Cale de navigare

Actualizare 02/2015

Actualizare 02/2015

Norme şi proceduri


Distribuie pe 
		Distribuie pe Facebook
	
		Distribuie pe Twitter
	
		Distribuie pe google+
	
		Distribuie pe linkedIn

În fiecare an, peste 250 000 de autorităţi publice din UE cheltuie aproximativ 18% din PIB pentru a achiziţiona servicii, lucrări sau bunuri. Ca întreprindere înregistrată în UE, aveți dreptul de a participa la procedurile de achiziţii publice lansate în alte state membre.

Pentru a crea condiţii egale pentru toate întreprinderile din Europa, legislaţia UE prevede norme minime armonizate (a se vedea directivele privind achiziţiile publice). Aceste norme, care sunt transpuse în legislaţia naţională, se aplică în cazul contractelor a căror valoare monetară depăşeşte o anumită sumă (a se vedea pragurile de mai jos). Se consideră că achiziţiile publice a căror valoare depăşeşte pragurile respective sunt de interes transfrontalier.   Cu alte cuvinte, valoarea contractului este suficient de mare pentru ca o întreprindere din altă ţară să fie tentată să depună o ofertă.

Pentru contracte cu valoare mai mică se aplică legislaţia naţională care trebuie însă să respecte principiile generale ale normelor europene. Procedurile cu o valoare inferioară pragurilor aplicabile pot fi simplificate în raport cu cele lansate la nivelul UE.

În cazul tuturor procedurilor de achiziţii publice, autorităţile:

 • nu au voie să discrimineze o întreprindere pe motiv că este înregistrată în altă ţară din UE
 • nu au voie să facă trimitere la anumite mărci sau brevete când descriu caracteristicile bunurilor şi serviciilor pe care doresc să le achiziţioneze
 • nu pot refuza să accepte documente justificative (certificate, diplome) emise de alte ţări din UE, atâta timp cât acestea oferă acelaşi nivel de garanţie
 • trebuie să furnizeze toate informaţiile relevante legate de procedură tuturor întreprinderilor interesate, indiferent în ce ţară sunt înregistrate.

 

O autoritate publică are dreptul să excludă o întreprindere de la o procedură de achiziţii publice, dacă aceasta:

 • este în faliment sau în curs de lichidare
 • şi-a suspendat activităţile sau se află sub administrare judiciară
 • a fost găsită vinovată de abateri grave
 • nu a plătit impozitele sau contribuțiile la fondul de asigurări sociale
 • a făcut declaraţii false în faţa unei autorităţi publice.

 

Autorităţile publice pot atribui contracte fără a lansa o procedură de achiziţii publice doar în  următoarele situaţii:

 • urgenţe cauzate de evenimente imposibil de prevăzut
 • contracte care, din motive tehnice sau legate de exclusivitatea drepturilor, nu pot fi duse la îndeplinire decât de o anumită întreprindere
 • contracte care, prin lege, sunt excluse de la procedurile de achiziţii publice (achiziţionarea/închirierea de clădiri existente, contracte de angajare, elemente de programe pentru radiodifuziune).

 

 

Praguri care declanşează aplicarea normelor UE

 

 

Sumele de mai jos nu includ TVA şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

 

Autorități guvernamentale centrale

≥ € 134 000

contracte pentru achiziţionarea de bunuri (în domeniul apărării, doar cele enumerate în Anexa III la Directiva 2014/24)

≥ € 207 000

contracte pentru achiziţionarea de bunuri în domeniul apărării, cu excepţia celor enumerate în Anexa III la Directiva 2014/24

≥ € 5 186 000

toate contractele de lucrări

 

Alte autorităţi publice

≥ € 207 000

toate contractele de achiziţii de bunuri şi servicii

≥ € 5 186 000

toate contractele de lucrări

 

Pentru furnizorii de servicii publice în domeniul apei, energiei, transportului şi serviciilor poştale, pragul aplicabil contractelor de achiziţii publice este de 414 000 de euro. În cazul contractelor de lucrări, pragul este fixat la suma de 5 186 000 de euro.

Pentru ţările din UE care nu folosesc moneda euro, se aplică următoarele praguri.

 

Norme privind achizițiile publice

 

 

Criterii de atribuire

Când evaluează ofertele depuse, autorităţile publice pot folosi diverse criterii - de exemplu, pot alege în funcţie de cel mai mic preţ propus. Fiecare ofertant trebuie să fie informat cu privire la importanţa acordată tuturor acestor criterii (de ex., preţ, caracteristici tehnice, aspecte legate de mediu).

Publicarea

Pentru toate procedurile care depăşesc pragurile şi pentru cele cărora li se aplică normele UE, trebuie să se publice anumite anunţuri:

 • anunţul de contractare sau anunţul pentru un concurs de proiecte Autoritatea publică poate publica anunţul la nivel naţional, dar trebuie să îl transmită şi Oficiului pentru Publicaţii al UE. Anunţul se publică integral într-una din limbile oficiale ale UE şi este însoţit de un rezumat publicat în alte limbi.
 • anunţul de atribuire a contractului, care anunţă rezultatele pocedurii.

 

Autorităţile publice au libertatea de a publica şi alte anunţuri de informare, cum ar fi, de exemplu, anunţul de informare prealabilă (referitor la o posibilă lansare a unei proceduri). Dacă o cerere de oferte este efectiv publicată în urma unui anunţ de informare prealabilă, termenul pentru trimiterea şi primirea ofertelor ar putea fi redus. O altă modalitate de reducere a termenului-limită este publicarea anunţului pe cale electronică.

O listă a anunţurilor poate fi găsită în „Colţul cumpărătorului" pe site-ul SIMAP, destinat achiziţiilor publice europene.

Transparență

Autorităţile publice pot începe evaluarea ofertelor numai după expirarea termenului-limită pentru depunerea acestora. Cei care trimit oferte au dreptul de fi informaţi cât mai repede posibil dacă au primit sau nu contractul. Participanţii ale căror oferte au fost respinse au dreptul la o explicaţie detaliată cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii. Autoritatea publică trebuie să respecte strict confidenţialitatea privind stocarea şi schimbul de date.

Specificații tehnice

Specificaţiile tehnice definesc caracteristicile serviciului, bunurilor sau lucrărilor pe care autoritatea publică intenţionează să le achiziţioneze. Ele pot include aspecte legate de performanţa ecologică, design, siguranţă, asigurarea calităţii sau evaluarea conformităţii. În cazul contractelor de lucrări, se pot include testele, inspecţia şi tehnicile de construcţie. Specificaţiile tehnice nu pot impune utilizarea unei anumite mărci sau a unui anumit patent.

Tipuri de proceduri de achiziții

Procedura deschisă

Într-o procedură deschisă, orice întreprindere poate depune o ofertă. Perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 52 de zile de la data publicării anunţului de contractare. Dacă s-a publicat şi un anunţ de informare prealabilă, perioada respectivă poate fi redusă la 36 de zile.

Procedura restrânsă

Într-o procedură restrânsă orice întreprindere poate cere să participe, dar numai cele preselectate vor fi invitate să trimită o ofertă. Termenul-limită pentru a depune cererea de participare este de 37 de zile de la publicarea anunţului. Autoritatea publică selectează apoi cel puţin 5 candidaţi care îndeplinesc cerinţele prevăzute. Aceştia trebuie să trimită o ofertă în termen de 40 de zile de la data la care a fost transmisă invitaţia.  Dacă s-a publicat un anunţ de informare prealabilă, termenul-limită se poate reduce la 36 de zile.

 

În cazuri urgente, autoritatea publică poate stabili o limită de 15 zile pentru primirea cererilor de participare (10 zile dacă anunţul este trimis pe cale electronică) şi de 10 zile pentru trimiterea ofertelor.

Procedura negociată

Într-o procedură negociată, autoritatea publică invită cel puţin 3 întreprinderi cu care negociază termenii contractului.

Majoritatea autorităţilor contractante pot folosi această procedură doar într-un număr limitat de cazuri, de exemplu pentru achiziţionarea de bunuri destinate exclusiv cercetării sau testării. Autorităţile contractante în sectoare precum apa, energia, transportul sau serviciile poştale o pot folosi ca procedură standard.

Termenul-limită pentru a depune cererea de participare este de 37 de zile de la publicarea anunţului. În cazuri extrem de urgente, termenul poate fi redus la 15 zile (10 zile, dacă anunţul este trimis pe cale electronică).

 

În anumite condiţii, se poate opta pentru această procedură şi fără publicarea unui anunţ de contractare, de exemplu, dacă nu s-a depus nicio ofertă în cadrul unei proceduri deschise sau restrânse, în situaţii extrem de urgente sau în cazuri în care, din motive tehnice, contractul nu poate fi onorat decât de o singură întreprindere.

Dialogul competitiv

Această procedură este utilizată deseori pentru contracte complexe, cum ar fi proiectele importante de infrastructură pentru care autoritatea publică nu poate defini din start specificaţiile tehnice. După publicarea anunţului de contractare, întreprinderile interesate au la dispoziţie 37 de zile pentru a depune cererea de participare. Autoritatea publică trebuie să invite cel puţin 3 candidaţi la un dialog în cadrul căruia se definesc aspectele finale de natură tehnică, juridică şi economică. După acest dialog, candidaţii trimit ofertele finale.

 

Dialogul competitiv nu poate fi utilizat de furnizorii de servicii publice din domeniul apei, energiei, trasportului şi serviciilor poştale.

Licitații electronice

Autorităţile publice pot atribui contracte şi prin intermediul licitaţiilor electronice. Înainte de începerea licitaţiei, autorităţile publice trebuie să facă o evaluare iniţială completă a ofertelor şi să le permită doar celor admisibile să ia parte la procedură. Invitaţia de participare la licitaţie trebuie să indice data, ora şi numărul rundelor de licitaţie. De asemenea, trebuie să precize formula matematică utilizată pentru a stabili clasamentele automate. În cadrul fiecărei runde de licitaţii trebuie să puteţi vedea pe ce poziţie vă aflaţi în raport cu ceilalţi competitori, fără a le cunoaşte identitatea.

 

Licitaţiile electronice nu pot fi utilizate pentru anumite tipuri de contracte - cum ar fi proiectarea de lucrări (de ex., planurile arhitecturale ale unei clădiri).

 

 

 

Ajutor

Ajutor

Contactați prin e-mail o organizație de afaceri din apropierea dumneavoastră

UE administrează o rețea Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) a organizațiilor de afaceri locale din majoritatea țărilor europene English care v-ar putea ajuta.

Alegeți țara și orașul dumneavoastră și introduceți-vă cererea mai jos.

Vă mulțumim pentru mesaj.
Din cauza unor probleme tehnice, mesajul dumneavoastră nu a fost trimis. Vă rugăm să încercați din nou.

Țara

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Cipru

Nicosia

Croația

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Danemarca

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlanda

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franța

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Germania

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Grecia

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Irlanda

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Letonia

Riga

Lituania

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polonia

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalia

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Regatul Unit

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Republica Cehă

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

România

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovacia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Spania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Suedia

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Țările de Jos

Den Haag

Nieuwegein

Ungaria

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Introduceți mesajul dumneavoastră aici *

* câmp necesar (trebuie să îl completați)