Cesta

Aktualizováno 05/09/2016

Aktualizováno 05/09/2016

Spotřebitelská záruka

Podle práva EU mají spotřebitelé nárok na minimální 2letou záruku.

Avšak v právních předpisech některých zemí je stanovena delší záruka.

Přehled těchto požadavků vám poskytne evropské spotřebitelské centrum v dané zemi English .

Obchodní vztah se zákazníkem nekončí v momentě, kdy si zakoupil váš výrobek. I po dodání zboží máte vůči zákazníkovi určité povinnosti v případě, že se na vašem výrobku projeví vada.

Kromě toho nesete jako výrobce a dovozce odpovědnost za škody způsobené závadou na vašem výrobku.

Co lze považovat za vadu?

Jste-li maloobchodník, může po vás zákazník požadovat nápravu v rámci „právní záruky" poskytované podle práva EU, pokud výrobek:

 • neodpovídá popisu nebo vykazuje jiné vlastnosti než model, který byl inzerován, příp. zákazníkovi předveden

Nesete právní odpovědnost za každé veřejné prohlášení, které o vašem výrobku učiníte (zejména v reklamě nebo na etiketě).

 • je nevhodný k účelu, k němuž byl zakoupen (buď ke standardnímu účelu výrobku tohoto typu nebo ke konkrétnímu účelu, který požadoval zákazník a o kterém jste byli srozuměni)
 • nemá odpovídající jakost a výkonnost, které jsou u výrobků tohoto typu obvyklé
 • ( je-li před uvedením do provozu nutná montáž výrobku) nebyl správně instalován (buď vámi nebo zákazníkem kvůli chybám v návodu k montáži).

Pokud zákazníka upozorníte na určité jakostní nedostatky výrobku, který prodáváte, nemůže od vás poté požadovat náhradu za tyto konkrétní nedostatky.

Na co má zákazník nárok?

Zákazníci mají právo po vás požadovat, abyste jim poskytli některou z uvedených náhrad, a to bezplatně (bez požadavku na uhrazení poštovného, práce, materiálu apod.):

 • oprava výrobku
 • výměna výrobku
 • snížení kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy a vrácení peněz v plném rozsahu.*

Jak to funguje?

 1. Oprava nebo výměna výrobku - ve většině zemí je to první možnost, kterou může zákazník požadovat. Jakákoli oprava nebo výměna se musí uskutečnit v přiměřené lhůtě a nesmí zákazníka výrazně zatěžovat.**
 2. Snížení ceny / vrácení peněz v plném rozsahuTuto možnost může zákazník požadovat, pokud oprava či výměna:

 • není možná
 • by byla příliš drahá vzhledem k charakteru výrobku, příp. závady
 • by byla pro zákazníka nevýhodná
 • nemůže být provedena vaší firmou v přiměřené lhůtě .

* v některých zemích nelze od smlouvy odstoupit z důvodu nepatrných závad (např. poškrábání obalu CD).

** v některých zemích mohou zákazníci první možnost přeskočit a požadovat tuto možnost okamžitě.

Přesné informace o tom, jaké jsou v jednotlivých zemích požadavky, vám sdělí evropské spotřebitelské centrum v dané zemi.

Časové lhůty

Vaše odpovědnost začíná dnem doručení zboží a zůstává v platnosti po dobu dvou let.

V některých zemích EU mají zákazníci po zjištění závady 2 měsíce na to, aby vás o problému s výrobkem informovali.

Pokud se problém vyskytne do šesti měsíců po doručení zboží, předpokládá se, že byl váš výrobek vadný již v okamžiku doručení. Po uplynutí těchto 6 měsíců musí zákazník prokázat, že problém existoval již v okamžiku doručení.

Prodáváte-li použité výrobky, můžete se v některých zemích se zákazníkem dohodnout na tom, že za vady výrobku budete odpovídat po dobu kratší než je doba 2 let. Tato doba však nesmí být kratší než 1 rok.

Obchodní záruky

Svým zákazníkům můžete také poskytnout další záruky. Nijak tím ale nejsou dotčena jejich základní práva využít výše uvedených možností nápravy ve stanovených časových lhůtách.

Své zákazníky nesmíte ohledně jejich právních nároků uvádět v omyl.

Co když jste pouze distributorem a vina je na straně výrobce?

Pokud vám zákazník vrátí vadný výrobek, máte jako distributor určitá práva.

Zejména jestliže je závada zapříčiněna výrobní vadou, můžete požádat výrobce o sjednání nápravy stejným způsobem, jako ji žádá zákazník od vás.

Odkazy

Veřejné konzultace

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství