Navigacijska pot

Posodobitev 05/2016

Posodobitev 05/2016

Pravila konkurence

V EU veljajo stroga pravila za varstvo svobodne konkurence. V skladu s temi pravili so nekatere prakse prepovedane (glej spodaj).

Naj bo podjetje veliko ali majhno, ravnati se mora po pravilih! Če podjetje krši predpise EU o konkurenci, lahko plača globo tudi v višini 10 % letnega prometa na svetovnem trgu. V nekaterih državah EU stroge kazni, vključno zaporna kazen, grozijo tudi direktorjem podjetij, ki kršijo te predpise.

Konkurenčna pravila EU se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah - sodišča v državah zagotavljajo njihovo spoštovanje. Pravila veljajo ne samo za podjetja, ampak za vse organizacije, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo (kot so trgovinska združenja, panožne skupine itd.).

1. prepoved: nezakoniti stiki in dogovori

Gre za dogovore, ki jih poznamo kot kartele in ki so prepovedani, saj omejujejo konkurenco. Lahko imajo različne oblike, podjetjem jih niti ni treba uradno potrditi. Najpogostejši primeri takih dogovorov so:

 • določanje cen
 • razdelitev trga
 • dodelitev strank
 • omejevanje proizvodnje
 • distribucijski dogovori med dobavitelji in prodajalci, ko na primer ceno izdelka, ki se zaračuna strankam, določi dobavitelj.

Kot protikonkurenčna praksa lahko veljajo vsi dogovori in izmenjave informacij med podjetjem in njegovimi konkurenti, ki zmanjšujejo strateško negotovost podjetja na trgu (v zvezi s proizvodnimi stroški, prometom, zmogljivostjo, načrti trženja itd.).

Tudi enostransko razkritje takih strateških informacij po pošti, telefonu ali na sestankih lahko pomeni kršitev konkurenčnih pravil.

Podjetja zato najbolje ravnajo, če:

 • ne določajo cen in drugih pogojev poslovanja,
 • ne omejujejo proizvodnje,
 • medsebojno ne delijo trgov,
 • ne izmenjujejo strateških informacij o svojem podjetju.

Nekateri dogovori niso prepovedani - kadar koristijo potrošnikom in gospodarstvu v celoti. Primer takih dogovorov so sporazumi o raziskavah in razvoju ter prenosu tehnologij. Ti primeri so zajeti v uredbi o skupinskih izjemah English .

2. prepoved: zloraba prevladujočega položaja

Če ima podjetje velik tržni delež, je njegov položaj prevladujoč, zato mora še zlasti poskrbeti, da ne:

 • zaračunava nerazumno visokih cen, s katerimi bi izkoriščalo potrošnike,
 • zaračunava nerealno nizkih cen, s katerimi bi lahko s trga pregnalo konkurenčna podjetja,
 • diskriminira med potrošniki,
 • ne določa pogojev trgovanja svojim poslovnim partnerjem.

Prijava protikonkurenčnega ravnanja

Poslovna ravnanja, ki morebiti omejujejo konkurenco, je treba prijaviti. Če se tako ravnanje nanaša oziroma je omejeno samo na državo oziroma območje, v katerem prebivate, ali zadeva največ 3 države EU, se lahko najprej obrnete na nacionalni organ za varstvo konkurence.

Nacionalni organ za varstvo konkurence:

Če ste v dvomih, se lahko obrnete na Evropsko komisijo na naslov: comp-market-information@ec.europa.eu ali pišete na naslov:

European Commission Directorate General for Trade
Antitrust Registry
B-1049 Bruselj, Belgija

Če menite, da vaše podjetje sodeluje v kartelu ali izvaja dejavnost, ki omejuje konkurenco, je dobro vedeti, da prvo podjetje, ki predloži dokaze o kartelu, lahko dobi popolno imuniteto glede plačila globe! ( glej program prizanesljivosti English ).

Evropsko komisijo najprej kontaktirajte po telefaksu na številko: +32 2 2994585 ali po telefonu na številko: +32 2 2984190 ali +32 2 2984191.

Združitve

Družbe določene velikosti (vsaj z 2,5 milijarde evrov skupnega prometa na svetovnem trgu), ki poslujejo v EU in se želijo združiti, morajo Evropsko komisijo zaprositi za odobritev združitve ne glede na to, kje imajo svoj sedež. Odobritev združitve je odvisna od tržnega deleža, ki ga bo združeno podjetje imelo v EU. Za združitve English med malimi podjetji običajno ni omejitev.

Državna pomoč

Pravila EU na splošno prepovedujejo državno pomoč (v različnih oblikah, denimo nepovratna sredstva, subvencioniranje obrestnih mer, davčne olajšave, jamstva za posojila), ker bi lahko nekaterim podjetjem omogočila prednost pred tekmeci in s tem izkrivljala konkurenco.

Državna pomoč je lahko dovoljena v naslednjih primerih:

 • pomoč malim podjetjem,
 • spodbujanje podjetništva,
 • raziskave, razvoj in inovacije,
 • regionalni razvoj,
 • tvegani kapital,
 • odpiranje novih delovnih mest,
 • varstvo okolja.

Evropska komisija spremlja in nadzoruje te oblike pomoči. Državno pomoč, ki krši pravila, lahko prijavite na spletu.

Uporabno

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Vaše vprašanje bomo poslali partnerju v mreži Enterprise Europe Network. Za hitrejši in čim boljši brezplačen odgovor vas prosimo, da zagotovite čim več informacij.

Lokalna pomoč za podjetja

Pomoč in svetovanje

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Pomoč in svetovanje

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Vaše vprašanje bomo poslali partnerju v mreži Enterprise Europe Network. Za hitrejši in čim boljši brezplačen odgovor vas prosimo, da zagotovite čim več informacij.

EEN-logo

Kontaktni obrazec

(Vsa polja so obvezna)
Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.
Navedite veljaven e-naslov.

Osebni podatki

Podatki o podjetju

Avstrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bolgarija

Sofia

Češka republika

Praha

Ciper

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčija

Athens

Hrvaška

Zagreb

Irska

Dublin

Islandija

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalska

Lisboa

Romunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Združeno kraljestvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Podatki na tem obrazcu se pošljejo neposredno partnerju mreže Enterprise Europe Network. Osebni podatki se uporabijo samo za pomoč svetovalcu pri odgovoru na vaše vprašanje. Po zaključku zahtevka se ne hranijo več.

Pomoč in svetovanje

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Nasveti glede pravic, ki jih imate v EU, in reševanje težav z organi javne uprave