Navigation path

Oppdatert: 07/2015

Oppdatert: 07/2015

Regler og prosedyrer


Podziel się 
		Udostępnij na Facebook
	
		Twitter
	
		Udostępnij na google+
	
		Udostępnij na linkedIn
	
		
			E-mail

Hvert år bruker mer enn 250 000 offentlige myndigheter i EU ca. 18 % av BNP på innkjøp av tjenester, arbeider eller utstyr. Som en bedrift registrert i EU har du rett til å konkurrere om offentlige kontrakter i andre EU-land.

For å skape like vilkår for alle bedrifter på tvers av Europa, fastsetter EU-lovgivningen harmoniserte minimumsregler (se direktivene om offentlige anskaffelser). Disse reglene, som er innarbeidet i nasjonal lovgivning, gjelder anbud med en pengeverdi som overstiger et visst beløp (se terskler nedenfor). Disse anbudene som går "over terskelen" er sannsynligvis av interesse i andre land Med andre ord gjør anbudsverdien slik at det lønner seg for en utenlandsbedrift å legge inn et tilbud.

For anbud med lavere verdi gjelder nasjonale regler (som uansett må overholde de generelle prinsippene i EU-lovgivningen). Prosedyrene for anbud "under terskelen" kan være forenklet i forhold til de anbudene som gjelder over hele EU.

For alle anbud må offentlige myndigheter:

 • ikke forskjellsbehandle en bedrift fordi den er registrert i et annet EU-land
 • ikke referere til bestemte merker, varemerker eller patenter når de beskriver egenskapene til de produktene og tjenestene de ønsker å kjøpe
 • ikke nekte å godta støttedokumenter (sertifikater, vitnemål osv.) som er utstedt i et annet EU-land så lenge de gir samme grad av garanti
 • gjør all informasjon angående anbudene tilgjengelig for alle interesserte selskaper, uansett hvilket EU-land de er registrert i.

 

En offentlig myndighet har rett til å utestenge din bedrift fra en anbudskonkurranse hvis den:

 • er konkurs eller under avvikling
 • har stoppet sine aktiviteter eller dens aktiviteter er under bobehandling
 • er funnet skyldig i alvorlige misligheter
 • ikke har betalt skatt eller arbeidsgiveravgift
 • har gitt uriktige opplysninger til en offentlig myndighet.

 

Bare i bestemte tilfeller kan offentlige myndigheter tildele kontrakter uten å utlyse en anbudskonkurranse:

 • krisesituasjoner på grunn av uforutsette hendelser
 • kontrakter som - av tekniske grunner eller på grunn av enerett - kun kan utføres av ett bestemt selskap
 • kontrakter som er unntatt fra offentlige innkjøp ved lov (ervervelse/leie av eksisterende bygninger, ansettelseskontrakter, programmateriale for kringkasting osv.).

 

 

Terskler som utløser regler som gjelder hele EU

 

 

Beløpene nedenfor inkluderer ikke MVA og gjelder fra 1. januar 2014.

Sentrale statlige myndigheter

≥ € 134 000

forsyningskontrakter (for forsvaret kun de som står i vedlegg III til direktiv 2014/24 čeština български hrvatski Dansk Eesti suomi français Deutsch Ελληνικά magyar italiano Latviešu Lietuvių Malti Nederlands polski português română Slovenčina svenska Slovenščina español English )

≥ € 207 000

forsyningskontrakter for forsvarsprodukter som ikke står i vedlegg III til direktiv 2014/24 čeština български hrvatski Dansk Eesti suomi français Deutsch Ελληνικά magyar italiano Latviešu Lietuvių Malti Nederlands polski português română Slovenčina svenska Slovenščina español English

≥ € 5 186 000

alle kontrakter på arbeider

 

Andre offentlige myndigheter

≥ € 207 000

alle forsynings- og tjenestekontrakter

≥ € 5 186 000

alle kontrakter på arbeider

 

For leverandører av offentlige tjenester på områdene vann, energi, transport og posttjenester er terskelen for forsynings- og tjenestekontrakter € 414 000. For kontrakter på arbeider er terskelen € 5 186 000.

For EU-land som ikke bruker euro, gjelder følgende terskler English.

 

 

Regler for offentlige anskaffelser

 

 

Kriterier for tildeling

Offentlige myndigheter kan bruke forskjellige kriterier når de vurderer tilbud - for eksempel kan de basere valget på laveste pris som tilbys, eller de kan bruke andre kriterier. I det siste tilfellet, skal hver søker informeres om den ulike vektingen som gis til de forskjellige kriteriene (for eksempel pris, tekniske egenskaper og miljømessige aspekter).

Publisering

Visse meldinger må publiseres for ethvert offentlig anbud som overstiger tersklene , og som det finnes regler for som gjelder i hele EU:

 • kontraktsmelding eller melding om en designkonkurranse: den offentlige myndigheten kan publisere denne meldingen nasjonalt, men bør også sende den til EUs publikasjonskontor. Meldingen publiseres i sin helhet på ett av de offisielle språkene i EU, og et sammendrag blir oversatt til andre språk
 • melding om tildeling av kontrakt som kunngjør resultatet av det offentlige anbudet.

Offentlige myndigheter kan velge å publisere andre informasjonsmeldinger, for eksempel en forhåndsmelding (som annonserer et mulig anbud). Når et anbud til slutt publiseres etter en forhåndsmelding, kan tidsfristen for å legge inn og motta tilbud bli forkortet. En annen måte å redusere tidsfristen på, er å publisere anbudet elektronisk.

En liste over meldinger български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska kan finnes i kjøperens hjørne på SIMAP, den europeiske portalen for offentlige innkjøp.

Gjennomsiktighet

Offentlige myndigheter kan bare begynne å vurdere tilbud etter at fristen for å legge inn tilbud har utløpt. Har du lagt inn et tilbud, har du rett til å bli informert så snart som mulig om du har vunnet kontrakten eller ikke. Hvis du ikke ble valgt, har du rett til en detaljert forklaring på hvorfor ditt tilbud ble forkastet. Den offentlige myndigheten må overholde streng taushetsplikt med hensyn til utveksling og lagring av dine opplysninger.

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner definerer egenskapene ved tjenesten, leveransene eller arbeidene som den offentlige myndigheten har til hensikt å kjøpe. De kan inkludere aspekter som miljøprestasjoner, design, sikkerhet, kvalitetssikring eller samsvarsvurdering. For kontrakter som gjelder offentlige arbeider, kan de også inkludere tester samt kontroll- og konstruksjonsteknikk. Tekniske spesifikasjoner skal ikke kreve bruk av et/en bestemt merke, varemerke eller patent.

Typer av offentlige anskaffelsesprosesser

Åpen anbudskonkurranse

I en åpen prosedyre kan en hvilken som helst bedrift legge inn et tilbud. Minste tidsfrist for å legge inn tilbud er 52 dager fra publiseringsdatoen for kunngjøringen av konkurransen. Hvis en forhåndsmelding ble publisert, kan denne tidsfristen reduseres til 36 dager.

Begrenset anbudskonkurranse

I en begrenset prosedyre kan enhver bedrift be om å få delta, men kun de som er forhåndsvalgt vil bli invitert til å legge inn tilbud. Tidsfristen for å be om å få delta er 37 dager fra publiseringsdatoen for kunngjøringen av konkurransen. Deretter velger den offentlige myndigheten minst 5 kandidater som har kompetansen som kreves, som deretter har 40 dager på seg til å legge inn et tilbud fra den datoen invitasjonen ble sendt. Denne tidsfristen kan reduseres til 36 dager hvis en forhåndsmelding ble publisert.

 

I hastesaker kan den offentlige myndigheten sette en tidsfrist på 15 dager til å motta forespørsler om deltakelse (hvis meldingen sendes elektronisk, kan den reduseres til 10 dager) og 10 dager for å legge inn tilbud.

Konkurranse med forhandling

I en forhandlet prosedyre inviterer den offentlige myndigheten minst 3 virksomheter som den vil forhandle kontraktsbetingelsene med.

De fleste oppdragsgivere kan bruke denne prosedyren bare i et begrenset antall tilfeller, for eksempel for leveranser som er ment utelukkende for forsknings- eller testformål. Oppdragsgiver i sektorer som vann, energi, transport eller posttjenester kan bruke den som standardprosedyre.

Tidsfristen for å motta forespørsler om deltakelse er 37 dager fra publiseringsdatoen for kunngjøringen av konkurransen. I ekstreme hastesaker kan denne reduseres til 15 dager (eller 10 dager hvis meldingen er sendt elektronisk).

 

Under visse omstendigheter kan denne prosedyren velges selv uten at oppdragsgiveren publiserer en kunngjøringen av konkurransen, for eksempel i tilfeller hvor ingen tilbud ble lagt inn i en åpen eller begrenset prosedyre, i ekstreme hastesaker eller i tilfeller hvor kontrakten av tekniske årsaker bare kan utføres av én enkelt bedrift.

Konkurransepreget dialog

Denne prosedyren brukes ofte for komplekse kontrakter som eksempelvis store infrastrukturprosjekter hvor den offentlige myndigheten ikke kan definere de tekniske spesifikasjonene i utgangspunktet. Etter at kunngjøringen av konkurransen er publisert, har interesserte bedrifter 37 dager til å be om deltakelse. Den offentlige myndigheten må invitere minst 3 kandidater til en dialog hvor de endelige tekniske, juridiske og økonomiske aspektene blir definert. Etter dialogen legger kandidatene inn sine endelige tilbud.

 

Konkurransepreget dialog kan ikke brukes av leverandører av offentlige tjenester i sektorene vann, energi, transport og posttjenester.

Elektroniske auksjoner

Offentlige myndigheter kan også tildele kontrakter ved elektronisk auksjon. Før auksjonen starter, må myndigheten foreta en full innledende evaluering og gi kun godkjente leverandører tillatelse til å delta. Invitasjonen til å delta i auksjonen må inneholde dato og tidspunkt for auksjonen og antall budrunder. Den bør også angi den matematiske formelen som bestemmer den automatiske rangeringen. I hver budrunde må du kunne se din rangering i forhold til konkurrentene, uten at du vet hvem de er.

 

Elektroniske auksjoner kan ikke brukes for visse kontraktstyper - slik som designkonkurranser (for eksempel arkitekttegninger på en bygning).

 

 

 

Lokal forretningsstøtte

Kontakt en lokal forretningsstøttepartner

Din forespørsel vil bli sendt til en støttepartner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe rådgiveren med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

Land

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Danmark

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Frankrike

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Hellas

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Irland

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kroatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Nieuwegein

Norge

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polen

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romania

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Spania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Sverige

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Tsjekkia

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Tyskland

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Østerrike

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.

Hjelp og veiledning