Navigačný riadok

Aktualizované 05/09/2016

Aktualizované 05/09/2016

Záruka za výrobky

Právne predpisy EÚ poskytujú zákazníkom právo na minimálne dvojročnú záručnú lehotu.

V niektorých krajinách sa však v súlade s vnútroštátnymi predpismi môže od vás vyžadovať poskytnutie dlhšej záručnej lehoty.

Vyberte si európske spotrebiteľské centrum vo vašej krajine English a overte si, aké požiadavky sa na vás vzťahujú.

Váš vzťah k zákazníkovi nekončí predajom vášho výrobku. Dokonca aj po jeho dodaní máte určité povinnosti voči zákazníkom, ak sa zistí, že výrobok je chybný.

Ako výrobca alebo dovozca ste zodpovedný za škodu spôsobenú chybou vášho výrobku.

Chybný výrobok - čo to znamená?

Ak ste maloobchodník, vaši zákazníci môžu žiadať o nápravu v rámci „zákonnej záruky" v súlade s právnymi predpismi EÚ, a to ak predmet:

 • nezodpovedá opisu výrobku alebo má iné vlastnosti ako propagačný alebo predvádzací model poskytnutý zákazníkovi,

Ste právne viazaný všetkými verejnými vyhláseniami o vašich výrobkoch (najmä v reklamách alebo na označeniach).

 • nie je vhodný na príslušný účel (bežný účel alebo účel, na ktorý si ho zákazník objednal a s ktorým ste súhlasili),
 • nepreukazuje kvalitu a výkon bežný pre výrobky rovnakého typu,
 • ( ak sa pred použitím vyžaduje inštalácia) bol nainštalovaný nesprávne (buď vami alebo zákazníkom v dôsledku nedostatkov v návode).

Ak ste pred kúpou informovali zákazníka, že výrobok má určité kvalitatívne nedostatky, váš zákazník nemôže od vás požadovať nijakú nápravu, pokiaľ ide o tento konkrétny nedostatok.

Na akú nápravu má zákazník nárok?

Vaši zákazníci majú právo požiadať bez ďalších poplatkov ( za poštovné, náklady na prácu, materiál atď.) o:

 • opravu výrobku,
 • výmenu výrobku,
 • zľavu z ceny,
 • odstúpenie od zmluvy a vrátenie celej ceny.*

Ako to funguje?

 1. Oprava alebo výmena - vo väčšine krajín musia zákazníci najprv požiadať o túto možnosť. Musíte tak urobiť v primeranom čase a bez závažných komplikácií pre vášho zákazníka.**
 2. Zľava z ceny alebo úplné vrátenie ceny

Zákazník má právo požadovať túto možnosť, ak oprava/výmena:

 • nie je možná,
 • by bola príliš nákladná vzhľadom na charakter výrobku alebo jeho poškodenie,
 • by bola pre zákazníka značne komplikovaná,
 • nie je možná v primeranom čase.

* V niektorých krajinách nie je možné odstúpiť od zmluvy, ak je chyba malého rozsahu (napr. škrabanec na obale CD).

** V niektorých krajinách zákazníci môžu vynechať prvý krok a priamo požiadať o tieto možnosti.

Podrobnosti o vašich povinnostiach v jednotlivých krajinách vám poskytne európske spotrebiteľské centrum v danej krajine .

Lehoty

Vaša zodpovednosť poskytnúť nápravu vzniká v deň dodania výrobku a trvá 2 roky.

V niektorých krajinách EÚ vás musia zákazníci o probléme s výrobkom informovať najneskôr do 2 mesiacov po jeho zistení.

Ak sa problém zistí do šiestich mesiacov od dodania, váš výrobok sa považuje za chybný v čase dodania. Ak k tomu dôjde po uplynutí 6 mesiacov, spotrebiteľ musí preukázať, že problém existoval v čase dodania.

Ak predávate použité výrobky, v niektorých krajinách EÚ sa môžete so zákazníkom dohodnúť na záručnej lehote kratšej ako dva roky. Táto lehota však nesmie byť kratšia ako jeden rok.

Obchodné záruky

Svojim zákazníkom môžete poskytnúť aj rozšírenú  záruku. Táto sa však nedotýka základného práva zákazníkov na nápravu, ani záručných lehôt, ako sa uvádza vyššie.

Nesmiete zavádzať zákazníkov o ich zákonných právach.

Čo ak ste iba distribútorom a zodpovedným je výrobca?

Ak váš zákazník vráti chybný výrobok, aj vy ako distribútor máte určité práva.

Najmä ak sa jedná o výrobnú chybu, môžete požadovať od výrobcu rovnaké typy náprav, ako tie, ktoré váš zákazník využil voči vám.

Súvisiace odkazy

Verejné konzultácie

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo