ES tiesību aktiem par visiem maksājumiem, kurus klients veicis novēloti, var prasīt kavējuma procentus.

Šis noteikums attiecas uz visiem tirdzniecības darījumiem ar citiem uzņēmumiem (arī ar individuāliem komersantiem, ja tie sagatavo rēķinus) un publiskām iestādēm.

Nosacījumi:

  • jābūt izpildītām jūsu līgumsaistībām un likumā paredzētajiem pienākumiem;
  • kavējums ir noticis klienta vainas dēļ (proti, kavējums nav radies no klienta gribas neatkarīgu apstākļu dēļ).

Kavējuma procentus nav tiesību prasīt šādos gadījumos:

  • darījumos ar patērētājiem;
  • ja rēķins attiecas uz kompensācijas maksājumiem par zaudējumiem (piemēram, apdrošināšanas sabiedrībām).

 

ES valstīs kavējuma procentus nepiedzen, ja klientam tiek piemērota maksātnespējas procedūra.

Kad var prasīt kavējuma procentus?

Noteikts maksājuma termiņš

Tad procentus var prasīt no pirmās dienas, kas seko noteiktajam termiņam.

  • Ja klients ir publiska iestāde, tam maksājums ir jāveic 30 kalendāro dienu laikā.
  • Ja jūsu klients ir cits uzņēmums, līgumā noteiktais maksājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 60 kalendārās dienas, ja vien neesat skaidri vienojušies par ko citu un ja šī vienošanās nav acīmredzami netaisnīga pret jums kā kreditoru.

Maksājuma termiņš nav paredzēts līgumā

Ja pagājušas 30 kalendārās dienas pēc rēķina vai maksājuma pieprasījuma saņemšanas, automātiski ir jāmaksā procenti.

Papildus maksājamajiem procentiem kreditoram automātiski ir tiesības pieprasīt arī fiksētu kompensācijas summu, lai segtu ar piedziņu saistītos izdevumus (mazākais EUR 40). Kreditors var atsevišķi prasīt kompensāciju par visiem citiem izdevumiem, kas saistīti ar attiecīgo līdzekļu atgūšanu, – samērīgā apjomā.

Ja kreditors nezina rēķina saņemšanas dienu, viņš var prasīt procentu maksājumu, kad pagājušas 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas.

Ja jūs klientam vispirms nosūtāt rēķinu un tikai pēc tam preci vai pakalpojumu, termiņu sāk skaitīt tikai no preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas dienas.

Cik lielus procentus drīkst prasīt?

Kavējuma procenti atbilst bāzes likmes un papildu likmes summai. Šai papildu likmei jābūt vismaz 8 %, bet valsts drīkst noteikt augstāku likmi. Publiskas iestādes nedrīkst noteikt zemākas procentu likmes.

Attiecībā uz uzņēmumu prasībām pret citiem uzņēmumiem (B2B) – ja vienošanās nav panākta, tiks piemēroti likumā noteiktie novēlota maksājuma procenti (vismaz 8 % plus Eiropas Centrālās bankas atsauces likme vai valsts centrālās bankas bāzes likmes valstīs, kuras nav eirozonā).

Ar likumu noteiktā procentu likme (% gadā)

Dalībvalsts 2014. g. 1. jūlijs – 31. decembris
Austrija 9,08
Beļģija 8,50
Bulgārija 10,00
Horvātija 12,29
Kipra 8,15
Čehija 8,05
Dānija 8,20
Igaunija 8,15
Somija 8,15
Francija 8,15
Vācija 8,27
Grieķija 8,15
Ungārija 10,10
Īrija 8,15
Itālija 8,15
Latvija 8,15
Lietuva 8,40
Luksemburga 8,15
Malta 8,15
Nīderlande 8,15
Polija 10,00
Portugāle 8,15
Rumānija 11,50
Slovākija 9,15
Slovēnija 8,15
Spānija 8,15
Zviedrija 9,00
Apvienotā Karaliste 8,50

 

Bāzes likme eirozonā ir Eiropas Centrālās bankas galvenā refinansēšanas likme English .

ES valstīs, kur nelieto eiro, bāzes likmi (t.i., procentu likmi, kura jāmaksā bankām, kad tās aizņemas naudu no savas valsts centrālās bankas) nosaka valstu centrālās bankas English .

Abos gadījumos bāzes likmes, kas publicētas 1. janvārī un 1. jūlijā, ir piemērojamas visiem darījumiem turpmāko sešu mēnešu laikā. Piemēram, ja nesamaksātā rēķina termiņš bija 15. martā, piemērojamā bāzes likme ir tā, kas noteikta 1. janvārī.

 

ES valstis var piemērot kreditoram labvēlīgākus noteikumus.

Lai palīdzētu aizsargāt MVU un citus uzņēmumus komercdarījumos ar lieliem uzņēmumiem vai publiskām iestādēm, tagad uzņēmumi var vieglāk valsts tiesā apstrīdēt klaji netaisnīgus noteikumus un praksi.

Elektronisks palīdzības dienests attiecībā uz novēlotiem maksājumiem

Ja vēlaties uzzināt vairāk par novēlotu maksājumu kampaņu un novēlotu maksājumu direktīvas īstenošanu un piemērošanu 28 dalībvalstīs, varat sūtīt e-pastu palīdzības dienestam: GROW -LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Komisija arī aicina uzņēmumus un iedzīvotājus dalīties informācijā par direktīvas piemērošanu viņu valstī un gadījumā, ja rodas problēmas īstenot tiesības, ko piešķir minētā direktīva, atsūtīt pierādījumus.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Valsts

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čehijas Republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dānija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Itālija

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Nieuwegein

Norvēģija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Prešov

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vācija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Zviedrija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Jums ir komerctiesisks strīds ar piegādātāju vai klientu citā ES valstī? Ja prasības apjoms nepārsniedz 2000 eiro, izmantojiet Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, lai bez liekiem sarežģījumiem atgūtu savu naudu.