Navigačný riadok

Aktualizované 08/2015

Aktualizované 08/2015

Pravidlá hospodárskej súťaže


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

EÚ má prísne pravidlá na ochranu slobodnej hospodárskej súťaže. Podľa týchto pravidiel sú určité postupy zakázané (pozri nižšie).

Pravidlá musíte dodržiavať bez ohľadu na to, aký veľký je váš podnik. Ak porušíte pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, môžete dostať pokutu až do výšky 10 % vášho ročného celosvetového obratu. V niektorých krajinách EÚ môžu jednotliví riadiaci pracovníci spoločností porušujúcich tieto pravidlá čeliť vážnym sankciám vrátane trestu odňatia slobody.

Pravidlá EÚ pre hospodársku súťaž platia priamo vo všetkých krajinách Únie - súdy vo vašej krajine ich budú presadzovať. Tieto pravidlá platia nielen pre podniky, ale aj pre všetky organizácie zapojené do hospodárskej činnosti (napr. obchodné združenia, priemyselné zoskupenia atď.).

Zákaz č. 1: nezákonné kontakty a dohody

Tieto dohody sú známe ako kartely. Sú zakázané, pretože obmedzujú hospodársku súťaž. Môžu mať mnoho foriem a ich predpokladom nie je oficiálne schválenie zo strany zúčastnených spoločností. Najbežnejším príkladom týchto postupov sú:

 • stanovovanie cien,
 • rozdelenie trhov,
 • dohoda o rozdelení zákazníkov,
 • dohoda o obmedzení výroby,
 • distribučné dohody medzi dodávateľmi a maloobchodnými predajcami, keď napríklad ceny účtované zákazníkom stanoví dodávateľ.

Akékoľvek dohody a výmena informácií medzi vami a vašimi konkurentmi, ktoré znižujú vašu strategickú neistotu na trhu (v súvislosti s vašimi výrobnými nákladmi, obratom, kapacitou, marketingovými plánmi atď.), sa môžu považovať za protisúťažné konanie.

Dokonca aj jednostranné sprístupnenie takýchto strategických informácií prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo počas stretnutia by sa mohlo považovať za porušenie pravidla.

Ak si chcete byť istý, že neporušujete pravidlá:

 • nestanovujte ceny alebo iné obchodné podmienky,
 • neobmedzujte výrobu,
 • nerozdeľujte si trhy,
 • nevymieňajte si strategické informácie o vašej spoločnosti.

Niektoré dohody nie sú zakázané, ak sú odôvodnené tým, že prinášajú prospech spotrebiteľom a hospodárstvu ako celku. Jedným z príkladov sú dohody o výskume a rozvoji a o prenose technológií. V týchto prípadoch sa uplatňujú nariadenia o skupinových výnimkách English .

Zákaz č. 2: zneužívanie dominantného postavenia

Ak má vaša spoločnosť značný podiel na trhu, má dominantné postavenie, musí osobitne dbať na to, aby:

 • nestanovila neprimerane vysoké ceny, ktoré by poškodzovali zákazníkov,
 • nestanovila nereálne nízke ceny, ktoré môžu vyradiť konkurentov z trhu,
 • nediskriminovala zákazníkov,
 • nevnucovala určité obchodné podmienky svojim obchodným partnerom.

Ako oznámiť protisúťažné správanie?

Ak sa stretnete s obchodnými praktikami, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž, môžete ich oznámiť. Ak je daná situácia špecifická a týka sa len krajiny alebo oblasti, v ktorej žijete, resp. ak nezahŕňa viac než tri ďalšie krajiny EÚ, skontaktujte sa s vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej sútaže English .

Ak máte pochybnosti, môžete kontaktovať Európsku komisiu e-mailom na: comp-market-information@ec.europa.eu alebo napísať na adresu:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Brussels, Belgium

Ak sa domnievate, že vaša spoločnosť je zapojená do kartelu alebo iných činností obmedzujúcich hospodársku súťaž, mali by ste vedieť, že prvá spoločnosť, ktorá predloží dôkaz o karteli, môže získať úplné oslobodenie od pokút. (pozri program zhovievavosti English ).

Prvý kontakt s Európskou komisiou by sa mal uskutočniť faxom na +32 2 299 4585 alebo telefonicky na +32 2 298 4190 alebo +32 2 298 4191.

Fúzie

Spoločnosti s obratom nad určitú hranicu (celkový kombinovaný celosvetový obrat od 2,5 miliardy EUR), ktoré podnikajú v EÚ a majú v úmysle sa zlúčiť, musia požiadať Európsku komisiu o schválenie fúzie bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú ich ústredia. Schválenie fúzie závisí od podielu na trhu, ktorý by zlúčená spoločnosť mala v EÚ. Fúzie malých podnikov zvyčajne nie sú obmedzené.

Štátna pomoc

Právne predpisy EÚ vo všeobecnosti zakazujú štátnu pomoc (ktorá má rôzne podoby, ako napr. granty, odpustenie úrokov a daní, záruky na pôžičky), pretože môže niektoré podniky zvýhodniť voči konkurentom a narúšať tým hospodársku súťaž.

Štátna pomoc sa môže povoliť v týchto prípadoch:

 • podpora malých a stredných podnikov,
 • podpora podnikania,
 • výskum, vývoj a inovácie,
 • regionálny rozvoj,
 • rizikový kapitál,
 • vytváranie pracovných miest,
 • ochrana životného prostredia.

Európska komisia monitoruje tento druh podpory. Ak viete o štátnej pomoci, ktorá porušuje pravidlá, môžete ju oznámiť online.

Služba miestnej podpory podnikov

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network . Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Krajina

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo