Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 13/06/2017

Bejgħ fl-UE

Kummerċ intra-UE

Bħala negozju b'kummerċ fl-Unjoni Ewropea, iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u t-Turkija, għandek id- dritt tesporta u timporta l-prodotti b'mod ħieles. Dan ifisser li l-gvernijiet ma jistgħux jillimitaw il-kwantitajiet ta' importazzjonijiet/esportazzjonijiet u lanqas ma jistgħu jirrestrinġu l-kummerċ b'xi mod ieħor.

Jekk tesperjenza diffikultajiet mal-awtoritajiet pubbliċi, tista' titlob biex tingħata assistenza mis- servizzi ta' għajnuna u ta' parir tagħna.

Id-dritt għall-kummerċ ħieles jinkludi wkoll id-dritt ta' tranżitu ħieles fit-territorju kollu tal-UE. Ladarba prodott – anke wieħed manifatturat barra l-UE – ikun daħal fl-UE, jista' jkun trasportat b'mod ħieles fl-UE kollha.

Regoli armonizzati

Jekk il-prodotti tiegħek jikkonformaw mar-regoli armonizzati, jistgħu jiċċirkolaw b'mod ħieles fl-UE. Dan ifisser li ma jista' jkun hemm ebda restrizzjoni; bħal-limitazzjoni tal-kwantitajiet ta' bejgħ. Ir-regoli armonizzati tal-UE huma bbażati fuq sett ta' kundizzjonijiet, bl-għan li jipproteġu lill-konsumaturi, is-saħħa pubblika, u l-ambjent.

Regoli mhux armonizzati

Jekk il-prodotti tiegħek mhumiex suġġetti għar-regoli armonizzati tal-UE, jistgħu jkunu suġġetti għal regoli nazzjonali; jekk dan hu l-każ xorta tkun tista' tibbenefika mill-moviment ħieles tal-prodotti abbażi tal-prinċipju tar- rikonoxximent reċiproku (id-dritt li tesporta u timporta l-prodotti b'mod ħieles fl-UE).

Restrizzjonijiet abbażi ta' regoli nazzjonali

Xorta jistgħu jiġu imposti restrizzjonijiet fuq il-prodotti jekk jinterferixxu mal-interess pubbliku – partikolarment fuq il-bażi tal-protezzjoni tas- saħħa u l-ħajja tal-bniedem, l-annimali jew il-pjanti, il-protezzjoni ambjentali, is-sigurtà pubblika jew il-moralità pubblika. Il-gvernijiet għandhom juru li tali restrizzjonijiet fuq il-moviment ħieles huma ġustifikati u proporzjonati, bħal proċeduri ta' awtorizzazzjoni minn qabel għal ċerti prodotti li jippreżentaw riskju ġenwin għas-saħħa tal-bniedem.

Dritt ta' tranżitu ħieles

Id-dritt għall-kummerċ ħieles jinkludi wkoll id-dritt ta' tranżitu ħieles fit-territorju kollu tal-UE, taż-ŻEE u tat-Turkija. Ladarba prodott — anke wieħed manifatturat barra l-UE — ikun daħal fl-UE, jista' jkun trasportat b'mod ħieles fl-UE kollha.

Importazzjoni/esportazzjoni lejn u mill-UE

Meta tinnegozja ma' pajjiżi barra l-UEjapplikaw kundizzjonijiet differenti. Hawn taħt issib links siewja għas-siti web tal-Kummissjoni Ewropea li jistgħu jgħinuk:

Il- Bażi tad-Dejta tal-Aċċess għas-SuqEnglish ( MADB) tagħti informazzjoni lil kumpaniji li jesportaw mill-UE dwar il-kundizzjonijiet ta' importazzjoni fi swieq f'pajjiżi terzi.

Il- Ħelpdesk tal-EsportazzjoniespañolfrançaisportuguêsEnglish għandu informazzjoni dwar it-tariffi u r-rekwiżiti tal-UE meta tesporta/timporta lejn l-UE minn pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar

Sib soluzzjoni ta’ tilwin mal-fornituri jew mal-klijenti minn pajjiż ieħor tal-UE, għal talbiet li jammontaw għal EUR 2 000.

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista’ jinfurmak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-prodott u jgħinek fl-aċċess għal suq nazzjonali ieħor fl-UE.