Navigációs útvonal

Frissítve 02/2015

Frissítve 02/2015

Szabályok és eljárások


Megosztás! 
		Megosztás Facebookon!
	
		Megosztás Twitteren!
	
		Megosztás Google-n!
	
		Megosztás LinkedIn-en!

Az EU-ban minden évben több mint 250 ezer közigazgatási szerv szerez be árut, illetve rendel meg szolgáltatást vagy építési beruházást. Ezeknek a közbeszerzéseknek az összértéke az uniós GDP mintegy 18%-át teszi ki. Az EU-ban bejegyzett vállalkozásoknak joguk van ahhoz, hogy részt vegyenek más uniós országok közigazgatási szervei által kiírt közbeszerzési eljárásokon.

Az EU - annak érdekében, hogy Európa-szerte egyenlő versenyfeltételeket biztosítson valamennyi cég számára - harmonizált minimumszabályokat alkotott, melyeket a közbeszerzésekre vonatkozó különböző irányelvek rögzítenek. Ezeket a nemzeti jogrendbe átültetett előírásokat azokra az ajánlattételi felhívásokra kell alkalmazni, amelyeknek az értéke meghalad egy bizonyos összeget (az értékhatárokat lásd lent). Ennek oka az, hogy a nagyobb értékű közbeszerzések feltehetően más EU-országok vállalkozásainak érdeklődésére is számot tartanak.

Az értékhatárt meg nem haladó értékű közbeszerzésekre a nemzeti szabályok irányadók (a tagállami előírásoknak azonban összhangban kell lenniük az uniós jog alapelveivel). Ezeknek az eljárásoknak a lebonyolítása, menete egyszerűbb lehet a más EU-országok vállalkozóinak részvételével zajló tenderekénél.

Minden közbeszerzési eljárásra érvényes, hogy az ajánlatkérő szerv:

 • nem alkalmazhat megkülönböztetést egyik vállalkozással szemben sem azzal az indokkal, hogy a cég székhelye egy másik EU-országban van;
 • nem utalhat konkrét márkára, védjegyre vagy szabadalomra az általa beszerezni kívánt termékek és szolgáltatások jellemzőinek leírása során;
 • nem hagyhat figyelmen kívül olyan igazoló dokumentumokat (tanúsítványokat, képzettséget igazoló okleveleket stb.), melyeket egy másik tagállam bocsátott ki, amennyiben ezek az okmányok ugyanolyan szintű biztosítékot nyújtanak, mint a saját országában kibocsátott dokumentumok;
 • köteles a tenderekkel kapcsolatos összes információt minden érdekelt cég rendelkezésére bocsátania, függetlenül attól, hogy a kérdéses vállalkozást melyik EU-országban jegyezték be.

 

Az ajánlatkérő szervnek joga van kizárni a tenderből minden olyan vállalkozást, amely

 • csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll;
 • tevékenységét felfüggesztette, vagy amely végelszámolás alatt áll (tevékenységét a bíróság jogerősen korlátozza);
 • súlyos kötelezettségszegést követett el;
 • nem tett eleget adó-, illetve járulékfizetési kötelezettségeinek;
 • hamis nyilatkozatott tett valamely hatóságnak.

 

Az állami szervek - kizárólag meghatározott esetekben - odaítélhetnek szerződéseket pályáztatás nélkül. Ezek az esetek a következők:

 • előre nem látható események folytán beállt szükséghelyzetek;
 • olyan szerződések, amelyek műszaki okból vagy kizárólagos jogok védelme miatt csakis egy meghatározott gazdasági szereplőnek ítélhetők oda;
 • olyan szerződések, amelyekre a jogszabályok alapján nem alkalmazandók a közbeszerzési szabályok (meglévő épületek vásárlása/bérlése, munkaviszony, műsorközvetítők általi terjesztésre szánt műsorszolgáltatási anyagok stb.).

 

 

Értékhatárok, melyek elérése esetén az uniós szabályok érvényesek

 

 

Az alább feltüntetett, 2014. január 1-jétől érvényes összegek nem tartalmazzák a hozzáadottérték-adót (héa, Magyarországon az áfa).

Központi kormányzati szervek

≥ 134 000 EUR

Árubeszerzésre irányuló szerződések (ami a védelem területét illeti, csak a 2014/24/EK irányelv III. mellékletében felsorolt szerződések)

≥ 207 000 EUR

A 2014/24/EK irányelv III. mellékletében  fel nem sorolt védelmi termékek beszerzésére vonatkozó szerződések

≥ 5 186 000 EUR

Minden, építési beruházásra vonatkozó szerződés

 

Egyéb közigazgatási szervek

≥ 207 000 EUR

Minden, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés

≥ 5 186 000 EUR

Minden, építési beruházásra vonatkozó szerződés

 

A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzései esetében az értékhatár 414 ezer euró. Az építési beruházásra irányuló szerződések esetében az értékhatár 5 186 000 euró.

Az euróövezeten kívüli tagállamokra ezek az értékhatárok érvényesek.

 

 

Közbeszerzési szabályok

 

 

Odaítélési feltételek

Az ajánlatkérő szervek különböző kritériumrendszerek alapján bírálhatják el az ajánlatokat - kiválaszthatják például a legalacsonyabb összegű ajánlatot, de arra is módjuk van, hogy más kritériumok alapján döntsék el, melyik számukra a legelőnyösebb ajánlat. Ez utóbbi esetben az ajánlatkérőnek tájékoztatnia kell mindegyik ajánlattevőt arról, hogy az egyes kritériumok (pl. az ár, a műszaki jellemzők, a környezetvédelmi aspektusok) mekkora súllyal esnek latba az ajánlatok elbírálása során.

Közzététel

Hirdetményeket kell közzétenni mindazokról a közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárásokról , amelyeknek az értéke meghaladja a feltüntetett értékhatárokat, és amelyekre vonatkozóan közös EU-szabályok vannak érvényben. Ezek a hirdetmények - többek között - a következők:

 • szerződési hirdetmény vagy tervpályázatról szóló hirdetmény: ezt a hirdetményt az ajánlatkérő szerv közzéteheti nemzeti csatornákon keresztül, de mindenképpen el kell juttatnia az EU Kiadóhivatalának is. A hirdetményt teljes terjedelemben közzé kell tenni az EU valamelyik hivatalos nyelvén, és annak összefoglalóját le kell fordítani a többi hivatalos nyelvre is;
 • a közbeszerzési eljárás eredményéről és a szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény.

Az ajánlatkérő szerv más hirdetményeket is közzétehet, például előzetes tájékoztatót (a tervezett ajánlattételi felhívásokról). Előzetes tájékoztató közzététele esetén a közbeszerzési eljárás tényleges meghirdetésekor a tájékoztatóban feltüntetettnél rövidebb határidőt lehet megszabni az ajánlat elkészítésére, illetve beküldésére vonatkozóan. A határidő csökkentésének egy másik módja az, hogy az ajánlatkérő szerv a felhívást elektronikusan közzéteszi.

A közbeszerzési hirdetmények űrlapjai megtalálhatók az európai közbeszerzésről szóló információs rendszer (SIMAP) oldalain.

Átláthatóság

Az ajánlatkérő szerv csak azután láthat neki az ajánlatok elbírálásának, miután lejárt a benyújtásra vonatkozó határidő. Ha az Ön cége ajánlatot nyújtott be, Önnek joga van ahhoz, hogy mielőbb tájékoztatást kapjon arról, megnyerte-e a tendert vagy sem. Ha ajánlata sikertelen volt, joga van ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervtől részletes tájékoztatás kapjon arról, miért utasították el az Ön cége által benyújtott ajánlatot. Az ajánlatkérő szervnek szigorúan bizalmasan kell eljárnia az Ön adatainak cseréje és tárolása során.

Műszaki leírás

A műszaki leírás meghatározza a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás, áru, illetve építési beruházás jellemzőit. A műszaki leírásban meghatározhatók egyebek mellett a környezetvédelmi teljesítményre, a tervezésre, a biztonságra, a minőségbiztosításra és a megfelelőség-értékelésre vonatkozó elvárások. Az építési beruházásra irányuló szerződések esetében a műszaki leírás kiterjedhet az elvégzendő tesztekre, ellenőrzésekre és az építési technikákra is. A műszaki leírások nem írhatják elő egy konkrét márka, védjegy vagy szabadalom használatát.

A közbeszerzési eljárások típusai

Nyílt eljárás

Nyílt eljárásban bármely vállalkozás benyújthat ajánlatot. Nyílt eljárás esetében az ajánlatok beérkezésének minimális határideje a hirdetmény feladásának napjától számítva legalább 52 nap. Amennyiben az ajánlatkérő szerv előzetes tájékoztató hirdetményt tett közzé, ez a határidő 36 napra csökkenthető.

Meghívásos eljárás

Meghívásos eljárás esetében bármely gazdasági szereplő kérelmezheti részvételét, de csak az ajánlatkérő szerv által meghívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. A részvételi jelentkezéseknek a hirdetmény feladásától számított 37 napon belül kell beérkezniük. Az ajánlatkérő szerv ezután kiválaszt a jelentkezők közül legalább 5 olyan céget, amely rendelkezik a szükséges képességekkel. Ez utóbbiaknak az ajánlati felhívás feladásától számított 40 napon belül be kell nyújtaniuk ajánlatukat. Amennyiben az ajánlatkérő szerv előzetes tájékoztató hirdetményt tett közzé, ez a határidő 36 napra csökkenthető.

 

Sürgős esetekben az ajánlatkérő szerv 15 napos határidőt írhat elő a részvételi kérelmek beérkezésére (a hirdetmény elektronikus közzététele esetén ez a határidő 10 napra csökkenthető), illetve 10 napot az ajánlat benyújtására.

Tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás keretében az ajánlatkérő szerv meghív legalább 3 vállalkozást, amelyekkel megtárgyalja a szerződési feltételeket.

Az ajánlatkérő szervek többsége ezt az eljárást csak kevésszer alkalmazza, például akkor, ha kizárólag kutatási vagy vizsgálati célra kíván árut beszerezni. A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban azonban sok ajánlatkérő ezt az eljárást alkalmazza az esetek többségében.

A részvételi jelentkezéseknek a hirdetmény feladásától számított 37 napon belül kell beérkezniük. Nagyon sürgős esetekben ez a határidő 15 napra csökkenthető (vagy 10 napra, ha a hirdetményt közzétették elektronikus úton).

 

Bizonyos feltételek mellett ez az eljárás választható akkor is, ha nem került sor szerződési hirdetmény közzétételére, például abban az esetben, ha nem nyújtottak be ajánlatot a nyílt vagy a meghívásos eljárás keretében, továbbá rendkívül sürgős esetekben vagy akkor, ha a szerződés tárgyát képező feladatok elvégzésére - műszaki okból - csak egyetlen vállalkozás alkalmas.

Versenypárbeszéd

Különösen összetett szerződések, például nagyszabású infrastruktúraprojektek esetében gondot okozhat a műszaki előírások előzetes meghatározása - ilyen esetekben az ajánlatkérő szervek gyakran választják a „versenypárbeszéd" módszerét. Versenypárbeszéd szervezése esetén az érdeklődő vállalkozásoknak a szerződési hirdetmény közzétételétől számítva 37 nap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy kérelmezzék részvételüket. Az ajánlatkérő szervnek legalább 3 jelentkezőt fel kell kérnie a párbeszédben való részvételre. A párbeszéd során a felek rögzítik a közbeszerzés tárgyát képező feladatok műszaki, jogi és gazdasági paramétereit. A párbeszéd után a jelentkezők benyújtják az ajánlatukat.

 

A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők nem alkalmazhatják a versenypárbeszéd módszerét.

Elektronikus árverés

Az ajánlatkérő szervek elektronikus árverés útján is odaítélhetnek közbeszerzési szerződéseket. Az árverés előtt az ajánlatkérő szervnek el kell végeznie az ajánlatok teljes körű értékelését. Az ajánlatkérő csakis az annak alapján elfogadhatónak ítélt ajánlatot benyújtó vállalkozások részvételét engedélyezheti. Az árverésben való részvételre való felhívásnak tartalmaznia kell az árverés dátumát és időpontját, az ajánlattételi fordulók számát, valamint az automatikus rangsoroláshoz használt matematikai képletet is. Az ajánlatkérő szervnek mindegyik ajánlattételi fordulóban biztosítania kell, hogy Ön képet kapjon arról, hogyan rangsorolták ajánlatát a többi ajánlattevőhöz képest. Az ajánlattevők kilétét azonban az árverés során mindvégig bizalmasan kell kezelni.

 

Bizonyos típusú (pl. építési, építészeti tervek készítésére irányuló) szerződések nem képezhetik elektronikus árverés tárgyát.

 

 

 

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országban English működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatot Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)