Navigačný riadok

Aktualizované 08/2015

Aktualizované 08/2015

Oznamovanie nezrovnalostí


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

Ak ste sa zúčastnili verejnej súťaže a máte pocit, že ste boli diskriminovaný, alebo ste v postupe zistili nezrovnalosti, existuje niekoľko možností nápravy.

Preskúmanie

Každý, kto v rámci verejnej súťaže predložil ponuku, má právo požiadať o preskúmanie celého postupu. V niektorých krajinách EÚ sa môže vyžadovať, aby ste najprv požiadali o preskúmanie verejným orgánom, ktorý postup verejného obstarávania uskutočnil. V tomto prípade vaša žiadosť o preskúmanie tento postup okamžite pozastaví.Ak vašu žiadosť o preskúmanie skúma nezávislý orgán, verejný orgán nemôže uzavrieť zmluvu pred ukončením preskúmania.

 

Na predloženie žiadosti o preskúmanie by ste mali mať aspoň 10 dní odo dňa, kedy ste prostredníctvom faxu alebo e-mailu dostali zamietavé rozhodnutie (15 dní, ak toto rozhodnutie bolo zaslané poštou). Ide o odkladnú lehotu, počas ktorej verejný orgán nemôže uzavrieť zmluvu.

Odkladná lehota sa neuplatňuje, ak:

  • sa nevyžadovalo predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania;
  • zákazka bola zadaná jedinému uchádzačovi;
  • zákazka vychádzala z rámcovej dohody.

Neúčinnosť zmlúv

Nezávislý preskúmavací orgán vyhlási zadanú zákazku za neúčinnú, ak:

  • verejný orgán zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo povinné;
  • neúspešní uchádzači nedostali príležitosť na uplatnenie nápravy (napr. nedodržala sa odkladná lehota);
  • existuje dôkaz o diskriminácii zamietnutých uchádzačov.
 

Od uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania by ste mali mať aspoň 30 kalendárnych dní (táto lehota môže byť maximálne 6 mesiacov) na to, aby ste informovali preskúmavací orgán o tom, že chcete preskúmať postup a prípadne ho vyhlásiť za neúčinný.

V niektorých krajinách EÚ môže zmluva zostať naďalej v platnosti, aj keď preskúmavací orgán zistil nezrovnalosti a spravidla by mal vyhlásiť zmluvu za neúčinnú, ale napríklad sa domnieva, že je vo všeobecnom verejnom záujme, aby zmluva zostala platná. V takýchto prípadoch by verejnému orgánu mali byť uložené alternatívne sankcie (napríklad pokuty) alebo by trvanie zmluvy malo byť skrátené.

Podpora zo strany európskej siete verejného obstarávania

Európska sieť verejného obstarávania sa zameriava na zlepšenie presadzovania pravidiel obstarávania prostredníctvom výmeny skúseností medzi odborníkmi v oblasti verejného obstarávania, ako aj efektívnej neformálnej spolupráce vrátane neformálnych riešení cezhraničných prípadov. Európska komisia má v rámci siete status pozorovateľa a podporuje jej činnosti.

Ak ste sa zúčastnili verejnej súťaže v zahraničí a boli ste podľa vás diskriminovaný alebo máte podozrenie z nezrovnalostí, môžete požiadať o pomoc prostredníctvom vášho kontaktného miesta európskej siete verejného obstarávania English .

Vaše kontaktné miesto sa spojí s kontaktným miestom v krajine, v ktorej ste sa zúčastnili na verejnej súťaži. Kontaktné miesto európskej siete verejného obstarávania objasní vašu záležitosť pred dotknutým verejným orgánom.

Ak tento neformálny a bezplatný postup nevyrieši váš problém, môžete začať konanie na súde v príslušnej krajine. Ak si myslíte, že krajina porušila právne predpisy EÚ, môžete podať sťažnosť Európskej komisii. Viac informácií o týchto postupoch získate na kontaktných miestach európskej siete verejného obstarávania.

Podanie sťažnosti prostredníctvom kontaktného miesta nepozastavuje postup verejného obstarávania. Túto skutočnosť je dôležité mať na zreteli, ak chcete požiadať o povinné predbežné opatrenia na riešenie údajných porušení.Služba miestnej podpory podnikov

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network . Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Krajina

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo