Navigačný riadok

Aktualizované 10/2015

Poznáte vaše práva občana EÚ? Otestujte si svoje vedomosti v našom kvíze.

Aktualizované 10/2015

Dovoz/vývoz tovaru

Ako podnik registrovaný v EÚ máte právo vyvážať a dovážať tovar voľne v rámci EÚ. Znamená to, že členské štáty nemôžu žiadnym spôsobom obmedzovať množstvo dovážaného a vyvážaného tovaru, ani obchodovanie s ním.

Právo na voľný obchod tiež zahŕňa právo slobodného tranzitu cez územie EÚ. Potom, čo sa výrobok, hoci aj mimoeurópskej produkcie, dostane do EÚ, môže sa voľne prepravovať na celom jej území.

Zákazy alebo obmedzenia sa môžu uplatniť na vývoz, dovoz alebo na tranzit, ak výrobky ohrozujú verejný záujem, a to z dôvodu verejnej morálky, verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, alebo ochrany životného prostredia.

Na podnikateľské činnosti s krajinami mimo EÚ sa uplatňujú odlišné podmienky. Ďalej v texte uvádzame niekoľko užitočných odkazov na webové lokality Európskej komisie, ktoré vám môžu pomôcť:

Databáza prístupu na trh English (MADB) poskytuje podnikom, ktoré vyvážajú z EÚ, informácie o podmienkach dovozu na trhy tretích krajín.

Portál pre internacionalizáciu MSP English je databáza podporných služieb, ktorá ponúka praktickú pomoc pre európske firmy so záujmom o podnikanie mimo EÚ.

Poradenské centrum pre vývoz (Export Helpdesk) português español français English poskytuje informácie o sadzbách a požiadavkách EÚ, pokiaľ ide o vývoz/dovoz do EÚ z rozvojových krajín.

 

 

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

BLAGNAC CEDEX

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

PACA

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Máte obchodný spor s dodávateľom alebo zákazníkom z inej krajiny EÚ? V prípade pohľadávok, ktorých hodnota nepresiahne 2 000 EUR, môžete využiť európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Ide o lacnú a jednoduchú alternatívu vymáhania cezhraničných pohľadávok.