Navigačný riadok

Aktualizované 24/03/2017

Predaj v rámci EÚ

Obchod v rámci EÚ

Ako podnik obchodujúci v rámci Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Turecka máte právo slobodne vyvážať a dovážať tovar. Znamená to, že členské štáty nemôžu žiadnym spôsobom obmedzovať množstvo dovážaného a vyvážaného tovaru, ani obchodovanie s ním.

V prípade komplikácií pri styku s verejnými orgánmi môžete požiadať o pomoc a poradenské služby .

Právo na voľný obchod tiež zahŕňa právo na voľný tranzit cez územie EÚ. Po tom, čo sa výrobok, hoci aj mimoeurópskej produkcie, dostane do EÚ, môže sa voľne prepravovať na celom jej území.

Harmonizované pravidlá

Ak sú vaše výrobky v súlade s harmonizovanými pravidlami, môžu voľne obiehať v rámci EÚ. Znamená to, že nemôžu byť zavedené žiadne obmedzenia, ako napríklad obmedzenie týkajúce sa množstva predaných výrobkov. Harmonizované pravidlá EÚ sú založené na súbore podmienok zameraných na ochranu spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia.

Neharmonizované pravidlá

Ak vaše výrobky nepodliehajú harmonizovaným pravidlám EÚ, môžu podliehať vnútroštátnym pravidlám. V takom prípade stále môžete využívať voľný pohyb tovaru na základe zásady vzájomného uznávania (právo voľne vyvážať a dovážať výrobky v rámci EÚ).

Obmedzenia na základe vnútroštátnych predpisov

Stále je možné uložiť obmedzenia na výrobky, ak by boli v rozpore s verejným záujmom – najmä z dôvodu ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, životného prostredia, verejnej bezpečnosti alebo morálky. Vlády musia preukázať, že takéto obmedzenia voľného pohybu sú odôvodnené a primerané, napr. predbežné autorizačné postupy pre určité výrobky, ktoré predstavujú skutočné riziko pre ľudské zdravie.

Právo na voľný tranzit

Právo na voľný obchod tiež zahŕňa právo na voľný tranzit cez územie EÚ, EHP a Turecka. Po tom, čo sa výrobok, hoci aj mimoeurópskej produkcie, dostane do EÚ, môže sa voľne prepravovať na celom jej území.

Dovoz a vývoz do/z EÚ

Na podnikateľské činnosti s krajinami mimo EÚ sa uplatňujú odlišné podmienky. Ďalej v texte uvádzame niekoľko užitočných odkazov na webové sídla Európskej komisie, ktoré vám môžu pomôcť:

Databáza prístupu na trhEnglish ( MADB) poskytuje podnikom, ktoré vyvážajú z EÚ, informácie o podmienkach dovozu na trhy tretích krajín.

Poradenské centrum pre vývozespañolfrançaisportuguêsEnglish (Export Helpdesk) poskytuje informácie o sadzbách a požiadavkách EÚ, pokiaľ ide o vývoz/dovoz do EÚ z rozvojových krajín.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Urovnanie sporov s dodávateľmi alebo zákazníkmi z inej krajiny EÚ – pohľadávky do 2 000 EUR.

Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.