Navigatsioonitee

Ajakohastatud 08/2015

Ajakohastatud 08/2015

Viivised


Jaga 
		Jaga Facebook´is
	
		Jaga Twitter´is
	
		Jagage Google+ vahendusel
	
		Jaga linkedIn´is

Kui ärikliendid hilinevad oma arvete tasumisega, võite ELi õiguse kohaselt nõuda viivist.

See kehtib teiste ettevõtjate (sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad, kui nad väljastavad arveid) ning riigiasutustega tehtavate kõigi äritehingute puhul.

Tingimused:

  • peate olema täitnud oma lepingujärgsed ja õiguspärased kohustused;
  • klient on viivituse eest vastutav (see tähendab, et viivitus ei ole tingitud asjaoludest, mille üle tal puudub kontroll).

Viivist ei saa nõuda järgmistel juhtudel:

  • tehingud tarbijatega;
  • kui arve on kahjuhüvitise maksmiseks (näiteks kindlustusseltsi poolt).

ELi liikmesriikides ei rakendata viiviseid, kui kliendi suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus.

Millal saate viivist nõuda?

Kindlaksmääratud maksetähtpäev

Võite nõuda viivist alates maksetähtpäevale järgnevast päevast.

  • Kui teie klient on riigiasutus, tuleb teile maksta 30 kalendripäeva jooksul.
  • Kui teie klient on teine ettevõtja, ei tohi lepinguga ette nähtud maksetähtaeg olla pikem kui 60 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui leppisite selgesõnaliselt kokku teisiti ja see ei ole teie kui võlausaldaja suhtes äärmiselt ebaõiglane.

Maksetähtaeg ei ole lepingus kindlaks määratud

Viivist on õigus saada automaatselt pärast 30 kalendripäeva möödumist arve või maksetaotluse kättesaamisest.

Lisaks viivisele on teil automaatselt õigus saada kindlaksmääratud summa (minimaalselt 40 eurot) võlgade sissenõudmiskulude hüvitamiseks. Peale selle võite nõuda hüvitist ka kõigi muude mõistlike sissenõudmiskulude eest.

Kui te ei tea, millal arve kätte saadi, võite viivist nõuda 30 kalendripäeva möödumisel kaupade kättetoimetamisest või teenuse osutamisest.

Kui saadate kliendile arve enne kaupade tarnimist või teenuste osutamist, siis saate viivist nõuda alles pärast kaupade kättetoimetamist või teenuste osutamist.

Kui suurt viivist saab nõuda?

Viivis on viiteintressimäära ja lisaintressimäära summa. Lisaintressimäär peab olema vähemalt 8%, kuid riigid võivad kohaldada kõrgemaid määrasid. Riigiasutustel ei ole lubatud määrata madalamaid intressimäärasid.

Ettevõtjatevaheliste nõuete puhul – kui kokkuleppele ei jõuta – kohaldatakse seadusjärgset viivist (vähemalt 8% pluss Euroopa Keskpanga viiteintressimäär või liikmesriigi keskpanga viiteintressimäär euroalasse mittekuuluvate riikide puhul).

Seadusjärgne viivis (%/aasta)

Liikmesriik 1. juuli 2014–31. detsember 2014
Austria 9,08
Belgia 8,50
Bulgaaria 10,00
Horvaatia 12,29
Küpros 8,15
Tšehhi Vabariik 8,05
Taani 8,20
Eesti 8,15
Soome 8,15
Prantsusmaa 8,15
Saksamaa 8,27
Kreeka 8,15
Ungari 10,10
Iirimaa 8,15
Itaalia 8,15
Läti 8,15
Leedu 8,40
Luksemburg 8,15
Malta 8,15
Madalmaad 8,15
Poola 10,00
Portugal 8,15
Rumeenia 11,50
Slovakkia 9,15
Sloveenia 8,15
Hispaania 8,15
Rootsi 9,00
Ühendkuningriik 8,50

 

Euroalal on viiteintressimääraks Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistoimingute intressimäär English .

ELi liikmesriikide puhul, mille rahaühik ei ole euro, määravad viiteintressimäära – s.o intressimäära, mille pangad peavad tasuma, kui nad laenavad raha oma keskpangalt – asjaomaste riikide keskpangad English .

Mõlemal juhul kehtivad 1. jaanuaril ja 1. juulil avaldatud viiteintressimäärad kõigi tehingute puhul, mis toimuvad järgneva 6 kuu jooksul. Näiteks kui maksmata arve tuli tasuda 15. märtsiks, kehtib selle puhul 1. jaanuaril määratud viiteintressimäär.

 

ELi liikmesriigid võivad kohaldada võlausaldajate jaoks soodsamaid tingimusi.

Selleks et kaitsta väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid nende äritehingutes suuremate ettevõtjate või riigiasutustega, on ettevõtjatel nüüd võimalik ülimalt ebaõiglasi tingimusi ja tavasid siseriiklikes kohtutes kergemini vaidlustada.

Hilinenud maksete e-kasutajatugi

Lisateabe saamiseks hilinenud makete alase kampaania ning hilinenud maksete direktiivi rakendamise kohta 28 liikmesriigis võite võtta ühendust e-kasutajatoega: GROW -LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Komisjon kutsub ettevõtjaid ja kodanikke üles jagama teavet direktiivi kohaldamise kohta oma riigis ning saatma mis tahes tõendeid probleemide kohta, mis on ilmnenud direktiiviga antud õiguste kohaldamisel.

Kohalik ettevõtlustugi

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Riik

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

Kas Teil on kaubandusalane vaidlus tarnija või kliendiga mõnest teisest ELi liikmesriigist? Nõuete puhul, mis ei ületa 2000 eurot, kasutage Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust, et saada hüvitatud suuremate probleemideta.