Navigatsioonitee

Ajakohastatud 01/2016

Ajakohastatud 01/2016

Ebamõistlikult kahjustavad lepingutingimused

Ebamõistlikult kahjustavad tingimused müügilepingutes on kehtetud ning seda isegi juhul, kui klient lepingu allkirjastab. Tingimusi, mis on eraldi läbi rääkimata, võidakse pidada ebamõistlikult kahjustavateks, kui need on õiguste ja kohustuste osas müüja jaoks ebaproportsionaalselt soodsad.

Mis tahes eelnevalt koostatud tingimusi - see on standardlepingute puhul tavapärane - käsitatakse eraldi läbirääkimata tingimustena.

Lepingud tuleb koostada arusaadavas keeles. Kui lepingutingimuse tähenduse suhtes on kahtlusi, kohaldatakse kliendile kõige soodsamat tõlgendust.

Teie ja teie kliendi vahelise vaidluse puhul selle üle, kas tingimus on ebamõistlikult kahjustav või mitte, võetakse arvesse järgmisi tegureid:

  • toote või teenuse olemus;
  • lepingu sõlmimise asjaolud.

Kui lepingus oli hind arusaadavalt kirjas, siis seda kahtluse alla ei seata.

Teie ja teie kliendi vahelise vaidluse puhul selle üle, kas tüüptingimus on eraldi läbi räägitud või mitte, langeb tõendamiskohustus teile.

Ebamõistlikult kahjustavate lepingutingimuste näited

Mis tahes tingimused, millega teil lubatakse:

  • jätta endale juba makstud summad, kui teie klient otsustab lepingut mitte sõlmida või seda mitte täita (kui just kliendil ei ole samaväärset õigust hüvitisele, kui teie otsustate lepingu tühistada);
  • leping põhjuseta lõpetada (kui just kliendil ei ole samasugust õigust);
  • määrata toote lõpphind selle üleandmisel kliendile, ilma et viimasel oleks võimalik tootest loobuda, kui lõpphind on tema jaoks liiga kõrge;
  • kanda oma õigused ja kohustused üle mõnele teisele poolele, kui see võib vähendada kliendile antud garantiisid ilma tema nõusolekuta.

Viited

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded