Navigointipolku

Päivitetty 22/12/2016

Kohtuuttomat sopimusehdot

EU-lainsäädännössä asetetaan tiettyjä avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta koskevia vaatimuksia elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisille sopimuksille.

Kuluttajamyyntiä koskevat sopimusehdot

Jäljempänä esitetyt tiedot koskevat vain myyntiä yksityisille kuluttajille. Ne eivät koske toisille yrityksille tapahtuvaa myyntiä.

EU-sääntöjä sovelletaan ennakolta muotoiltuihin vakiosopimuksiin ja kaikkiin sopimusehtoihin, joita eiole yksilöllisesti erikseen neuvoteltu kuluttajan kanssa. Sekä sopimuksen pääkohde että hinta-laatusuhteeseen liittyvät seikat jäävät soveltamisalan ulkopuolelle.

Jos yrittäjä aikoo vedota siihen, että sopimus on neuvoteltu erikseen, yrittäjän on kyettävä todistamaan se.

Sopimusten on oltava kohtuullisia

Liiketoiminnassa käytettyjen vakiosopimusehtojen on oltava kohtuullisia ja oikeudenmukaisia, olivat ne sitten yleisten toimitusehtojen nimellä tai osa yksityiskohtaisempaa sopimusta.

EU-lainsäädännössä mukaan vakiosopimusehdot eivät saa

  • olla hyvän tavan vastaisia
  • asettaa kuluttajaa sopimusehtojen ja -velvoitteiden osalta heikompaan asemaankuin tuotteen tai palvelun toimittavaa elinkeinonharjoittajaa.

Elinkeinonharjoittajan on toimittava vilpittömässä mielessä, otettava huomioon kuluttajien oikeutetut edut ja toimittava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Kohtuuttomat sopimusehdot eivät ole sitovia

Jos jotkin sopimuksen ehdot ovat kohtuuttomia, ne eivät sido kuluttajaa, eikä elinkeinonharjoittaja voi vedota niihin, vaikka kuluttaja olisikin allekirjoittanut sopimuksen.

Mikäli kohtuuton ehto ei ole olennainen osa sopimusta, sopimuksen muut osat ovat edelleen sitovia sekä kuluttajan että elinkeinonharjoittajan kannalta. Kohtuuton ehto ei ole sitova.

Sopimusten on oltava selkeitä

Sopimusehdot on laadittava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Kuluttajan on voitava myös ymmärtää ehtojen taloudelliset seuraukset.

 

Epäselvät tapaukset on tulkittava kuluttajan kannalta suotuisimmalla tavalla.

Esimerkkejä mahdollisesti kohtuuttomista sopimusehdoista

EU-sääntöjen mukaan sopimusehtojen yleiset vaatimukset eivät saa olla hyvän tavan vastaisia ja osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava tasapainossa. Säännöissä on myös luettelo sopimusehdoista, joita voidaan pitää kohtuuttomina.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tilanteista, joissa sopimusehdot voivat EU-sääntöjen mukaan olla kohtuuttomina.

 

1. Elinkeinonharjoittajan oikeudellisen vastuun rajoittaminen, jos kuluttaja kuolee tai loukkaantuu

Ehdot, joilla elinkeinonharjoittajan vastuu suljetaan pois tai sitä rajoitetaan, jos kuluttaja kuolee tai loukkaantuu elinkeinonharjoittajan toimien seurauksena.

2. Korvaukset, jos elinkeinonharjoittaja ei toimita tuotetta tai palvelua

Ehdot, jotka epäasianmukaisella tavalla sulkevat pois tai rajoittavat kuluttajan oikeutta saada korvausta, jos elinkeinonharjoittaja ei huolehdi omista sopimusvelvoitteistaan.

3. Sopimuksen sitovuus pelkästään kuluttajan osalta

Ehdot, joiden perusteella sopimus on kuluttajan osalta sitova mutta elinkeinonharjoittaja voi halutessaan jättää tuotteen tai palvelun toimittamatta.

4. Yksipuolinen korvaus peruutuksesta

Ehdot, joiden mukaan elinkeinonharjoittaja voi pitää ennakkomaksut, jos kuluttaja purkaa sopimuksen, mutta kuluttaja ei saa vastaavaa korvausta jos elinkeinonharjoittaja purkaa sopimuksen.

5. Suhteettomat korvaukset

Ehdot, joiden perusteella kuluttajalta vaaditaan suhteettoman suuria korvauksia, jos hän ei täytä sopimusvelvollisuuksiaan.

6. Yksipuolinen peruuttaminen

Ehdot, joiden mukaan elinkeinonharjoittaja voi yksipuolisesti purkaa sopimuksen, mutta kuluttajalla ei ole samaa oikeutta.

7. Peruuttaminen lyhyellä varoitusajalla

Ehdot, joiden mukaan elinkeinonharjoittajalla on oikeus purkaa määräämättömäksi ajaksi tehty sopimus lyhyellä varoitusajalla (lukuun ottamatta tapauksia, joissa se on ehdottoman perusteltua).

8. Määräaikaisten sopimusten voimassaolon pidentäminen automaattisesti

Ehdot, joiden mukaan kuluttajan on ilmoitettava aikomuksestaan purkaa sopimus, mutta määräaika on kohtuuttoman varhainen.

9. Kätketyt ehdot

Ehdot, jotka sitovat kuluttajaa, vaikka tämä ei ole voinut helposti perehtyä niihin ennen sopimuksen allekirjoittamista.

10. Sopimusehtojen yksipuoliset muutokset

Ehdot, joiden avulla elinkeinonharjoittaja voi muuttaa sopimusta yksipuolisesti ilman pätevää syytä.

11. Yksipuoliset muutokset tuotteeseen tai palveluun

Ehdot, joiden avulla elinkeinonharjoittaja voi tehdä muutoksia tuotteeseen tai palveluun yksipuolisesti ja ilman pätevää syytä.

12. Hinnan muutokset

Ehdot, joiden mukaan elinkeinonharjoittaja voi luovutushetkellä määrätä tavaroiden tai tuotteiden lopullisen hinnan tai korottaa sitä alkuperäistä hintaa huomattavasti korkeammaksi ilman että kuluttaja voi peruuttaa sopimusta.

13. Sopimuksen yksipuolinen tulkinta

Ehdot, joiden mukaan vain elinkeinonharjoittajalla on oikeus tulkita sopimuksen ehtoja ja määrittää, ovatko toimitetut tavarat tai tuotteet niiden mukaisia.

14. Työntekijöiden antamien sitoumusten noudattamatta jättäminen

Ehdot, joiden perusteella elinkeinonharjoittaja voi yrittää välttää henkilöstönsä tekemien sitoumusten noudattamista tai vaatia poikkeavien ehtojen soveltamista tällaisiin sitoumuksiin.

15. Velvoitteiden yksipuolinen noudattaminen

Ehdot, joiden mukaan kuluttajan on täytettävä omat velvoitteensa, vaikkei elinkeinonharjoittaja täytä omiaan.

16. Sopimuksen siirtäminen toiselle elinkeinonharjoittajalle epäedullisemmin ehdoin

Ehdot, joiden mukaan sopimus voidaan siirtää ilman kuluttajan suostumusta ja jotka saattavat johtaa kuluttajan kannalta huonompaan tilanteeseen.

17. Oikeussuojakeinojen rajoittaminen

Ehdot, joilla rajoitetaan, miten ja missä kuluttaja voi nostaa kanteen, tai velvoitetaan hänet hankkimaan todisteita silloin, kun todistustaakka on elinkeinonharjoittajalla.

Tietoa kansallisista säännöistä

EU-säännöissä vahvistetaan kohtuuttomia sopimusehtoja koskevat vähimmäisvaatimukset. Näitä vähimmäisvaatimuksia voidaan tiukentaa tai laajentaa kansallisella lainsäädännöllä.

Tarkempaa tietoa kansallisista säännöistä saa Yritys-Eurooppa-verkostosta.

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Kysymyksesi lähetetään Enterprise Europe Network -verkoston jäsenorganisaatiolle. Vastaamista helpottaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot. Palvelu on maksuton.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Kysymyksesi lähetetään Enterprise Europe Network -verkoston jäsenorganisaatiolle. Vastaamista helpottaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot. Palvelu on maksuton.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

KylläEn

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.