Cale de navigare

Actualizare 10/03/2017

Norme şi proceduri

În fiecare an, peste 250 000 de autorităţi publice din UE cheltuie aproximativ 14% din PIB pentru a achiziţiona servicii, lucrări sau bunuri. Ca întreprindere înregistrată în UE, aveți dreptul de a participa la procedurile de achiziţii publice lansate în alte state membre.

Pentru a crea condiţii egale pentru toate întreprinderile din Europa, legislaţia UE prevede norme minime armonizate (a se vedea directivele privind achiziţiile publice). Aceste norme, care sunt transpuse în legislaţia naţională, se aplică în cazul contractelor a căror valoare monetară depăşeşte o anumită sumă (a se vedea pragurile de mai jos). Se consideră că achiziţiile publice a căror valoare depăşeşte pragurile respective sunt de interes transfrontalier.   Cu alte cuvinte, valoarea contractului este suficient de mare pentru ca o întreprindere din altă ţară să fie tentată să depună o ofertă.

Pentru contracte cu valoare mai mică se aplică legislaţia naţională care trebuie însă să respecte principiile generale ale normelor europene. Procedurile cu o valoare inferioară pragurilor aplicabile pot fi simplificate în raport cu cele lansate la nivelul UE.

În cazul tuturor procedurilor de achiziţii publice, autorităţile:

 • nu au voie să discrimineze o întreprindere pe motiv că este înregistrată în altă ţară din UE
 • nu au voie să facă trimitere la anumite mărci sau brevete când descriu caracteristicile bunurilor şi serviciilor pe care doresc să le achiziţioneze
 • nu pot refuza să accepte documente justificative (certificate, diplome) emise de alte ţări din UE, atâta timp cât acestea oferă acelaşi nivel de garanţie
 • trebuie să furnizeze toate informaţiile relevante legate de procedură tuturor întreprinderilor interesate, indiferent în ce ţară sunt înregistrate.

 

O autoritate publică are dreptul să excludă o întreprindere de la o procedură de achiziţii publice, dacă aceasta:

 • este în faliment sau în curs de lichidare
 • şi-a suspendat activităţile sau se află sub administrare judiciară
 • a fost găsită vinovată de abateri grave
 • nu a plătit impozitele sau contribuțiile la fondul de asigurări sociale
 • a făcut declaraţii false în faţa unei autorităţi publice.

 

Autorităţile publice pot atribui contracte fără a lansa o procedură de achiziţii publice doar în  următoarele situaţii:

 • urgenţe cauzate de evenimente imposibil de prevăzut
 • contracte care, din motive tehnice sau legate de exclusivitatea drepturilor, nu pot fi duse la îndeplinire decât de o anumită întreprindere
 • contracte care, prin lege, sunt excluse de la procedurile de achiziţii publice (achiziţionarea/închirierea de clădiri existente, contracte de angajare, elemente de programe pentru radiodifuziune).

 Praguri care declanşează aplicarea normelor UE

Sumele de mai jos nu includ TVA şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

 

Autorități guvernamentale centrale

≥ € 135 000

contracte pentru achiziţionarea de bunuri (în domeniul apărării, doar cele enumerate în Anexa III la Directiva 2014/24)

≥ € 209 000

contracte pentru achiziţionarea de bunuri în domeniul apărării, cu excepţia celor enumerate în Anexa III la Directiva 2014/24

≥ € 5 225 000

toate contractele de lucrări

 

Alte autorităţi publice

≥ € 209 000

toate contractele de achiziţii de bunuri şi servicii

≥ € 5 225 000

toate contractele de lucrări

 

Pentru furnizorii de servicii publice în domeniul apei, energiei, transportului şi serviciilor poştale, pragul aplicabil contractelor de achiziţii publice este de 418 000 de euro. În cazul contractelor de lucrări, pragul este fixat la suma de 5 225 000 de euro.

Pentru ţările din UE care nu folosesc moneda euro, se aplică următoarele praguri.

 

Norme privind achizițiile publice

 

 

Criterii de atribuire

Când evaluează ofertele depuse, autorităţile publice pot folosi diverse criterii - de exemplu, pot alege în funcţie de cel mai mic preţ propus. Fiecare ofertant trebuie să fie informat cu privire la importanţa acordată tuturor acestor criterii (de ex., preţ, caracteristici tehnice, aspecte legate de mediu).

Publicarea

Pentru toate procedurile care depăşesc pragurile şi pentru cele cărora li se aplică normele UE, trebuie să se publice anumite anunţuri:

 • anunţul de contractare sau anunţul pentru un concurs de proiecte Autoritatea publică poate publica anunţul la nivel naţional, dar trebuie să îl transmită şi Oficiului pentru Publicaţii al UE. Anunţul se publică integral într-una din limbile oficiale ale UE şi este însoţit de un rezumat publicat în alte limbi.
 • anunţul de atribuire a contractului, care anunţă rezultatele pocedurii.

 

Autorităţile publice au libertatea de a publica şi alte anunţuri de informare, cum ar fi, de exemplu, anunţul de informare prealabilă (referitor la o posibilă lansare a unei proceduri). Dacă o cerere de oferte este efectiv publicată în urma unui anunţ de informare prealabilă, termenul pentru trimiterea şi primirea ofertelor ar putea fi redus. O altă modalitate de reducere a termenului-limită este publicarea anunţului pe cale electronică.

O listă a anunţurilor poate fi găsită în „Colţul cumpărătorului" pe site-ul SIMAP, destinat achiziţiilor publice europene.

Transparență

Autorităţile publice pot începe evaluarea ofertelor numai după expirarea termenului-limită pentru depunerea acestora. Cei care trimit oferte au dreptul de fi informaţi cât mai repede posibil dacă au primit sau nu contractul. Participanţii ale căror oferte au fost respinse au dreptul la o explicaţie detaliată cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii. Autoritatea publică trebuie să respecte strict confidenţialitatea privind stocarea şi schimbul de date.

Specificații tehnice

Specificaţiile tehnice definesc caracteristicile serviciului, bunurilor sau lucrărilor pe care autoritatea publică intenţionează să le achiziţioneze. Ele pot include aspecte legate de performanţa ecologică, design, siguranţă, asigurarea calităţii sau evaluarea conformităţii. În cazul contractelor de lucrări, se pot include testele, inspecţia şi tehnicile de construcţie. Specificaţiile tehnice nu pot impune utilizarea unei anumite mărci sau a unui anumit patent.

Tipuri de proceduri de achiziții

Procedura deschisă

Într-o procedură deschisă, orice întreprindere poate depune o ofertă. Perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 35 de zile de la data publicării anunţului de contractare. Dacă s-a publicat şi un anunţ de informare prealabilă, perioada respectivă poate fi redusă la 15 zile.

Procedura restrânsă

Într-o procedură restrânsă orice întreprindere poate cere să participe, dar numai cele preselectate vor fi invitate să trimită o ofertă. Termenul-limită pentru a depune cererea de participare este de 37 de zile de la publicarea anunţului. Autoritatea publică selectează apoi cel puţin 5 candidaţi care îndeplinesc cerinţele prevăzute. Aceştia trebuie să trimită o ofertă în termen de 40 de zile de la data la care a fost transmisă invitaţia.  Dacă s-a publicat un anunţ de informare prealabilă, termenul-limită se poate reduce la 36 de zile.

 

În cazuri urgente, autoritatea publică poate stabili o limită de 15 zile pentru primirea cererilor de participare (10 zile dacă anunţul este trimis pe cale electronică) şi de 10 zile pentru trimiterea ofertelor.

Procedura negociată

Într-o procedură negociată, autoritatea publică invită cel puţin 3 întreprinderi cu care negociază termenii contractului.

Majoritatea autorităţilor contractante pot folosi această procedură doar într-un număr limitat de cazuri, de exemplu pentru achiziţionarea de bunuri destinate exclusiv cercetării sau testării. Autorităţile contractante în sectoare precum apa, energia, transportul sau serviciile poştale o pot folosi ca procedură standard.

Termenul-limită pentru a depune cererea de participare este de 37 de zile de la publicarea anunţului. În cazuri extrem de urgente, termenul poate fi redus la 15 zile (10 zile, dacă anunţul este trimis pe cale electronică).

 

În anumite condiţii, se poate opta pentru această procedură şi fără publicarea unui anunţ de contractare, de exemplu, dacă nu s-a depus nicio ofertă în cadrul unei proceduri deschise sau restrânse, în situaţii extrem de urgente sau în cazuri în care, din motive tehnice, contractul nu poate fi onorat decât de o singură întreprindere.

Dialogul competitiv

Această procedură este utilizată deseori pentru contracte complexe, cum ar fi proiectele importante de infrastructură pentru care autoritatea publică nu poate defini din start specificaţiile tehnice. După publicarea anunţului de contractare, întreprinderile interesate au la dispoziţie 37 de zile pentru a depune cererea de participare. Autoritatea publică trebuie să invite cel puţin 3 candidaţi la un dialog în cadrul căruia se definesc aspectele finale de natură tehnică, juridică şi economică. După acest dialog, candidaţii trimit ofertele finale.

 

Dialogul competitiv nu poate fi utilizat de furnizorii de servicii publice din domeniul apei, energiei, trasportului şi serviciilor poştale.

Licitații electronice

Autorităţile publice pot atribui contracte şi prin intermediul licitaţiilor electronice. Înainte de începerea licitaţiei, autorităţile publice trebuie să facă o evaluare iniţială completă a ofertelor şi să le permită doar celor admisibile să ia parte la procedură. Invitaţia de participare la licitaţie trebuie să indice data, ora şi numărul rundelor de licitaţie. De asemenea, trebuie să precize formula matematică utilizată pentru a stabili clasamentele automate. În cadrul fiecărei runde de licitaţii trebuie să puteţi vedea pe ce poziţie vă aflaţi în raport cu ceilalţi competitori, fără a le cunoaşte identitatea.

 

Licitaţiile electronice nu pot fi utilizate pentru anumite tipuri de contracte - cum ar fi proiectarea de lucrări (de ex., planurile arhitecturale ale unei clădiri).

 

 

 

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Cererea dvs. de informații va fi transmisă unui partener de asistență din cadrul Enterprise Europe Network. Pentru a obține un răspuns cât mai rapid și corect, introduceți cât mai multe informații. Serviciul este gratuit.

Asistență locală pentru întreprinderi

Ajutor

Contactați serviciile specializate de asistență

Ajutor

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Cererea dvs. de informații va fi transmisă unui partener de asistență din cadrul Enterprise Europe Network. Pentru a obține un răspuns cât mai rapid și corect, introduceți cât mai multe informații. Serviciul este gratuit.

EEN-logo

Formular de contact

(Toate câmpurile sunt obligatorii)
Vă mulțumim, mesajul dumneavoastră a fost trimis.
Din cauza unor probleme tehnice, mesajul dumneavoastră nu a putut fi trimis. Vă rugăm să încercați mai târziu.
Introduceți o adresă de e-mail validă.

Date personale

Datele întreprinderii

DaNu

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Cipru

Nicosia

Croația

Zagreb

Danemarca

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlanda

Helsinki

Franța

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Germania

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Grecia

Athens

Irlanda

Dublin

Islanda

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Letonia

Riga

Lituania

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegia

Oslo

Polonia

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Regatul Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Republica Cehă

Praha

România

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovacia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Suedia

Stockholm

Țările de Jos

Den Haag

Ungaria

Budapest

3000/3000

Informațiile furnizate în acest formular sunt trimise direct către un partener din cadrul Enterprise Europe Network. Datele cu caracter personal introduse vor fi utilizate doar pentru a-i permite consultantului să vă răspundă. Datele nu vor fi stocate ulterior.