Navigacijska pot

Posodobitev 02/2015

Posodobitev 02/2015

Pravila in postopki


Povej naprej 
		Facebook
	
		Twit it
	
		Povej naprej: Google+
	
		linkedIn

Vsako leto več kot 250 000 javnih organov v EU porabi približno 18 % BDP za nakup gradenj, blaga in storitev. Podjetja, registrirana v EU, lahko konkurirajo na razpisih za javna naročila v drugih državah EU.

Zakonodaja EU določa minimalna usklajena pravila (glej direktive o javnih naročilih) in s tem ustvarja enake konkurenčne pogoje za vsa podjetja v Evropi.   Ta pravila, ki se prenesejo v nacionalno zakonodajo, se uporabljajo za naročila, katerih denarna vrednost presega določen znesek (glej spodaj navedene zgornje meje ). Javni razpisi, ki presegajo določeno zgornjo mejo so predvidoma čezmejni; drugače povedano - vrednost naročila je tolikšna, da se podjetju izplača oddati ponudbo v drugi državi.

Pri naročilih nižje vrednosti se uporabljajo nacionalna pravila (ki pa morajo vseeno spoštovati splošna načela zakonodaje EU). Postopki za naročila pod določenim zneskom se glede na vseevropska naročila lahko poenostavijo. 

Za vsa naročila velja, da javni organi:

 • ne smejo diskriminirati podjetje, registrirano v drugi državi EU,
 • pri navajanju značilnosti proizvodov in storitev, ki jih želijo kupiti, se ne smejo sklicevati na določene znamke, trgovska imena oziroma patente,
 • ne smejo zavrniti spremnih dokumentov (certifikatov, diplom itd.), izdanih v drugi državi EU, če zagotavljajo enako raven jamstva,
 • morajo zagotoviti, da so vse informacije v zvezi z naročili na voljo vsem zainteresiranim podjetjem, ne glede na to, v kateri državi EU so registrirana.

 

Javni organ lahko podjetje izključi iz javnega razpisa, če:

 • je podjetje v stečaju ali je prenehalo opravljati dejavnost,
 • podjetje začasno ne posluje ali ga upravlja stečajni upravitelj,
 • je bilo ugotovljeno, da je v hudem prekršku,
 • podjetje ni plačalo davkov ali prispevkov za socialno varnost,
 • je podjetje javnemu organu dalo napačno izjavo.

 

Javni organi lahko brez objave javnega razpisa naročilo dodelijo samo v posebnih  primerih:

 • izredne razmere zaradi nepredvidenih dogodkov,
 • pogodbe, ki jih - zaradi tehničnih razlogov ali izključnih pravic - lahko izvaja samo eno podjetje
 • pogodbe, ki so v skladu z zakonom izključene iz javnih naročil (nakup/oddaja obstoječih poslopij, pogodbe o zaposlitvi, programske vsebine itd.).

 

 

Pravila EU v zvezi z zgornjimi mejami

 

 

Spodaj navedeni zneski so brez DDV in veljajo od 1. januarja 2014.

Centralni vladni organi

≥ 134 000 EUR

naročila blaga (na področju obrambe samo blaga, navedenega v Prilogi III Direktive 2014/24)

≥ 207 000 EUR

naročila blaga s področja obrambe, ki ni navedeno v Prilogi III Direktive 2014/24

≥ 5 186 000 EUR

vsa naročila gradenj

 

Drugi javni organi

≥ 207 000 EUR

vsa naročila blaga in storitev

≥ 5 186 000 EUR

vsa naročila gradenj

 

Za ponudnike javnih storitev v vodnem, energetskem, transportnem in poštnem sektorju je zgornja meja za naročila blaga in storitev 414 000 evrov. Za naročila gradenj je zgornja meja 5 186 000 evrov.

Za države EU, ki niso v evrskem območju, se uporabljajo naslednje zgornje meje.

 

 

Pravila za javna naročila

 

 

Merila za dodelitev naročil

Javni organi lahko pri vrednotenju naročil uporabljajo različna merila - izbirajo lahko glede na najnižjo ponujeno ceno ali uporabijo druga merila. V tem primeru morajo biti vsi ponudniki obveščeni o različnem vrednotenju teh meril (na primer cena, tehnične značilnosti in okoljski vidiki).

Objava

Objaviti je treba nekatera obvestila za javna naročila, ki presegajo zgornjo mejo in za katera veljajo pravila EU:

 • obvestilo o javnem naročilu ali natečaju: javni organ sme objaviti obvestilo v domači državi, vendar ga mora tudi poslati Uradu za publikacije EU. Celotno besedilo obvestila se objavi v enem uradnem jeziku EU, njegov povzetek pa se prevede v druge jezike;
 • obvestilo o dodelitvi naročila z rezultati javnega razpisa.

 

Javni organi se lahko odločijo, ali bodo objavili druga informativna obvestila, denimo predhodno informativno obvestilo (o morebitnem javnem razpisu). Ko se razpis po predhodnem in informativnem obvestilu končno objavi, se rok za oddajo in prejem ponudb lahko skrajša. Rok se lahko tudi skrajša, če je razpis objavljen v elektronski obliki.

Seznam obvestil je na voljo tudi v kotičku za kupce na evropskem spletišču za javna naročila SIMAP.

Preglednost

Javni organi lahko začnejo z ocenjevanjem ponudb po preteku roka za oddajo. Izbrano podjetje je treba čim prej obvestiti o uspehu na razpisu. Če podjetje ni bilo izbrano, ga je treba v obrazloženem obvestilu podrobno obvestiti o razlogih za zavrnitev ponudbe. Javni organ mora spoštovati stroga pravila o zaupnosti v zvezi z izmenjavo in shranjevanjem osebnih podatkov.

Tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije določajo značilnosti storitev, blaga in gradenj, ki jih javni organ namerava kupiti. Lahko vsebujejo vidike okoljske uspešnosti, načrtovanja, varnosti, zagotavljanja kakovosti ali ocenjevanja skladnosti. Pri javnih naročilih gradenj lahko vsebujejo preskuse, inšpekcijske preglede in gradbene tehnike. Pri tehničnih specifikacijah ni potrebna uporaba posebnih znamk, blagovnih znamk ali patentov.

Vrste postopkov javnega naročanja

Odprti postopek

V odprtem postopku lahko ponudbo predloži katero koli podjetje. Najkrajši rok za oddajo ponudb je 52 dni od objave javnega razpisa. Če je bilo objavljeno predhodno informativno obvestilo, se rok lahko skrajša na 36 dni.

Omejeni postopek

V omejenem postopku lahko katero koli podjetje zaprosi za sodelovanje v razpisu, vendar so le predhodno izbrana podjetja povabljena, da predložijo svojo ponudbo. Ponudbe lahko predložijo v 37 dneh od objave javnega razpisa. Javni organ nato izbere vsaj 5 kandidatov, ki ustrezajo pogojem razpisa in ki lahko nato predložijo svojo ponudbo v 40 dneh od datuma, ko je bilo poslano povabilo za sodelovanje na razpisu. Če je bilo objavljeno predhodno informativno obvestilo, se rok za oddajo ponudb lahko skrajša na 36 dni.

 

V nujnih primerih lahko javni organ določi 15-dnevni rok za prejem prijav za sodelovanje (ta rok se lahko skrajša na 10 dni za objave v elektronski obliki) in 10 dni za predložitev ponudb.

Postopek s pogajanji

V postopku s pogajanji javni organ povabi vsaj 3 podjetja, s katerimi se bo pogajal o pogojih naročila.

Ta postopek se večinoma uporablja samo v omejenem številu primerov, denimo za naročilo blaga, namenjenega izključno raziskavam ali preskušanju. Naročniki v vodnem, energetskem, transportnem in poštnem sektorju ga lahko uporabljajo kot standardni postopek.

Prijave za sodelovanje na razpisu se lahko oddajo v 37 dneh od objave obvestila o javnem razpisu. V izredno nujnih primerih se lahko rok skrajša na 15 dni (oziroma 10 dni).

 

Pod nekaterimi pogoji se ta postopek lahko izbere tudi brez objave obvestila o javnem razpisu (denimo v primeru, če v odprtem ali omejenem postopku ni bila predložena nobena ponudba), v zelo nujnih primerih ali primerih, kjer se zaradi tehničnih razlogov naročilo lahko dodeli samo enemu podjetju.

Konkurenčni dialog

Ta postopek se pogosto uporablja za zahtevnejša naročila, denimo za večje infrastrukturne projekte, kjer javni organ ne more že na samem začetku opredeliti tehničnih specifikacij. Po objavi obvestila o javnem razpisu se lahko podjetja prijavijo za sodelovanje v 37 dneh. Javni organ mora k dialogu, v katerem se določijo dokončni tehnični, pravni in ekonomski vidiki naročila, povabiti vsaj 3 kandidate. Po dialogu kandidati predložijo svoje končne ponudbe.

 

Konkurenčni dialog ne morejo uporabljati ponudniki javnih storitev v vodnem, energetskem, transportnem in poštnem sektorju.

Elektronske dražbe

Javni organi lahko naročila dodelijo na elektronski dražbi. Pred začetkom dražbe mora organ v celoti oceniti ponudbe in k sodelovanju povabiti samo ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje. V povabilu k sodelovanju na dražbi mora navesti datum in uro dražbe ter število krogov zbiranja ponudb. Povabilo mora tudi vsebovati matematično formulo, ki jo je treba uporabiti za določitev avtomatičnih razvrstitev. Ponudnik mora v vsakem krogu zbiranja ponudb imeti možnost, da vidi svojo uvrstitev v primerjavi s konkurenčnimi ponudniki, ne da bi bila razkrita njihova identiteta.

 

Elektronske dražbe se ne morejo uporabiti za nekatere vrste javnih naročil - denimo natečaje (arhitekturni načrti za zgradbe).

 

 

 

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Pošljite e-pošto poslovni organizaciji blizu vas

EU upravlja mrežo Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) lokalnih poslovnih organizacij v večini evropskih držav English, ki vam lahko pomaga.

Izberite svojo državo ali kraj in vpišite svoje vprašanje.

Zahvaljujemo se vam za uspešno poslano sporočilo.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.

Država

Avstrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bolgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Češka republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ciper

Nicosia

Danska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grčija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hrvaška

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Irska

Dublin

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Latvija

Riga

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Nieuwegein

Norveška

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poljska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalska

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Prešov

Slovenija

Koper

Ljubljana

Maribor

Španija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Združeno kraljestvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Tukaj vpišite svoje sporočilo *

* obvezno polje (tukaj je treba vnesti podatke)