Navigačný riadok

Aktualizované 01/2016

Aktualizované 01/2016

Nekalé zmluvné podmienky

Nekalé podmienky v kúpnych zmluvách sú neplatné aj vtedy, ak zákazník zmluvu podpíše. Ustanovenia a podmienky, ktoré neboli individuálne dohodnuté, sa považujú za nekalé, ak neprimerane zvýhodňujú predávajúceho, pokiaľ ide o jeho práva a povinnosti.

Všetky zmluvné podmienky pripravené vopred (bežná prax v štandardných zmluvách) sa považujú za podmienky, ktoré neboli individuálne dohodnuté.

Zmluvy musia byť napísané zrozumiteľne. Ak existuje pochybnosť o význame určitého ustanovenia, platí výklad, ktorý je pre zákazníka najvýhodnejší.

V prípade sporu medzi vami a vaším zákazníkom o tom, či je alebo nie je podmienka nekalá, sa zohľadnia tieto skutočnosti:

  • charakter výrobku alebo služby;
  • okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavretá.

Cena nebude spochybnená, ak bola v zmluve uvedená zrozumiteľne.

V prípade sporu medzi vami a vaším zákazníkom o tom, či bolo štandardné ustanovenie dohodnuté individuálne, je dôkazné bremeno na vás.

Príklady nekalých podmienok

Akékoľvek podmienky, ktoré umožňujú:

  • aby ste si ponechali už zaplatené sumy v prípade, že sa zákazník rozhodne zmluvu neuzatvoriť alebo ju nerealizovať (okrem prípadov, keď má zákazník zodpovedajúce právo na náhradu, ak ste sa rozhodli od zmluvy odstúpiť);
  • zánik zmluvy bez uvedenia dôvodu (okrem prípadov, keď má váš zákazník rovnaké právo);
  • stanoviť konečnú cenu vášho výrobku až pri jeho prevzatí bez toho, aby váš zákazník mohol od zmluvy odstúpiť, ak konečnú cenu považuje za neprimerane vysokú;
  • previesť vaše práva a povinnosti na inú osobu, ak to môže viesť k zníženiu záruk vo vzťahu k zákazníkovi bez jeho súhlasu.

Súvisiace odkazy

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo