Naršymo kelias

Atnaujinta 27/09/2016

Atnaujinta 27/09/2016

Konkurencijos taisyklės

ES taikomos griežtos taisyklės, kuriomis apsaugoma laisva konkurencija. Jomis draudžiama tam tikra veikla (žr. toliau).

Nesvarbu, ar jūsų įmonė didelė, ar maža, turite laikytis ES konkurencijos taisyklių. Jei jas pažeisite, jums gali tekti sumokėti baudą - net 10 % jūsų metinės pasaulinės apyvartos. Kai kuriose ES šalyse konkurencijos taisyklių nesilaikančių įmonių vadovams gali būti taikomos rimtos bausmės - gresia netgi kalėjimas.

ES konkurencijos taisyklės tiesiogiai taikomos visose ES šalyse. Jūsų šalies teismai užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Šios taisyklės taikomos ne tik įmonėms. Jų turi laikytis visos ekonominę veiklą vykdančios organizacijos (pvz., prekybos asociacijos, pramonės grupės ir t. t.).

Pirmas draudimas - palaikyti neteisėtus ryšius ir sudaryti neteisėtus susitarimus

Tokie susitarimai yra vadinami karteliais. Jie draudžiami, nes riboja konkurenciją. Karteliai gali būti įvairių rūšių, ir jiems priklausančios bendrovės neturi jų oficialiai patvirtinti. Dažniausiai pasitaiko tokie karteliniai susitarimai:

 • kainų nustatymo;
 • rinkos pasidalijimo;
 • pasidalijimo klientais;
 • gamybos ribojimo;
 • platinimo susitarimai tarp tiekėjų ir perpardavinėtojų, kuriais, pavyzdžiui, tiekėjai nustato vartotojams taikomas kainas.

Visi jūsų ir jūsų konkurentų tarpusavio susitarimai ir informacijos mainai, dėl kurių mažėja jūsų strateginis netikrumas rinkoje (pvz., dėl gamybos sąnaudų, apyvartos, pajėgumų, rinkodaros planų), gali būti laikomi antikonkurenciniais.

Konkurencijos taisyklių pažeidimu gali būti laikomas netgi vienašališkas tokios strateginės informacijos atskleidimas paštu, telefonu ar per susirinkimus.

Kad tikrai nepažeistumėte konkurencijos teisės:

 • nesitarkite dėl kainų arba kitų prekybos sąlygų;
 • neribokite gamybos;
 • nesidalykite rinkomis;
 • nesikeiskite strategine informacija apie savo bendrovę.

Kai kurie susitarimai nėra draudžiami, jei jie yra naudingi vartotojams ir visai ekonomikai. Vienas iš pavyzdžių - susitarimai dėl mokslinių tyrimų ir plėtros bei technologijų perdavimo. Tokiais atvejais taikomi Bendrosios išimties reglamentai English .

Antras draudimas - piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi

Jei jūsų bendrovei priklauso didelė rinkos dalis, ji užima dominuojančią padėtį. Todėl ji turi būti itin atidi ir:

 • nenustatyti nepagrįstai didelių kainų, kad vartotojai nebūtų išnaudojami;
 • nenustatyti nepaprastai mažų kainų, dėl kurių iš rinkos gali būti išstumti konkurentai;
 • nediskriminuoti klientų;
 • verslo partneriams netaikyti priverstinių prekybos sąlygų.

Kaip pranešti apie antikonkurencinį elgesį?

Jei susiduriate su verslo praktika, kuria galėtų būti ribojama konkurencija, galite apie ją pranešti. Jei ši veikla vykdoma tik jūsų gyvenamoje šalyje, vietovėje arba jei joje dalyvauja ne daugiau kaip 3 kitos ES šalys, pirmiausia susisiekite su savo nacionaline konkurencijos institucija.

Nacionalinė konkurencijos institucija:

Jei abejojate, galite kreiptis į Europos Komisiją e. paštu comp-market-information@ec.europa.eu arba rašyti adresu:

European Commission Directorate-General for Trade
Antitrust Registry
B-1049 Bruxelles, Belgique

Jei manote, kad jūsų bendrovė dalyvauja karteliniame susitarime arba kitoje veikloje, kuria ribojama konkurencija, atminkite, kad bendrovei, kuri pirmoji pateikia įrodymų apie kartelį, gali būti visai neskiriama bauda (žr. baudų neskyrimo arba jų sumažinimo programą English ).

Pirmiausia reikėtų susisiekti su Europos Komisija faksu +32 2 299 45 85 arba telefono numeriais +32 2 298 41 90 ir +32 2 298 41 91.

Bendrovių susijungimas

Tam tikro dydžio bendrovės (kurių bendra pasaulinė apyvarta yra 2,5 mlrd. ir daugiau eurų), kurios užsiima verslu ES ir nori susijungti, privalo prašyti Europos Komisijos sutikimo, nepriklausomai nuo jų pagrindinių buveinių buvimo vietos. Ar bendrovių susijungimui bus pritarta, priklausys nuo ES rinkos dalies, kurią užimtų susijungusios bendrovės. Paprastai mažųjų įmonių susijungimas neribojamas.

Valstybės pagalba

Pagal ES taisykles valstybės pagalba (dotacijos, palūkanos ir mokesčių lengvatos, paskolų garantijos ir kitų rūšių pagalba) paprastai draudžiama, nes dėl jos tam tikros įmonės gali atsidurti palankesnėje padėtyje nei jų konkurentės ir taip gali būti iškraipoma konkurencija.

Valstybės pagalbą gali būti leidžiama teikti siekiant:

 • padėti mažosioms įmonėms;
 • skatinti verslumą;
 • remti mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas;
 • remti regionų vystymąsi;
 • remti rizikos kapitalą;
 • skatinti darbo vietų kūrimą;
 • saugoti aplinką.

Tokio pobūdžio paramą stebi Europos Komisija. Jei žinote apie valstybės pagalbą, kuria pažeidžiamos taisyklės, praneškite apie tai internetu.

Daugiau informacijos

Viešosios konsultacijos

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

TaipNe

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.

Pagalba