Navigatsioonitee

Ajakohastatud 27/09/2016

Ajakohastatud 27/09/2016

Konkurentsieeskirjad

ELis kehtivad ranged eeskirjad vaba konkurentsi kaitsmiseks. Asjaomaste eeskirjade kohaselt on teatav tegevus keelatud (vt allpool).

Sõltumata oma ettevõtte suurusest, peate järgima eeskirju! Kui rikute ELi konkurentsieeskirju, võite saada trahvi kuni 10% ulatuses oma iga-aastasest ülemaailmsest käibest. Teatavates ELi liikmesriikides võidakse eeskirju rikkunud ettevõtete juhtidele määrata karme karistusi, sealhulgas ka vangistust.

ELi konkurentsieeskirju kohaldatakse otseselt kõigis ELi liikmesriikides - teie riigi kohtud tagavad nende järgimise. Asjaomaseid eeskirju ei kohaldata mitte üksnes ettevõtjate, vaid ka kõigi majandustegevusega seotud organisatsioonide (nt kutseühingud, tööstuslikud rühmitused jne) suhtes.

Esimene keeld: ebaseaduslikud kontaktid ja kokkulepped

Selliseid kokkuleppeid nimetatakse kartellideks. Need on keelatud, sest nad piiravad konkurentsi. Kartellid võivad esineda mitmel kujul ning nendesse kaasatud ettevõtjad ei pea neid ametlikult heaks kiitma. Sellise tegevuse enimlevinud vormid on järgmised:

 • hinnakokkulepped;
 • turu jagamine;
 • klientide jagamist käsitlevad kokkulepped;
 • tootmispiirangute alased kokkulepped;
 • tarnijate ja edasimüüjate vahelised turustuskokkulepped, mille puhul näiteks määrab klientidelt küsitava hinna tarnija.

Kõiki kokkuleppeid ja kogu teabevahetust teie ning teie konkurentide vahel, mis vähendavad teie strateegilist ebakindlust turul (seoses teie tootmiskulude, käibe, tootmisvõime, turustusplaanidega jne), võidakse käsitada konkurentsivastastena.

Isegi sellise strateegilise teabe ühepoolset avaldamist posti või telefoni teel või kohtumiste raames võidakse käsitada asjaomaste eeskirjade rikkumisena.

Selleks, et rikkumisi vältida, hoiduge:

 • hinnakartellidest ning muudest kauplemistingimuste alastest kokkulepetest;
 • tootmispiirangutest;
 • turu jagamisest;
 • oma ettevõtet käsitleva strateegilise teabe vahetamisest.

Mõned kokkulepped ei ole keelatud - kui need on õigustatud ning toovad kasu tarbijatele ja majandusele tervikuna. Üheks näiteks on teadus- ja arendustegevuse ning tehnosiirdega seotud kokkulepped. Asjaomastel juhtudel kohaldatakse grupierandi määrusi English .

Teine keeld: turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

Kui teie ettevõtte turuosa on suur, nimetatakse seda turgu valitsevaks seisundiks. Sellisel juhul peaksite kandma eriti hoolt selle eest, et te ei:

 • küsiks põhjendamatult kõrget hinda, millega võidakse tarbijaid ära kasutada;
 • küsiks ebareaalselt madalat hinda, mis võib sundida konkurente turult lahkuma;
 • diskrimineeriks kliente;
 • sunniks oma äripartneritele peale teatavaid kauplemistingimusi.

Kuidas konkurentsivastasest käitumisest teada anda?

Konkurentsi piiravate äritavadega kokku puutudes võite nendest teada anda. Kui tegemist on olukorraga, mis piirdub teie elukohaks oleva riigi või piirkonnaga või ei hõlma rohkem kui 3 teist ELi liikmesriiki, võtke kõigepealt ühendust oma riigi konkurentsiasutusega.

Riiklik konkurentsiasutus:

Kui te ei ole kindel probleemi olemuses, võite võtta ühendust Euroopa Komisjoniga järgmise e-posti aadressi vahendusel: comp-market-information@ec.europa.eu või kirjutada postiaadressil:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Brussels, Belgium

Kui arvate, et teie ettevõte on osaline hinnakartellis või mõnes muus konkurentsi piiravas tegevuses, peaksite teadma, et esimene hinnakartelli kohta tõendusmaterjali esitav ettevõte võidakse trahvidest täielikult vabastada! (vt leebem kohtlemine English ).

Esimene kontakt Euroopa Komisjoniga peab toimuma faksi (+32 2 2994585) või telefoni (+32 2 2984190 või +32 2 2984191) teel.

Ühinemised

Ettevõtjad, mille käive ületab teatud piirmäära (aastakäive kogu maailmas enam kui 2,5 miljardit eurot) ning mis tegelevad ELis ettevõtlusega ning soovivad ühineda, peavad taotlema Euroopa Komisjoni heakskiitu, sõltumata sellest, kus nende peakontor asub. Ühinemise heakskiitmine sõltub turuosast, mille ühinenud ettevõte ELis saab. Väikeste ettevõtete vaheliste ühinemiste puhul piirangud üldjuhul puuduvad.

Riigiabi

Üldiselt on riigiabi (mis võib esineda näiteks toetuste, intressi- ja maksuvabastuste või laenutagatiste vormis) ELi eeskirjade alusel keelatud, sest selle abil võidakse anda teatavatele ettevõtetele nende konkurentide ees eeliseid, moonutades seeläbi konkurentsi.

Riigiabi võidakse lubada järgmistel juhtudel:

 • väikeettevõtjatele antava abi puhul;
 • ettevõtluse edendamiseks;
 • teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni jaoks;
 • regionaalarenguks;
 • riskikapitali jaoks;
 • töökohtade loomiseks;
 • keskkonna kaitsmiseks.

Euroopa Komisjon jälgib sellise abi andmist. Kui olete teadlik konkreetsest juhtumist, mille puhul riigiabi andmisel rikutakse eeskirju, võite sellest veebipõhiselt teada anda.

Viited

Avalikud arutelud

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded