Cesta

Aktualizováno 08/2015

Aktualizováno 08/2015

Úroky z prodlení


Přidej na 
		Přidej na Facebook
	
		Přidej na Twitter
	
		Přidej na google+
	
		Přidej na linkedIn

Pokud vám odběratel neuhradí do data splatnosti vámi fakturovanou částku, můžete podle práva EU požadovat úrok z prodlení.

To se vztahuje na všechny obchodní transakce s podniky (včetně živnostníků, pokud vydávají faktury) i  orgány veřejné moci.

Podmínky:

  • splnili jste své smluvní a zákonné povinnosti
  • prodlení vzniklo vinou odběratele (tedy nikoliv z důvodu okolností, které nemohl ovlivnit).

Úroků z prodlení se nemůžete domáhat:

  • u transakcí se spotřebiteli
  • pokud je fakturace vystavena na náhradu škody (např. od pojišťovny).

 

V zemích EU nelze úroky z prodlení vymáhat, pokud je odběratel v úpadkovém řízení.

Kdy můžete o úhradu úroků z prodlení žádat?

Lhůta splatnosti byla pevně stanovena

O úroky z prodlení můžete požádat od  prvního dne po datu splatnosti.

  • Pokud je vaším zákazníkem orgán veřejné moci, musí fakturu uhradit do 30 kalendářních dnů.
  • Pokud je vaším zákazníkem podnik, nesmí lhůta splatnosti stanovená ve smlouvě přesáhnout 60 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy jste výslovně souhlasili s jinými podmínkami, a za předpokladu, že to není výrazně v neprospěch vás jako věřitele.

Lhůta splatnosti není ve smlouvě stanovena

Úrok z prodlení je automaticky splatný 30 kalendářních dnů po obdržení faktury nebo žádosti o platbu.

Kromě úroku máte automaticky nárok na pevnou částku jako náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky (minimálně ve výši 40 eur). Vedle toho můžete požadovat i náhradu za veškeré další náklady spojené s vymáháním dluhu, pokud jsou tyto požadavky přiměřené.

Jestliže nevíte, kdy byla faktura doručena, můžete požadovat úroky z prodlení 30 kalendářních dnů poté, co jste služby nebo výrobky odběrateli dodali.

Pokud jste zákazníkovi poslali fakturu před dodáním služeb nebo výrobků, začíná se daná lhůta počítat až po jejich dodání.

V jaké výši můžete úroky požadovat?

Úroky z prodlení jsou součtem referenční sazby a dodatečné sazby. Tato dodatečná sazba musí činit alespoň 8 %, avšak jednotlivé země mohou uplatňovat sazby vyšší. Orgány veřejné moci nejsou oprávněny stanovit nižší úrokové sazby.

Co se týče smluv mezi podnikateli, platí, že pokud se nedosáhne dohody, bude v případě opožděné platby uplatněn zákonný úrok z prodlení (nejméně 8 % plus referenční sazba Evropské centrální banky nebo sazba národní centrální banky země, která není členem eurozóny).

Sazba zákonného úroku (v % za rok)

Členský stát 1. července 2014 – 31. prosince 2014
Rakousko 9,08
Belgie 8,50
Bulharsko 10,00
Chorvatsko 12,29
Kypr 8,15
Česká republika 8,05
Dánsko 8,20
Estonsko 8,15
Finsko 8,15
Francie 8,15
Německo 8,27
Řecko 8,15
Maďarsko 10,10
Irsko 8,15
Itálie 8,15
Lotyšsko 8,15
Litva 8,40
Lucembursko 8,15
Malta 8,15
Nizozemsko 8,15
Polsko 10,00
Portugalsko 8,15
Rumunsko 11,50
Slovensko 9,15
Slovinsko 8,15
Španělsko 8,15
Švédsko 9,00
Spojené království 8,50

 

Referenční sazbou v eurozóně je úroková sazba používaná Evropskou centrální bankou pro její hlavní refinanční operace English .

V zemích EU, jejichž měnou není euro, je referenční sazba (tj. úroková sazba, kterou musí platit banky při půjčování peněz z centrální banky) stanovena národní centrální bankou English daného státu.

V obou případech se referenční sazby zveřejňují vždy k 1. lednu a k  1. červenci a jsou platné pro všechny transakce provedené v následujících 6 měsících. Pokud byla například nezaplacená faktura splatná 15. března, vztahuje se na ni referenční sazba stanovená 1. ledna.

 

Členské státy EU mají možnost uplatňovat předpisy, které jsou pro věřitele výhodnější.

S cílem chránit malé a střední podniky při obchodních transakcích s většími podniky nebo orgány veřejné moci mohou nyní firmy snadněji napadnout zjevně nespravedlivé podmínky a praktiky u vnitrostátních soudů.

Elektronická asistenční služba

Další informace o kampani týkající se problematiky opožděných plateb a o provedení a používání směrnice o opožděných platbách v 28 členských státech vám sdělí naše elektronická asistenční služba: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Komise rovněž vyzývá podniky i jednotlivce, aby informace o používání této směrnice šířili ve své zemi a aby Komisi informovali o potížích při uplatňování práv, která jim ze směrnice vyplývají, případně aby zasílali související podklady a důkazy.

Místní podpora podnikání

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network . Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

Země

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francie

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Irsko

Dublin

Itálie

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Nieuwegein

Norsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Evropské řízení o drobných nárocích

Vedete obchodní spor s dodavatelem nebo se zákazníkem z jiné země EU? Pro pohledávky v hodnotě do 2 000 eur lze použít evropské řízení o drobných nárocích, které vám pomůže získat vaše peníze bez zdlouhavého soudního řízení.