Navigācijas ceļš

Atjaunināts 08/2015

Atjaunināts 08/2015

Plaša patēriņa preču garantijas


Kopīgot 
		Kopīgot vietnē Facebook
	
		Kopīgot vietnē Twitter
	
		Kopīgot vietnē google+
	
		Kopīgot vietnē linkedIn

Tirgotāja un klienta attiecības nebeidzas līdz ar ražojuma iegādi. Pat pēc piegādes pārdevējam ir zināma atbildība, ja izrādās attiecīgajam ražojumam ir defekts.

Ražotājs vai importētājs ir atbildīgs par kaitējumu, kuru izraisījis viņa ražojuma defekts.

Kas ir “defektīvs” ražojums?

Klients var prasīt kompensāciju, ja ražojums:

 • neatbilst tirgotāja sniegtajam aprakstam vai ja tā īpašības neatbilst paraugam, kuru viņam uzrādīja;
 • nav piemērots izmantojumam, kuram paredzēti šī veida ražojumi vai pēc kura lūkojis klients (ja vien pārdevējs akceptējis klienta nosacījumus);
 • ja tam nav to īpašību, kādas parasti piemīt tāda paša veida ražojumiem, un līdz ar to tam nav arī attiecīgā snieguma un tas nav izmantojams tā, kā ierasts izmantot šī veida ražojumus; 
 • ja tirgotājs to nepareizi uzstādījis vai ja klients pats to nepareizi uzstādījis kļūdainas uzstādīšanas instrukcijas dēļ.

Tirgotājam ir saistoši publiskie paziņojumi, kurus viņš ir pievienojis ražojumam (jo īpaši reklāmā vai marķējumā).

 

Ja esat informējis savu klientu, ka pārdodamais ražojums ir ar defektiem, klients nevar no jums prasīt kompensāciju.

Kādi ir klientam pieejamie kompensācijas veidi?

Klients var prasīt:

 • ražojuma remontu;
 • ražojuma aizstāšanu;
 • cenas samazinājumu;
 • līguma anulēšanu un samaksātās naudas atlīdzinājumu.

Pirmām kārtām viņš var prasīt, lai ražojumu salabo vai nomaina. Jebkāds remonts vai nomaiņa jāveic, īpaši nevilcinoties (šim nolūkam atvēlētajam laikam jābūt pamatotam un pieņemam) un neradot būtiskas neērtības klientam.

Ja tas nav iespējams, klients var prasīt cenas samazinājumu vai visas samaksātās naudas atlīdzinājumu. Pārdevuma līgumu nevar anulēt, ja defekts ir niecīgs (piemēram, ieskrāpēta kompaktdiska kārbiņa).

Risinājumam, kuru piedāvā tirgotājs, ir jābūt bezmaksas. Tam jāietver pasta izmaksas, darbaspēka un materiālu izmaksas.

Termiņi

Tirgotājam ir atbildība 2 gadus no ražojuma piegādes dienas.

Klientiem ir 2 mēneši laika, lai informētu tirgotāju par defektu.

Ja problēma konstatēta 6 mēnešu laikā pēc piegādes, uzskata, ka ražojums bijis ar defektu piegādes brīdī.

Ja runa ir par lietotiem ražojumiem, pārdevējs var vienoties ar klientu un noteikt vismaz 2 gadu garantijas laiku, bet ne mazāku par vienu gadu.

Komerciālās garantijas

Pārdevējs var arī dot klientiem papildu garantijas, bet tas nav obligāti, un nekādi neietekmē viņu pamattiesības remonta, aizstāšanas, cenas samazinājuma, samaksātās naudas atlīdzinājuma un termiņu jautājumā. Pārdevējs nedrīkst maldināt klientu par viņa likumiskajām tiesībām.

Ko darīt, ja esat izplatītājs, bet vainīgs ir ražotājs?

Ja klients atdod atpakaļ defektīvu ražojumu, arī jums attiecībā pret ražotāju ir zināmas tiesības. Ja defekts ir radies kādas ražošanas problēmas rezultātā, varat no ražotāja prasīt kompensāciju tāpat kā klients to prasījis no jums.

Pārdevēja atbildība defektīvu ražojumu gadījumā

Pārdevējam ir atbildība tad, ja viņa preces ir ar defektu. Viņam ir nopietnas problēmas, ja ražojums nodara klientam kaitējumu (iestājas nāve, tiek iegūti miesas bojājumi, tiek nodarīti būtiski personīgās mantas bojājumi u.tml.).

Pārdevējam tāpēc jāuzmanās:

 • izgatavojot galaproduktu;
 • izgatavojot detaļas, ko izmantos citā ražojumā;
 • importējot Eiropas Savienībā ražojumu tālākai pārdošanai.

Ja atbildība par ražojuma drošumu ir vairākiem uzņēmumiem, cietusī persona var par jebkuru no tiem iesniegt prasību tiesā.

Noteikumi par atbildību attiecas arī uz elektroprecēm un lauksaimniecības produktiem. Pārdošanas līgumā nedrīkst iekļaut noteikumus, kas mazina pārdevēja atbildību par defektīvu preci.

Kā cietusī persona var prasīt kompensāciju?

Lai varētu prasīt kompensāciju, cietušajai personai ir jāpierāda:

 • ka nodarīts kaitējums;
 • ka precei ir defekts;
 • ka defekts un kaitējums ir savstarpēji saistīti.

Kādos gadījumos pārdevējam nav jāuzņemas atbildība?

Pārdevējam nav jāuzņemas atbildība, ja viņš pierāda:

 • ka nav pārdevis attiecīgo ražojumu;
 • ka ražojums nav izgatavots pārdošanai;
 • ka defekta, kas izraisījis kaitējumu, nebija brīdī, kad ražojums tika laists tirgū;
 • ka defekts radies tikai tāpēc, nav ievērotas ražojumam noteiktās obligātās tehniskās prasības;
 • ka, ņemot vērā jaunākos zinātniskos un tehniskos standartus, neviens nevarēja paredzēt defektu ražojuma pārdošanas brīdī;
 • ka viņš pārdevis tikai vienu no ražojuma komponentēm un ka defekts radies galaprodukta izgatavošanas procesā.

Cietusī personai var prasīt kompensāciju 3 gadu laikā no dienas, kad tā konstatē kaitējumu.

Kad pagājuši 10 gadus kopš preces laišanas tirgū, pārdevējam vairs nav jāuzņemas atbildība par tās izraisītu kaitējumu (ja vien šo 10 gadu laikā kāds nav no attiecīgā pārdevēja pieprasījis kompensāciju).

Bīstamu preču meklēšana datubāzē RAPEX

ES valsts iestādes var iejaukties (atsaucot ražojumus no tirgus vai aizliedzot to tirdzniecību), ja ražojumi nopietni apdraud patērētāju veselību vai drošību. Arī ražotāji var atsaukt no tirgus savus ražojumus. Attiecīgās darbības vienmēr reģistrē datubāzē RAPEX English . Šajā datubāzē nav ziņu pasākumiem, ko veic saistībā ar lauksaimniecības produktiem, zālēm un medicīnas ierīcēm.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Valsts

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čehijas Republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dānija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Itālija

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Nieuwegein

Norvēģija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Prešov

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vācija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Zviedrija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms