Navigačný riadok

Aktualizované 27/09/2016

Aktualizované 27/09/2016

Pravidlá hospodárskej súťaže

EÚ má prísne pravidlá na ochranu slobodnej hospodárskej súťaže. Podľa týchto pravidiel sú určité postupy zakázané (pozri nižšie).

Pravidlá musíte dodržiavať bez ohľadu na to, aký veľký je váš podnik. Ak porušíte pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, môžete dostať pokutu až do výšky 10 % vášho ročného celosvetového obratu. V niektorých krajinách EÚ môžu jednotliví riadiaci pracovníci spoločností porušujúcich tieto pravidlá čeliť vážnym sankciám vrátane trestu odňatia slobody.

Pravidlá EÚ pre hospodársku súťaž platia priamo vo všetkých krajinách Únie - súdy vo vašej krajine ich budú presadzovať. Tieto pravidlá platia nielen pre podniky, ale aj pre všetky organizácie zapojené do hospodárskej činnosti (napr. obchodné združenia, priemyselné zoskupenia atď.).

Zákaz č. 1: nezákonné kontakty a dohody

Tieto dohody sú známe ako kartely. Sú zakázané, pretože obmedzujú hospodársku súťaž. Môžu mať mnoho foriem a ich predpokladom nie je oficiálne schválenie zo strany zúčastnených spoločností. Najbežnejším príkladom týchto postupov sú:

 • stanovovanie cien,
 • rozdelenie trhov,
 • dohoda o rozdelení zákazníkov,
 • dohoda o obmedzení výroby,
 • distribučné dohody medzi dodávateľmi a maloobchodnými predajcami, keď napríklad ceny účtované zákazníkom stanoví dodávateľ.

Akékoľvek dohody a výmena informácií medzi vami a vašimi konkurentmi, ktoré znižujú vašu strategickú neistotu na trhu (v súvislosti s vašimi výrobnými nákladmi, obratom, kapacitou, marketingovými plánmi atď.), sa môžu považovať za protisúťažné konanie.

Dokonca aj jednostranné sprístupnenie takýchto strategických informácií prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo počas stretnutia by sa mohlo považovať za porušenie pravidla.

Ak si chcete byť istý, že neporušujete pravidlá:

 • nestanovujte ceny alebo iné obchodné podmienky,
 • neobmedzujte výrobu,
 • nerozdeľujte si trhy,
 • nevymieňajte si strategické informácie o vašej spoločnosti.

Niektoré dohody nie sú zakázané, ak sú odôvodnené tým, že prinášajú prospech spotrebiteľom a hospodárstvu ako celku. Jedným z príkladov sú dohody o výskume a rozvoji a o prenose technológií. V týchto prípadoch sa uplatňujú nariadenia o skupinových výnimkách English .

Zákaz č. 2: zneužívanie dominantného postavenia

Ak má vaša spoločnosť značný podiel na trhu, má dominantné postavenie, musí osobitne dbať na to, aby:

 • nestanovila neprimerane vysoké ceny, ktoré by poškodzovali zákazníkov,
 • nestanovila nereálne nízke ceny, ktoré môžu vyradiť konkurentov z trhu,
 • nediskriminovala zákazníkov,
 • nevnucovala určité obchodné podmienky svojim obchodným partnerom.

Ako oznámiť protisúťažné správanie?

Ak sa stretnete s obchodnými praktikami, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž, môžete ich oznámiť. Ak je daná situácia špecifická a týka sa len krajiny alebo oblasti, v ktorej žijete, resp. ak nezahŕňa viac než tri ďalšie krajiny EÚ, skontaktujte sa s vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej sútaže.

Vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže:

Ak máte pochybnosti, môžete kontaktovať Európsku komisiu e-mailom na: comp-market-information@ec.europa.eu alebo napísať na adresu:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Brussels, Belgium

Ak sa domnievate, že vaša spoločnosť je zapojená do kartelu alebo iných činností obmedzujúcich hospodársku súťaž, mali by ste vedieť, že prvá spoločnosť, ktorá predloží dôkaz o karteli, môže získať úplné oslobodenie od pokút. (pozri program zhovievavosti English ).

Prvý kontakt s Európskou komisiou by sa mal uskutočniť faxom na +32 2 299 4585 alebo telefonicky na +32 2 298 4190 alebo +32 2 298 4191.

Fúzie

Spoločnosti s obratom nad určitú hranicu (celkový kombinovaný celosvetový obrat od 2,5 miliardy EUR), ktoré podnikajú v EÚ a majú v úmysle sa zlúčiť, musia požiadať Európsku komisiu o schválenie fúzie bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú ich ústredia. Schválenie fúzie závisí od podielu na trhu, ktorý by zlúčená spoločnosť mala v EÚ. Fúzie malých podnikov zvyčajne nie sú obmedzené.

Štátna pomoc

Právne predpisy EÚ vo všeobecnosti zakazujú štátnu pomoc (ktorá má rôzne podoby, ako napr. granty, odpustenie úrokov a daní, záruky na pôžičky), pretože môže niektoré podniky zvýhodniť voči konkurentom a narúšať tým hospodársku súťaž.

Štátna pomoc sa môže povoliť v týchto prípadoch:

 • podpora malých a stredných podnikov,
 • podpora podnikania,
 • výskum, vývoj a inovácie,
 • regionálny rozvoj,
 • rizikový kapitál,
 • vytváranie pracovných miest,
 • ochrana životného prostredia.

Európska komisia monitoruje tento druh podpory. Ak viete o štátnej pomoci, ktorá porušuje pravidlá, môžete ju oznámiť online.

Súvisiace odkazy

Verejné konzultácie

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo