Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 05/09/2016

Aġġornat 05/09/2016

Garanziji tal-konsumatur

 Il-liġi tal-UE tagħti lill-konsumaturi d-dritt għal minimu sentejn garanzija.

Iżda f' xi pajjiżi, il-liġi nazzjonali tista' titolbok tipprovdi garanziji itwal.

Ivverifika r-rekwiżiti tal-pajjiż billi tagħżel iċ- Ċentru Ewropew tal-Konsumatur f'pajjiżek English .

Ir-relazzjoni tiegħek mal-klijenti ma tispiċċax meta jixtru l-prodott tiegħek. Anke wara l-konsenja, inti responsabbli lejn il-klijenti jekk il-prodott jinzerta difettuż.

Apparti dan, bħala manifattur jew importatur inti responsabbli wkoll għal ħsara kkawżata minn difett fl-prodott tiegħek.

Difettuż — xi jfisser dan?

Jekk int bejjiegħ bl-imnut, il-konsumaturi tiegħek jistgħu jitolbu għal rimedju taħt "garanzija legali" prevista mil-liġi tal-UE — jekk oġġett:

 • ma jkunx jaqbel mad-deskrizzjoni tal-prodott, jew ikollu kwalitajiet differenti mill-mudell irriklamat jew li ntwera lill-klijent;

  Inti marbut legalment bi kwalunkwe stqarrija pubblika li tagħmel dwar il-prodotti tiegħek (speċjalment riklami u tabelli).

 • ma jkunx tajjeb għall-għan tiegħu (jew l-għan standard tiegħu jew xi għan speċifiku li ordna l-klijent - li int aċċettajt);
 • ma għandux il-kwalità u l-prestazzjoni normali ta' prodotti tal-istess tip;
 • ( fejn hija meħtieġa l-installazzjoni qabel l-użu) ma ġiex installat tajjeb (jew minnek, jew mill-konsumatur, minħabba nuqqasijiet fl-istruzzjonijiet).

Jekk int tinforma lill-konsumatur tiegħek li l-prodott li tkun ser tbigħlu fih problemi ta' kwalità, dan ma jistax jitolob ebda rimedju mingħandek dwar dan id-difett partikolari .

Rimedju — x'jista' jitolbok il-konsumatur?

Il-klijenti tiegħek għandhom id-dritt jitolbuk għal kull waħda minn dawn li ġejjin — bla ma jħallsu ( għall-posta, xogħol, materjal, eċċ.):

 • issewwi l-prodott
 • tibdel il-prodott
 • tnaqqas il-prezz
 • tikkanċella l-kuntratt u tħallashom lura kompletament.*

Kif jaħdem dan kollu?

 1. Tiswija u tibdil — fil-maġġoranza tal-pajjiżi, il-klijent irid jibda billi jistaqsi għal waħda minn dawn — u int għandek tagħmel dan fi żmien raġonevoli u mingħajr inkonvenjenza sinifikanti lill-klijent.**
 2. Tnaqqis fil-prezz / ħlas lura komplet

Il-klijent jista' jitolbok għal dan jekk it-tiswija/tibdil:

 • ma tkunx possibbli;
 • tkun wisq għalja, meta wieħed jikkunsidra l-prodott/difett;
 • tkun inkonvenjenti ħafna għall-klijent;
 • ma tkunx tista' titlesta min-negozju tiegħek fi żmien raġonevoli .* f'xi pajjiżi, il-kuntratt ta' bejgħ ma jistax jiġi kkanċellat jekk id-difett ikun ċkejken (eż. girfa fuq kaxxa ta' CD).

** f'xi pajjiżi, il-klijenti jistgħu jaqbżu l-ewwel pass jitolbu dan mill-ewwel.

Biex tara eżattament x'inhuma l-obbligi tiegħek f'kull pajjiż, staqsi liċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur għal dak il-pajjiż .

Limiti taż-żmien

Ir-responsabbiltà għar-rimedju tiegħek jibda fil-jum tal-konsenja u jibqa' validu għal sentejn.

F'xi pajjiżi tal-UE, il-konsumaturi għandhom xahrejn biex jinfurmawk wara li jiskopru l-problema bil-prodott tiegħek.

Jekk il-problema tinsab fi żmien 6 xhur mill-konsenja, il-prodott tiegħek hu meqjus li kien difettużi fiż-żmien tal-konsenja. Jekk jilħqu jaqbżu 6 xhur, il-konsumatur jeħtieġ li juri li l-problema kienet teżisti fil-mument tal-konsenja.

F'xi pajjiżi tal-UE, jekk tbigħ prodotti użati (second-hand), inti tista' tiftiehem mal-konsumatur dwar perjodu ta' responsabbiltà ta' inqas minn sentejn — iżda mhux inqas minn sena.

Il-garanziji kummerċjali

Tista' tagħti lill-klijenti garanziji addizjonali — iżda dawn ma jaffettwawx id-drittijiet bażiċi tal-klijenti li jitolbu għal rimedju, jew il-limiti ta' żmien, kif spjegat aktar 'il fuq.

M'għandekx tiżgwida lill-klijent dwar id-drittijiet legali tiegħu.

X'jiġri jekk int biss id-distributur — iżda huwa l-produttur għandu tort?

Jekk il-konsumatur tiegħek jirritorna prodott difettuż, inti wkoll għandek ċerti drittijiet bħala d-distributur.

B'mod partikolari, jekk il-ħsara hija r-riżultat ta' xi difett tal-manifattura, inti tista' titlob l-istess tipi ta' rimedju mill-produttur kif il-klijent jista' miegħek.

Referenzi

Konsultazzjonijiet pubbliċi

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri