Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 27/09/2016

Aġġornat 27/09/2016

Regoli dwar il-kompetizzjoni

L-UE għandha regoli stretti li jipproteġu l-kompetizzjoni ħielsa. Skont dawn ir-regoli, ċerti prattiki huma pprojbiti (ara hawn taħt).

Hu x'inhu d-daqs tan-negozju tiegħek, għandek tirrispetta r-regoli! Jekk tikser ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE, tista' tispiċċa mmultat sa 10% tal-fatturat globali annwali tiegħek. F'xi pajjiżi tal-UE, maniġers individwali ta' impriżi li jiksru r-regoli jistgħu jiffaċċjaw penali serji, inkluż il-ħabs.

Ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE japplikaw direttament fil-pajjiżi kollha tal-UE - il-qrati f'pajjiżek se jimxu magħhom Dawn ir-regoli japplikaw mhux biss għan-negozji iżda għall-organizzazzjonijiet kollha involuti f'attività ekonomika (bħall-assoċjazzjonijiet tan-negozju, ir-raggruppamenti industrijali, eċċ).

Projbizzjoni 1: kuntatti u ftehimiet illegali

Dawn il-ftehimiet huma magħrufa bħala kartelli. Huma projbiti minħabba li jirrestrinġu l-kompetizzjoni. Dawn jistgħu jieħdu bosta suriet, u m'hemmx għalfejn ikunu approvati uffiċjalment mill-kumpaniji involuti. L-aktar eżempji komuni ta' dawn il-prattiki huma:

 • L-iffissar tal-prezzijiet
 • Il-qsim tas-suq
 • Ftehim dwar l-allokazzjoni tal-konsumaturi
 • Ftehim dwar limitazzjoni tal-produzzjoni
 • Ftehimiet ta' distribuzzjoni bejn il-fornituri u l-bejjiegħa fejn, pereżempju, il-prezz mitlub lill-konsumaturi huwa impost mill-fornitur

Il-ftehimiet kollha u l-iskambji ta' informazzjoni bejnek u l-kompetituri tiegħek li jnaqqsu l-inċertezza strateġika fis-suq tiegħek (dwar l-ispejjeż tal-produzzjoni tiegħek, il-fatturat, il-kapaċità, il-pjani ta' kummerċjalizzazzjoni, eċċ.) jistgħu jitqiesu bħala antikompetittivi.

Anki l-iżvelar ta' din it-tip ta' informazzjoni strateġika b'mod unilaterali permezz tal-posta elettronika, it-telefown jew laqgħat jista' jitqies bħala ksur ta' din ir-regola.

Biex tkun fiż-żgur:

 • Tiffissax il-prezzijiet jew kundizzjonijiet kummerċjali oħrajn
 • Tillimitax il-produzzjoni
 • Taqsamx is-swieq
 • Tiskambjax informazzjoni strateġika dwar il-kumpanija tiegħek

Xi ftehimiet mhumiex ipprojbiti - jekk ikunu jistgħu jiġu ġġustifikati bħala ta' benefiċċju għall-konsumatur u l-ekonomija b'mod ġenerali. Eżempju wieħed huwa ftehim dwar ir-riċerka u l-iżvilupp u t-trasferiment tat-teknoloġija. Dawn il-każijiet huma koperti bir- Regolamenti dwar l-Eżenzjonijiet ta' Kategorija English .

Projbizzjoni 2: abbuż minn pożizzjoni dominanti

Jekk il-kumpanija tiegħek għandha sehem kbir fis-suq , għandha pożizzjoni dominanti u għandek toqgħod attent li:

 • ma tiċċarġjax prezzijiet għoljin iżżejjed li jistgħu jisfruttaw il-konsumaturi
 • ma tiċċarġjax prezzijiet baxxi li ma jirrappreżentawx ir-realtà li jistgħu jitfgħu lill-kompetituri barra mis-suq
 • ma tiddiskriminax bejn il-konsumaturi
 • ma tinfurzax ċerti kundizzjonijiet ta' kummerċ lin-negozji sieħba miegħek.

Kif tirrapporta mġiba antikompetittiva?

Jekk tiltaqa' ma' prattiki ta' negozju li jistgħu jirrestrinġu l-kompetizzjoni, tista' tirraportahom. Jekk is-sitwazzjoni hi speċifika u limitata għall-pajjiż jew iż-żona fejn tgħix, jew ma tinvolvix aktar minn 3 pajjiżi oħra tal-UE, ibda billi tikkuntattja l-awtorità tal-kompetizzjoni nazzjonali tiegħek.

Awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni:

Jekk m'intix ċert dwar il-problema, tista' tikkuntattja lill-Kummissjoni Ewropea fuq: comp-market-information@ec.europa.eu jew tikteb lil:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Brussels, Belgium

Jekk taħseb li l-kumpanija tiegħek hi involuta f'kartell jew attività oħra li tirrestrinġi l-kompetizzjoni, għandek tkun taf li l-ewwel kumpanija li tibgħat evidenza ta' kartell tista' tirċievi immunità totali mill-multi! (ara l-programm ta' klemenza English ).

Il-kuntatt inizjali mal-Kummissjoni Ewropea għandu jsir bil-faks fuq +32 2 2994585 jew bit-telefown fuq +32 2  2984190 or +32 2 2984191.

Fużjonijiet

Il-kumpaniji b'fatturat ta' aktar minn ċerti limiti (li jibdew minn €2.5 biljun tal-valur tal-bejgħ dinji totali kkombinat) li jagħmlu negozju fl-UE u jixtiequ jingħaqdu f'fużjoni għandhom jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea għall-approvazzjoni - irrispettivament minn fejn jinsabu l-kwartieri ġenerali tagħhom. L-approvazzjoni tal-fużjoni tiddependi fuq is-sehem tas-suq li l-kumpanija li tingħaqad f'fużjoni jkollha fl-UE. Il-fużjonijiet bejn in-negozji ż-żgħar ġeneralment ma jiġux ristretti.

Għajnuna mill-Istat

Ir-regoli tal-UE ġeneralment jipprojbixxu l-għajnuna mill-Istat (li tieħu diversi forom bħal għotjiet, interessi jew ħelsien mit-taxxa, garanziji għal xi self) minħabba li din tirriskja li tpoġġi ċerti negozji f'pożizzjoni vantaġġjuża fuq il-kompetituri tagħhom, u għaldaqstant ikun hemm xkiel fil-kompetizzjoni.

L-għajnuna mill-Istat għandha mnejn tkun permessa fil-każijiet li ġejjin:

 • għajnuna għan-negozji ż-żgħar
 • promozzjoni tal-intraprenditorija
 • riċerka, żvilupp u innovazzjoni
 • żvilupp reġjonali
 • kapital ta' riskju
 • ħolqien tax-xogħol
 • il-ħarsien tal-ambjent.

Il-Kummissjoni Ewropea tissorvelja dan it-tip ta' appoġġ. Jekk int taf dwar għajnuna mill-Istat li tikser ir-regoli, tista' tagħmel rapport onlajn.

Referenzi

Konsultazzjonijiet pubbliċi

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri