Navigatsioonitee

Ajakohastatud 05/2016

Ajakohastatud 05/2016

Tagatised tarbijale

ELi õiguse kohaselt on tarbijatel õigus 2-aastasele miinimumgarantiile.

Kuid mõnes riigis võib siseriiklik õigus võimaldada pikemaid garantiisid.

Kontrollige nõudeid oma riigis, valides Teie riigis asuva Euroopa tarbijakeskuse English.

Teie suhe klientidega ei lõpe hetkel, mil nad Teie toote ostavad. Ka pärast kauba üleandmist on Teil jätkuvalt teatav vastutus juhul, kui Teie toode osutus defektseks.

Tootja või importijana olete samuti vastutav tootedefektist põhjustatud kahju eest.

Defektne — mida see tähendab?

Kui olete jaemüüja, võivad kliendid nõuda ELi õigusega ettenähtud õigusliku garantii raames hüvitamist, kui toode

 • ei vasta tootekirjeldusele või kui sellel on teistsugused omadused, kui reklaamiti või kliendile näidati;

Teie mis tahes avalikud avaldused oma toodete kohta (eelkõige reklaam või tootel esitatud teave) on õiguslikult siduvad;

 • ei täida oma otstarvet (kas selle standardotstarvet või ei vasta konkreetsele kliendi soovitud otstarbele, milleks ta toote tellis) - millega Te nõustusite);
 • ei ole kvaliteedi ja toimimise osas võrdväärne samalaadsete toodetega;
 • (kui enne kasutamist oli vaja toode paigaldada) paigaldati valesti (kas Teie, kliendi või puuduliku juhendi tõttu).

 Kui teavitate oma klienti eelnevalt müüdava toote kvaliteediprobleemidest, ei saa ta seoses nende konkreetsete defektidega Teilt hüvitist nõuda.

Hüvitamine — millist hüvitist võib klient nõuda?

Teie klientidel on õigus Teilt nõuda — tasuta   (posti teel saatmise, töö, materjali jne puhul):

 • toote parandamist;
 • toote asendamist;
 • toote hinna alandamist;
 • lepingu katkestamist ja täielikku hüvitamist.*

Kuidas see toimib?

 1. Parandamine või asendamine — enamikes riikides peab klient esmalt taotlema neid toiminguid, mille Te peate läbi viima mõistliku aja jooksul ning ilma kliendile liigseid ebamugavusi tekitamata.**
 2. Hinna alandamine / täielik hüvitamine

Klient võib seda nõuda juhul, kui parandamine/asendamine:

 • ei ole võimalik;
 • oleks liiga kallis, võttes arvesse toote/defekti laadi;
 • oleks kliendile liigseid ebamugavusi tekitava;
 • ei ole Teie ettevõtte poolt mõistliku aja jooksul teostatav.


* mõnes riigis ei saa müügilepingut tühistada juhul, kui viga on väiksemat laadi (nt kriimustus CD-ümbrisel).

** mõnes riigis saavad kliendid 1. etapi vahele jätta ja taotleda koheselt hüvitamist.

Lisateabe saamiseks oma kohustuste kohta konkreetses riigis, võtke ühendust Euroopa tarbijakeskusega Teie riigis.

Tähtajad

Teie kohustus hüvitada algab kauba üleandmisel ning kehtib kaks aastat.

Mõnes ELi liikmesriigis on kliendil aega kaks kuud, et pärast Teilt hangitud tootel vea avastamist Teid sellest teavitada.

Kui viga avastatakse kuue kuu jooksul alates toote üleandmisest, loetakse, et teie toode oli vigane juba üleandmise hetkel. Kui see ilmneb pärast 6 kuud, peab klient tõendama, et probleem oli olemas juba kauba üleandmise hetkel.

Kui müüte mõnes riigis kasutatud kaupu, võite kliendiga kokku leppida lühemas garantiiajas kui kaks aastat, kuid see ei tohi olla lühem kui üks aasta.

 

Müügigarantiid

Teil on õigus anda kliendile täiendavaid garantiisid, kuid need ei tohi mõjutada eespool nimetatud hüvitamisega seotud põhiõigusi või tähtaegu.

Te ei tohi kliente nende õiguste suhtes eksitada.

 

Mis saab siis, kui Te olete ainult edasimüüja, kuid süüdi on tootja?

Kui klient tagastab vigase toote, on Teil kui edasimüüjal teatavad õigused.

Eelkõige juhul, kui viga on seotud tootmisdefektiga, võite taotleda tootjalt samasugust hüvitamist, mida Teie klient võib Teilt taotleda.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega