Navigačný riadok

Aktualizované 08/2015

Aktualizované 08/2015

Záruka za výrobky


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

Právne predpisy EÚ poskytujú zákazníkom právo na minimálne dvojročnú záručnú lehotu.

V niektorých krajinách sa však v súlade s vnútroštátnymi predpismi môže od vás vyžadovať poskytnutie dlhšej záručnej lehoty.

Vyberte si európske spotrebiteľské centrum vo vašej krajine English a overte si, aké požiadavky sa na vás vzťahujú.

Váš vzťah k zákazníkovi nekončí predajom vášho výrobku. Dokonca aj po jeho dodaní máte určité povinnosti voči zákazníkom, ak sa zistí, že výrobok je chybný.

Ako výrobca alebo dovozca ste zodpovedný za škodu spôsobenú chybou vášho výrobku.

Chybný výrobok - čo to znamená?

Ak ste maloobchodník, vaši zákazníci môžu žiadať o nápravu v rámci „zákonnej záruky“ v súlade s právnymi predpismi EÚ, a to ak predmet:

 • nezodpovedá opisu výrobku alebo má iné vlastnosti ako propagačný alebo predvádzací model poskytnutý zákazníkovi,

Ste právne viazaný všetkými verejnými vyhláseniami o vašich výrobkoch (najmä v reklamách alebo na označeniach).

 • nie je vhodný na príslušný účel (bežný účel alebo účel, na ktorý si ho zákazník objednal a s ktorým ste súhlasili),
 • nepreukazuje kvalitu a výkon bežný pre výrobky rovnakého typu,
 • (ak sa pred použitím vyžaduje inštalácia) bol nainštalovaný nesprávne (buď vami alebo zákazníkom v dôsledku nedostatkov v návode).

Ak ste pred kúpou informovali zákazníka, že výrobok má určité kvalitatívne nedostatky, váš zákazník nemôže od vás požadovať nijakú nápravu, pokiaľ ide o tento konkrétny nedostatok.

Na akú nápravu má zákazník nárok?

Vaši zákazníci majú právo požiadať bez ďalších poplatkov (za poštovné, náklady na prácu, materiál atď.) o:

 • opravu výrobku,
 • výmenu výrobku,
 • zľavu z ceny,
 • odstúpenie od zmluvy a vrátenie celej ceny.*

Ako to funguje?

 1. Oprava alebo výmena - vo väčšine krajín musia zákazníci najprv požiadať o túto možnosť. Musíte tak urobiť v primeranom čase a bez závažných komplikácií pre vášho zákazníka.**
 2. Zľava z ceny alebo úplné vrátenie ceny

Zákazník má právo požadovať túto možnosť, ak oprava/výmena:

 • nie je možná,
 • by bola príliš nákladná vzhľadom na charakter výrobku alebo jeho poškodenie,
 • by bola pre zákazníka značne komplikovaná,
 • nie je možná v primeranom čase.

* V niektorých krajinách nie je možné odstúpiť od zmluvy, ak je chyba malého rozsahu (napr. škrabanec na obale CD).

** V niektorých krajinách zákazníci môžu vynechať prvý krok a priamo požiadať o tieto možnosti.

Podrobnosti o vašich povinnostiach v jednotlivých krajinách vám poskytne európske spotrebiteľské centrum v danej krajine .

Lehoty

Vaša zodpovednosť poskytnúť nápravu vzniká v deň dodania výrobku a trvá 2 roky.

V niektorých krajinách EÚ vás musia zákazníci o probléme s výrobkom informovať najneskôr do 2 mesiacov po jeho zistení.

Ak sa problém zistí do šiestich mesiacov od dodania, váš výrobok sa považuje za chybný v čase dodania. Ak k tomu dôjde po uplynutí 6 mesiacov, spotrebiteľ musí preukázať, že problém existoval v čase dodania.

Ak predávate použité výrobky, v niektorých krajinách EÚ sa môžete so zákazníkom dohodnúť na záručnej lehote kratšej ako dva roky. Táto lehota však nesmie byť kratšia ako jeden rok.

Obchodné záruky

Svojim zákazníkom môžete poskytnúť aj rozšírenú  záruku. Táto sa však nedotýka základného práva zákazníkov na nápravu, ani záručných lehôt, ako sa uvádza vyššie.

Nesmiete zavádzať zákazníkov o ich zákonných právach.

Čo ak ste iba distribútorom a zodpovedným je výrobca?

Ak váš zákazník vráti chybný výrobok, aj vy ako distribútor máte určité práva.

Najmä ak sa jedná o výrobnú chybu, môžete požadovať od výrobcu rovnaké typy náprav, ako tie, ktoré váš zákazník využil voči vám.

Služba miestnej podpory podnikov

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network . Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Krajina

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo