Navigacijski put

Ažurirano 02/2015

Ažurirano 02/2015

Pravila i postupci


Podijeli na 
		Podijeli na Facebook
	
		Podijeli na Twitteru
	
		Podijeli na google+
	
		Podijeli na linkedIn
	
		
			E-pošta

Svake godine, više od 250 000 javnih tijela vlasti u EU utroše oko 18% BDP-a na nabavu usluga, radova ili robe. Kao poduzeće registrirano u EU, imate pravo sudjelovanja na javnim natječajima u drugim zemljama EU-a.

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve poduzetnike diljem Europe, zakoni EU-a određuju minimalna usklađena pravila (vidi direktive o javnoj nabavi). Ova pravila, prenijeta u nacionalno zakonodavstvo, primjenjuju se na natječaje čija novčana vrijednost prelazi određeni iznos (vidi pragove ispod). Za ove se natječaje, čija vrijednost prelazi navedene pragove, smatra da su od prekograničnog interesa; drugim riječima - poduzećima je isplativo podnositi ponude u inozemstvu zbog vrijednosti natječaja.

Za natječaje niže vrijednosti primjenjuju se nacionalna pravila (koja ipak moraju biti u skladu s općim načelima prava EU-a). Postupci za natječaje ‘ispod praga' mogu biti jednostavniji u usporedbi s natječajima na razini čitave Unije.

Za sve natječaje, javna tijela vlasti:

 • ne smiju diskriminirati poduzeće zato što je registrirano u drugoj državi EU-a
 • ne smiju spominjati određene robne marke, žigove ili patente u opisu svojstava proizvoda i usluga koji su predmet nabave
 • ne smiju odbiti prihvatiti popratne dokumente (certifikate, diplome, itd.) koje je izdala druga država EU-a, ako pružaju jednaku razinu jamstva
 • moraju sve informacije o natječajima učiniti dostupnima svim zainteresiranim poduzećima, bez obzira na to u kojoj državi EU-a su ona registrirana.

 

Javno tijelo vlasti ima pravo isključiti vaše poduzeće iz poziva za natječaj ako:

 • je u stečaju ili likvidaciji
 • je obustavilo svoje aktivnosti ili njegovim aktivnostima upravlja sud
 • je proglašeno krivim zbog teške povrede dužnosti
 • nije platilo porez i socijalne doprinose
 • je dalo lažne izjave javnom tijelu vlasti.

 

Samo u određenim slučajevima javna tijela vlasti mogu dodijeliti ugovore bez objave poziva na nadmetanje:

 • izvanredne situacije zbog nepredviđenih događaja
 • ugovori koje - zbog tehničkih razloga ili zbog isključivih prava - može izvršiti samo jedno poduzeće
 • ugovori koji su zakonom izuzeti od javne nabave (kupnja/najam postojećih zgrada, ugovori o radu, programski materijal za emitiranje, itd.).

 

 

Pragovi iznad kojih se primjenjuju pravila EU-a

 

 

Navedeni iznosi ne uključuju PDV i vrijede od 1. siječnja 2014.

Središnja državna tijela

≥ 134 000€

ugovori o nabavi (za obranu samo oni navedeni u Prilogu III Direktive 2014/24)

≥ 207 000 €

ugovori o nabavi proizvoda za obranu koji nisu navedeni u Prilogu III Direktive 2014/24

≥ 5 186 000 €

svi ugovori o izvođenju radova

 

Ostala javna tijela vlasti

≥ 207 000 €

svi ugovori o nabavi i uslugama

≥ 5 186 000 €

svi ugovori o izvođenju radova

 

Za pružatelje javnih usluga u sektorima vodoprivrede, energetike, prometa i poštanskih usluga, prag za ugovore o robi i uslugama je 414 000€. Za ugovore o izvođenju radova, prag je 5 186 000€.

Za države EU-a koje ne koriste euro, primjenjuju se sljedeći pragovi.

 

 

Pravila o javnoj nabavi

 

 

Kriteriji za dodjelu

Javna tijela vlasti mogu koristiti različite kriterije prilikom ocjenjivanja ponuda - primjerice mogu odabrati prema najnižoj ponuđenoj cijeni ili mogu koristiti druge kriterije. U potonjem slučaju, svaki ponuditelj mora biti obaviješten o različitom ponderiranju različitih kriterija (npr. cijeni, tehničkim svojstvima i čimbenicima okoliša).

Objavljivanje

Određeni pozivi na nadmetanje moraju se objaviti za svaki javni natječaj čija vrijednost prelazi pragove i za koje su propisana pravila na području EU-a:

 • poziv na nadmetanje ili poziv na natječaj za idejno rješenje: javno tijelo vlasti može objaviti ovaj poziv na nacionalnoj razini, ali ga također treba poslati u Ured za publikacije EU-a. Poziv se objavljuje u cijelosti na jednom od službenih jezika EU-a, a sažetak se prevodi i na druge jezike
 • obavijest o sklopljenom ugovoru s rezultatima javnog natječaja.

 

Javna tijela vlasti mogu odlučiti objaviti druge informacije, kao što je prethodna obavijest (koja najavljuje mogući novi javni natječaj). Kada se natječaj objavi nakon prethodne obavijesti, rok za podnošenje i primanje ponuda može biti skraćen. Još jedan način za skraćivanje roka je objava natječaja elektroničkim putem.

Popis obavijesti može se naći u odjeljku za kupce na SIMAP-u, Europskom portalu za javnu nabavu.

Transparentnost

Javna tijela vlasti mogu početi postupak ocjenjivanja ponuda tek nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ste poslali ponudu, morate biti obaviješteni u najkraćem mogućem roku je li vam ugovor dodijeljen ili ne. Ako vaša ponuda nije odabrana, imate pravo na detaljno objašnjenje zašto je vaša ponuda odbijena. Javno tijelo vlasti mora osigurati strogu povjerljivost razmjene i pohrane vaših podataka.

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije definiraju svojstva usluga, robe ili radova koje javno tijelo vlasti namjerava nabaviti. One mogu uključivati aspekte učinka na okoliš, dizajna, sigurnosti, osiguranja kvalitete ili ocjenjivanja sukladnosti. Za ugovore o javnim radovima oni također mogu uključivati testiranje, nadzor i građevinske tehnike. Tehničke specifikacije ne smiju zahtijevati korištenje određene robne marke, žiga ili patenta.

Vrste postupaka javne nabave

Otvoreni postupak

U otvorenom postupku bilo koje poduzeće može podnijeti ponudu. Minimalni rok za predaju ponuda je 52 dana od datuma objave poziva na nadmetanje. Ako je objavljena prethodna obavijest, taj rok može biti smanjen na 36 dana.

Ograničeni postupak

U ograničenom postupku bilo koje poduzeće može zatražiti da sudjeluje, ali samo ona koja su prethodno odabrana će biti pozvana da predaju ponudu. Rok za predaju zahtjeva za sudjelovanjem je 37 dana od objave poziva na nadmetanje. Javno tijelo vlasti potom odabire najmanje 5 kandidata koji imaju potrebne sposobnosti. Kandidati potom imaju rok od 40 dana za podnošenje ponude od dana kada je im poziv poslan. Ovaj rok može se smanjiti na 36 dana, ako je objavljena prethodna obavijest.

 

U hitnim slučajevima, javno tijelo vlasti može odrediti rok od 15 dana za primanje zahtjeva za sudjelovanjem (ako je obavijest poslana elektroničkim putem, rok može biti smanjen na 10 dana) i 10 dana za podnošenje ponuda.

Pregovarački postupak

U pregovaračkom postupku javno tijelo vlasti poziva najmanje tri poduzeća s kojima će pregovarati o uvjetima ugovora.

Većina naručitelja može koristiti ovaj postupak samo u ograničenom broju slučajeva, primjerice za robu namijenjenu isključivo u svrhe istraživanja ili ispitivanja. Naručitelji u sektorima kao što su vodoprivreda, energetika, promet i poštanske usluge, mogu ga koristiti kao standardni postupak.

Rok za primanje zahtjeva za sudjelovanjem je 37 dana od objave poziva na nadmetanje. U iznimno hitnim slučajevima rok može biti smanjen na 15 dana (ili 10 dana ako je poziv poslan elektroničkim putem).

 

U određenim uvjetima ovaj postupak može odabran i bez objave poziva na nadmetanje, primjerice u slučaju ako nije predana nijedna ponuda tijekom otvorenog ili ograničenog postupka, u izuzetno hitnim slučajevima ili u slučajevima kada, zbog tehničkih razloga, ugovor može izvršiti samo jedno poduzeće.

Natjecateljski dijalog

Ovaj postupak se često koristi za složene ugovore, kao što su veliki infrastrukturni projekti za koje tijelo javne vlasti ne može definirati tehničke specifikacije na samom početku. Nakon objave poziva na nadmetanje, zainteresirana poduzeća imaju 37 dana da zatraže sudjelovanje. Javno tijelo vlasti mora pozvati najmanje 3 kandidata na dijalog kojim se definiraju konačni tehnički, pravni i ekonomski aspekti. Nakon dijaloga, kandidati dostavljaju svoje konačne ponude.

 

Natjecateljski dijalog ne mogu koristiti pružatelji javnih usluga u sektorima vodoprivrede, energetike, prometa i poštanskih usluga.

Elektronička nadmetanja

Javna tijela vlasti također mogu dodjeljivati ugovore na elektroničkom nadmetanju. Prije početka nadmetanja, tijelo mora napraviti punu početnu procjenu ponuda i dopustiti sudjelovanje samo onima koje su prihvatljive. U pozivu na sudjelovanje na nadmetanju mora biti naveden datum i vrijeme nadmetanja, te broj krugova nadmetanja. Poziv također treba sadržavati i matematičku formulu po kojoj se sastavlja automatska rang ljestvica. U svakom krugu nadmetanja morate biti u mogućnosti vidjeti svoj rang u odnosu na konkurente, ne znajući njihov identitet.

 

Elektronička nadmetanja ne mogu se koristiti za određene vrste ugovora - poput projektiranja radova (primjerice, arhitektonski planovi za izgradnju).

 

 

 

Pomoć i savjeti

Pomoć i savjeti

Pošaljite e-mail poduzetničkoj organizaciji u Vašoj blizini

EU vodi mrežu Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) lokalnih poduzetničkih organizacija u većini europskih zemalja English koje Vam mogu pomoći.

Izaberite državu i grad te unesite Vaš upit u nastavku.

Hvala, vaša je poruka uspješno poslana.
Zbog tehničkog problema vašu poruku nije bilo moguće poslati. Molimo, pokušajte kasnije.

Država

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bugarska

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Češka Republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Cipar

Nicosia

Danska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francuska

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grčka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hrvatska

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Irska

Dublin

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Latvija

Riga

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Nizozemska

Den Haag

Nieuwegein

Njemačka

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norveška

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poljska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumunjska

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Prešov

Slovenija

Koper

Ljubljana

Maribor

Španjolska

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Napišite ovdje svoju poruku *

* obavezno polje (ovdje morate unijeti podatke)