Navigacijski put

Ažurirano 01/2016

Ažurirano 01/2016

Nepošteni uvjeti ugovora

Nepošteni uvjeti ugovora o prodaji su nevažeći čak i ako je kupac potpisao ugovor. Uvjeti o kojima se nije pojedinačno pregovaralo se mogu smatrati nepoštenima ako su nesrazmjerno povoljniji - u smislu prava i obveza - za prodavača.

Za sve se uvjete sastavljene unaprijed - što je uobičajena praksa u standardnim ugovorima - smatra kako o njima nije pojedinačno pregovarano.

Ugovori moraju biti napisani jednostavnim jezikom. U slučajevima gdje je značenje nekog uvjeta nejasno, uzima se u obzir samo tumačenje najpovoljnije za kupca.

U slučaju neslaganja između vas i kupca o tome je li neki uvjet pošten ili ne, uzimaju se u obzir sljedeći čimbenici:

  • vrsta proizvoda ili usluge
  • okolnosti pod kojima je potpisan ugovor.

Cijena se ne osporava, pod uvjetom da je u ugovoru navedena jednostavnim jezikom.

U slučaju neslaganja između vas i kupca o tome je li o nekom standardnom uvjetu pojedinačno pregovarano, teret dokazivanja pada na vas.

Primjeri nepoštenih uvjeta

Svi uvjeti koji vas ovlašćuju:

  • zadržati već uplaćene iznose u slučaju da vaš kupac odluči ne zaključiti ili ne izvršiti ugovor (osim ako kupac ima odgovarajuće pravo na naknadu ako odlučite otkazati ugovor)
  • raskinuti ugovor bez razloga (osim ako vaš kupac ima jednako pravo)
  • odrediti konačnu cijenu vašeg proizvoda po isporuci, bez ostavljanja mogućnosti kupcu da otkaže iako smatra da je konačna cijena previsoka
  • prenijeti svoja prava i obveze na treću stranku ako takav postupak može smanjiti jamstva prema kupcu bez njihovog pristanka.

Upućivanja

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Vaša će poruka biti poslana partneru za potporu iz Europske poduzetničke mreže. Kako biste pomogli savjetniku da točno i brzo odgovori u okviru ove besplatne usluge, navedite što više informacija.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Vaša će poruka biti poslana partneru za potporu iz Europske poduzetničke mreže. Kako biste pomogli savjetniku da točno i brzo odgovori u okviru ove besplatne usluge, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.

Pomoć i savjeti