Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 27/09/2016

Ostatnia aktualizacja 27/09/2016

Reguły konkurencji

W UE obowiązują ścisłe przepisy dotyczące ochrony wolnej konkurencji. Zgodnie nimi niektóre praktyki są zakazane (zobacz poniżej).

Niezależnie od wielkości wszystkie firmy muszą przestrzegać przepisów! Naruszający unijne reguły konkurencji mogą zostać ukarani grzywną w wysokości sięgającej nawet 10 proc. swoich rocznych światowych obrotów. W niektórych krajach UE szefom firm naruszających przepisy mogą grozić surowe sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Unijne reguły konkurencji stosowane są bezpośrednio we wszystkich krajach UE, a sądy krajowe dbają o to, by były one przestrzegane. Do zasad tych muszą stosować się nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą (takie jak stowarzyszenia handlowe, zrzeszenia branżowe itp.).

Zakaz nr 1: niezgodne z prawem kontakty i porozumienia

Tego rodzaju porozumienia nazywamy kartelami. Są one zabronione, ponieważ ograniczają konkurencję. Mogą przybierać różne formy i nie muszą być oficjalnie zatwierdzone przez przedsiębiorstwa będące stronami takiego porozumienia. Najczęstsze przykłady praktyk kartelowych to:

 • ustalanie cen
 • podział rynku
 • porozumienia w sprawie podziału klientów
 • porozumienia w sprawie ograniczania wielkości produkcji
 • porozumienia dystrybucyjne między dostawcami a sprzedawcami, na podstawie których, przykładowo, ceny oferowane klientom narzuca dostawca.

Wszelkie uzgodnienia lub wymiana informacji pomiędzy daną firmą a jej konkurentami, które zmniejszają strategiczną niepewność firmy na rynku (związaną z kosztami produkcji, wysokością obrotu, mocą produkcyjną, planami marketingowymi itp.) można uznać za zachowania antykonkurencyjne.

Nawet jednostronne ujawnianie tego rodzaju informacji strategicznych pocztą elektroniczną, telefonicznie lub podczas spotkań może być postrzegane jako naruszenie tej zasady.

Chcąc być pewnym przestrzegania prawa, nie wolno:

 • ustalać cen ani innych warunków wymiany handlowej
 • ograniczać produkcji
 • dzielić się udziałami w rynku
 • wymieniać informacji strategicznych dotyczących firmy.

Niektóre porozumienia nie są zakazane, jeśli można je uzasadnić jako korzystne z punktu widzenia konsumentów i całej gospodarki. Przykładowo, są to np. porozumienia dotyczące badań naukowych i rozwoju oraz transferu technologii. Takie przypadki objęte są przepisami rozporządzeń o wyłączeniach grupowych English .

Zakaz nr 2: nadużywanie pozycji dominującej

Jeśli dana firma ma duży udział w rynku, to posiada na tym rynku pozycję dominującą i musi być szczególnie ostrożna, unikając praktyk:

 • stosowania wygórowanych cen, co byłoby nadużywaniem swojej pozycji w stosunku do klientów
 • stosowania nierealistycznie niskich cen, co mogłoby służyć wyparciu konkurentów z rynku
 • dyskryminowania pewnych klientów
 • wymuszania na kontrahentach określonych warunków handlowych.

Jak zgłosić zachowanie antykonkurencyjne?

Jeśli spotkasz się z praktykami handlowymi, które mogą ograniczać konkurencję, możesz o tym powiadomić odpowiedni urząd. Jeżeli przypadek jest szczególny i ogranicza się do kraju lub obszaru, na którym zamieszkujesz, bądź też dotyczy nie więcej niż trzech innych krajów UE, najpierw skontaktuj się z krajowym organem ds. konkurencji.

Krajowy organ ds. konkurencji:

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy rzeczywiście masz do czynienia z praktykami antykonkurencyjnymi, możesz skontaktować się z Komisją Europejską pod adresem: comp-market-information@ec.europa.eu lub pisemnie, na adres:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Brussels/Bruxelles, Belgia/Belgique

Jeśli podejrzewasz, że Twoja firma uczestniczy w kartelu lub w innych działaniach ograniczających konkurencję, pamiętaj o tym, że pierwsze przedsiębiorstwo, które przedstawi dowody na istnienie kartelu, może otrzymać całkowite zwolnienie z kar! (zobacz: program lagodzenia kar English )

Pierwszy kontakt z Komisją Europejską można nawiązać, wysyłając faks na numer: +32 2 2994585 albo dzwoniąc pod numery telefonów: +32 2 2984190 lub +32 2 2984191.

Łączenie przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa, których obroty przekraczają pewne progi (począwszy od 2,5 mld euro łącznych światowych obrotów), które prowadzą działalność w UE iplanują połączenie, muszą zwrócić się do Komisji Europejskiej o zgodę - bez względu na to, gdzie znajduje się ich siedziba. Zatwierdzenie połączenia przedsiębiorstw będzie zależało od wielkości udziału w rynku, jaki będą mieć w UE połączone przedsiębiorstwa. Zasadniczo nie istnieją ograniczenia w odniesieniu do połączeń English między małymi przedsiębiorstwami.

Pomoc państwa

Przepisy UE na ogół zabraniają pomocy państwa (która przybiera różne formy, takie jak dotacje, dopłaty do oprocentowania, ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe), ponieważ stwarza ona ryzyko postawienia niektórych przedsiębiorstw w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do ich konkurentów, a tym samym powoduje zakłócenie konkurencji.

Pomoc państwa może być dopuszczona, jeśli dotyczy:

 • pomocy dla małych przedsiębiorstw
 • promowania przedsiębiorczości
 • badań, rozwoju i innowacji
 • rozwoju regionalnego
 • kapitału podwyższonego ryzyka
 • tworzenia miejsc pracy
 • lub ochrony środowiska.

Komisja Europejska nadzoruje tego rodzaju pomoc. Jeśli wiesz, że konkretny przypadek pomocy państwa narusza unijne przepisy, możesz zgłosić to online.

Informacje

Konsultacje publiczne

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady