Navigatsioonitee

Ajakohastatud 24/03/2017

Müük ELis

ELi-sisene kaubandus

Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas ja Türgis kaubandusega tegeleva ettevõtjana on teil õigus kaupu vabalt eksportida ja importida. See tähendab, et valitsused ei tohi piirata impordi/ekspordi koguseid ega seada kauplemisele mis tahes muid piiranguid.

Kui teil tekivad ametiasutustega suhtlemisel probleemid, siis võite pöörduda meie abi- ja nõuandeteenistuste poole.

Õigus vabalt kaubelda hõlmab ka vaba transiidi õigust kogu ELi territooriumil. Kui toode – isegi kui see on toodetud väljaspool ELi – on ELi sisenenud, siis võib seda transportida vabalt kogu ELi piires.

Ühtlustatud õigusnormid

Kui teie tooted on vastavuses ühtlustatud õigusnormidega, siis võivad need ELis vabalt ringelda. See tähendab, et nende toodete puhul ei tohi kehtestada piiranguid, näiteks seoses müügikogustega. ELi ühtlustatud õigusnormide aluseks on mitmed tingimused, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid, rahvatervist ja keskkonda.

Ühtlustamata õigusnormid

Isegi kui teie toodete puhul ei kohaldata ELi ühtlustatud õigusnorme, võidakse siiski kohaldada riiklikke õigusnorme. Sellisel juhul võib toimuda kaupade vaba liikumine, mille aluseks on vastastikuse tunnustamise põhimõte (õigus ELis kaupu vabalt eksportida ja importida).

Riiklikel õigusnormidel põhinevad piirangud

Toodete suhtes võib siiski kehtestada piiranguid, kui neil on negatiivne mõju avalikule huvile, eelkõige põhjustel, mis on seotud inimeste, loomade või taimede elu ja tervise kaitse, keskkonnakaitse, avaliku julgeoleku või kõlblusega. Valitsused peavad tõendama, et sellised piirangud vabale liikumisele on õigustatud ja proportsionaalsed, nagu eellubade kord teatavate toodete puhul, mis kujutavad tõsist ohtu inimeste tervisele.

Vaba transiidi õigus

Õigus vabalt kaubelda hõlmab ka vaba transiidi õigust kõikjal ELis, EMPs ja Türgis. Kui toode – isegi kui see on toodetud väljaspool ELi – on ELi sisenenud, siis võib seda transportida vabalt kogu ELi piires.

Import ja eksport ELi ja sellest väljapoole

Kui teie ettevõtlusalane tegevus hõlmab riike, mis jäävad väljaspoole ELi, kohaldatakse erinevaid tingimusi. Allpool on esitatud kasulike Euroopa Komisjoni veebisaitide lingid.

Turulepääsu andmebaasEnglish ( MADB) annab EList eksportivatele ettevõtjatele teavet kolmandate riikide turgudel kehtivate imporditingimuste kohta.

Ekspordiettevõtete abiliinespañolfrançaisportuguêsEnglish annab teavet ELi tariifide ja nõuete kohta, kui EList eksporditakse arenguriikidesse või imporditakse neist ELi.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Vaidluste lahendamine teisest ELi liikmesriigist pärit tarnijate või klientidega nõuete puhul, mille suurus ei ületa 2000 eurot.

Toote kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi liikmesriigi turule.